Novinarska konferenca 31. julij 2012 stat.si/nk

 • View
  46

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Novinarska konferenca 31. julij 2012 www.stat.si/nk. Vsebina: Aktualni podatki: Inflacija v avgustu 2012 mag. Irena Kriman, generalna direktorica Analiza: S o ekonomske razlike med slovenskimi regijami velike? Bojan Mavec in Romana Koreni , Sektor za makroekonomske statistike. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • Novinarska konferenca

  31. julij 2012

  www.stat.si/nk

 • Vsebina:

  Aktualni podatki:Inflacija v avgustu 2012mag. Irena Kriman, generalna direktorica

  Analiza:So ekonomske razlike med slovenskimi regijami velike?Bojan Mavec in Romana Koreni, Sektor za makroekonomske statistike

 • Inflacija, julij 2012mesena stopnja inflacije: - 1,0 %letna stopnja inflacije: 2,4 %Dvig cen na letni ravni v skupinah blaga in storitev: alkoholne pijae in tobak (7,4 %)hrana in brezalkoholne pijae (4,1 %)stanovanje (3,9 %) prevoz (2,4 %) gostinske in nastanitvene storitve (1,4 %) izobraevanje (1,3 %)rekreacija in kultura (1,3 %), obleka in obutev (0,8 %)zdravje (0,1 %)Padec cen na letni ravni v skupinah: komunikacije (- 3,1 %)stanovanjska oprema (- 0,3 %)januar julij: 1,1 %

 • So ekonomske razlike med slovenskimi regijami velike?

  Bojan Mavec in Romana Koreni, Sektor za makroekonomske statistike

 • So ekonomske razlike med slovenskimi regijami velike?Regionalne razlike v BDP na prebivalca so majhne

  Regionalni BDP ne meri razpololjivega dohodka (ki ga dobijo prebivalci)

  Regionalne razlike v razpololjivem dohodku (ki ga dobijo prebivalci), so majhne

  - Bojan Mavec (regionalni BDP)

  - Romana Koreni (Regionalni rauni gospodinjstev)poudarki:

 • Regionalne razlike 2009

 • (1. poudarek) Regionalne razlike v BDP na prebivalca so majhne

 • Regionalne razlike v BDP na prebivalca so majhne

 • Majhne regionalne razlike niso posledica majhnosti drave

 • Gibanje regionalnih razlik 1996-2009

 • V obdobju 19962009 so se regionalne razlike v BDP na prebivalca zmerno poveale

 • (2. poudarek) Regionalni BDP ne meri dohodka, ki ga dobijo prebivalci

 • Dnevna migracija je najpomembneji dejavnik, da sta BDP in razpololjivi dohodek razlini

 • Razpololjivi dohodekDoloajo ga:Dohodki: plae, dobiek samostojnih podjetnikov in kmetov, pokojnine, socialni transferji (druinski prejemki in druga nadomestila), dohodki od lastnine: obresti, dividende in drugi prejemki (npr. tipendije, dobitki od iger na sreo), odkodnineOdhodki: socialni prispevki, davki na dohodek in lastnino, obresti na najete kredite, kazni

  Razpololjivi dohodek = namenjen za nakup izdelkov in storitev konne porabe ali za varevanje

 • Razpololjivi dohodek na prebivalca 2009

 • (3. poudarek) Regionalne razlike v dohodkih, ki jih dobijo prebivalci, so majhne

  Disperzija razpololjivega dohodka na prebivalca 2009Vir: Eurostat

 • Sprememba disperzije razp. doh. na prebivalca 2000-2009Vir: Eurostat

 • Disperzija razpololjivega dohodka, Slovenija 2000-2009

 • Vpliv drave na redistribucijo dohodkov prebivalstvaPrimarni dohodki

 • PovzetekRazlike v BDP na prebivalca so majhne

  BDP ne meri dohodka, ki ga dobijo prebivalci

  Razlike v dohodkih, ki jih dobijo prebivalci, so majhne

 • NAPOVED NASLEDNJENOVINARSKE KONFERENCE

  Petek, 31. avgusta 2012:BDP, 2. etrtletje 2012Cene nepreminin

  Stik: Ida Repov Grabnar, odnosi z javnostmi, ida.repovz-grabnar@gov.si, 241 64 58

  ***

  *

  e vas bom preprial v te 3 trditve, bom svojo nalogo opravil*kaj si je treba zapomnitiali: smo pokazali (dokazali)(tole samo v slajdih)**