Click here to load reader

Mammut Pulse Barryvox Anvaendarhandbok S

 • View
  217

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Mammut Pulse Barryvox Anvaendarhandbok Sweden

Text of Mammut Pulse Barryvox Anvaendarhandbok S

 • versjon 3.2 201

  2

  Teknisk data: Digital-analog enhet med 3 antenner / Sndningsfrekvens: 457 kHz / Maximalrckvidd: > 60 m / Bredd skkorridor 50 m / W-Link / Alkaline eller lithium batteries: 3 x AAA1,5 Volt / Batteritid: typiskt 250 tim SEND, minst 200 tim SEND fljt av 1 timme i SEARCH lge/ Storlek 1137527 mm / Vikt 210 g (inkl batterier) / Typ/modell: PULSE Barryvox 462001-10000 (W-Link 868 MHz), 462002-10000 (W-Link 915 MHz), 462003-10000 (W-Link av). Tekniska data och produktspecifikationer kan komma att ndras utan att information ges iframtida produkter.

  AnvndarhandbokReferenshandboken hittar du p: www.mammut.ch/BarryvoxManualHuvudkontor:

  Mammut Sports Group AGBirren 5CH-5703 Seon, SchweizTel. +41 (0)62 769 81 [email protected]

  Nordamerika:Mammut Sports Group Inc.135 Northside DriveUS-Shelburne, VT 05482, USATel. +1 802 985 [email protected]

  Din Barryvox kommer inte att skydda dig mot laviner!Som en vintersport utvare mste du vervga alla tnkbara lavinfrebyggande tgrder samtplanera dina turer noga. Kamratrddning din enda mjlighet vid olycka mste trnas ofta.

  Barryvox Service Centers, registrering och TillgsinformationYtterligare hnvisningar angende kamratrddning, lavinkunskap, registrering av din Barryvoxoch Barryvox officiella Service Centers hittar du p www.mammut.ch/Barryvox

  Fljande dokument finns fr Barryox transceivers www.mammut.ch/BarryvoxManual

  Barryvox Legal and Regulatory Guide Barryvox Referenshandbok Barryvox Ndplan (Innehller all information om den Barryvox Anvndarhandbok avancerade profilen fr proffs och Barryvox Application Safety Guide avancerade anvndare)

  Det r hgst ndvndigt att du lser denna viktiga skerhetsinformation.va med enheten innan du ger dig ut i lavinterrng.

  Copyright by Mammut Sports Group AG och Genswein. Alla rttigheter frbehllna

 • Batterier, handhavande och underhll

  Anvnd endast alkaline batterier (LR03/AAA)eller Lithium batterier (L92/AAA) av sammatyp. Stt alltid in 3 nya batterier av samma typ.Anvnd aldrig uppladdningsbara batterieroch byt alltid ut alla batterier samtidigt.Vid lagring eller d enheten inte anvnds underlng tid (sommar) skall batterierna tas ut. Lit-hium batterier behver ej tas ut. Vid terinf-randet skall alltid samma 3 eller 3 nya batteriersttas in.

  Hantera dinBarryvox medfrsiktighet.Tappa deninte i markenoch undvikmekaniskasttar.

  Undvik att ha andra elektroniska enheter(t ex. mobiltelefoner, radioapparater, pann-lampor, kamera), metallobjekt (fickknivar,magnetiska knappar) eller andra transceiversnra din transceiver nr den r i arbete.

  Fr att frskra sig att transceivern fungerarkorrekt r det starkt rekommenderat attskicka enheten fr funktionstest vart 3:e rtill ett Officiellt Barryvox servicecenter som rlistad p insidan av omslaget. P underhlls-fliken i startmenyn, finns datumet fr nstakontroll.

  1

  2

  Instllningar BrseleFrberedelse, vlja profil och kalibrera

  Frsta gngen enheten anvnds och sls pSEND, mste nskat sprk och anvndarprofilvljas. Sedan kommer anvndaren att kalibreraenheten. Alla instllningar kan ndras senarevid behov.Tryck -knappen fr att ndra den aktuellainstllningen och bekrfta ditt val med atttrycka -knappen.

  De inlagda profilerna ger dig mjlighet att an-passa din PULSE Barryvox ltt och snabbt frdin anvndar profil. Om en av de pstendenedan passar in p dig, r Basic profilenmest lmpad fr dig:

  - Jag r nybrjare eller jag har inte satt migin i mnet tidigare. Jag brjar med Basicskmodell som bara anvnder en knappoch har inte ngra tillggs funktioner.Efter lite trning kommer jag kanske attndra till det mera sofistikerade Avance-rade profil

  - Jag anvnder denna enhet enbart fr minadeltagare/gster som r nybrjare.

  Om ingen av pstendena ovanfr passar inp dig, anvnd den mera sofistikerade Avan-cerade profilen. I detta fall, ta del av den om-fattande Referens handboken som finns pwww.mammut.ch/BarryvoxManualFunktionerna och sk-modellerna i den Avan-cerade profilen finns bara beskrivna i Refe-rens handboken

  Kalibrera enheten:

  Hll enheten horisontelltoch tryck valfri knapp fratt starta kalibreringen.Rotera den horisontelltliggande transceivernlngsamt och med kon-

  stant fart runt sin egen axel tills enheten visarEnheten r kalibrerad! p displayen.

  Fr att komma till start meny'n, slr du enhetenfrn OFF till SEND och trycker in valfri knapp.Vnta till Grupptest visas. Tryck drefter p-knappen fr att komma till andra menypunkten.

  Kontrasten p skrmen kan justeras i startme-nyn. Optimera kontrasten p skrmen genom atttrycka p -knappen. Bekrfta den optimal in-stllningen genom att trycka -knappen.

  Knappa du in din adress i gare sektioneni atrt meny'n: Med ett kort tryck p -knap-pen s vandrar markren t hger lngst medden nedre linjen, och med ett lngt tryck med

  -knappen mot vnster. Valet bekrftas med-knappen.

  Klistra fast ndplanen p batteriluckan pbaksidan av enheten

  Brsele och brsystem

  Oavsett placering av enheten, skall displayenalltid vara mot kroppen!

  Brsele (Rekommenderat stt att bra transceivern)Brselen placeras ovanp innersta kldlagret,tag p den innan du pbrjar din tur (se illust-rationen p bottenplattan av brselen) och haden p under hela turens gng. Transceivernskall alltid vara tckt av ett lager klder.Enheten skall alltid vara frankrad i bottenplat-tan av brselen med hjlp av den rda krokenp skerhetsremmen.

  Bra transceivern i en ficka(ingen registrering av vitaldata)

  Om du br Barryvox i en byxficka, mste drag-kedjan vara stngd under hela turen. Om mj-ligt fst skerhetsremmen p byxorna ellerhaka fast den runt ditt blte.

 • Enkel Grupptest

  Innan en grupp ger sig ivg, mste alla transceivers i grup-pen kontrolleras. Gruppmedlemmarna stter sina transcei-vers i SEND-lge. Gruppledaren stter sin transceiver pGrupptest genom att sl enheten frn OFF till SEND ochtrycker sedan p valfri knapp under de frsta 5 sekunder.

  Nu testar gruppledaren varje gruppmedlems enhet: Testetr tillfredsstllande, om gruppledaren hr tydliga piptonernr varje deltagare testas.

  Testavstndet r 1m. Avstndet mellan deltagarna r 2m.Dessa avstnd fr inte vara mindre.

  Om din PULSE Barryvox upptcker att den utsnda fre-kvensen p den testade enheten inte r inom de faststlldanormer, kommer ett varningsmeddelande att visas. I dettafall, skall testet genomfras igen med 5 meters avstndmellan deltagarna fr att identifiera den felande sndaren.En sdan enhet skall kontrolleras/repareras av dess tillver-kare.

  Nr alla gruppmedlemmars enheter r testade, r grupptes-tet frdigt. Gruppledaren slr om sin transceiver till SEND-lge.

  Problemlsning:Om ingen ton hrs inom den indikerade rckvidden skallden inte anvndas.1. Kontrollera att enheten r instlld p SEND2. Byt batterier3. Se till att enheten kontrolleras av tillverkaren

  P turen

  GRUPPTEST SEND

  Manverknapp. OFF / SEND / SEARCH

  Uppstart/sjlv- och batteritest

  OFF

  OFF SEND SEARCH OFF SEND SEARCH

  OFF -> SEND SEND -> OFF

  OFF SEND SEARCH

  SEAR

  CH

  OFF SEND SEARCH

  SEND -> SEARCH SEARCH -> SEND

  Under uppstartsfasen gr enheten ett sjlvtest. Om sjlvtestet misslyc-kas, visas ett felmeddelande i 20 sekunder tillsammans med en analogsignal. Om batterikapaciteten r mindre n 20% eller batteriikonen visas,mste batterierna bytas s snart som mjligt!

  SEND Mode

  SEND lge r det normala lget utomhus och i alla situationer nr detfinns en risk fr laviner. Sls enheten ver till SEND-lget, bekrftas dettaalltid med en trippel ton. Varje snd signalpuls vervakas. Frlper testetpositivt, blinkar den rda SEND kontrollampan. Displayen stngs automa-tiskt av i sndlget.

  Frskra dig alltid om att reglaget fastnar mekanisk fr att inte en ofrivillig omstllning sker.

  Personlig rddningsutrustning:

  transceiver + spade + sond

  Anvndandet av Mammut Airbag System minskar drastiskt risken att bli helt begravd och lederdrfr till avsevrt hgre chanser till verlevnad.

 • 310

  Avstnd till mlet stor: Hg skhastighet, lg skprecision

  Landning: Transceiver p snytan, lngsam frflyttning, hg skprecision

  Sk

  Sk med transceiver kan liknas medlandningen av ett flygplan!

  Flygplatsen kan ses:Tydlig snkning av hastighet

  Markera

  Signalsk

  Ndplan, skstrategier och bredd p skkorri-dor: se baksida p enheten.

  Sk igenom lavinkglan systematiskt.

  Under signalsket, sker rddaren samtidigt vi-suellt av lavinkglan efter kroppsdelar eller objektsom sticker upp genom snytan. Frsta signalenknns igen p tydlig dubbelsignal.

  Optimering av rckvidden

  Fr att optimerarckvidden, roteraenheten lngsamt ialla axlar. Hll enhe-ten med hgtalarenmot rat vid sidan avhuvudet.

  Grovsk

  Hantera enheten p ett lungt och koncentreratstt. Undvid hastiga rrelser.

  Hll enheten horisontellt framfr dig. Titta p distans och riktningsinformationen pdisplayen.

  G i riktningen som anges av pilen.

  Om distansen kar gr du ifrn den saknade.Fortstt ska i den motsatta riktningen.

  Ju nrmare du kommer den saknade ju lng-sammare och mer koncentrerat skall dina rrelser vara.

  FinskUnder finsket hlls transceivern strax ovanfrsnytan. Fortstt skningen p en rt linje, tills dufinner punkten med den lgsta avstndsanvis-ningen och stt ner spaden p den punkten som vi-suell startpunkt fr den spiralformade sondningen.

  Sondning

  Fr att f den exakta position anvnder du sond.Nr den saknade trffas av sonden skall sondenlmnas p kvar i snn.

  Anvnd inte markerafunktionen frrn denexakta positionen be-krftats av en sond -trff (3-Markera).

  Placera ej Barryvoxentill snytan igen frdetta syfte.

  Flera begravdaFortstt ska vidare efter andra saknade objekt, genom att markera de som tidigare hittats.

  Sk-stopp / St stilla

  Vid sk efter fl