Click here to load reader

A DINAMIKUS ÉRTÉKELÉS

 • View
  218

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of A DINAMIKUS ÉRTÉKELÉS

 • MAGYAR PEDAGGIA 110. vf. 4. szm 311328. (2010)

  311

  A DINAMIKUS RTKELS1

  Bohcs Krisztina

  Medilt Tanulsrt Alaptvny, Budapest

  A dinamikus rtkels defincija s trtnete

  A dinamikus rtkelsnek (dynamic assessment, DA) tbbfle defincija ltezik (Lifshitz, Weiss, Tzuriel s Tzemach, 2011; Caffrey, Fuchs s Fuchs, 2008; Sternberg s Grigorenko, 2002; Haywood s Tzuriel, 1992; Feuerstein, Rand s Hoffman, 1979). Ezeknek a definciknak kzs jegye, hogy a vizsglatot vgz szemly aktv beavatko-zst vgez a tesztels folyamata sorn, s ennek a beavatkozsnak az alany performan-cijban jelentkez hatsait rgzti (Lifshitz, Weiss, Tzuriel s Tzemach, 2011. 327. o.).

  David Tzuriel nyomn a dinamikus rtkels kifejezs a percepci, a tanuls, a gondolkods s a problmamegold kpessg rtkelst jelenti egy olyan aktv tantsi folyamat sorn, amely az egyn kognitv mkdsnek a mdostst tzte ki clul. Ezt az aktv tantsi folyamatot Vigotszkijt s Feuersteint kvetve medilt vagy kzvet-tett tanulsi tapasztalatnak nevezzk (mediated learning experience, MLE). A dinamikus rtkels clja, hogy a tesztelsi helyzet folyamatn bell mdostsa az individuum kog-nitv mkdst s megfigyelje az egyn tanulsi folyamataiban s problmamegold kpessgben ltrejv vltozsokat, az egyn tanulsi potenciljt (Tzuriel, 2001. 27. o.).

  A dinamikus rtkels nem jkelet jelensg a pszicholgiai vagy pszicho-edukcis tesztek palettjn. Els vltozata, a dinamikus rtkels tulajdonkppeni satyja, az LPAD (Learning Propensity Assessment Device), tbb mint fl vszzaddal ezeltt sz-letett (Feuerstein s Richelle, 1957, 1963). Thorndike gy hatrozta meg az intelligencia fogalmt, mint tanulsi kpessget, ezrt vlemnye szerint az intelligencia teszteknek tartalmazniuk kell a tantst: A nehezebb dolgok megtanulsnak a kpessge illetve ugyanazon dolgok rvidebb id alatt trtn megtanulsnak kpessge lehet az egyetlen alap az rtkelsre (Thorndike, 1926. 1718. o.). Annak ellenre, hogy az intelligencia tesztek a tanulst hivatottak mrni, s a tanulsi kpessg alapjn prognosztizljk a j-vt, semmifle tants nem trtnik a mrsi folyamat sorn. Ha valaki meg akarja mrni a tanulst, tantania is kell valamit ahhoz, hogy megmrhesse a tantsra adott reakcit (Feuerstein, Klein s Tannenbaum, 1999). Harminc vvel ezeltt, 1981-ben Robert Glaser a tesztels jvjrl gondolkodva hangslyvltst javasolt a szelektv tesztelsrl 1 Tanulmnyunk 2011 februrjban kszlt ezrt szerepelnek 2011-es hivatkozsok is a szvegben.

 • Bohcs Krisztina

  312

  az adaptv, instrukci-orientlt tesztelsi rendszerekre, melyek a kezels, az intervenci oldalrl ragadjk meg az egyn problmit s a tesztels folyamatt (Glaser, 1981 idzi Resing, de Jong, Bosma s Tunteler, 2009). Nem sokkal ksbb Champione s Brown (1987) rmutattak arra, hogy szakadk van a diagnosztikus kr els hrom pontja (a problmk beazonostsa, a pontos diagnzis fellltsa, a prognzis) s a negyedik fzis, az alany problmihoz szorosan illeszked tantsi md s fejlesztsi terv rszletes ler-sa kztt. Szerintk a diagnosztikus clok kzl a klasszifikcinl sokkal fontosabb a preskripci, azaz a cmkzs helyett inkbb annak a krdsnek a boncolgatsa, hogy Hogyan tudunk ennek a gyermeknek egynre szabott, magas minsg oktatst s remedicis fejlesztsi eljrsokat kidolgozni? (Champione s Brown, 1987. 78. o.).

  Jelen tanulmnyban hrom f terlettel foglalkozunk: (1) osztlyozzuk a dinamikus rtkelsi eljrsokat; (2) ttekintjk a dinamikus rtkels jelenlegi helyzett; (3) vge-zetl pedig ismertetjk az LPAD-nek nevezett klinikai dinamikus rtkeleszkz ler-st.

  A dinamikus rtkels tpusai

  A dinamikus rtkels htterben tbbek kztt az a felismers hzdik meg, hogy a sta-tikus tesztek nem adnak oly rszletes betekintst a tanulsi korltokkal vagy kognitv f-zisksssel kzd, vagy htrnyos helyzet kisebbsgi csoportokbl rkez illetve ala-csony szociokonmiai htter gyermekek gondolkodsi folyamataiba (thinking processes), amely elegend lenne a gyermek szksgleteihez illesztett magas minsg kognitv terpia vagy tanulsi folyamat megtervezshez. A statikus tesztek esetben a tesztel s alanya kztti interakci limitlt. Az rtkels sorn az alany aktulis llapo-thoz szorosan illeszked, mlyebb, a ltens intelligencit is megmozgat kommunik-cira, az alany tanulsi folyamatait megvilgt, dinamikus rtkelsi rendszerekre van szksg, amelyek tartalom-fggetlenek, s az individuum intelligencijt mkdtet kognitv funkcik tekintetben sokkal informatvabbak (Lebeer, 2005).

  Ma a dinamikus rtkels rendkvl heterogn rtkelsi eljrsokat jelent, dinami-kus rtkels, tant teszt (learning test) vagy interaktv rtkels (interactive assessment) fogalma alatt tallunk alapveten tartalom fggetlen, kognitv struktrkat rtkel dinamikus eljrsokat, melyek tbbnyire kvalitatv jellegek, kevesebb kzlk a standardizlt, kvantitatv teszt. Lteznek tanterv alap dinamikus rtkel eljrsok is (lsd pl.: Haywood s Lidz, 2007; Resing, 2000; Aalsvoort, Resing s Ruijssenaars, 2002). Viszonylag kevs standardizlt dinamikus teszt szletett az elmlt 40 vben, ame-lyeknek jsgmutati valban elrik a klasszikus pszichometriai sztenderdeket a meg-felel objektivitst, reliabilitst s validitst. Magas reliabilitssal s validitssal rendel-kez standardizlt dinamikus tesztek az rtelmi fzisksssel kzd populcik mrs-re: Block Design Learning Potential Test (BDLPT; Budoff, 1987); Hessels Analogical Reasoning Test (HART, Hessels, 2009); Analogical Reasoning Test (ARLT, Hessels-Schlatter, 2002). Bchel, Schlatter s Scharnhorst (1997) valamint Hessels-Schlatter (2002) sikeresen juttattak el kzepesen slyos rtelmi elmaradssal kzd gyermekeket

 • A dinamikus rtkels

  313

  absztrakt problmamegold gondolkodsra a dinamikus rtkels tantsi fzisa sorn2

  A szmtgp alap mrs-rtkels j lkst adott a dinamikus rtkels tovbbi fej-ldsnek is [pldul Fiszdon s Johannesen (2010) legjabb rsa a skizofrnis bete-gek tanulsi potenciljnak rtkelsre hasznlt komputeres dinamikus teszteket ismer-teti, illetve a szmtgpes alap dinamikus tesztek pszichometriai tulajdonsgait sz-szegzi; tovbb rdekes s sokrt kezdemnyezs Jensen (2003, 2007) programja, amely kivlan alkalmazhat inklzis folyamatok megtervezsre is

  . Tapasztalataik szerint jl elklnthet a DA folyamatbl hasznot hz (gainers) s kognitv mdosthatsgot felmutatni nem tud (non-gainers) kzepesen slyos rtelmi fzisksssel kzd gyermekek tbora. Lifshitz, Weiss, Tzuriel s Tzemach (2011) a CPAM (Conceptual Perceptual Analogies Modifiability) dinamikus tesztet szintn kze-pesen slyos rtelmi fzisksssel kzd tindzserek s felnttek esetben alkalmaztk sikeresen Tzuriel tesztjei (2001) kvantitatv s kvalitatv mdon is alkalmazhatk (Tzuriels Cognitive Modifiability Battery). Dinamikus mdon alkalmaznak mr megl-v nyelvi kpessgeket mr teszteket a beszdterpiban (speech therapy; lsd Dockrell, 2001; Hasson s Joffe, 2007). A tanulsi korltokkal kzd gyermekek s ti-ndzserek mrsre az albbi standardizlt dinamikus tesztek llnak rendelkezsnkre: Adaptive Computerized Intelligence Learning Test (ACIL; Beckmann, 2001); Raven Kurzzeit Lerntest (RKL; Frohriep, 1978; Guthke, 1992); Learning Potential Test for Inductive Reasoning (LIR; Resing, 2000). Kvalitatv teszt Deutsch s Mohammed (2009) Cognitive Abilities Profile nev tesztje. Magas reliabilitssal s validitssal rendelkez standardizlt tesztek a klnbz kisebbsgi populcihoz tartoz gyermekek mrsre: Hessels (2000) s Hessels s Hessels-Schlatter (2002) Leertest voor Etnische Minderheden (LEM).

  3

  A szmtgp alap dinamikus tesztek azonban inkbb az adaptv tesztekhez hasonl-tanak, ahol a soron kvetkez tesztitem a vlaszad elz vlasznak szintjhez illesz-kedik mivel ez esetben nincs jelen a nagyfok flexibilitssal rendelkez humn medi-ci. A dinamikus rtkel eljrsok osztlyozst az 1. brn ismertetjk.

  ]. Szmtgp-alap dinamikus rtkel eszkz mg Guthke, Rder, Caruso s Schmidt (1991) munk-ja. A komplex kognci vagyis a komplex problmamegold kpessg szmtgppel asszisztlt mrsrl Funke munkiban olvashatunk (Funke, 2010).

  2 A dinamikus rtkels elmleti kerete sem a tanulsban akadlyozottsgot, sem pedig az rtelmi akadlyo-

  zottsgot nem tekinti vgleges, megvltoztathatatlan llapotnak. Az rsunkban hasznlt gygypedaggiai terminolgia Fejes s Szenczi (2010) cikkt kveti. Azaz a klfldi szakirodalomban learning disability, learning disorder s learning difficulty kifejezseket sszefoglalan tanulsi korltok-nak nevezzk. A tanulsban akadlyozottsgot (mild mental retardation vagy mild intellectual disability) s kzpslyos r-telmi akadlyozottsgot (moderate learning disability) pedig enyhe rtelmi fziskss illetve kzepesen slyos rtelmi fziskss vagy elmarads kifejezsekkel fordtjuk.

  3 Jensen (2003, 2007) programja t elem szmtgpes modult tartalmaz: 1. A tudskonstrukci kialakts-hoz szksges funkcik rtkelse (DA); 2. A fejlds monitorozlshoz szksges Mindladder Learning Guide; 3. A tanr mint meditor modul az rtkels s a hatkony tanri munka kztti szakadkot hidalja t; 4. A szl mint meditor a mindennapi lethelyzetek kiaknzsban segt a tudskonstrukci ltests-hez; 5. A School-Community Development nev modul az iskolai kzssgi let tszervezsben segt, hogyan tmogassuk ezzel is a tuds megkonstrulshoz szksges funkcikat.

 • Bohcs Krisztina

  314

  1. bra A dinamikus rtkel eljrsok osztlyozsa

  A dinamikus rtkel eljrsok sokflesgt az is bonyoltja, hogy a tesztels sorn

  trtn interakci vagy tants is sokfle lehet. Karpov s Tzuriel (2009) rmutatnak ar-ra, hogy a medici fogalma tvolrl sem egyrtelm sem a dinamikus rtkels inter-vencis szakasza (teaching phase) sorn, sem abban a tekintetben, hogy milyen jelleg oktatst vagy intervencit javasol a vizsglatvezet az rtkels utn. Mshogy rtelme-zik e fogalmat Vigotszkij kveti (elssorban pontos verblis defincikat rtenek alatta), mshogy a neo-Piagetinus rtkelk s oktatk (tanulsi lehetsgek kialaktst, kog-nitv konfliktus kialaktst, illetve a kognitv konfliktus megoldst asszimilcis s ak-komodcis folyamatok sorn) s ismt msknt Feuers