Click here to load reader

Renesansa- likovni

 • View
  241

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Renesansa- likovni

 • 8/13/2019 Renesansa- likovni

  1/14

  Renesansa (15. i 16. st)

  urbanizam u srenjem vijeku

  -ziine ne ozvoljavaju a se gra iri pa se iri u visinu

  -uske ulice, nehigijena - bolesti

  -ratovi,velika smrtnost - zato se gradovi mijenjaju - novi oblici zidina : okrugle kule

  -selo je isto

  urbanizam u renesansi : Filareta(arhitekt) : Sforcinda (grad)

  -utopijski grad

  -poboljani uvjeti

  -planiranje graa : boanska mjera i stroga proporcija - ZLATNI REZ

  -2 kvarata opisana krunicom

  -trg je glavni - crkva, vijednica - centar

  -gra je okruen zidinama, zrakaste linije - ulice

  -svaka druga ulica je kopnena

  -svaka prva je kanal

  -ziine su ispupeni ijelovi obrane

  -kruna ulica sijede sve ulice - mali trgovi - za trgovinu - podijeljena po vrsti robe

  -kanali (Venecija, Milano)

  -smede se baca u kanal, kopnene ulice su iste

  -izvan ziina je veliki kruni kanal

  -centar graa je ist

 • 8/13/2019 Renesansa- likovni

  2/14

  -Palmanova : grad u Italiji

  -vatreno oruje - topovi, puke (novo) - vedi omet

  -zidine su jednako udaljene od zgrada

  -visina zidina nije bitna

  -vani kamenje, unutra puno zemlje

  -ziine su nie i eblje

  Dubrovnik

  -kose zidine

  -kula Bokar - o kamena, nema krova, otvori za topove i puke

  -Mineta - prema Sru, Juraj Dalmatinac

  -Sv.Ivan

  Varain

  -kule su originalno bile nenatrivene

  Sisak, Kaptol

  Okrugle kule

  -novost

  -izbjegavanje mrtvog kuta

  -otvori za topove su visoko

  Trokutaste kule (zvjezasti bastion)

  -utvrda

  -na kontinentu u 16.,17. st

  -Neuf Brisach - grad

  -ortogonalni plan

  -Palmanova - radijalne ulice

  -Karlovac, Split

 • 8/13/2019 Renesansa- likovni

  3/14

  Urbanizam unutra gradova

  -Firenca - u 15. st se iri po renesansnim pravilima

  -trg Presveta Anunziata : nema crkve(vjera) na trgu nego je iza trga ; trg (svjetovno) je vaniji

  -u srednjem vijeku trg je bio prazni da se sagradi crkva

  Ideja renesanse

  -Bog je stvorio ovjeka na svoju sliku i priliku

  -ovjek ima razum, znatielju

  -nastoji se pomiriti filozofija i teologija

  -crkve su bazilike i centralni prostor

  Fillipo Bruneleski (arhitekt)

  -bazilike

  -San Lorenzo u Firenzi - spojena s samostanom

  -Santo Spirito

  Alberti

  -San Andrea u Mantovi - bazilika

 • 8/13/2019 Renesansa- likovni

  4/14

  San Lorenzo

  -nema nartexa

  -bazilikalno proelje

  -cigla

  -proelje bi trebalo biri pokriveno mramornim ploama

 • 8/13/2019 Renesansa- likovni

  5/14

  Santa Maria Novela

  -proelje(bazilikalno o mramornih ploa) je napravio Alberti

  -ima i gotikih elemenata

  -izvana izglea neovreno

  -unutra ominira antika ekoracija

  -u unutranjosti ominantna ekoracija uz pomod antikih arhitektonskih elemenata i antikih arhitektonskih

  sklopova

  -antiki elementi : bilo koji dio iz antike - korintski kapitel, tijelo glatko, o cigle, obukani = TOSKANSKI STUP

  -toskanski stup pripaa ranoj renesansi, moe imati bilo koji kapitel ali uvijek glatko tijelo

  -antiki sklopovi : cjeline iz antike - arkada, pilastri povezani ravnim vijencem (Rim), lukovi, vijenci

  -kazetirani strop - drveni ravan sklop od kazeta (iz Rima

  -sklopovi : arkade

  -zi iza kojega je kapela ; otvor je polukruan, pilastri su povezani vijencem (tipian antiki sklop)

 • 8/13/2019 Renesansa- likovni

  6/14

  -centralni prostori : prostor koncentriran u jenu toku (poligonalni tip , kvarat, krug, grki kri)

  -kapela Pazzi- Filipo Brunelesci

  -Pazzi u sukobu s Medici - krvavi obrauni

  -zatvoreni prostor + otvoreni trijem

  -ekoracija arhitektonskim antiki elementima

  -kupola na pandativima - kvaratna osnova , 4 stupa kao nosai, ziovi otvoreni polukrunim lukovima

  -pandativi - sferni trokuti - 4 ih je

  -kupola pojaana rebrima

  -okulus=otvor , lanterna

  -pandativi - tetramorf - 4 evanelista

  -jednostavno dekorirano - antika

  -koloristiki etalji - okrugli medaljoni -keramiki reljefi Luca e la Robia

  -grobna kapela obitelji Medici

  -Santa Maria elle Chere

 • 8/13/2019 Renesansa- likovni

  7/14

  Tempeitto (=mali hram)

  -u Rimu

  -Bramante je graditelj

  -uzor na antiki hram

  -visoka renesansa

  -okrugli, tipini tolos

  -trostepena baza, toskanski stup, dorske grede, balustrade, kupola

 • 8/13/2019 Renesansa- likovni

  8/14

  Crkva sv. Petra

  -1. projekt Danato Bramante

  -4 tornja

  -centralni tip

  -grki kri upisan u kvarat

  -4 nosaa kupole prvo graeni

  -graeno na mjestu bazilike

  -Julije II. poeo graiti - novac - indulgencije - reformacija

  -Bramante umro

  -Michelangelo je voedi arhitekt

  -doradio centralni plan

  -centralizirao

  -naglasio centar

  -kupola je via

  -2 zarotirana kvadrata - naglasio centra, umanjio vanost vanjskih dijelova

  -manirizam - sredina 16. st

 • 8/13/2019 Renesansa- likovni

  9/14

  -kraj 16. st

  -pretvorena u baziliku - izvorna crkva

  -dodana 3 traveja - postali glavni brod

  -kapele

  -boni bro s svake strane

  -17.st barok

  -proelje je ranobarokno

  -Michelangelovi su stupovi, pilastri - podjela fasade

  -1 vijenac, 2 kata povezana pilastrom - manirizam

  -renesansa bi svaki kat podijelila vijencem

  -barokno je naglaen centar

  -barokni trg ispred

  Palaa

  -Venecija, visoka renesansa

  -kat i prizemlje jasno odijeljeni

  -svi elementi jenake vanosti za razliku od baroka

  -Bargelo (Firenca) - kasnogotika palaa - visoki zatvoreni ziovi (graanski sukobi)

 • 8/13/2019 Renesansa- likovni

  10/14

  -Pallazo Vecchio - utvrda Medici

  -gotika palaa

  -Venecija - Dueva palaa - kasna gotika, otvorena

  -oligarhija - prijavljivanje

  Ca'd oro - gotika,bizantski tip - asimetrija

  Giusti - renesansa - zabat

 • 8/13/2019 Renesansa- likovni

  11/14

  Firenca - palaa Meici Ricari - renesansa , Rucela, Strozzi - imaju unutarnja vorita

  -palaa = plemidka reziencija u grau

  -vorac = plemidka reziencija na imanju, obrambena funkcija

  -vila = kao dvorac ali nema obrambenu funkciju , otvorena

  -urbana vila = okruena vorita

  Renesansne palae

  -etverokrilne - 4 objekta koji zatvaraju vorita

  -unutra otvoreno vorite

  -oko vorita trijem, honik

  -stepenite

  -sobe prema ulici

  -sobe su prohodne - Italija

  -u Francuskoj su apartmani - zatvoreni stanovi unutar krila - sobe nisu prema van prohodne

  -Rucelai - ugraena u niz objekata

 • 8/13/2019 Renesansa- likovni

  12/14

  -Sponza (carinarnica u Dubrovniku)

  -4 krila

  -iljasti lukovi na prozoru - nije renesansa nego venecijanska gotika

  -renesansni trijem

  -1. kat pjano novile = gospodski kat - renesansna dekoracija bi bila prejednostavna

  -2. kat renesansni oblici

  -na vrhu dekoracije - iz Venecije - stupid - na vrhu je turban - spomenik Turcima

  -krov se ne vidi

  -u Hrvatskoj esto nije kronoloki

 • 8/13/2019 Renesansa- likovni

  13/14

  Vanjski izgle palae

  -Medici Ricardi

  -masivna

  -3 etae, 2 kata

  - 2. etaa vijenac 3. etaa ekorirani vijenac

  -prozor, vrata, prozor , vrata ......... crte

  -konzola= nosa koji je ugraen u zid i viri van iz zida, nose donju prozorsku dasku i cijeli prozor

  -ekoracija : arhitektonski elementi (antika) koji se niu nabrajanjem

  -prozorske osi

  .....................crte

  -tipini firentinski prozor

  -svi su elementi jenako vani

  -ziovi razliito oblikovani po katovima - graacija vizualne teine - RUSTIKALNA GRADNJA

  -rustika : tradicionalno, ruralno, grubi blok kamena

  -prizemlje - rustika .....crte

  -1. kat - stilizirana rustika .......crte

  -2. kat glatki zid

  -Rucelai - Alberti

  -prijenos rimske arhitekture u renesansu

  -stilizirana rustika + pilastri (funkcija graacije vizualne teine)

 • 8/13/2019 Renesansa- likovni

  14/14

  Strozzi

  Maracina - kalustrade ???

  Vila Rotonda

  Farnese

  -manirizam kombinira renesansne ijelove u isto suprotnim rasporeima o renesanse