Click here to load reader

PI Lekcija 01-Razvoj Racunara

 • View
  230

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PI Lekcija 01-Razvoj racunara, informatika i racunarstvo, gimnazija, 2. razred srednje

Text of PI Lekcija 01-Razvoj Racunara

 • Poslovna informatikaRazvoj raunara:od kalkulatora do mrenog povezivanja

  Glava 1

 • Ciljevi:ta je raunar i ta moe da uradiUticaj raunara na savremeni ivotIstorija razvoja raunaraTrendovi razvoja savremenih raunaraFundamentalne razlike izmedju raunara i drugih vrsta maina Odnos izmedju hardvera i softveraRazvoj raunara

  Glava 1

 • Osnovne klase savremenih raunara i njihova upotreba Kako Internet menja primenu raunara i informacionih tehnologija uopteSavremeno informaciono doba Socijalni i etiki uticaj informacionih tehnologija na drutvoRazvoj raunara

  Glava 1

 • Znaajni pronalasci XX veka:Mobilna telefonija, Internet, WWW, video konferencijeFaza projektovanja, upotrebe, usavravanjaSutinski su zasnovani na ITInformaciona tehnologijairok spektar alata i tehnika koje se koriste prilikom kreiranja, skladitenja, obrade i distribucije podataka i informacijaOsnovni cilj IT-aOdgovoriti na zahtev (potroaa) efikasnije i prikladnijeInformaciona tehnologija

  Glava 1

 • Abacus, Vavilon, 4000 godina BC, aritmetike operacije, koristi se u Kini, Japanu, Indiji itd.Blaise Pascal, 1642, mehaniki kalkulator, rad sa osmocifrenim brojevima

  Istorija raunara

  Glava 1

 • Charles Babbage (1791-1871) the father of computersProfesor matematike sa Kembrida iz 19. vekaPrvi mehaniki raunar (kompjuter)Analitika mainaProgramabilna pomou buenih kartica Izvoenje raunskih operacija sa tanou do 20 cifaraIstorija raunara

  Glava 1

 • Ada Lovelace (erka Lorda Bajrona)Interpretator i promoter Babbage-ovih vizionarskih radovaNapisala je plan upotrebe analitike maine za raunanje niza Bernoulli-jevih brojevaVerovatno je bila prvi programer na svetuJedan od savremenijih programskih jezika je nazvan po njoj: ADA programski jezikIstorija raunara

  Glava 1

 • Herman Hollerith (1860-1929)Razvio je sistem kodovanja podataka na buenim karticamaPatent je korien u SAD 1890. za popis stanovnitvaProgram se svodio na prebrojavanjeIzbegnute greke itanja, praktino neograniena memorija za pristupNjegova prva kompanija je pretea IBM-a

  Istorija raunara

  Glava 1

 • Istorija raunaraBuena kartica

  Glava 1

 • Alan Turing (1912-1954)Definisao je principe modernih raunaraProgram je niz naredbi zapisan u memoriji nizom simbolaFormulisao je koncept algoritmaU II svetskom radu radio u Bletchley Parku Britanski centar za deifrovanjeRazvio je metod bombe za napad na Nemaku mainu za ifrovanje - Enigma

  Istorija raunara

  Glava 1

 • Istorija raunaraEnigmaMaina bomba za deifrovanje

  Glava 1

 • John Von Nouman (1903-1957)Koncept programa koji je smeten u memorijiKoncept raunara opte nameneMogunost modifikovanja programa

  Istorija raunara

  Glava 1

 • Raunari vie nisu luksuz nego potrebaRaunari i njihova primena su ukljueni u sve aspekte svakodnevnog ivotaRazvoj raunara

  Glava 1

 • Svaki dananji raunar sledi osnovni plan projektovan od strane Babbage-aRaunar je vienamenski - izuzetno prilagodljivo sredstvoMoe da sabira brojeve, ali istovremeno i da se koristi za lansiranje interkontinentalnih balistikih raketaRazvoj raunara

  Glava 1

 • Svaki raunar se moe posmatrati kao sistem:Ulazni podaci: ulaziCentralna jedinica: obrada Izlazne informacije: izlaziRazvoj raunara

  Glava 1

 • Vienamenska upotreba raunara se zasniva na:Hardveru: Fiziki deo raunaraSoftveru: Instrukcije koje upravljaju hardverom i vre transformacije nad prikupljenim podacima, sa ciljem da se dobije eljeni izlazRazvoj raunara

  Glava 1

 • Osnovne operacije:Ulazne operacije (podaci i instrukcije),Aritmetike operacije (sabiranje, mnoenje, ...),Logike operacije (AND, OR, NOT)Izlazne operacije (video, tampa, zvuk, ...)Smetanje i uvanje podataka (podaci i programi)Razvoj raunara

  Glava 1

 • Hardver raunara:Interne komponente i periferijeCPU - procesoripovi kontroleri, memorijeOsnovna ploaPosebne kartice (zvuna, video, mrena, memorijska, ...)Konektori (serijski, paralelni, video, audio, USB, mreni, telefonski, ...)Hladnjaci (pasivni i aktivni)Izvor napajanja - ispravlja

  Razvoj raunara

  Glava 1

 • Softver raunara:Program niz naredbi (instrukcije)Sistemski softver (OS) skriva kompleksnost hardveraAplikativni softverKorisnici putem interfejsa interaguju sa aplikacijomPodrazumeva se ispravan rad hardvera

  Razvoj raunaraHardware

  Glava 1

 • Razvoj raunara

  Glava 1

 • Prvi realni raunari:1939: Konrad Zuse je kompletirao prvi programabilni digitalni raunar opte namene

  Razvoj raunara

  Glava 1

 • Pred II svetski rat Britanska vlada je formirala tajni tim matematiara i ineenjera za razbijanje nacistikih vojnih ifara (Lorencova ifra)1943: Tim predvodjen matematiarem Alan Turing-om kompletirao je Kolos, koji su mnogi smatrali za prvi elektronski digitalni raunar Razvoj raunara

  Glava 1

 • Raunari 1. generacije1944: profesor sa Harvarda, Howard Aiken je razvio raunar Mark IProizvod IBM-aPrvi elektro-mehaniki raunar opte nameneRazvoj raunara

  Glava 1

 • 1944: Mark IRazvoj raunara

  Glava 1

 • U toku II svetskog rata, u SAD, konstruie se maina za raunanje tabela trajektorija za nove topove; maina se zvala ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer)Posle rata, 1950, konstruisan je UNIVAC I, prvi komercijalni raunar opte namene Razvoj raunara

  Glava 1

 • ENIAC:Teina 30 tona18000 elektronskih ceviPotronja 25 KWSnaga obrade: 100.000 izraunavanja u sekundiRazvoj raunara

  Glava 1

 • Evolucija i ubrzanjeElektronske cevi su koriene u prvim raunarimaTranzistori zamenjuju elektronske cevi poevi od 1956. (raunari 2. generacije)Tranzistori i tampane vezePrimena na univerzitetimaOd sredine 60. godina tranzistore zamenjuju integrisana kola (raunari 3. generacije)Razvoj raunara

  Glava 1

 • Integrisana kola omoguavaju: Poveanje pouzdanosti Smanjenje dimenzije Veu brzinu Veu efikasnost Nie ceneLSI - large scale integrationVLSI - very large scale integration Razvoj raunara

  Glava 1

 • Mikroraunarska revolucija1971: Intelovi inenjeri su konstruisali prvi mikroprocesorMikroraunarska revolucija poinje 1970:AppleCommodore...Stoni - desktop raunari nisu u potpunosti zamenili velike raunare, koji takoe doivljavaju promenu Razvoj raunara

  Glava 1

 • Apple II (1977)BASIC programski jezikDisplej od 24 linije x 40 kolonaMemorija od 4100 karaktera$1298.IBM (PC) 5150 (1981)modular design16,000 character memory$1265.Razvoj raunara

  Glava 1

 • 1981-1982ZX818-16KSpectrum48KRazvoj raunara

  Glava 1

 • GUI - graphical user interfaceDoug Engelbart's Osmislio human-computer interactionRazvio je hypertextUveo je kursor kontrolisan miemMultiple windows.WIMP (windows, icons, menus and pointers)Razvoj raunara

  Glava 1

 • Macintosh (1984)Steve Jobs GUI, ikone, itdDesktop radna povrinaUpotreba mia i drugih pointing devicesDouble click" i Click-and-drag osobine za podrku ureajima za pokazivanjeRazvoj raunara

  Glava 1

 • Microsoft WindowsWin 1.0, 1985, radio je na MS-DOS-u, 16 bitni OS, multitaskingWin 3.0 i Win 3.1, 1990/92, 16/32 bitni OSWin 3.11, Win 95, Win 98, Win Me, 32 bitni OSWin NT, 64 bitni OSWIN XP, Windows ServerWindows Vista, 64 bitni OSRazvoj raunara

  Glava 1

 • Prva generacija (1951-58)Elektronske vakum ceviMainski jezik jezik niskog nivoa za programiranjeMagnetna primarna memorijaProblemi zagrevanja i odravanjaUnos podataka i instrukcija preko buenih karticaSpor ulaz i izlazRazvoj raunara

  Glava 1

 • Druga generacija (1958-64)Tranzistorska tehnologijaTehnologija tampanih vezaPoetak jezika vieg nivoaPoveana brzina radaMagnetna primarna memorijaMagnetni diskovi i trake za sekundarnu memorijuTipian primer:IBM 1620Razvoj raunara

  Glava 1

 • Trea generacija (1965-70)Pojava integrisanih ipova ICDrastino poveanje memorijeRazvoj softveraDrastino smanjenje veliine i cenePoveanje brzine i dostupnostiTipian primer: HONEY WELL-6000 SERIESRazvoj raunara

  Glava 1

 • etvrta generacija (1971- do danas)LSI - Large Scale Integration VLSI - Very Large Scale IntegrationRazvoj mikroprocesoraPojava mini i super raunaraParalelno procesiranjePoveana brzina rada, snaga, memorijski resursiTipini predstavnici: Apple II, IBM PCRazvoj raunara

  Glava 1

 • Karakteristike razvoja raunara:Poveanje brzine (radnog takta)Poveanje memorijskih resursa (i za primarnu i sekundarnu memoriju)Poveanje irine magistraleParalelizacija u raduNia cenaManje dimenzijeManja potronjaRazvoj raunara

  Glava 1

 • MainframeSuper raunariServeri Radne stanicePersonalni raunariStoni i prenosivi raunariMikrokompjuteriUgraeni raunariMree, klasteri raunaraPodela raunara

  Glava 1

 • Mainframe i Super raunariMainframeViekorisnikiKoriste se u velikim organizacijama, kao to su banke i avioprevoznici za velike raunarske poslovePodela raunara

  Glava 1

 • MainframeMogunost konkurentne obrade aplikacijaVelike organizacije upravljaju sa vie od 1000 transakcijaZahtevaju specijalnu klimu za prostorijuUlaz/Izlaz preko dumb terminalaTERMINALIPodela raunara

  Glava 1

 • Super raunariZa mone korisnike kojima je potreban pristup najbrim i najmonijim raunarima Podela raunaraNASA Columbia Supercomputer

  Glava 1

 • Super raunariSkupa, najmodernija tehnologijaKoriste se za simulacije i modelovanje kompleksnih sistemaMesta primene:Vremenska prognoza,Hemijski i fiziki procesiKretanja u vasioniVojne potrebe..... Podela raunara

  Glava 1

 • Serveri, radne stanice i PC (personalni raunari)ServeriRaunari namenjeni za obezbeivanje softverske podrke i drug

Search related