Strukturované metody

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Strukturované metody. Jan Smolík. Historie strukturovaných metodik. Strukturované programování Programování ve velkém Funkční přístup Yourdan structured method Structured design (Larry Constantine) Datové modelování Relační algebra Data structure diagram Chenovy diagramy. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Strukturované metody

 • Strukturovan metodyJan Smolk

 • Historie strukturovanch metodikStrukturovan programovnProgramovn ve velkmFunkn pstupYourdan structured methodStructured design (Larry Constantine)Datov modelovnRelan algebraData structure diagramChenovy diagramy

 • Strukturovan programovnS rozsahem se programy opt stvaj nezvladatelnEdsger Wybe Dijkstra: Go To Statement Considered Harmful (1968)

 • Kde jsme to jenom vidli?Sekvence, selekce, iteraceMmVamNemmVaen vejceP1

 • Teorie struktorovanho programovnTi monosti skldn program:SekvenceSelekceIterace

  Nen plnou novinkou, vychz u z teorie Turingova stroje

 • Jacksonovo strukturovan programovn Mu popsat nejen program ale i jeho dataObrzek: Wikipedia

 • Srovnn vstupnch a vstupnch dat

 • Vsledn struktura programu

 • Jacksonova metodaProblm nekorespondujcch struktureen: rozdlen do podprogramPodle nkterch autor je metoda zvisl na datech

 • Strukturovan progranovac jazykyALGOL (1960)Pascal (1970)PL/IAda

  Vznikaj postupn 60. 70. ltaPozn.: prvn objektov jazyk: Simula 67, Smalltalk (70. lta) publikovno 1980

 • Programovn ve velkmFrank DeRemer, Hans KronVid rozdl mezi programovnm v malm a programovnm ve velkmJazyky pro mal programovn ureny pro tvorbu modulSna se budovat jazyk pro programovn ve velkm module interconnection language

 • Poadavky MILSeshora dolPo jedn rovni najendouZezdola nahoruHorizontln komunikaceFinln kompozice do jednoho celku

 • Pklad MIL75

 • Funkn pstupKniha Structured DesignEd Yourdon, Larry Constantine, 19791. skuten uebnice designuPrce s ernmi skkamiKdykoliv potebujete funkci, navrhnte ji a uvejte ji jako ernou skku, bez ohledu na to jak ji budete realizovatPstup shora dolFoto: computer-museum.org

 • Strukturovan designCena vvoje systmu je cena odhalovn chybCena odhalovn chyb je cenou chyb programtoraPoet chyb roste nelinern s komplexitou problmuKomplexita problmu me bt snena rozdlenm na mal stiVe vsledku rozdlen na mal sti vyvol vt komplexitu, kvli zvislosti modul

  Voln citace, Yourdon: Structured Design

 • Strukturovan designSnaha o vysokou kohesivitu (cohesion) a nzkou spaenost (coupling)Odklon od optimalizace kdu za kadou cenuNeoptimalizujteKdy u muste optimalizovat, dlejte to, a nakonec, kdy mte vechno sprvnSnaha o optimalizaci prce programtora ne potaePouit principu modelovn

 • Strukturovan designDo dneka peily Data Flow DiagramyAutorem DFD je Larry Constantine

 • Data Flow DiagramGrafick prostedek nvrhu a zobrazen funknho modelu systmuVrstven (hierarchick) rzn rovn podrobnostiNstroj

 • DFD zkladn prvkyTermintor (extern entita)Datov tok (Data Flow)Datov sklad (Data Store)Proces

 • TermintorObjekt, kter nepat do systmu, ale do jeho okolZatek nebo konec datovho toku, zdroj datTermintor

 • ProcesDatov proces (fyzick transformace dat)dc processlovn:V rovni 0 od 1 do 9V nich rovnch slo nadazenho procesu + .1 -- .9

  1.Proces

 • Datov tokAbstrakce jakkoliv formy pesunu (pedn) dat

  Objednvka

 • Data StoreMsto (doasnho) uloen datUmon peklenout asovou mezeru mezi procesy (komunikace proces v rznch asech mus pes data store)

  Zkaznci

 • Pravidla DFD3 9 proces v jednom diagramuS datastorem vdy komunikuje proces (nelze datovm tokem spojit dva datastory, i datastor s termintorem)

 • Hierarchie DFDKontextov diagram jen termintory a jeden proces = systmrove 0 rozveden systmu z kontextovho diagramuNi rovn vdy rozvdj 1 proces z vy rovn

 • PkladJednoduch systm pro znmkovn student. Uitel znmkuje studenty podle seznamu, ti se pak mohou dvat na sv znmky.

 • Kontextov diagram

 • rove 0

 • Structured Systems Analysis and Design Method(SSADM)Peter ChecklandLarry ConstantineWayne StevensChris Gane & Trish Sarson, authors of Structured Systems Analysis: Tools and TechniquesEd YourdonMichael A. Jackson

 • SSADMVodopdov metodikaVyvinuta pro vldu Velk BritnieV souasn dob pat Office of Governement Commerce spadajc pod ministerstvo financ Spojenho KrlovstvPod tuto agenturu rovn spad MSP, PRINCE2, M_o_R, ITIL

 • SSADMTi hlavn technikyLogick datov modelovnModelovn datovch tok (DFD)Modelovn chovn entit

 • Datov modelovnData Structure Diagrams (sov model)Relan modelEntity set model

  Chenv Entity Relationship Diagram

 • Relan modelZaloen na relan algebeMatematick oborRelace je uspodan n-ticeOperaceProjekce (zen na urit poet sloupc)Selekce (vbr dk)Kartzsk souinPirozen joinEquijionSemijoin

 • Chenv diagramOd zatku chpn pro popis relnho svtaOd relanho modelu se sna odliit pesnjm pomisem smantiky relnho svtaLi se od dalch pstup

 • Entity Relationship DiagramUkazuje vztahy mezi entitami relnho svtaPopisuje data, kter budou existovat v systmuExistuje vce notacVelmi podobn relanmu popisu dat

 • Srovnn ERD a Data Structure Diagrams Data structure diagramEntity relationship diagramZdroj: Chen: The Entity-Relationship ModelToward a Unified View of Data

 • ERDSkladMaterilMateril na skladEntitaEntitaVztahAsociativn entita

 • EntitaRozliiteln a identifikovateln objekt reality (Karel Novk,motor s vr. . 1525-1455-456)Jsou sluovny do entitnch mnoin (Osoba, Motor)V ER diagramech modelujeme entitn mnoiny, pesto se jim k entity

 • Vztah, kardinalitaVozidloKoloObsahuje

 • Parcialita (volitelnost)StromvestkaPlod

 • Vztah sm se sebouStudentJe kamard

 • PkladStudentZnmkaPedmtUitel

 • AtributVlastnost entityZkladn dlenTotln atribut u kad entity m hodnotuParciln atribut hodnotu m jen nkdy

 • Typy atributZkladnOdvoditelnPrimrn klCiz kl

 • PkladPrimrn kl: Rodn sloTotln atribut: R, Jmno, Datum narozen, R otceParciln atribut: SPZ AutaCiz kl: R otce, (SPZ)Odvoditeln: Vk (ostatn zkladn)

 • State Transition DiagramPopisuje asov nslednosti proces funkcPopisuje stavy systmu (entity) a pechody mezi nimiPvodn vyvinut ve strukturovanch metodikch, nyn uvn v objektovch

 • STD entity StudentNezapsanZapsanOznmkovan

 • Normalizace datTechnika datov analzyVhodn pro oven nvrhu logick datov strukturySada omezen aplikovanch na datov struktury

 • Prvn normln formaDatov struktura nesm obsahovat opakujc se poloky

  UOJmnoIdentNzev pedmtuPoet kreditUitelUOJmnoPemtIdentNzev pedmtuPoet kredit

 • Druh normln formaDatov struktura, kter obsahuje sloen primrn kl, me obsahovat pouze takov poloky, kter zvis na celm sloenm kli

 • Druh normln formaIdent pedmtuslo cvienPoet studentJmno uitelePoet kreditCvienIdent pedmtuslo cvienPoet studentJmno uitelePedmtIdent pedmtuPoet kredit

 • Tet normln formaVechny neklov poloky mus zviset na primrnm kli pmoIdentNzev pedmtuPoet kreditUOJmnoUitelUOJmnoPemtIdentNzev pedmtuPoet kredit

 • Normalizujte1NF: Datov struktura nesm obsahovat opakujc se poloky2NF: Datov struktura, kter obsahuje sloen primrn kl, me obsahovat pouze takov poloky, kter zvis na celm sloenm kli3NF: Vechny neklov poloky mus zviset na primrnm kli pmo