Click here to load reader

Medijska Terminologija

  • View
    130

  • Download
    7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Medijska Terminologija. Koga je lak š e razumeti?. ili. Marsovca. Govor medija. V ećina medijskih karakteristika se mere u odnosu na neku populaciju Mogu da se pokazuju kao a p solutni broj ili kao procenat populacije . Formula je ABS. = % x UNIVERZUM. Apsolutno vs. P rocentualno. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Medijska Terminologija

Market trends & Forecasts

Medijska Terminologija

Koga je lake razumeti?

Govor medijaMarsovcaili

#2Apsolutno vs. Procentualno Veina medijskih karakteristika se mere u odnosu na neku populaciju

Mogu da se pokazuju kao apsolutni broj ili kao procenat populacije Formula je

ABS. = % x UNIVERZUM* ABS. je apsolutni broj* % je procenat populacije* UNIVERZUM je veliina populacije

3PrimerUniverzum totalne populacije u Srbiji koja gleda TV (4 godine i stariji) je 7,066,760

Koji je apsolutan broj ljudi koji gledaju TV Pink ako je njegova gledanost 50 %?

Koji procenat populacije ita Gloriju ukoliko je broj italaca 1,7 miliona?

#4Rating PointsRejting poen (koristi se u medijskom istraivanju)

Rejtinzi se obino mere procentimaAko spot ima rejting od 5%, znai da je 5% ciljne grupe je videlo taj spot

Rejting je broj ljudi koji su: Gledali odreeni TV reklamni spot ili programVideli bilbordSluali radijski reklamni spot ili programitali magazin ili novine

#5

Kontakti (Impresije)Kada je osoba videla vau reklamu, ostvarili ste kontakt

Ukoliko je ova osoba videla vau reklamu 10 puta, ostvarili ste 10 kontakata

Ukoliko je 10 osoba videlo vau reklamu po jedanput, takoe ste ostvarili 10 kontakata

Totalni broj kontakata generisan od strane svake osobe tokom kampanje je # kontakata (impresija)#610 kontakata je generisano ako jedna osoba vidi reklamu 10 puta

#7ili 10 kontakata mogu da se generiu ukoliko 10 osoba vidi jednu reklamuUSPUT, 5% rejtinga generie broj kontakata koji je jednak 5% populacije

#8

GRPGRP (Gross Rating Points) je broj kontakata koji se meri u procentima naspram univerzuma ciljne grupe

Formula je GRP = Kontakti / Univerzum X 100

Note: iako se GRP meri kao procenat, niko ga ne tretira kao procentualni broj.

Znak za procenat (%) se takoe ne koristi u medija planovima ili prezentacijama

#9PrimerKoliko kontakata je 50 GRP-jeva ako je totalni univerzum 7,066,760?

Da li je mogue ostvariti 10,000 GRP-jeva? Koji bi bio broj kontakata u tom sluaju?

#10

GRP kao suma rejtinga Postoji jo jedna definicija GRP-ja GRP je suma rejtinga svakog individualnog spota

Formula:

GRP=Rejting1+ Rejting 2++ Rejting N#11381 605 3. spot 2. spot 1. spot1 738 422197 8695.424.62.8Rejting32.7GRP

381 605 7 066 760

Suma rejtingaGledaociPrimer GRPDa li rejting moe da bude preko 100?

A da li GRP moe da bude preko 100?

Da, kao zbirna cifra, moe vrlo lako da pree 100.Ne, maksimum 100% ciljne grupe moe da gleda odreeni program.

#12Primer ta je bolje: 100 ili 1000 spotova? Zavisi od kanala.

Primer:

Pink 100 spotova x 5,1% rejtinga = 510 GRPs

STB 1000 spotova x 0,3% rejtinga = 300 GRPs

#1330 GRP30 GRP je GRP koji je jednak GRP-ju koji bi se ostvario kada bi duina spota bila 30USPUT, TV stanice prodaju 30 GRP-jeve

Formula30 GRP = D1 x GRP1/30 + + Dn x GRPn/30

D1, D2, Dn duina spotova za spot 1,spot 2, , spot n

GRP1, GRP2, , GRPn GRP vrednosti ostvarene od spota 1, spota 2, , spota n

#14

PrimerOstvarili smo 100 GRP-jeva.Koliko bi ostvarili 30 GRP-jeva kada bi duina spota bila:

45? 10?30?#15

Ciljna grupaObino, rezultati se mere u odnosu na odreenu ciljnu grupuCiljna grupa je demografska grupa koja je identifikovana kao kljuni potroa odreenog brenda.Ciljna grupa moe biti ene od 20 do 55 godina, prosenog ili nadprosenog drutvenog stalea, studentkinje ili domaice

Uvek postoji razlika u ciljnoj grupi prema definiciji brenda i medija

Mediji koriste samo demografske karakteristike (pol, godine, drutveni stale, obrazovanje, posao,)Ne moemo da definiemo one koji vole da igraju fudbal ili koji najee idu kolima na posao itd.

#16TRPTRP Target rating pointTRP (Rejting poen za nau ciljnu grupu) je GRP koji se meri na osnovu odreene ciljne grupeProcenat odreene ciljne grupe (medijska ciljna grupa proizvoda), koja je dola u kontakt sa odreenim programom/publikacijom. Po definiciji ima isto znaenje kao i GRP, ali ova terminologija nam pomae da napravimo razliku izmeu razliitih rejtinga ostvarenih za razliite ciljne grupe.3. spot2. spot1. spot5.424.62.8C.G.27.0TRP5.619.02.432.7TRP24.94.318.62.0TRPene 25-54USvi 18-49Mukarci 18-39#17Affinity index (konverzija)Affinity index je indeks vrednosti kampanje ili rejtinga ostvarenih za odreenu ciljnu grupu u poreenu sa totalnom populacijom

Pokazuje vrednost odreene ciljne grupe u poreenju sa baznom ciljnom grupom za neki program/kanal Ukoliko je ova vrednost via/nia od 1 (100%), to znai da odreena ciljna grupa vie/manje koristi neki medijski kanal od bazne populacije.

Formula:Affinity = TRP / GRP

Note: affinity index se obino meri u %

#18Reach, Coverage, FrequencyReach, Coverage Reach je broj ljudi koji su bili u kontaktu sa odreenom kampanjom. Odnosno, broj ljudi koji je ostvario barem jedan kontakt Reach moe da bude prikazan kao apsolutna vrednost ili kao procenat

Prosean OTS/OTH (Frequency) Prosean broj puta koji je kampanja viena meu onima koji su videli barem jednu od reklama.

GRPReachProsean OTS/OTHReach OTS = GRPGRP / Reach = OTSGRP / OTS = Reach17%8#19Efektivni Reach i Frequency

Efektivni Reach

Procenat ciljne grupe koji su imali priliku da vide poeljan broj TV spotova, ili uju radio spot, ili vide tampanu reklamu itd. najmanje x puta (koliko zahteva efektivna frequency). Reach 4+: 50%Efektivna FrequencyU zavisnosti od kampanje i marketinkih ciljeva, odreeni spot funkcionie ako je vien barem x puta Reach 4+

Nivo frequency 1tano jedan put1+ barem jedan put2tano dva puta2+ barem dva puta3tano tri puta 3+ barem tri puta#20Coverage kriva#21Udeo publikeUdeo kanala ili publikeOvo je procenat publike koji gleda odreeni TV kanal u poreenju sa svim TV kanalima koji se gledaju u bilo kom vremenksom intervalu. Zbirni uinak publike je uvek 100% iako broj gledalaca moe da varira. #22Prirodna Raspodela, Gledanost Day Part-aPrirodna raspodela gledanosti po svim TV kanalima - prosean udeo publike TV kanala u bilo kom vremenskom periodu

Day Part specifini vremenski okvir u toku dana

Prirodna raspodela gledanosti po day part-ovima prosean udeo gledanosti TV kanala u bilo kom day part-u

#23Udeo u potronji, Udeo u gledanostiUdeo u potronji (SOS)Uee odreenog brand-a ili oglaivaa izraenog kao procenat celog definisanog trita ili segmenta trita u odreenom vremenskom periodu. Vrednosti se definiu u odnosu na potronju. Udeo u gledanosti (SOV)Uee odreenog brand-a ili oglaivaaizraenog kao procenat celog definisanog trita ili segmenta trita u odreenom vremenskom periodu. Vrednosti se defninu u odnosu na rating (GRP).

Da li je mogue da se dostigne SOV od 100%, dok je SOS 20%?

Da, zato to se SOV bazira na TV reklamiranju. Dakle, ako dva oglaivaa koriste rezliiti medijski miks, mogue je da dve cifre ne budu sline jedna drugoj.

#24Koliko GRP-jeva nam je potrebno da bi ostvarili 30% SOV u svakoj od kategorija?

#25Sezonalitet, Advertising weights, Miks kanala, Day part miksSezonalitet u zavisnosti od vrste proizvoda, njegovog ivotnog ciklusa i potronje odreujemo u kojim mesecima ili vremenskim uslovima treba da pruimo trajnu podrku naem brand-u

Advertising weights nivo TRP-jeva potrebnih na mesenom/nedeljnom nivou koji zavisi od vrste proizvoda, kategorije i medijskog okruenja

Miks kanala distribucija TRP-jeva kroz kanale u naoj medijskoj strategiji

Day Part Mix distribucija TRP-jeva po day part-ovima

#26Dodatna tehnika terminoligijaTehnika pokrivenst (penetracija) procenat ljudi koji su tehniki i mogunosti sa primaju signal odreene TV staniceTira broj tampanih kopija novina ili magazinaLica / lokacije OOH povrineUC (User Click) broj jedinstvenih korisnika koji su nainili prvi klikCTR (Click Through Rate) koeficijent koji pokazuje odnos broja impresija (prikaza banera) i broja klikova

#27HVALA NA PANJI28

Search related