of 24 /24
ANALISIS PERSEKITARAN (SWOC/SWOT ANALISIS) BIDANG / UNIT : KURIKULUM Kekuatan (S) S1 – 36% dalam kalangan guru berpengalaman 15 tahun ke atas serta . S2 – Seorang guru cemerlang untuk mata pelajaran Matematik. S3 – 5 guru berpengalaman dalam penandaan Kertas Peperiksaan Awam UPSR) S4 – Peruntukan Kewangan SBT S5 – Prasarana ICT yang kondusif dan menggalakkan . S6 – Barisan pentadbiran yang mantap dan berpengalaman tinggi. S7- Mempunyai penyelaras dan juruteknik yang berpengalaman luas. Kelemahan (W) W1 – Kos penyelenggaran yang tinggi dan memerlukan kelulusan pihak atasan yang mengambil masa. W2 – Terdapat 7% murid LINUS. W3 – 12% guru mengajar subjek bukan opsyen. W4 – Bilik tambahan yang tidak mencukupi/terbatas. W5 – Berkongsi kemudahan dengan 3 buah sekolah yang lain. Peluang (O) O1(P) – Hubungan baik dengan pelbagai pihak . O2(E) – Sokongan kewangan dan kerjasama padu daripada AJK PIBG. O3(S) – Anak angkat Yayasan Pendidikan Cheras (YPC)/ Jaringan dan Jalinan dengan NGO/IPG/Universiti. O4(T) – Mendapat khidmat kepakaran IT daripada ibu bapa murid. Cabaran / Ancaman (C) C1 Tahap komitmen dan kehadiran ibu bapa yang rendah terhadap sesuatu program. C2(E) – 25% murid berada pada tahap sosio ekonomi yang rendah. C3(S) – Sosio ekonomi pelajar yang rendah. C4(T) – Sebahagian murid tiada kemudahan IT di rumah. C5

pelan strategik

Embed Size (px)

DESCRIPTION

pelan strategik

Text of pelan strategik

Page 1: pelan strategik

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOC/SWOT ANALISIS) BIDANG / UNIT : KURIKULUM

Kekuatan (S)

S1 – 36% dalam kalangan guru berpengalaman 15 tahun ke atas serta .S2 – Seorang guru cemerlang untuk mata pelajaran Matematik.S3 – 5 guru berpengalaman dalam penandaan Kertas Peperiksaan Awam UPSR)S4 – Peruntukan Kewangan SBT S5 – Prasarana ICT yang kondusif dan menggalakkan .S6 – Barisan pentadbiran yang mantap dan berpengalaman tinggi.S7- Mempunyai penyelaras dan juruteknik yang berpengalaman luas.

Kelemahan (W)

W1 – Kos penyelenggaran yang tinggi dan memerlukan kelulusan pihak atasan yang mengambil masa.W2 – Terdapat 7% murid LINUS.W3 – 12% guru mengajar subjek bukan opsyen.W4 – Bilik tambahan yang tidak mencukupi/terbatas.W5 – Berkongsi kemudahan dengan 3 buah sekolah yang lain.

Peluang (O)

O1(P) – Hubungan baik dengan pelbagai pihak .O2(E) – Sokongan kewangan dan kerjasama padu daripada AJK PIBG.O3(S) – Anak angkat Yayasan Pendidikan Cheras (YPC)/ Jaringan dan Jalinan dengan NGO/IPG/Universiti.O4(T) – Mendapat khidmat kepakaran IT daripada ibu bapa murid.

Cabaran / Ancaman (C)

C1 – Tahap komitmen dan kehadiran ibu bapa yang rendah terhadap sesuatu program.C2(E) – 25% murid berada pada tahap sosio ekonomi yang rendah.C3(S) – Sosio ekonomi pelajar yang rendah. C4(T) – Sebahagian murid tiada kemudahan IT di rumah.C5 –

STRATEGI MENGGUNAKAN C/TOWS MATRIKS

Page 2: pelan strategik

SK SERI BINTANG UTARA, KUALA LUMPUR

DALAMAN   

LUARAN

KEKUATAN (STRENGTH)S1 – 36% dalam kalangan guru berpengalaman 15 tahun ke atas .S2 – Seorang guru cemerlang untuk mata pelajaran Matematik.S3 – 5 orang guru berpengalaman dalam penandaan Kertas Peperiksaan Awam UPSR)S4 – Peruntukan Kewangan SBT S5 – Prasarana ICT yang kondusif dan menggalakkan .S6 – Barisan pentadbiran yang mantap dan berpengalaman tinggi.S7- Mempunyai penyelaras dan juruteknik yang berpengalaman luas.

KELEMAHAN (WEAKNESS)W1 – Kos penyelenggaran yang tinggi dan memerlukan kelulusan pihak atasan yang mengambil masa.W2 – Terdapat 7% murid LINUS tahap 1.W3 – 12% guru mengajar subjek bukan opsyen.W4 – Bilik tambahan yang tidak mencukupi/terbatas.W5 – Berkongsi kemudahan prasarana dengan 3 buah sekolah yang lain.

PELUANG (OPPORTUNITY)

O1(P) – Hubungan baik dengan pelbagai pihak terutamanya pemimpin komuniti/setempat.O2(E) – Sokongan kewangan dan kerjasama padu daripada AJK PIBG.O3(S) – Program jaringan dan jalinan NGO/IPG/Universiti dibawah SBT serta Anak angkat Yayasan Pendidikan Cheras (YPC.O4(T) – Mendapat khidmat kepakaran IT daripada ibu bapa murid.O5 – Kerjasama erat dengan JPN & PPW.

 S+O (SO) S1+S3+O5 – Mewujudkan ‘buddy support system ‘ untuk membimbing guru baharu dan guru bawah 5 tahun pengalaman mengajar dengan menngunakan kaedah VLE dan ICT.

S4 + O3- Mengadakan aktiviti pencapaian kegemilangan dengan kerjasama pihak luar dan dalam negara.

W+O (WO) W2+O2+O5- meningkatkan pencapaian lulus 100 % LINUS.

CABARAN (THREATS) C1 – Tahap komitmen dan kehadiran ibu bapa yang rendah terhadap sesuatu program.C2(E) – 25% murid berada pada tahap sosio ekonomi yang rendah.C3(S) – Persepsi negatif sebahagian kecil penjaga. C4(T) – Sebahagian murid tiada kemudahan IT di rumah.

S+T (ST) S5+C4- meningkatkan penggunaan kemudahan ICT

dengan menggunakan modul pembelajaran dan kemudahan kiosk yang ada.

W+T (WT) W2+C1 – Mewujudkan kesedaran kepentingan akademik kepada ibu bapa dengan kerjasama Sarana Ibu Bapa.

Page 3: pelan strategik

JENIS STRATEGI STRATEGI YANG TELAH DIJANA

SO ST 1 - Mewujudkan ‘buddy support system ‘ untuk guru.ST 2 - Mengadakan aktiviti pencapaian kegemilangan dengan kerjasama pihak luar dan dalam negara.

 

WO ST 3- melaksanakan program peningkatan dengan sasaran 100 % lulus LINUS.

  

ST ST 4-- meningkatkan penggunaan kemudahan ICT dengan menggunakan modul pembelajaran dan kemudahan kiosk yang ada.

 

WT ST 5- Mewujudkan kesedaran kepentingan akademik kepada ibu bapa dengan kerjasama Sarana Ibu Bapa.

  

Page 4: pelan strategik

ANALISIS PEMILIHAN STRATEGI BERDASARKAN PEMBERATAN

KRITERIA PEMILIHAN ST1 ST2 ST3 ST4 ST5 ST6

a. Tahap kesukaran proses kerja 5 1 3 3 2b. Kompetensi staf yang bertanggungjawab 4 3 3 4 4c. Sumber kewangan dan kos pembiayaan yang terlibat 3 2 4 2 3d. Kemudahan infrasturktur dan peralatan 1 5 5 2 4e. Andaian keupayaan mengatasi halangan 3 3 3 2 2f. Andaian hasilan yang dijangkakan/ impaknya untuk mencapai objektif, matlamat/ isu, misi dan visi 4 4 4 4 3g. Akur/kepatuhan dengan mandat/arahan 1 5 5 4 4h. Rekod keberkesanan pelaksanaan yang lepas 3 4 3 4 4i. Kesesuaian dengan persekitaran terkini 4 4 4 5 4 Jumlah Skor 28 31 34 30 30 Keputusan

UlasanST1 Menjadi keutamaan untuk pelaksanaan terlebih dahulu kerana

darjah peluang yang amat tinggi untuk mencapai objektif

Page 5: pelan strategik

PENYENARAIAN STRATEGI MENGIKUT KEUTAMAAN

KEUTAMAAN STRATEGI YANG TELAH DIJANA

1 ST 3- melaksanakan program peningkatan dengan sasaran 100 % lulus LINUS

2

ST 2 - Mengadakan aktiviti pencapaian kegemilangan dengan kerjasama pihak luar dan dalam negara.

3

ST 4 - meningkatkan penggunaan kemudahan ICT dengan menggunakan modul pembelajaran dan kemudahan kiosk yang ada.

4

ST 5- Mewujudkan kesedaran kepentingan akademik kepada ibu bapa dengan kerjasama Sarana Ibu Bapa,

5

ST 1 - Mewujudkan ‘buddy support system ‘ untuk guru.

Page 6: pelan strategik

PELAN STRATEGIK BIDANG : KURIKULUM

NKRA Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan

SUB-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baharu

BIDANG KEUTAMAAN PPPM Meningkatkan Kualiti Sekolah

Isu Masalah Matlamat Objektif Strategi 

Indikator Pencapaian

(KPI)

SASARAN

TOV 2015 2016 2017

Prestasi kelulusan Akademik belum mencapai sasarankegemilangan

Peratus kelulusan LINUS masih belum mencapai sasaran lulus 100%

Meningkatkan peratusan kelulusan pada setiap saringan yang dijalankan.

Mencapai sasaran 100% lulus pada akhir tahun 2017.

Meningkatkan pencapaian kelulusan melalui program sarana yang dirancang.

Peratus lulus LINUS 96.7

97.8 98.8 100

Kelulusan 100% dalam peperiksaan UPSR

Meningkatkan kejayaan murid mencapai 100% lulus dalam UPSR

Melonjakkan peratus 100 % lulus murid menjelang 2017

Memantapkan P&P dalam kalangan guru dan melaksanakan program yang berkesan mengikut kumpulan sasaran

Peratusan dalam UPSR

91.2294.12 97.02 100

PELAN STRATEGIK UNIT : MATEMATIKISU STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK

Page 7: pelan strategik

Prestasi kelulusan Akademik belum mencapai sasaranKegemilangan.

1. Peratus kelulusan LINUS masuh belum mencapai sasaran lulus 100%.

2. Kelulusan 100% dalam peperiksaan UPSR

1. Meningkatkan peratusan kelulusan pada setiap ujian saringan yang dijalankan.

2. Meningkatkan prestasi akademik dari segi kualiti dan kuantiti untuk mencapai kegemilangan prestasi.

OBJEKTIF

1. Mencapai sasaran 100% lulus LINUS menjelang tahun 2017.

2. Mencapai 100 lulus dalam UPSR menjelangan tahun 2017 seperti yang telah dirancang.

PERINGKAT BIDANG – KURIKULUM / AKADEMIK PERINGKAT PANITIA – KURIKULUM / AKADEMIK

KPI

SASARAN (LINUS/UPSR/PKSR)

(2015 - 2017) Strategi

SASARAN ( Matematik ) Pelan Taktikal

(PT) TOV T15 T16 T17 TOV T15 T16 T17

Murid 100% lulus dalam setiap ujian saringan LINUS 88.5 92.6 97.6 100

Meningkatkan pencapaian kelulusan melalui program sarana yang dirancang.

96.7 97.8 98. 100 PT1-Klinik Math

Mencapai 100% murid lulus dalam UPSR

97.8 98.0 99.2 100 Memantapkan P&P dalam kalangan guru dan melaksanakan program yang berkesan mengikut kumpulan sasaran.

94.3 96.0 98.8 100

PT 2-. I Read,I Do,I Get it ! @

Saya baca,Saya Buat, Saya dapat

Page 8: pelan strategik

PELAN TAKTIKAL 2015UNIT : MATEMATIK

NKRA: Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan Sub NKRA: LINUS, SBT dan Tawaran Baru

Bil. Program Objektif Tanggungjawab Sasaran Tempoh Kos/

SumberIndikator

Pencapaian TOV ETRPelan

Kontigensi

1 Klinik Math

Mencapai sasaran 98.7% lulus LINUS menjelang tahun 2015

GPK 1Ketua Panitia Matematik.

Dan Guru-guru Matematik Tahun 1-3

15 orang murid

Tahun 1-3

Februari –

Oktober 2015

- Peratus lulus LINUS 96.7

97.8(2015

)Bijak Sifir

2

. I Read,I Do,I Get it ! @Saya baca,Saya Buat, Saya dapat

Mencapai sasaran 98.8%Lulus UPSR- Matematik 2015

GPK 1KP matematikGuru-guru MAtematik

171 calon UPSR Jan –Okt

2015 -Peratus lulus murid dalam

UPSR97.8 98.8

(2015)

Kem Matema

tik

PELAN OPERASI 1

Page 9: pelan strategik

Nama Projek

Matlamat

Objektif

Tempoh

Kumpulan Sasaran

: KLinik Matematik

:Program ini dilaksanakan agar murid yang gagal dalam Matematik dapat sekurang-kurangnya gred C dalam LINUS (Numerasi)

1. Memperbaiki & meningkatkan kemahiran mengira dgn menggunakan 4 operasi asas matematik bagi peratusan pelajar galus seramai 14%2. ‘Merawat’ pelajar yang gagal dalam pelajarn Matematik melalui modul-modul Matematik yang disediakan

: Feb - Oktober

: Semua murid Thn 1-3

Bil PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/PELAN KONTIGENSI1. Perbincangan dalam mesyuarat Panitia

Matematik untuk menentukan bilangan pelajar dan guru yang akan menjalankan pemulihan bagi pelajar yang gagal dalam ujian peringkat sekolah

Guru BesarGPK 1Semua guru Matematik

Feb-okt

Sekiranya guru yang dipertanggungjawabkan dengan kelas tersebut tiada, guru pemulihan matematik lain akan ambilalih melalui :

Kelas pemulihan

Bahan LINUS

2. Dijalankan dalam kelas sewaktu PdP Guru-guru tahun 1-3

Semua guru Matematik3. Menitikberatkan kemahiran asas dan

dijalankan dalam kumpulan kecil yang meliputi :Kemahiran bersoaljawabKemahiran berfikirMenjana ideaMenyelesaikan masalah (fokus utama)

Guru-guru tahun 1-3

Semua guru Matematik

PELAN OPERASI

Page 10: pelan strategik

Nama Projek

Matlamat

Objektif

Tempoh

Kumpulan Sasaran

: I Read,I Do, I Get It !@ Saya Baca, Saya Buat,Saya Dapat !

:Program ini dilaksanakan untuk melahirkan murid yang dapat mengira dengan cepat dan menghafal sifir

1. Mengira dengan lebih cepat dan dapat menjawab dengan tangkas2. Menyelesaikan masalah darab dengan mudah3.Menghafal sifir 1 hingga 12

Sepanjang tahun

: Semua murid tahun 2-6

Bil PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/PELAN KONTIGENSI1. Penyediaan jadual sifir oleh guru Matematik

setelah diluluskan dalam mesyuarat Panitia Matematik

Guru-guru Matematik &kerjasama guru mata pelajaran lain

2 minggu Semua warga guru SKSBU terlibat secara langsung dan murid mempunyai banyak pilihan untuk berjumpa dengan mana-mana guruMelalui penggunaan Buku Sifir2. Proses mendapatkan buku sifir untuk pelajar

Tahun 2-6Staf pejabat 2 hari

3. Penerangan oleh guru Matematik kepada pelajar di dalam kelas melalui:Latih tubi menghafal fakta darab

Guru-guru Matematik1 hari

4 Dinilai oleh semua guru pada waktu pagi sebelum perhimpunan/ dalam kelas/bila-bila masa selepas waktu sekolah

Guru-guru Matematik

kerjasama guru mata pelajaran lain

Sepanjang masa dalam seminggu

5 Buku sifir akan ditandatangan oleh guru penilai selepas pelajar menjawab soalan yg berkaitan dgn sifir secara rawak.

Sepanjang masa dalam seminggu

6 Boleh juga menjadi kegunaan murid di dalam kelas.Digunakan semasa 5 minit permulaan PdP @ 5 minit terakhir selepas pelajaran

7 Guru boleh menyediakan insentif untuk pelajar yg dapat menghabiskan buku sifir tersebut dalam waktu yg singkat pada bulan tersebut

Guru Matematik bagi kelas tersebut

Page 11: pelan strategik

Article I.

Page 12: pelan strategik

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOC/SWOT ANALISIS) BIDANG / UNIT : KURIKULUM

Kekuatan (S)

S1 – 31% dalam kalangan guru berpengalaman 15 tahun ke atas serta .S2 – Seorang guru berpengalaman dalam penandaan Kertas Peperiksaan Awam UPSR)S4 – Peruntukan Kewangan SBT S5 – Prasarana ICT yang kondusif dan menggalakkan .S6 – Barisan pentadbiran yang mantap dan berpengalaman tinggi.S7- Mempunyai penyelaras dan juruteknik yang berpengalaman luas.

Kelemahan (W)

W1 – Kos penyelenggaran yang tinggi dan memerlukan kelulusan pihak atasan yang mengambil masa.W2 – Terdapat 12% murid LINUS.

Peluang (O)

O1(P) – Hubungan baik dengan pelbagai pihak .O2(E) – Sokongan kewangan dan kerjasama padu daripada AJK PIBG.O3(S) – Anak angkat Yayasan Pendidikan Cheras (YPC)O4 – Kerjasama erat dengan JPN & PPW.

Cabaran / Ancaman (C)

C1 – Tahap komitmen dan kehadiran ibu bapa yang rendah terhadap sesuatu program.C2(E) – 60% murid berada pada tahap sosio ekonomi yang rendah.C3(S) – Sosio ekonomi pelajar yang rendah. C4(T) – Sebahagian murid tiada kemudahan IT di rumah.

STRATEGI MENGGUNAKAN C/TOWS MATRIKSSK YAACOB LATIF 1 , KUALA LUMPUR

Page 13: pelan strategik

DALAMAN   

LUARAN

KEKUATAN (STRENGTH)S1 – 31% dalam kalangan guru berpengalaman 15 tahun ke atas .S2 – Seorang orang guru berpengalaman dalam penandaan Kertas Peperiksaan Awam UPSR)S4 – Peruntukan Kewangan SBT S5 – Prasarana ICT yang kondusif dan menggalakkan .S6 – Barisan pentadbiran yang mantap dan berpengalaman tinggi.S7- Mempunyai penyelaras dan juruteknik yang berpengalaman luas.

KELEMAHAN (WEAKNESS)W1 – Kos penyelenggaran yang tinggi dan memerlukan kelulusan pihak atasan yang mengambil masa.W2 – Terdapat 12% murid LINUS tahap 1.

PELUANG (OPPORTUNITY)

O1(P) – Hubungan baik dengan pelbagai pihak terutamanya pemimpin komuniti/setempat.O2(E) – Sokongan kewangan dan kerjasama padu daripada AJK PIBG.O3(S) – Anak angkat Yayasan Pendidikan Cheras (YPC)O4 – Kerjasama erat dengan JPN & PPW.

 S+O (SO) S1+S2+O5 – Mewujudkan ‘buddy support system ‘ untuk membimbing guru baharu dan guru bawah 5 tahun pengalaman mengajar dengan menggunakan kaedah VLE dan ICT.

S4 + O3- Mengadakan aktiviti pencapaian kegemilangan dengan kerjasama pihak luar .

W+O (WO) W2+O2+O5- meningkatkan pencapaian lulus 100 % LINUS.

CABARAN (THREATS) C1 – Tahap komitmen dan kehadiran ibu bapa yang rendah terhadap sesuatu program.C2(E) – 60% murid berada pada tahap sosio ekonomi yang rendah.C3(S) – Persepsi negatif sebahagian kecil penjaga. C4(T) – Sebahagian murid tiada kemudahan IT di rumah.

S+T (ST) S5+C4- meningkatkan penggunaan

kemudahan ICT dengan menggunakan modul pembelajaran dan kemudahan kiosk yang ada.

W+T (WT) W2+C1 – Mewujudkan kesedaran kepentingan akademik kepada ibu bapa dengan kerjasama Sarana Ibu Bapa.

JENIS STRATEGI STRATEGI YANG TELAH DIJANA

Page 14: pelan strategik

SO

ST 1 - Mewujudkan ‘buddy support system ‘ untuk guru.ST 2 - Mengadakan aktiviti pencapaian kegemilangan dengan kerjasama pihak luar .

 

WO ST 3- melaksanakan program peningkatan dengan sasaran 100 % lulus LINUS.  

ST

ST 4-- meningkatkan penggunaan kemudahan ICT dengan menggunakan modul pembelajaran dan kemudahan kiosk yang ada.

 

WT ST 5- Mewujudkan kesedaran kepentingan akademik kepada ibu bapa dengan kerjasama Sarana Ibu Bapa.  

ANALISIS PEMILIHAN STRATEGI BERDASARKAN PEMBERATAN

KRITERIA PEMILIHAN ST1 ST2 ST3 ST4 ST5 ST6a. Tahap kesukaran proses kerja 5 1 3 3 2b. Kompetensi staf yang bertanggungjawab 4 3 3 4 4

Page 15: pelan strategik

c. Sumber kewangan dan kos pembiayaan yang terlibat 3 2 4 2 3d. Kemudahan infrasturktur dan peralatan 1 5 5 2 4e. Andaian keupayaan mengatasi halangan 3 3 3 2 2f. Andaian hasilan yang dijangkakan/ impaknya untuk mencapai objektif, matlamat/ isu, misi dan visi

4 4 4 4 3

g. Akur/kepatuhan dengan mandat/arahan 1 5 5 4 4h. Rekod keberkesanan pelaksanaan yang lepas 3 4 3 4 4i. Kesesuaian dengan persekitaran terkini 4 4 4 5 4 Jumlah Skor 28 31 34 30 30 Keputusan

UlasanST1 Menjadi keutamaan untuk pelaksanaan terlebih

dahulu kerana darjah peluang yang amat tinggi untuk mencapai objektif

PENYENARAIAN STRATEGI MENGIKUT KEUTAMAAN

KEUTAMAAN STRATEGI YANG TELAH DIJANA

1 ST 3- melaksanakan program peningkatan dengan sasaran 100 % lulus LINUS

Page 16: pelan strategik

2

ST 2 - Mengadakan aktiviti pencapaian kegemilangan dengan kerjasama pihak luar dan dalam negara.

3 ST 4 - meningkatkan penggunaan kemudahan ICT dengan menggunakan modul pembelajaran dan kemudahan kiosk yang ada.

4

ST 5- Mewujudkan kesedaran kepentingan akademik kepada ibu bapa dengan kerjasama Sarana Ibu Bapa,

5

ST 1 - Mewujudkan ‘buddy support system ‘ untuk guru.

PELAN STRATEGIK BIDANG : KURIKULUM

NKRA Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuanSUB-NKRA Prasekolah dan LINUS

BIDANG KEUTAMAAN PPPM Meningkatkan Kualiti Sekolah

Isu Masalah Matlamat Objektif Strategi 

Indikator Pencapaian

(KPI)

SASARAN

TOV 2015 2016 2017

Prestasi kelulusan Akademik belum

Peratus kelulusan LINUS masih

Meningkatkan peratusan

Mencapai sasaran 100%

Meningkatkan pencapaian

Peratus lulus LINUS 90.0

90.5 92.0 94.0

Page 17: pelan strategik

mencapai sasarankegemilangan

belum mencapai sasaran lulus 100%

kelulusan pada setiap saringan yang dijalankan.

lulus pada akhir tahun 2017.

kelulusan melalui program sarana yang dirancang.

Kelulusan 100% dalam peperiksaan UPSR

Meningkatkan kejayaan murid mencapai 100% lulus dalam UPSR

Melonjakkan peratus 100 % lulus murid menjelang 2017

Memantapkan P&P dalam kalangan guru dan melaksanakan program yang berkesan mengikut kumpulan sasaran

Peratusan dalam UPSR

55.553.7 56.0 57.5

PELAN STRATEGIK UNIT : MATEMATIK

ISU STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK Prestasi kelulusan Akademik belum mencapai sasaranKegemilangan.

1. Peratus kelulusan LINUS masuh belum mencapai sasaran lulus 100%.

2. Kelulusan 100% dalam peperiksaan UPSR

1. Meningkatkan peratusan kelulusan pada setiap ujian saringan yang dijalankan.

2. Meningkatkan prestasi akademik dari segi kualiti dan kuantiti untuk mencapai kegemilangan prestasi.

OBJEKTIF 1. Mencapai sasaran 100% lulus LINUS menjelang tahun 2017.

2. Mencapai 100 lulus dalam UPSR menjelangan tahun 2017 seperti yang telah dirancang.

Page 18: pelan strategik

PERINGKAT BIDANG – KURIKULUM / AKADEMIK PERINGKAT PANITIA – KURIKULUM / AKADEMIK

KPI

SASARAN (LINUS/UPSR/PKSR)

(2015 - 2017) Strategi

SASARAN ( Matematik ) Pelan Taktikal

(PT) TOV T15 T16 T17 TOV T15 T16 T17

Murid 100% lulus dalam setiap ujian saringan LINUS 88.5

92.6 97.6 100

Meningkatkan pencapaian kelulusan melalui program sarana yang dirancang.

96.7 97.8 98. 100 PT1-Klinik Math

Mencapai 100% murid lulus dalam UPSR

97.8 98.0

99.2 100 Memantapkan P&P dalam kalangan guru dan melaksanakan program yang berkesan mengikut kumpulan sasaran.

94.3 96.0 98.8 100

PT 2-. I Read,I Do,I Get it ! @

Saya baca,Saya Buat, Saya dapat

PELAN TAKTIKAL 2015UNIT : MATEMATIK

NKRA: Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan Sub NKRA: LINUS, SBT dan Tawaran Baru

Bil. Program Objektif Tanggungjawab Sasaran Tempoh Kos/

SumberIndikator

Pencapaian TOV ETR Pelan Kontigensi

1 Klinik Math Mencapai sasaran 98.7% lulus LINUS menjelang tahun 2015

GPK 1Ketua Panitia Matematik.

Dan Guru-

15 orang murid

Tahun 1-3

Februari – Oktober

2015

- Peratus lulus LINUS

96.7 97.8(2015)

Bijak Sifir

Page 19: pelan strategik

guru Matematik Tahun 1-3

2

. I Read,I Do,I Get it ! @Saya baca,Saya Buat, Saya dapat

Mencapai sasaran 98.8%Lulus UPSR- Matematik 2015

GPK 1KP matematikGuru-guru MAtematik

171 calon UPSR

Jan –Okt 2015 -

Peratus lulus murid dalam

UPSR97.8 98.8

(2015)Kem

Matematik

PELAN OPERASI 1

Nama Projek

Matlamat

Objektif

Tempoh

Kumpulan Sasaran

: KLinik Matematik

:Program ini dilaksanakan agar murid yang gagal dalam Matematik dapat sekurang-kurangnya gred C dalam LINUS (Numerasi)

1. Memperbaiki & meningkatkan kemahiran mengira dgn menggunakan 4 operasi asas matematik bagi peratusan pelajar galus seramai 14%2. ‘Merawat’ pelajar yang gagal dalam pelajarn Matematik melalui modul-modul Matematik yang disediakan

: Feb - Oktober

: Semua murid Thn 1-3

Bil PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/PELAN KONTIGENSI1. Perbincangan dalam mesyuarat Panitia

Matematik untuk menentukan bilangan pelajar dan guru yang akan menjalankan pemulihan bagi pelajar yang gagal dalam ujian peringkat sekolah

Guru BesarGPK 1Semua guru Matematik

Feb-okt

Sekiranya guru yang dipertanggungjawabkan dengan kelas tersebut tiada, guru pemulihan matematik lain akan ambilalih melalui :

Kelas pemulihan

Page 20: pelan strategik

Bahan LINUS

2. Dijalankan dalam kelas sewaktu PdP Guru-guru tahun 1-3

Semua guru Matematik3. Menitikberatkan kemahiran asas dan

dijalankan dalam kumpulan kecil yang meliputi :Kemahiran bersoaljawabKemahiran berfikirMenjana ideaMenyelesaikan masalah (fokus utama)

Guru-guru tahun 1-3

Semua guru Matematik

PELAN OPERASI

Nama Projek

Matlamat

Objektif

Tempoh

Kumpulan Sasaran

: I Read,I Do, I Get It !@ Saya Baca, Saya Buat,Saya Dapat !

:Program ini dilaksanakan untuk melahirkan murid yang dapat mengira dengan cepat dan menghafal sifir

1. Mengira dengan lebih cepat dan dapat menjawab dengan tangkas2. Menyelesaikan masalah darab dengan mudah3.Menghafal sifir 1 hingga 12

Sepanjang tahun

: Semua murid tahun 2-6

Bil PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/PELAN KONTIGENSI1. Penyediaan jadual sifir oleh guru

Matematik setelah diluluskan dalam mesyuarat Panitia Matematik

Guru-guru Matematik &kerjasama guru mata pelajaran lain

2 minggu Semua warga guru SKSBU terlibat secara langsung dan murid mempunyai banyak pilihan untuk berjumpa dengan mana-mana guruMelalui penggunaan Buku Sifir

2. Proses mendapatkan buku sifir untuk pelajar Tahun 2-6

Staf pejabat 2 hari

3. Penerangan oleh guru Matematik kepada pelajar di dalam kelas melalui:Latih tubi menghafal fakta darab

Guru-guru Matematik1 hari

4 Dinilai oleh semua guru pada waktu pagi sebelum perhimpunan/ dalam

Guru-guru Matematik

Sepanjang masa dalam seminggu

Page 21: pelan strategik

kelas/bila-bila masa selepas waktu sekolah

kerjasama guru mata pelajaran lain

5 Buku sifir akan ditandatangan oleh guru penilai selepas pelajar menjawab soalan yg berkaitan dgn sifir secara rawak.

Sepanjang masa dalam seminggu

6 Boleh juga menjadi kegunaan murid di dalam kelas.Digunakan semasa 5 minit permulaan PdP @ 5 minit terakhir selepas pelajaran

7 Guru boleh menyediakan insentif untuk pelajar yg dapat menghabiskan buku sifir tersebut dalam waktu yg singkat pada bulan tersebut

Guru Matematik bagi kelas tersebut

Article II.