Turystyka przyrodnicza, ekoturystyka, turystyka wiejska

Embed Size (px)

Text of Turystyka przyrodnicza, ekoturystyka, turystyka wiejska

 • Turystyka przyrodnicza, ekoturystyka, turystyka wiejska, agroturystyka i turystyka kulinarna (NERAF)

  definicje, koncepcje, przykady

  Micha Gazdecki Katedra Rynku i Marketingu

  UP w Poznaniu

  Seminarium: "Perspektywy rozwoju turystyki przyrodniczej, ekoturystyki, turystyki wiejskiej, agroturystyki i turystyki ..."

 • 1. Co zamierzamy?

  1.1. Przeksztacenie koncepcji w projekt

  1.2. Pojcia i definicje

  2. Jak?

  2.1. Odbiorcy NERAF i ich segmentacja

  2.2. Propozycje produktw NERAF tourism

  3. Po co korzyci?

  3.1. Beneficjenci

  3.1. Przykadowe korzyci

  Seminarium: "Perspektywy rozwoju turystyki przyrodniczej, ekoturystyki, turystyki wiejskiej, agroturystyki i turystyki ..." 2

  Agenda

 • 1. Co zamierzamy?

  1.1. Przeksztacenie koncepcji w projekt1.2. Pojcia i definicje

  2. Jak?

  2.1. Odbiorcy NERAF i ich segmentacja

  2.2. Propozycje produktw NERAF tourism

  3. Po co korzyci?

  3.1. Beneficjenci

  3.1. Przykadowe korzyci

  Seminarium: "Perspektywy rozwoju turystyki przyrodniczej, ekoturystyki, turystyki wiejskiej, agroturystyki i turystyki ..." 3

  Agenda

 • Seminarium: "Perspektywy rozwoju turystyki przyrodniczej, ekoturystyki, turystyki wiejskiej, agroturystyki i turystyki ..." 4

  Turystyka przyrodnicza, ekoturystyka, turystyka wiejska, agroturystyka i turystyki kulinarna

  na obszarach metropolitalnych

  Projekt

  Wymiar naukowy Wymiar praktyczny

  Rozwinicie teorii agroturystyki Stworzenie platformy rozwoju produktw agroturystycznych

  Poznaskiego Obszaru Metropolitalnego

  Przeksztacenie koncepcji w projekt

 • 1. Co zamierzamy?

  1.1. Przeksztacenie koncepcji w projekt

  1.2. Pojcia i definicje

  2. Jak?

  2.1. Odbiorcy NERAF i ich segmentacja

  2.2. Propozycje produktw NERAF tourism

  3. Po co korzyci?

  3.1. Beneficjenci

  3.1. Przykadowe korzyci

  Seminarium: "Perspektywy rozwoju turystyki przyrodniczej, ekoturystyki, turystyki wiejskiej, agroturystyki i turystyki ..." 5

  Agenda

 • Seminarium: "Perspektywy rozwoju turystyki przyrodniczej, ekoturystyki, turystyki wiejskiej, agroturystyki i turystyki ..." 6

  Agroturystyka jest form turystyki wiejskiej cile zwizan z rolnictwem i funkcjonujcym gospodarstwem rolnym, ktra

  umoliwia zarwno turystom, jak i odwiedzajcym wspuczestniczenie w yciu gospodarstwa rolnego.

  Klasyczne podejcie do agroturystyki

  Potrzeba nowego,

  szerokiego podejcia

  Turysta aktywno czowieka, ktry zamierza pozna produkcjrolnicz i/lub wypoczywa w rodowisku rolniczym.

  Usugodawca rne formy hotelarstwa, gastronomii, wypoczynku, sportu, lecznictwa a nawet rehabilitacji

  Pojcia i definicje

  Potrzeba nowego podejcia do agroturystyki

 • NERAF tourism

  Seminarium: "Perspektywy rozwoju turystyki przyrodniczej, ekoturystyki, turystyki wiejskiej, agroturystyki i turystyki ..." 7

  Pojcia i definicje

  Od agroturystyki do NERAF

  Agroturystyka Agritourism

  Turystyka wiejska Rural tourism

  Turystyka przyrodnicza

  Nature

  tourism

  Turystyka ekologiczna Eco tourism

  Turystyka kulinarna Food tourism

  Formy turystyki wypoczynkowej

  i edukacyjnej

 • Moliwa do realizowania w oparciu o szeroko pojtgospodarkywnociow

  Seminarium: "Perspektywy rozwoju turystyki przyrodniczej, ekoturystyki, turystyki wiejskiej, agroturystyki i turystyki ..." 8

  Pojcia i definicje

  NERAF definicje

  Agroturystyka

  Turystyka wiejska

  Turystyka przyrodnicza

  Turystyka ekologiczna

  Turystyka kulinarna

  Turystyka oparta on naturalne walory przyrodnicze, uwzgldniajca dbao o zrwnowaony rozwj regionu i elementy edukacyjne.

  Podrowanie przyjazne rodowisku, ktre odbywa si z zwykle na obszarach atrakcyjnych przyrodniczo i krajobrazowo, konserwuje i ulepsza zwiedzany obszar

  Turystyka odbywajca si w terenach wiejskich (nie musi by zwizana z gospodarstwem rolnym), np. ruch pielgrzymkowy.

  Aktywno czowieka, ktry zamierza poznaprodukcj rolnicz i/lub wypoczywa w rodowisku rolniczym

  Travelling to eat odwiedzanie miejsc wytwarzania i przetwarzania ywnoci, np. turystyka winiarska, mleczarska

 • Seminarium: "Perspektywy rozwoju turystyki przyrodniczej, ekoturystyki, turystyki wiejskiej, agroturystyki i turystyki ..." 9

  Pojcia i definicje

  Uzasadnienie rozwoju NERAF na terenach metropolitalnych

  Potrzeby turystyczne mieszkacw metropolii

  Czsto ograniczone zasoby czasu oraz rodkw finansowych na korzystanie z produktw turystycznych

  Istniejcy potencja rozwoju: walory przyrodnicze, zakady przetwrcze, tereny zielone

  Moliwo wymiernych korzyci dla podmiotw zaangaowanych w rozwj NERAF samorzdy lokalne, instytucje publiczne i podmioty gospodarcze

 • 1. Co zamierzamy?

  1.1. Przeksztacenie koncepcji w projekt

  1.2. Pojcia i definicje

  2. Jak?

  2.1. Odbiorcy NERAF i ich segmentacja 2.2. Propozycje produktw NERAF tourism

  3. Po co korzyci?

  3.1. Beneficjenci: mieszkacy POM, wadze samorzdowe, przedsibiorstwa

  3.1. Przykadowe korzyci

  Seminarium: "Perspektywy rozwoju turystyki przyrodniczej, ekoturystyki, turystyki wiejskiej, agroturystyki i turystyki ..." 10

  Agenda

 • Seminarium: "Perspektywy rozwoju turystyki przyrodniczej, ekoturystyki, turystyki wiejskiej, agroturystyki i turystyki ..." 11

  Segmentacja odbiorcw NERAF

  Podstawa segmentacji

  Potrzeby fizjologiczne, konieczne

  Potrzeby bezpieczestwa

  Potrzeby przynalenoci

  Potrzeby uznania

  Potrzeby poznawcze

  Potrzeby estetyczne

  Potrzeby samorealizacji

  Kontakt z przyrod

  Moliwo ucieczki od miasta

  Uczestniczenie w ruchu turystycznym,Spdzanie czasu w gronie rodziny

  Szacunek ze strony znajomych, samouznanie

  Zdobycie wiedzy o produkcji ywnoci

  Obcowanie z piknem przyrody

  Realizacja pasji yciowych

  Piln

  o

  i pow

  szec

  hno

  potr

  zeb

  Wa

  no

  dla

  tury

  sty

 • Seminarium: "Perspektywy rozwoju turystyki przyrodniczej, ekoturystyki, turystyki wiejskiej, agroturystyki i turystyki ..." 12

  Segmentacja odbiorcw NERAF

  Potrzeby vs segmenty turystw

  Potrzeby fizjologiczne, konieczne

  Potrzeby bezpieczestwa

  Potrzeby przynalenoci

  Potrzeby uznania

  Potrzeby poznawcze

  Potrzeby estetyczne

  Potrzeby samorealizacji

  Turysta masowy

  Zorientowany na siebie

  Zorientowany na kontakt z grup

  Poszukujcy wyzwa

  Poszukujcy informacji

  Poszukujcy pikna

  Wymagajcy

  Klasyfikacja potrzeb Segmentacja turystw

  Licz

  ebno

  segm

  entg

  w

  Wym

  agan

  ia tu

  ryst

  w

 • 1. Co zamierzamy?

  1.1. Przeksztacenie koncepcji w projekt

  1.2. Pojcia i definicje

  2. Jak?

  2.1. Odbiorcy NERAF i ich segmentacja

  2.2. Propozycje produktw NERAF tourism3. Po co korzyci?

  3.1. Beneficjenci: mieszkacy POM, wadze samorzdowe, przedsibiorstwa

  3.1. Przykadowe korzyci

  Seminarium: "Perspektywy rozwoju turystyki przyrodniczej, ekoturystyki, turystyki wiejskiej, agroturystyki i turystyki ..." 13

  Agenda

 • Seminarium: "Perspektywy rozwoju turystyki przyrodniczej, ekoturystyki, turystyki wiejskiej, agroturystyki i turystyki ..." 14

  Propozycje produktw NERAF tourism

  Segmentacja produktw

  AGROHOTELARSTWO Pobyt w gospodarstwie, Pobyt w domu wiejskim, Agrohotel (agromotel), Nocleg samoobsugowy, Agrocamping, Agrohotelarstwo specjalne

  AGROHOTELARSTWO Posiki domowe, StowkaRestauracja, Pola piknikowe

  AGROTURYSTYKA WACIWA Obserwacja procesu produkcyjnego, Uczestnictwo w procesie produkcyjnymcieki dydaktyczne piesze i objazdowe, Gospodarskie ZOO, safari, bezporedni kontakt ze zwierztami domowymi i przyrod

  Sprzeda bezporednia produktw z gospodarstwa, Sprzeda typu zbierz samSklepy gospodarskie lub przyzakadowe

  SPRZEDA BEZPOREDNIA

  Wypoczynek wakacyjny, Wypoczynek weekendowyPobyt witeczny

  AGROWYPOCZYNEK

  AGROSPORT Spacery, marsze, jazda na rowerze, Jazda konnaSporty wymagajce duej przestrzeni, Gry terenowe nowej generacji, owiectwo,wdkowanie

  AGROZRYWKA

  AGROTERAPIA

  ETNOGRAFIA

  Zwiedzanie parkw i ogrodw, wyjazdy i wycieczki na tereny wiejskie, labirynty z kukurydzy, i soi, somiane konstrukcje

  Hipoterapia, Terapia wykorzystujca specyfiki rolinne i zwierzce, specyficzne diety, minisanatoria

  Gospodarstwa historyczne stare farmy, wsie historyczne, muzea sztuki ludowej i rolnictwa, uroczystoci i festiwale rodzinne i wiejskie, pobyt na wsi o pewnym folklorze

 • Seminarium: "Perspektywy rozwoju turystyki przyrodniczej, ekoturystyki, turystyki wiejskiej, agroturystyki i turystyki ..." 15

  Propozycje produktw NERAF tourism

  Segmentacja produktw

  Licz

  ebno

  prod

  ukt

  w

  Agrohotelarstwo

  Agrogastronomia

  Agroturystyka waciwa

  Sprzeda bezporednia

  Agrowypoczynek

  Agrosport

  Agrorozrywka

  Agroterapia

  Etnografia

  Klasyfikacja produktw agroturystycznych

  Turysta masowy

  Zorientowany na siebie

  Zorientowany na kontakt z grup

  Poszukujcy wyzwa

  Poszukujcy informacji

  Poszukujcy pikna

  Wymagajcy

  Segmenty turystw

 • Seminarium: "Perspektywy rozwoju turystyki przyrodniczej, ekoturystyki, turystyki wiejskiej, agroturystyki i turystyki ..." 16

  Propozycje produktw NERAF tourism

  Segmentacja produktw

  Licz

  ebno

  prod

  ukt

  w

  Agrorozryw