Novinarska konferenca 29. oktober 2010 stat.si

 • View
  109

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Novinarska konferenca 29. oktober 2010 www.stat.si. Vsebina: Inflacija, oktober 2010 mag. Irena Kriman, generalna direktorica Kazalniki revine in ivljenjske razmere v Sloveniji, 2009 Stanka Intihar, oddelek za statistiko ivljenjske ravni Izdatki za zdravstvo, 2003-2008 - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • Novinarska konferenca

  29. oktober 2010

  www.stat.si

 • Vsebina:

  Inflacija, oktober 2010mag. Irena Kriman, generalna direktorica

  Kazalniki revine in ivljenjske razmere v Sloveniji, 2009Stanka Intihar, oddelek za statistiko ivljenjske ravni

  Izdatki za zdravstvo, 2003-2008 mag. Stane Marn, strokovnjak za statistiko zdravstva

 • Inflacija v oktobru 2010

  mag. Irena Kriman, generalna direktorica

 • Inflacija, oktober 2010

  mesena stopnja inflacije: 0,1 %

  letna stopnja inflacije : 1,9 %

  januar oktober : 1,5 %

 • Inflacija, oktober 2009 oktober 2010

 • Inflacija, oktober 2010: 0,1 %

  PODRAITVE V OKTOBRU:Obleka in obutev: 4,6 % Izobraevanje: 1,6 %Raznovrstno blago in storitve: 0,5 %Prevoz: 0,4 %Gostinske in nastanitvene storitve: 0,3 %Stanovanje: 0,2 %

  POCENITVE V OKTOBRU:Rekreacija in kultura: - 3,0 %Hrana in brezalkoholne pijae : - 0,8 % Stanovanjska oprema: -0,2 %

 • Letna inflacija v oktobru 2010: 1,9 %

  NAJVEJE PODRAITVE V ENEM LETU:Stanovanje: 11,7 %Alkoholne pijae in tobak: 8,2 %Zdravje: 5,1 %Komunikacije: 2,5 %Stanovanjska oprema: 2,0 % Hrana in brezalkoholne pijae: 1,9 %

  NAJVEJE POCENITVE V ENEM LETU:Gostinske in nastanitvene storitve: -10,9 %Obleka in obutev: -1,1 %Prevoz: -0,6 %

 • Kazalniki revine in ivljenjske razmere v Sloveniji, 2009

  Stanka Intihar, oddelek za statistiko ivljenjske ravni

 • Podatki za leto 2009

  Stopnja tveganja revine 12,3 % 11,3 % moki: 9,8 %; enske: 12,8 %Letni prag: 6.535 EUR 7.118 EURMeseni prag: 545 EUR 593 EUROcenjeno tevilo oseb pod pragom: 241.000 223.000Ginijev kolinik: 23,4 % 22,7 %Razmerje kvintilnih razredov: 3,4 3,2 Relativna vrzel tveganja revine: 19,3 % 20,2 %

 • Dohodkovno referenno leto = 2008

  Leto gospodarske rastiNizko povpreno tevilo registrirano brezposelnih oseb 2005: 91.900 2007: 71.300 2008: 63.200Nizko tevilo anketno brezposelnih oseb (podatki za 2. etrtletje iz ADS) 2005: 58.000 (5,8 % stop. brezposelnosti) 2007: 48.000 (4,6 %) 2008: 43.000 (4,2 %)Visoko tevilo delovno aktivnih oseb (iz ADS): 2005: 947.000 2007: 994.000 2008: 990.000

 • Dohodkovno referenno leto = 2008

  Veje povpreno meseno t. prejemnikov starostnih pokojnin: 332.800 343.000 Manj prejemnikov invalidskih in kmekih pok.Manj prejemnikov DSP: 43.200 36.400 Nekoliko viji povpreni meseni zneski vseh vrst pokojnin, DSPVe sredstev namenjenih za denarne socialne prejemke: 4.871 5.193 mio EURDodatne davne olajave za prejemnike najnijih dohodkov

 • Relativni koncept merjenja revine

  Prag odvisen od viine in porazdelitve dohodka med gospodinjstvi, tevila in starosti lanov gospodinjstev, zajetih v SILC (29.576 oseb v 2009) PRIMER: Dohodki se vsem zniajo, ivijo slabe STOP. REV. ostane enaka (vsem se zniajo za enak %); STOP. REV. se znia (e se dohodki manj premonih rel. manj zniajo od dohodkov premonejih); STOP. REV. se zvia (e se dohodki manj premonih rel. bolj zniajo od dohodkov bolj premonejih)

 • Zap. t.Ekvivalentni dohodek (letni)1Oseba 1Gospodinjstvo 1200 EUR2Oseba 2Gospodinjstvo 1200 EUR3Oseba 3Gospodinjstvo 1200 EUR4Oseba 1Gospodinjstvo 2230 EUR60 % od 11.846 = 7.118 EUR593 EUR na mesecPRAG14788Oseba xGospodinjstvo y11.846 EURMEDIANA

  29575Oseba 1Gospodinjstvo 928149.000 EUR29575Oseba 2Gospodinjstvo 928149.000 EUR29576Oseba 1Gospodinjstvo 928250.000 EUR29576Oseba 2Gospodinjstvo 928250.000 EUR

 • Osebe / gospodinjstva z vijo STOP. REVINE

  Brezposelne osebe (37,6 % 43,6 %; naraa, metodologija)2 odrasla + vsaj 3 otroci (15,7 % v 2009; priblino na ravni prejnjih let)Delovno neintenzivna gospodinjstva z otroki (57,2 % 60,4 %)Gospodinjstva z delovno intenzivnostjo >=0,5 (9,7 % 11,1 %; z otroki 13,2 % 15,3 %, brez otrok 4,6 % 5,3 %)Enolanska gospodinjstva (23,0 % 32,5 % moki 65+, 44,3 % 47,4 % enske; nizek dele v vzorcu)

 • Osebe / gospodinjstva z visoko STOP. REVINE

  Glede na delovno intenzivnost gospodinjstva: gospodinjstva brez delovno aktivnih lanov (34,8 %), z vzdrevanimi otroki (60,4 %)Glede na tip gospodinjstva: enolanska (43,4 %), enostarevska (28,1 %), pari 65+ brez otrok (13,4 %)Glede na najpogosteji status aktivnosti v 2008: brezposelni (43,6 %), upokojenci (17,4 %)Glede na starost in spol: enske 65+ (25,5 %)Glede na stanovanjsko razmerje gosp.: najemniki stanovanj (22,0 %)

 • Osebe / gospodinjstva z nizko STOP. REVINE

  Delovno intenzivna gospodinjstva (vsi odrasli lani so delovno aktivni): 3,3 % = 1/5 vseh oseb pod pragom

  Delovno aktivne osebe 18+: 4,8 % = 1/10 vseh oseb pod pragom moki: 5,2 % enske: 4,2 %

 • Kazalniki materialne prikrajanosti

  STOP. REVINE ne upoteva gibanja cen, stanovanjskih razmer , ne pokae, kako ljudje dejansko ivijo

  stopnja materialne prikrajanostistopnja prenaseljenosti stanovanjastopnja stanovanjske prikrajanosti

  kazalniki ivljenjskih pogojev na ravni gospodinjstev (PO: Anketa o ivljenjskih pogojih): stanovanjske ramere in problemi v okoliu, finanne zmonosti gospodinjstev, bremena stanovanjskih strokov in posojil, posedovanje dobrin

 • 9 elementov materialne prikrajanosti

  zaostanek pri plailu hipoteke ali najemnine, rednih stan. strokov, obrokov za kredit ali drugih odplail posojil; zmonost gospodinjstva, da si vsi lani lahko privoijo enotedenske letne poitnice; zmonost gospodinjstva, da si privoi mesni ali enakovreden vegetarijanski obrok vsaj vsak drugi dan; zmonost gospodinjstva, da iz lastnih sredstev poravna nepriakovane izdatke v viini mesenega praga tveganja revine iz prejnjega leta; gosp. si ne more privoiti fiksnega ali mobilnega telefona; gosp. si ne more privoiti barvnega televizorja; gosp. si ne more privoiti pralnega stroja; gosp. si ne more privoiti osebnega avtomobila;gosp. si ne more zagotoviti primerno ogrevanega stanovanja

 • Materialna prikrajanost zaradi omejenih finannih virov gospodinjstva

  Chart6

  16.21340.9

  6.14.320.3

  skupaj

  osebe nad pragom

  osebe pod pragom

  %

  Stopnja materialne prikrajanosti glede na razlino tevilo elementov prikrajanosti, Slovenija,2009

  parametri

  Leto [yyyy]Referenna perioda dohodka [irp]Mesec referenne periode [irp_mm]Leto referenne periode [irp_yyyy]Vrednost EUR v SIT [RATE]Nakupna paritetna mo [PPP]Lastna proizvodnja [LP]Indeks cen ivlejnskih potrebin v % [ICZP]Prag revine v baznem letu (2006) [PRAGb]Tip OECD lestvice [OECDT]Pretvorba starosti [AGET]Starostna meja za odvisnega otroka [CHILDHOODAGELIMIT]Individualne pokojnine [PfIPP]

  200910010.8230113.25527801181

  &L&F_STANJE 2010-10-18&C&A&R&D

  PRAG...

  LETNI PODATKIMESENI PODATKI

  [SIT][EUR][PPS][EUR][PPS]

  povpreni EQ_DOH12743127431548410621290

  [SIT][EUR][PPS]

  MEDIANA1186411864144159891201

  [SIT][EUR][PPS]

  PRAG 60711871188649593721

  [SIT][EUR][PPS]

  PRAG 40474647465766396481

  [SIT][EUR][PPS]

  PRAG 50593259327208494601

  [SIT][EUR][PPS]

  PRAG 708305830510091692841

  [SIT][EUR][PPS]

  PRAG TOKA 2005597759777263498605

  [SIT][EUR][PPS]

  PRAG TIRILANSKI14949149491816312461514

  Neuteeno tevilo lanovSkupajNad pragom tveganjaPod pragom tveganja

  Skupaj29576268202756

  Uteeno tevilo lanovSkupajNad pragom tveganjaPod pragom tveganja

  Skupaj19823511758905.5223445.5

  Dele uteenega tevila lanovSkupajNad pragom tveganjaPod pragom tveganja

  Skupaj10088.711.3

  &L&F_STANJE 2010-10-18&C&A&R&D

  STAROST.SPOL

  Neuteeno tevilo lanovSkupajNad pragom tveganjaPod pragom tveganjaSkupajNad pragom tveganjaPod pragom tveganjaSkupajNad pragom tveganjaPod pragom tveganjaUteeno tevilo lanov - % v vrsticiSkupajNad pragom tveganjaPod pragom tveganja

  SkupajSkupaj2957626820275619823511758905.5223445.5100100100SkupajSkupaj10088.711.3

  Moki14553133351218979207883707.895499.249.450.242.7Moki10090.29.8

  enski150231348515381003144875197.7127946.350.649.857.3enski10087.212.8

  0-17Skupaj50564504552359635319404.240230.918.118.2180-17Skupaj10088.811.2

  Moki25532273280184476.2164180.520295.89.39.39.1Moki1008911

  enski25032231272175158.8155223.719935.18.88.88.9enski10088.611.4

  18-64Skupaj2031018730158013133761191995.3121380.666.367.854.318-64Skupaj10090.89.2

  Moki101809432748673549.7612111.561438.23434.827.5Moki10090.99.1

  enski101309298832639826.2579883.859942.432.33326.8enski10090.69.4

  65+Skupaj421035866243093402475066183415.614.127.765+Skupaj1008020

  Moki18201630190121181107415.913765.26.16.16.2Moki10088.611.4

  enski23901956434188159140090.248068.89.5821.5enski10074.525.5

  0-15Skupaj41903728462315040.427973035310.315.915.915.80-15Skupaj10088.811.2

  Moki21391899240161977.1144044.717932.58.28.28Moki10088.911.1

  enski20511829222153063.2135685.317377.97.77.77.8enski10088.611.4

  0-59Skupaj2394621957198915779821428145.5149836.579.681.267.10-59Skupaj10090.59.5

  Moki1201411059955813773.8737674.576099.341.141.934.1Moki10090.69.4

  enski11932108981034764208.1690470.973737.238.639.333enski10090.49.6

  0-64Skupaj2536623234213216730111511399.5161611.584.485.972.30-64Skupaj10090.39.7

  Moki12733117051028858026776291.98173443.344.136.6Moki10090.59.5

  enski12633115291104814985735107.679877.541.141.835.7enski10090.29.8

  0-74Skupaj279122544824641855888.71664340.6191548.193.694.685.70-74Skupaj10089.710.3

  Moki13941127931148938998.5848355.390643.347.448.240.6Moki10090.39.7

  enski13971126551316916890.2815985.4100904.846.346.445.2enski1008911

  15-24Skupaj47004316384256784234083.622700.41313.310.215-24Skupaj10091.28.8

  Moki23842210174133838.7123331.7105076.874.7Moki10092.17.9

  enski23162106210122945.3110751.912193