18
Досвід роботи Досвід роботи вчителя початкових вчителя початкових класів класів . Славутського НВО №2 Славутського НВО №2 Васьківської Галини Петрівни Васьківської Галини Петрівни

Презентация досвіду

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Презентация досвіду

Досвід роботиДосвід роботи вчителя початкових класів вчителя початкових класів

.

Славутського НВО №2 Славутського НВО №2 Васьківської Галини ПетрівниВаськівської Галини Петрівни

Page 2: Презентация досвіду

Анкетні даніАнкетні дані

Васьківська Галина Петрівна Дата і місце народження: 30.08.1978р.,

с. Манятин , Хмельницької обл. Освіта: вища Навчальний заклад: Білоцерківське педагогічне

училище 1997р., РЕГІ ім. С. Дем’янчука , РДГУ. Стаж роботи: 18 років Кваліфікаційна категорія, звання: спеціаліст І

категорії Місце роботи, телефон: Славутське НВО № 2,Вул. Кн. Сангушків , 64

Тел. 2-13-08

Творчий доробок свій на розсуд я вам пропоную. Про досвід набутий мій, думку кожного щиро ціную.

Page 3: Презентация досвіду

Педагогічне кредоПедагогічне кредо

Я щоранку заходжу у клас,На моєму обличчі усміх.Що я значу, діти, без вас?Ви натхнення моє, мій успіх.

Page 4: Презентация досвіду

Проблемне питанняПроблемне питання Розвиток компетентної особистостіРозвиток компетентної особистості

через інтерактивні та здоровчерез інтерактивні та здоров’’язберігаючі язберігаючі технології – запорука успіху в навчаннітехнології – запорука успіху в навчанні

Суспільний запит на виховання творчої

особистості, здатної самостійно мислити,

генерувати оригінальні ідеї, приймати сміливі й

нестандартні рішення

Актуальність:Актуальність:

Page 5: Презентация досвіду

Освітні завданняОсвітні завдання

виховання компетентної особистості; формування навичок толерантного спілкування; збереження і зміцнення здоров’я дітей; виховання свідомого ставлення до власного здоров’я як головної умови реалізації творчого потенціалу особистості; формування в учнів потреби до самовдосконалення; виховання бережного ставлення до свого здоров’я.

Page 6: Презентация досвіду

Компетентність людиниКомпетентність людинице загальна життєздатність, що базується на:

знаннях,досвіді, ціннісних орієнтаціях, здібностях.

• Модель компетентного випускника початкової школи

Page 7: Презентация досвіду

Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що

навчальний процес відбувається тільки шляхом

постійної, активної взаємодії всіх учнів.

О.І. Пометун, доктор педагогічних наук, професор

Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу й чую, я трохи пам'ятаю. Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю розуміти.Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю, я набуваю знань і навичок.Коли я передаю знання іншим, я стаю майстром.

Інтерактивне навчанняІнтерактивне навчання

Page 8: Презентация досвіду

Класифікація інтерактивних технологій за Класифікація інтерактивних технологій за формами навчання формами навчання

(за О.І. Пометун)(за О.І. Пометун)

1. Парне та групове навчанняробота у парах;два-чотири-всі разом;карусель;акваріум;робота в малих групах.

2. Фронтальне навчаннянезакінчені речення;мікрофон;мозковий штурм;навчаючи – учусь;ажурна пилка.

3. Навчання у грікубування;кодування;інсценізація;зустріч з казковим героєм; рольова гра, драматизація;імітаційні ігри.

4. Навчання в дискусіїзайми позицію;метод “прес”;дискусія.

Page 9: Презентация досвіду

Метод “Мікрофон” дає можливість висловитись кожному швидко.

Метод “ Інсценізації ” дає змогу розкрити свої

таланти.

Робота в групах розвиває навички співробітництва,

толерантності.

У “ Рольовій грі ” діти набувають досвіду

поведінки в подібній ситуації.

Метод “ Інтерв’ю ” сприяє розвитку зв’язного мовлення.

Метод “ Прес ” привчає учнів до логічного висловлювання

своєї думки.

Тренінги розвивають життєві навички, вміння приймати

рішення.

Page 10: Презентация досвіду

Система технологійСистема технологій

Page 11: Презентация досвіду

ЗдоровЗдоров’’я учнівя учнівФізичне

Духовне СоціальнеПсихічне

• робота з батьками;• свята;• екскурсії.

• психогімнастика;• хвилинки релаксації;• відновлення психічного балансу;• тренінг.

• кольоротерапія;• музикотерапія;• ароматерапія.

• гімнастика до занять;• імітаційні та коригувальні вправи;• вправи для очей;• віршовані фізкультхвилинки.

Page 12: Презентация досвіду

Мішечки з йодованою сіллю сприяють виправленню постави.

Фізкультурні свята забезпечують задоволення, радість від фізичних вправ.

Хвилинки релаксації знімають втому та психічну

напругу.

Ароматерапія сприяє покращенню

самопочуття, настрою.

Фізкультхвилинки є засобом фізичної та емоційної розрядки.

Page 13: Презентация досвіду

Оптимізація рухової активності під час уроків, яка організована відповідно до дидактичного матеріалу, що засвоюється школярами, є запорукою нормального розумового та фізичного розвитку. О.Д. Дубогай, доктор педагогічних наук, професор

У рухливій дидактичній грі спостерігається мимовільне запам’ятовування і паралельно, за рахунок рухових дій і фізичних вправ, знімається розумова втома, відбувається корекція зору, постави, покращується емоційний стан молодших школярів.Гра «Чарівний м’яч»

Гра «Перепілочка »

Гра «Мовний струмочок»»

Гра «Поради»

Page 14: Презентация досвіду

Мої публікаціїМої публікації

Початкове навчання і виховання 2010 р.

Калина 26.12.2008р.

Трудівник Полісся 06.01.2011р

Page 15: Презентация досвіду

Самоосвітня діяльністьСамоосвітня діяльність

Навчання з методики викладання основ здоров’я у 1 – 4 класах загальноосвітніх навчальних закладів на засадах

розвитку життєвих навичок та методики викладання курсу “ Уроки сталого розвитку” у 3- 4 класах

Page 16: Презентация досвіду

НашіНаші успіхиуспіхи

2007-2008 н. р. – Костюк Богдан ІІ місце2008 - 2009 н. р. – Васьківська Віта IІ місце2009 – 2010 н.р. – учні 4 класу І місце міський конкурс “Щедрівки і колядки”.2011-2012н.р. – проект “ Добрячок і Колючка” 2012-2013 н.р. – драматичний конкурс “ Бідная ріпка” ІІІ місце2013 – 2014 н.р. – Шушковська Анастасія конкурс ім. П. Яцика ІІ місце.2013-2014 н.р.- міська математична олімпіада І місце.

Page 17: Презентация досвіду
Page 18: Презентация досвіду

Дякую за увагу!Дякую за увагу!