12
UNIT PBS SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN BENGKEL PENJAMINAN KUALITI PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) GURU PENOLONG KANAN  (TADBIR & KURIKULUM) WILA Y AH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR 06 – 08 MEI 2015 LEIS PORT DI!KSON

SLAID KONSEP

Embed Size (px)

DESCRIPTION

slaid kosep

Citation preview

Page 1: SLAID KONSEP

7/17/2019 SLAID KONSEP

http://slidepdf.com/reader/full/slaid-konsep 1/12

Page 2: SLAID KONSEP

7/17/2019 SLAID KONSEP

http://slidepdf.com/reader/full/slaid-konsep 2/12

Page 3: SLAID KONSEP

7/17/2019 SLAID KONSEP

http://slidepdf.com/reader/full/slaid-konsep 3/12

Page 4: SLAID KONSEP

7/17/2019 SLAID KONSEP

http://slidepdf.com/reader/full/slaid-konsep 4/12

Page 5: SLAID KONSEP

7/17/2019 SLAID KONSEP

http://slidepdf.com/reader/full/slaid-konsep 5/12

Page 6: SLAID KONSEP

7/17/2019 SLAID KONSEP

http://slidepdf.com/reader/full/slaid-konsep 6/12

Page 7: SLAID KONSEP

7/17/2019 SLAID KONSEP

http://slidepdf.com/reader/full/slaid-konsep 7/12

Page 8: SLAID KONSEP

7/17/2019 SLAID KONSEP

http://slidepdf.com/reader/full/slaid-konsep 8/12

Page 9: SLAID KONSEP

7/17/2019 SLAID KONSEP

http://slidepdf.com/reader/full/slaid-konsep 9/12

Page 10: SLAID KONSEP

7/17/2019 SLAID KONSEP

http://slidepdf.com/reader/full/slaid-konsep 10/12

Page 11: SLAID KONSEP

7/17/2019 SLAID KONSEP

http://slidepdf.com/reader/full/slaid-konsep 11/12

Page 12: SLAID KONSEP

7/17/2019 SLAID KONSEP

http://slidepdf.com/reader/full/slaid-konsep 12/12