แบบฝึกการอ่านเขียน เล่ม ๒

Embed Size (px)

Text of แบบฝึกการอ่านเขียน เล่ม ๒

 • .

 • .

  ( )

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

  .............................................................................. .............................................. .......... ............................................................ ................

 • .

  ....................................................................................................................... ......... .................. ................................................................... ...............

  * * * * * *

  * *

  * * *

 • .

  ................................................................................................................................ .......... ........ .................................................................... ..............

  . * * . * * . * * . * * . * *

 • .

  .......................................................................... ...................................................... .......... ........ .............................................................. ..................

  -

 • .

  ................................................................................................................. ................................... ................................................................ ..................

  ............

  ............

  ........

  ............

  ............

  ........

  ............

  ....................

  .............

  .............

  .....

  ............

  .........

  .............

  .............

  ......

  .............

  .............

  ......

  ............

  ....................

  ............

  .........

  ............

  .........

 • .

  ................................................................................................................. ................................... ................................................................. .................

  ................... ................................. ................... .................................

  ....................... ................... ................................... ................... .................................

  ...............................

  ................... .................................

  ................... .................................

  ...............................

 • .

  -

  ................................................................................................................. ................................... ..................................................................... ............

  - - - - -

  - - - -

  ---------- ----------- ---------- ---------- -------

  ---------- ----------- ---------- ---------- -------

  ---------- ----------- ---------- ---------- -------

  ---------- ----------- ---------- ---------- -------

  ---------- ----------- ---------- ---------- -------

  ---------- ----------- ---------- ---------- -------

 • .

  ............................................................................................................................................... ..... ..................................................................... .............

  -

 • .

 • .

  - -

  - -

  - -

  - -

  - -

  - -

  - -

  - -

  - -

  - -

  - -

  - -

  - -

  - -

 • .

  - -

  - -

  - -

  - -

  - -

  - -

  - -

  - -

  - -

  - -

  - -

  - -

  - -

  - -

 • .

  ................................................................................................................. ................................... .................................................................... .............

  -

  -

 • .

  ................................................................................................................. ................................... ............................................................................. .............

  -

 • .

  ................................................................................................................................ ...........................................................................

  -

  -

 • .

  ................................................................................................................................. ............................................................ .............

  . . . . .

 • .

  ................................................................................................................................. ............................................................ .............

  . . . . . . . . . .

 • .

  ............................................................................................................................ ............................................................. ...........

  -

  . ............................. . ........................... . ...................... . .............. . ............. . ..................... . ............... . ..................... . .....................

  . ...............

 • .

  ............................................................................................................................ ........................................................... ...........

  = ............... = .......................................... = .......................................... = .......................................... = .......................................... = .......................................... = .......................................... = .......................................... = ..........................................

 • .

  ................................................................................................................ .......... ........................................................................

  ---- ) ---- ) ---- ) ---- ) ---- ) ---- ) ---- ) ---- ) ---- )

  ) )

 • .

  ................................................................................................................ .......... .....................

Recommended

View more >