Novinarska konferenca 29. marec 2013 stat.si/nk

  • View
    33

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Novinarska konferenca 29. marec 2013 www.stat.si/nk. Vsebina: Inflacija, marec 2013 Prehod z dela v upokojitev, 2. etrtletje 2012 Primanjkljaj in dolg drave, 4. etrtletje 2012 in napoved za 2013 Poslovanje podjetij, 4. etrtletje 2012 - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

SLOVENIA

Novinarska konferenca

29. marec 2013

www.stat.si/nk

1

Vsebina:

Inflacija, marec 2013Prehod z dela v upokojitev, 2. etrtletje 2012Primanjkljaj in dolg drave, 4. etrtletje 2012 in napoved za 2013Poslovanje podjetij, 4. etrtletje 2012

Vsebino povezuje mag. Irena Kriman, generalna direktorica.

2Inflacija, marec 2013

letna stopnja inflacije: 2,0 %

mesena stopnja inflacije: 0,3 %

3

Prehod z dela v upokojitev, 2. etrtletje 2012

Mag. Irena Krimangeneralna direktoricairena.krizman@gov.si4Stopnje delovne aktivnosti in delei prejemnikov pokojnin (%), 50-69 let, 2. etrtletje 2012Stopnja delovne aktivnosti (SI)Stopnja delovne aktivnosti (EU-27)Prejemniki pokojnin50-54 let75,075,97,355-59 let47,664,138,660-64 let14,132,687,565-69 let7,311,097,3Prejemniki pokojnin, starih 50-69 let, Slovenija, 2. etrtletje 201287,7 % prejemnikov starostne pokojnine8,3 % prejemnikov invalidske pokojnine5,7 % prejemnikov vdovske pokojnine (istoasno lahko prejemajo tudi starostno pokojnino)

Prehod z dela v upokojitev (osebe, stare 50-69 let), Slovenija, 2. etrtletje 20125,3 % oseb je nadaljevalo z delom po zaetku prejemanja starostne pokojnine9,2 % oseb je elelo nadaljevati z delom po zaetku prejemanja starostne pokojnine7,5 % oseb je delalo manj ur tedensko pred zaetkom prejemanja starostne pokojnine

Poslovanje podjetij, 4. etrtletje 2012

Meta Grebencmeta.grebenc@gov.siSektor za poslovne statistike

8Pri raziskovanju sodelujemo tri institucije:AJPES,SURS in Banka Slovenije.

AJPES preko spleta zbira podatke o poslovanju od 1. l. 2011 dalje ter jih posreduje SURS in BS. Na SURS jih uporabimo med drugim za obraun BDP in za izraun kazalnikov poslovanja nefinannih drub.

Raziskovanje zajema vse dejavnosti SKD 2008. Kazalniki se objavljajo na nivoju podroij dejavnosti.

Enote opazovanja so gospodarske drube, podrunice tujih podjetij in zadruge v Sloveniji. Zaradi statistine zaite objavljamo podroja finanne in zavarovalnike dejavnosti (K), dejavnost javne uprave in obrambe (O) ter dejavnost obvezne socialne varnosti in izobraevanja (P) skupaj.

etrtletno raziskovanje o poslovanju poslovnih subjektovObjava podatkovObjavljamo 7 kazalnikov poslovanja nefinannih drub:

Stopnjo lastnikosti financiranja,Dele dolgoronih sredstev v sredstvih,Koeficient kapitalske pokritosti dolgoronih sredstev,Koeficient kratkoronega terjatveno-obveznostnega razmerja,Izvozno usmerjenost,Koeficient gospodarnosti poslovanja inKoeficient celotne gospodarnosti poslovanja.

Ve informacij o nainu izrauna kazalnikov vsebujejo metodoloka pojasnila.

Podatki so dostopni na SI-STAT portalu, ob vsakokratni objavi pa se pripravi tudi kratka informacija o objavljanih podatkih.

10Izvozna usmerjenost, po podrojih, Slovenija, 4. etrtletje 2012

Predelovalne dejavnosti (podroje C)

Gradbenitvo (podroje F)

Primanjkljaj in dolg drave, 4. etrtletje 2012

Andrej Flajsandrej.flajs@gov.siSektor za makroekonomske statistike14Primanjkljaj in dolg drave, 2009-2012 in napoved 2013

Primanjkljaj drave2009: 2.127 mio EUR ali 6,0 % BDP2010: 2.046 mio EUR ali 5,7 % BDP2011: 2.298 mio EUR ali 6,4 % BDP (prej 2.307 mio EUR ali 6,4 % BDP)2012: 1.315 mio EUR ali 3,7 % BDP

Centralna drava: 1.239 mio EUR ali 3,5 % BDP, leto prej 6,3 % BDP

Lokalna drava: preseek 33 mio EUR ali 0,1 % BDP, leto prej primanjkljaj 17 mio EUR

Skladi socialne varnosti: 108 mio EUR ali 0,3 % BDP, leto prej 9 mio EUR

Napoved 2013: 1.499 mio EUR ali 4,2 % BDP

Primanjkljaj in dolg drave, 2009-2012 in napoved 2013

Zmanjanje izdatkov v letu 2012Transferji kapitala za 423 mio EUR

Bruto investicije za 257 mio EUR

Socialna nadomestila v denarju in naravi za 171 mio EUR

Stroki pla za 151 mio EUR

Stroki obresti veji za 54 mio EUR, skupaj 748 mio EUR ali 2,1 % BDP

Primanjkljaj in dolg drave, 2009-2012 in napoved 2013

Enkratni transferji kapitala2011: 459 mio EUR ali 1,3 % BDP, od tega dokapitalizacija NLB 243 mio EUR

2012: 134 mio EUR ali 0,4 % BDP, od tega dokapitalizacija NLB 61 mio EUR

2013: 440 mio EUR ali 1,3 % BDP, od tega dokapitalizacija NLB 320 mio EUR in NKBM 100 mio EUR v I. etrtletju 2013

Primanjkljaj in dolg drave, 2009-2012 in napoved 2013

Stroki sanacije finanne krize in primanjkljaj, EDP Annex 5

Mio EUR20092010201120122013Primanjkljaj-2.127-2.046-2.298-1.315-1.499Stroki finanne krize (minus)820-222-48-414Primanjkljaj brez finanne krize-2.135-2.066-2.076-1.267-1.085v % od BDP-6,0-5,8-5,7-3,6-3,1Primanjkljaj in dolg drave, 2009-2012 in napoved 2013

Konsolidirani bruto dolg drave2009: 12.449 mio EUR ali 35,0 % BDP

2010: 13.737 mio EUR ali 38,6% BDP

2011: 16.954 mio EUR ali 46,9 % BDP

2012: 19.189 mio EUR ali 54,1 % BDP

Napoved 2013: 21.016 mio EUR ali 59,2 % BDP

etrtletni nefinanni rauni drave, IV. etrtletje 2012

Primanjkljaj draveI. etrtletje 2012: 429 mio EUR ali 5,0 % BDP, leto prej 9,5 % BDP

II. etrtletje 2012: 312 mio EUR ali 3,4 % BDP, leto prej 7,6 % BDP

III. etrtletje 2012: 438 mio EUR ali 4,8 % BDP, leto prej 4,8 % BDP

IV. etrtletje 2012: 136 mio EUR ali 1,6 % BDP, leto prej 3,8 % BDP

NAPOVED NASLEDNJE NOVINARSKE KONFERENCE

Torek, 30. april:

Stroki dela za zaposlene in samozaposlene24