Novinarska konferenca 30. april 2013 www.stat.si/nk

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Novinarska konferenca 30. april 2013 www.stat.si/nk. Vsebina, ki jo povezuje Genovefa Ružić, namestnica generalne direktorice: Inflacija v aprilu 2013 Ljudje, družine, stanovanja – poudarki iz izdane publikacije Stroški dela po socioekonomskih skupinah zaposlenih in samozaposlenih. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Novinarska konferenca 30. april 2013 www.stat.si/nk

SLOVENIA

Novinarska konferenca

30. april 2013

www.stat.si/nk

1

Vsebina, ki jo povezuje Genovefa Rui, namestnica generalne direktorice:

Inflacija v aprilu 2013

Ljudje, druine, stanovanja poudarki iz izdane publikacije

Stroki dela po socioekonomskih skupinah zaposlenih in samozaposlenih

2Inflacija, april 2013

letna stopnja inflacije: 1,5 %k letni rasti so najve prispevale vije cene:0,6 odstotne toke hrana in brezalkoholne pijae:zelenjava draja za 17,7 %sadje draje za 6,1 %meso draje za 4,0 %0,5 odstotne toke gostinske storitve0,4 odstotne tone alkoholne pijae in tobak:tobani izdelki draji za 10,2 %alkoholne pijae za 4,0 %0,4 odstotne toke v skupini stanovanje:elektrina energija draja za 11,3 %na znianje letne rasti so prispevale nije cene:0,3 odstotne toke osebni avtomobili0,2 odstotne toke stanovanjska oprema

mesena stopnja inflacije: 0,7 %

3

Ljudje, druine, stanovanja publikacija s podatki registrskega popisa 2011

mag. Danilo DolencOddelek za demografske statistike in ivljenjsko ravendanilo.dolenc@gov.si4Popisi 1857-2011Prvi registrski popis, 1. 1. 2011Obvezna izvedba EU UredbaPrihranek 14 mio EUR10 drav

LjudjeTerciarna izobrazbaPopis 2002 - 12,9 %Popis 2011 17,5 %

Gospodinjstva in druineEnolanska gospodinjstvaPopis 2011: 32,8 %Popis 2002: 21,9 %

StanovanjateviloPopis 2011: 844.656 (79,3 % naseljenih)Popis 2002: 777.772 (85,5 % naseljenih)

Vsaka regija je posebna

Stroki dela po socioekonomskih znailnostih zaposlenih in samozaposlenih

Romana KoreniOddelek za nacionalne rauneromana.korenic@gov.si

11Zaposlenost in stroki delaZaposlenost: zaposlenisamozaposleni: samostojni podjetniki, kmetje, odvetniki, arhitekti, zdravniki, umetniki, portniki, trenerji, samostojni raziskovalci.

Stroki dela:zaposlenih: sredstva za zaposlene (bruto plae, socialni prispevki delodajalca, osebni prejemki: regres, jubilejne nagrade, odpravnine, bonitete)samozaposlenih: del raznovrstnega dohodka (ustvarjenega dobika).

Zaposlenost in stroki dela nad.Podatki Nacionalnih raunov: v skladu z ESR so zajete tudi tiste gospodarske aktivnosti in subjekti, ki jih osnovni statistini viri ne zagotavljajo v celoti (Statistini register delovno aktivnega prebivalstva, Letni raunovodski izkazi)

Primeri:Zaposlenost: zaposleni: tudentsko delo, zaposleni na slovenskih veleposlanitvih v tujini, zaposleni v pomorskem transportu na naih ladjah, zaposleni na podlagi pogodbenega dela, zaposleni na podlagi pogodbenega dela, podjetja brez zaposlenih, varstvo otrok in pomo na domu; Samozaposleni: pomagajoi druinski lani, delo po avtorskih pogodbah.

Stroki dela:plae v naravi, ocenjene napitnine, ocenjena raba slubenih vozil Socioekonomske znailnosti spol (2),starost (3): 15-29, 30-49, 50+izobrazba (3): osnovna, srednja, vija in visoka,SKD dejavnosti,status zaposlitve (zaposleni, samozaposleni);serija podatkov: 2000-2010

Razlika v strokih dela med spolomaVir: SURS

Rast strokov dela glede na spol, (stopnje rasti 2009 glede na 2008)Vir: SURS

Najveje razlike v strokih dela med spoloma, 30-49 let, visoka izobrazba, 2010 (povpreni meseni stroki dela na osebo)Vir: SURS

17Razlike v strokih dela glede na izobrazbo, 2010 (povpreni meseni stroki dela na osebo)Vir: SURS

Stroki dela glede na starostne razredeVir: SURS

Izobrazbena struktura glede na starostne razredeVir: SURS

20Izobrazbena struktura glede na status zaposlitve, 2010Vir: SURS

Stroki dela samozaposlenihVir: SURS

BDP po spoluVir: SURS

NAPOVED NASLEDNJE NOVINARSKE KONFERENCE

Petek, 31. maj:

gospodarska rast v 1. etrtletju 2013

stanje in potencial rabe posekanega lesa v Sloveniji, 2011

Stik:Ida Repov Grabnar, odnosi z javnostmiida.repovz-grabnar@gov.si tel. 24 16 45824