Rancangan Pengajaran Harian Cth

  • View
    4.829

  • Download
    5

Embed Size (px)

Text of Rancangan Pengajaran Harian Cth

RANCANGAN PENGAJARAN HARIANTINGKATAN SATU TINGKATAN TIGA

RANCANGAN PENGAJARAN HARIANMata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH MATA PELAJARAN: KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN SATU Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Bab 2: Reka Cipta Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti semula 6 aspek reka cipta dan 7 langkah reka cipta dengan betul dan tepat.

Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 1.1 Pengenalpastian Masalah

Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar tentang pemasangan projek kayu seperti mana yang terdapat di rumah masingmasing, maka pendedahan tentang langkah-langkah mereka cipta t sekali gus dapat mengukuhkan lagi ingatan mereka

Hasil Pembelajaran: Di akhir pembelajaran, pelajar dapat

a) Menerangkan semula 6

proses reka cipta.

b) Menghuraikan semula 7 langkah dalam mereka cipta. c) Menyebut semula 4 aspek dalam pengenal pastian masalah

Bahan Bantu Belajar: Contoh-contoh produk yang sedia ada di pasaran

Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif, Mediatif, Kontekstual, Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Menunjukkan tayangan contoh-contoh produk sedia ada di pasaran. 7 minit 2. Guru mengedarkan peta konsep.

Catatan Kontekstual

Langkah 2 5 minit

3. Pelajar dijelaskan definisi reka cipta

Direktif, Mediatif

Langkah 3 20 minit

4. Pelajar dibahagi kepada dua kumpulan. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan.Aktiviti dijalankan dalam bentuk pop kuiz verbal secara rawak. Jawapan yang betul akan diberi bonus 1%.

5. Guru menjelaskan 6 proses reka cipta. Guru menghuraikan 6 langkah dalam mereka cipta iaitu a) pengenalpastian masalah, Langkah 3 35 minit b) Pencetusan idea atau pemilihan idea, c) Perekaan projek, d) Pemilihan reka bentuk, e) Perancangan pembinaan projek, f) Pembinaan, pengujian dan pengubahsuaian projek g) Pendokumentasian Seterusnya, 4 aspek dalam pengenalpastian masalah iaitu mengenal pasti masalah, mengumpul maklumat dan data, menganalisis maklumat dan menyenaraikan pelbagai idea penyelesaian masalah.

Koperatif Nilai murni: Kerjasama

Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Penutup 13 minit Refleksi : Mediatif KBKK

RANCANGAN PENGAJARAN HARIANMata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tingkatan : Tarikh: 5 Jan 2010 Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 1.2 Pemilihan idea Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Bab 2: Reka Cipta Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran:

Mengenal pasti 4 aspek dalam pengenal pastian masalah dengan betul dan tepat Pengetahuan Sedia Ada: Hasil Pembelajaran: a) Menyebut semula 4 aspek dalam pengenal pastian masalah Pelajar sedar tentang kekreatifan produk ataupun b) Menyatakan semula pengenal paan stian masalah barangan baru yang sentiasa wujud di pasaran daric) Menyebutkan semula pengumpulan maklumat data d) Menghuraikan semula penganalisisan maklumat semasa ke semasa, maka pendedahan tentang konsep pengenal pastian masalah yang membawa e) Menjelaskan semula penyenaraian alternative penyelesaian masalah kepada idea produk baru dapat mengukuhkan lagi ingatan mereka

Bahan Bantu Belajar: Contoh produk-produk di pasaran Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif, Mediatif, Kontekstual, Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Menunjukkan tayangan contoh-contoh produk-produk baru di pasaran. 7 minit 2. Guru mengedarkan peta konsep. Langkah 2 5 minit 3. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan.Aktiviti dijalankan dalam bentuk pop kuiz verbal secara rawak. Langkah 3 20 minit Direktif, Mediatif

Catatan Kontekstual

Langkah 4 35 minit

4. Guru menjelaskan aspek pertama mengenal pasti masalah dengan terperinci. Aspek kedua iaiti mengumpul maklumat dan data dan seterusnya menganalisis maklumat turut dijelaskan.

Koperatif Nilai murni: Kerjasama Bersyukur

Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.

KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza

Penutup 13 minit

Refleksi :

RANCANGAN PENGAJARAN HARIANMata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Jan 2010 Hari: Bab 2: Reka cipta Jangka masa : 70 minit

Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 1.3 Perekaan projek

Masa: Kemahiran: Mengenal pasti semula langkah ketiga iaitu perekaan projek dan langkah keempat iaitu pemilihan reka bentuk dengan betul dan tepat.

Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar tentang kekreatifan produk ataupun barangan baru yang sentiasa wujud di pasaran dari semasa ke semasa, maka pendedahan tentang konsep pengenal pastian masalah yang membawa kepada idea produk baru dapat mengukuhkan lagi ingatan mereka

Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula cara melakar reka bentuk projek. 2) Menghuraikan semula langkah keempat iaitu pemilihan reka bentuk. 3) Menyatakan semula lukisan ortografik.

. Bahan Bantu Belajar: Contoh produk-produk kayu di pasaran Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif, Mediatif, Kontekstual, Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Menunjukkan tayangan contoh-contoh cara-cara penghasilan produk-produk kayu 7 minit

Catatan Kontekstual

Langkah 2 2. Guru mengedarkan peta konsep. 5 minit

Direktif, Mediatif

Langkah 3 20 minit 3. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan.Aktiviti dijalankan dalam bentuk pop kuiz verbal secara rawak.

Langkah 4 35 minit

4. Guru menjelaskan perekaan projek dilakukan dengan lakaran sama ada dalam bentuk 2 D ataupun 3D. Reka bentuk dipilih mestilah memenuhi factor-faktor reka bentuk. Lukisan perlu mempunyai dimensi untuk memudahkan pemahaman.. Lukisan ortografik perlu dibuat bagi reka bentuk yang terpilih.

Koperatif Nilai murni: Kerjasama Bersyukur

KBKK Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Penutup 13 minit 1)Mencirikan 2)Membanding beza

Refleksi :

RANCANGAN PENGAJARAN HARIANMata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tingkatan : Tarikh: Jan 2010 Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 1.5 Perancangan Pembinaan Projek Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Bab 2: Reka cipta Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti semula perancangan pembinaan projek dengan betul dan tepat.

Pengetahuan Sedia Ada:

Hasil Pembelajaran:

Pelajar sedar tentang cara-cara penghasilan perabot kayu melalui pemerhatian sama ada secara langsung ataupun melalui televisyen, maka pendedahan tentang pembinaan projek kayu dapat mengukuhkan lagi ingatan mereka

Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 6 aspek perancangan pembinaan projek. 2) Menyatakan semula kesesuaian bahan 3) Menjelaskan semula kesesuaian alatan yang digunakan

Bahan Bantu Belajar: Carta langkah-langkah menghasilkan projek kayu Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif, Mediatif, Kontekstual, Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Menunjukkan tayangan contoh-contoh penghasilan projek kayu. 7 minit

Catatan Kontekstual

Langkah 2 5 minit

2. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan perancangan pembinaan projek.

Direktif, Mediatif

Langkah 3 20 minit

3. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak.

Langkah 4 35 minit

4. Guru menjelaskan kesesuaian bahan mestilah mudah didapati, kukuh, mempunyai nilai komersial dan kos tidak membebankan. Alatan yang dipilih hendaklah sesuai. Pengiraan kos iaitu kos pengeluaran yang meliputi kos mentah, kos overhed dan kos upah dikira mengikut langkah-langkah pengiraan yang sistematik.

Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.

Koperatif Nilai murni: Bertanggungjawab

Penutup 13 minit

Bersyukur

KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza

Refleksi :

RANCANGAN PENGAJARAN HARIANMata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tingkatan : Tarikh: Jan 2010 Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 1.6 Pembinaan, Pengujian dan Pengubahsuaian Projek Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Bab 2: Reka cipta Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti semula jenis dan fungsi 5 jenis gear dengan betul dan tepat. Hasil Pembelajaran:

Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar tentang cara-cara penghasilan perabot kayu melalui pemerhatian sama ada secara langsung ataupun melalui televisyen, maka pendedahan tentang pembinaan projek kayu dapat mengukuhkan lagi ingatan mereka

Pelajar dapat: 1) Menyatakan semula proses mengukur, menanda dan memotong. 2) Menjelaskan semula cara membina dan mencantum projek. 3) Menghuraikan semula cara memeriksa dan menguji sambungan dan pemasangan. 4) Menyebut semula cara menguji dan menilai projek. 5) Menyenaraikan semula cara membuat kemasan. Bahan Bantu Belajar: Contoh projek kerja kayu siap Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif, Mediatif, Kontekstual, Koperatif Pengintegrasian ICT :

Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Menunjukkan tayangan movie clips contoh-contoh projek-projek kerja siap 7 minit

Catatan Kontekstual

Langkah 2 5 minit

2. Guru mengagihkan peta minda kepada pelajar.

Direktif, Mediatif

Langkah 3 15 minit

3. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah jawab soa