Teorije motivacije

Embed Size (px)

Text of Teorije motivacije

Teorije motivacije-kolsko uenje i linost uenika-

Podjela: Teorije potreba Kognitivistike teorije

Teorije potreba: Teorija nagona Teorija socijalnih potreba Maslovljeva teorija hijerarhije potreba Teorije uslovljavanja

Kognitivistike teorije:1. Teorije kognitivne usklaenosti - Heiderova teorija ravnotee - Festingerova teorija kognitivne disonance 2. Teorija oekivanja - Teorija motivacije za postignuem - Teorija sopstvene vrijednosti 3. Teorija atribucije 4. Teorija socijalne kognicije

Motivacija za uenje Jerks Dodsonov zakon Uticaj motivacije na uenje Unutranja i spoljanja motivacija Stepen aspiracije

inioci kolske uspjenosti Individualne karakteristike uenika Kvalitet nastave Materijal koji se ui Rezultat uenja

Osobine linosti kolsko postignue Uspjeh u koli: sposobnosti, linost, motivacija Krandal instrument za mjerenje lokusakontrole

Lokus kontrole motivacija Adaptivna i maladaptivna motivacija

ema klasifikacije uzroka pomou kojih se esto objanjavaju postignuaVremenska stabilnost Vremenski stabilni inioci Unutranji lokus Spoljanji lokus sposobnost teina zadatka

Vremenski napori varijabilni inioci

sluaj/ srea, peh

Promjene linosti uenika pod uticajem doivljaja uspjeha ili neuspjeha Da li trajnije doivljavanje uspjeha ilineuspjeha u koli znaajno utie na promjene linosti uenika? Promjene kod uspjenih, prosjenih i neuspjenih uenika: uspjeni- pozitivno gledanje na sebe neuspjeni- negativno gledanje na sebe

Zakljuak Sposobnosti, linost i motivacija znaajniza uspjeh u koli

Nalazi znaajni za obrazovnu praksu Uticaj na pozitivne promjene u motivacijiuenika

Zato neki uenici posustaju dok drugi poveavaju angaovanje? Samoocjena sposobnosti za predmetBolja samoocjena sposobnosti - vea motivacija Sugestije nastavnicima da kod uenika najprije rade na jaanju povjerenja u sposobnosti za predmet jer time poveavaju motivaciju za taj predmet

Programi uvjebavanja motivacije inastava

Individualno orijentisanje u pogledu

norme uenicima se pruaju povratne informacije o razlikama u njihovom vlastitom uspjehu umjesto da se uspjeh uporeuje s prosjekom u razredu

HVALA NA PANJI