of 26 /26
Alper AKÇAM Alper AKÇAM SABAHATTİN ALİ ÜZERİNE “Siz sevemezsiniz adaşım, siz şehirde yaşayanlar ve köyde yaşayanlar; siz, birisine itaat eden ve birisine emredenler; siz, birisinden korkan ve birisini tehdit edenler… Siz sevemezsiniz. Sevmeyi yalnız bizler biliriz… Bizler: Batı rüzgârı kadar serbest dolaşan ve kendimizden başka Allah tanımayan biz çingeneler.” (Değirmen, 6. Basım, Cem yayınevi 1994, s.13) 1929 yılında yazılmış ve Sabahattin Ali’nin tüm yazınsallığına bir işaret gibi duran bu öyküde, anlatıcının seslendiği adaş, belki de yazarın kendi iç benliğidir. 15 Mayıs 1928 tarihinde Balıkesir Irmak dergisinde yayınlanmış ama, daha sonraki yıllarda kitaplarında belki de kendi arzusuyla yer almamış “O Arkadaşım” adlı öyküde (Çakıcı’nın İlk Kurşunu) bir arkadaşına ait mektuptan sevgiliye seslenir. Hayat ki yegâne zevki değişikliktedir, bir kişiye bağlanmak ancak aptalların işidir ve ben, beni aldatmayacak kadar alelade bir kadına tahammül edemem” şeklinde, toplumsal değer yargılarını alt üst eden anlatımların yer aldığı öyküde de, asıl dikkati çeken, anlatıcıdan ayrı duran bir iç sesle bir başkasına yönelmiş gibi görünen “hitabet”tir. Bir insanı kavramak, onun içselliğinin ayrımına varmak için onu konuşturmak, söyleşimsel ortamda içini döküşünü izlemek gerek… “Dostoyevski’nin temsilini ‘daha yüksek anlamda’ gerçekçiliğinin başlıca görevi addettiği ‘insan ruhunun derinlikleri’ ancak yoğun bir hitap edimi içinde açığa vurulabilir. İç insan üzerinde hâkimiyet kurmak, onu yansız bir analiz nesnesine dönüştürerek kavramak ve anlamak mümkün değildir; onunla bütünleşerek, onunla empati kurarak ona hükmetmek de mümkün değildir. Hayır, ona yalnızca diyalojik olarak hitap edilerek yaklaşılabilir ve ancak bu yolla açığa vurulabilir –daha doğrusu, kendisini açığa vurmaya zorlanabilir. Dostoyevski’nin anladığı şekliyle iç insanın resmedilmesi ancak onun bir başkasıyla olan sesli söyleşisinin (communion) resmedilmesiyle 1

Alper AKÇAM SABAHATTİN ALİ ÜZERİNEalperakcam.com.tr/deneme/sabahattin.pdf · tutan çoğulcu yaklaşımları, Sabahattin Ali romantizmi için hem büyük bir karşıtlık oluşturur,

 • Author
  others

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Alper AKÇAM SABAHATTİN ALİ ÜZERİNEalperakcam.com.tr/deneme/sabahattin.pdf · tutan çoğulcu...

 • Alper AKÇAM

  Alper AKÇAM

  SABAHATTİN ALİ ÜZERİNE

  “Siz sevemezsiniz adaşım, siz şehirde yaşayanlar ve köyde yaşayanlar; siz, birisine itaat eden

  ve birisine emredenler; siz, birisinden korkan ve birisini tehdit edenler… Siz sevemezsiniz.

  Sevmeyi yalnız bizler biliriz… Bizler: Batı rüzgârı kadar serbest dolaşan ve kendimizden

  başka Allah tanımayan biz çingeneler.” (Değirmen, 6. Basım, Cem yayınevi 1994, s.13)

  1929 yılında yazılmış ve Sabahattin Ali’nin tüm yazınsallığına bir işaret gibi duran

  bu öyküde, anlatıcının seslendiği adaş, belki de yazarın kendi iç benliğidir.

  15 Mayıs 1928 tarihinde Balıkesir Irmak dergisinde yayınlanmış ama, daha sonraki

  yıllarda kitaplarında belki de kendi arzusuyla yer almamış “O Arkadaşım” adlı

  öyküde (Çakıcı’nın İlk Kurşunu) bir arkadaşına ait mektuptan sevgiliye seslenir.

  “Hayat ki yegâne zevki değişikliktedir, bir kişiye bağlanmak ancak aptalların işidir ve ben,

  beni aldatmayacak kadar alelade bir kadına tahammül edemem” şeklinde, toplumsal değer

  yargılarını alt üst eden anlatımların yer aldığı öyküde de, asıl dikkati çeken,

  anlatıcıdan ayrı duran bir iç sesle bir başkasına yönelmiş gibi görünen “hitabet”tir.

  Bir insanı kavramak, onun içselliğinin ayrımına varmak için onu konuşturmak,

  söyleşimsel ortamda içini döküşünü izlemek gerek… “Dostoyevski’nin temsilini ‘daha

  yüksek anlamda’ gerçekçiliğinin başlıca görevi addettiği ‘insan ruhunun derinlikleri’ ancak

  yoğun bir hitap edimi içinde açığa vurulabilir. İç insan üzerinde hâkimiyet kurmak, onu

  yansız bir analiz nesnesine dönüştürerek kavramak ve anlamak mümkün değildir; onunla

  bütünleşerek, onunla empati kurarak ona hükmetmek de mümkün değildir. Hayır, ona

  yalnızca diyalojik olarak hitap edilerek yaklaşılabilir ve ancak bu yolla açığa vurulabilir –daha

  doğrusu, kendisini açığa vurmaya zorlanabilir. Dostoyevski’nin anladığı şekliyle iç insanın

  resmedilmesi ancak onun bir başkasıyla olan sesli söyleşisinin (communion) resmedilmesiyle

  1

 • olanaklıdır. ‘İnsandaki insan’ ötekiler için olduğu kadar kişinin kendisi için de yalnızca

  söyleşide, bir kişinin bir diğer kişiyle etkileşiminde açığa çıkarılabilir.” (M. Bahtin,

  Dostoyevski Poetikasının Sorunları, s. 336)

  Sabahattin Ali yazınsallığını birkaç sözcükle özetlemek gereği doğarsa,

  söylenebilecek en önemli şey, onun Türk edebiyat tarihinde önemli bir çokseslilik

  kapısı açtığı olmalıdır.

  M. Bahtin’in “çoksesli roman”ı tanımlarken, epik söylemle bugün arasında

  zamandaşlık köprüsü kurmayı başarmış yarı ciddi yarı komik türler arasında saydığı

  Batılı Menippos yergisinin ilk örneğini vermiş, ünlü diyalogcu Sokrates’in öğrencisi

  Antistenes, felsefe alanında göstermiş olduğu başarıyı kendi benliğiyle kurduğu

  söyleşimsel ilişkide bulur.

  Çoksesli edebiyatın ve kültürün ana dokusunu oluşturan, oyunlar, sözlü kültür ve

  anlatı geleneklerini romana özgü söz sanatlarını kullanarak (parodi- ironi) romana

  ilk taşıyan, türler parodisi adımını atan Hüseyin Rahmi ise, çoksesliliği bir Rönesans

  uygulaması gibi aktarma ve temsil söz konusu olmadan, yeniden doğuşa uğratarak

  biçim ve biçemde çoğul bakış açısını kahramanları aracılığıyla ilk uygulamaya koyan

  da Sabahattin Ali’dir...

  Sabahattin Ali’ye kadar Batılılaşma sorunsalı romanımızın ana temasıdır. 1950

  sonrasının romanlarında bile, Batılılaşma sorunsalı, hem temada, hem kahraman ve

  karakter tiplerinin yaratılmasında ana öğe olarak sürüyor ve Orhan Pamuk

  örneğinde olduğu gibi, kültüre geç kalmış olmanın bilinçaltı ve önbilinçte yarattığı

  karmaşa, romanda ana yörüngelerden birisini oluşturuyor iken, Sabahattin Ali, 1932

  yılında Konya’da tefrika edilmeye başlanan, 1937 yılında Tan gazetesinde tamamı

  yayınlanan Kuyucaklı Yusuf’la, kendi yaşadığı toprakların, özgün, ayrıntılı iç

  sorunlarına ve birey kurulumlarına eğilmeyi başarıyor, kültürümüzde yeni bir kapı

  açıyordu…

  2

 • Sabahattin Ali’nin kahramanları, çoğunlukla özgür, anlatıcısıyla, yazarıyla sorunu

  olan kahramanlardır. Özellikle de Kuyucaklı Yusuf’ta, bu biçem, çok ayrımsanabilir

  bir şekilde göze çarpar.

  Fethi Naci, “S. Ali’nin kişilerine karşı davranışı ilginçtir. Gerçekten kendi dışında, gerçekten

  kendinden bağımsız kişiler gibi görür onları. Davranışlarına müdahale edemediği bu

  insanlara kimi zaman kızar, kimi zaman onlara yardımcı olmak için çırpınır. Ama karışmaz -

  sanki- onların davranışlarına” diyerek, Sabahattin Ali’nin romandaki karnavalcı

  yaklaşımı bir başka söylemle anlatıyor. Bu durum, Fethi Naci’ye Kafka’nın Max

  Brond için söylediklerini, gerçek bir yazarın kişilerini yazardan bağımsız kıldığını,

  kendi içlerinden gelen bir güçle devinimde bulundurduğunu, bu kişilerin alın

  yazılarının yaratıcılarını şaşırtan eğriler çizdiğini anımsatıyor. Kuyucaklı Yusuf’ta

  ustalıkla çizilmiş ayrıntıların romana tam bir somutluk kazandırdığını, romandaki

  dünyanın roman çerçevesini kırıp kendi dünyanıza karıştığını ekliyor... (Fethi Naci,

  Yüzyılın 100 Türk Romanı, Adam Yayınları, 4. Basım, s. 268-69)

  Mihail Bahtin, roman türü için örnek seçtiği, üzerinde ayrıntılı çalışmalar yaptığı

  Dostoyevski’nin yaratıcı dehasını açıklarken şunları söylüyor: “Dostoyevski’nin

  yaratıcı dehası, din, kültür, siyaset konularındaki oldukça tutucu görüşlerine baskın çıkar

  ama bunun nedeni romanlarında kendi görüşlerini dile getirmemesi, kahramanlarının

  hepsine aynı uzaklıkta durması, dile getirdikleri düşünceler konusunda tümüyle tarafsız

  kalması değildir. Bunların hiçbirisini yapmaz ama anlatıcının sesiyle kahramanların seslerini

  aynı düzlem üzerinde yan yana getirerek, hiçbirine fazladan bir otorite barındırma olanağı

  tanımayarak romanda dile gelen karşıt bakış açılarını daha yüksek bir düzeyde senteze

  ulaştıran bir anlatı yapısından özenle kaçınarak çoksesli bir özgürlük ortamı yaratır. (...)

  Dostoyevski için önemli olan kahramanının dünyada nasıl göründüğü değil, her şeyden

  öncelikli olarak, dünyanın kahramanına nasıl göründüğü ve kahramanının kendisine nasıl

  göründüğüdür. Yani kahramanın kendisiyle ilgili bilinci romanın düzenleyici ilkesi haline

  gelir. ‘Kahramanın her şeyi yutan bilincinin yanına yazarın yerleştirebileceği yalnızca tek bir

  nesnel dünya vardır: kahramanla eşit haklara sahip başka bilinçlerin dünyası’.” (M. Bahtin,

  3

 • Problems of Dostoevsky’s Poetics, çeviren ve yayına hazırlayan: Caryl Emerson,

  Austin, Texas, 1984, s. 47. Anan: Sibel Irzık, Karnavaldan Romana, s. 11, Bahtin,

  Dostoyevski Poetikasının Sorunları, s. 97- 100)*

  Çokseslilik ile Dostoyevski arasındaki ilişkiyi incelerken, Sabahattin Ali’nin

  İçimizdeki Şeytan’da Bedri ve Ömer kişilik kuruluşlarının, Dostoyevski’nin

  Karamazov Kardeşler’indeki kişilik kurulumu ve söylem taşıyıcılığı ile koşutluklar

  bulunabileceğini söylemekte yarar var. Dostoyevski, kendi babasının ölümü

  karşısındaki iç çatışmaları, romanındaki baba ve oğullar arasındaki ilişkilerde

  canlandırır; Tanrı’nın varlığı, insanın toplum içindeki çeşitli davranış biçimlerini de

  kapsayan birçok sorunu kahramanları Mitya, İvan ve Alyoşa ile tartışmaya açar.

  Kahramanlarında, parçalar halinde, birbirleriyle yan yana ve karşı karşıya duran,

  “yaratıcı bir sanatçı”, “nevrozlu bir hasta” ve “bir ahlâkçı ve günahkâr bir kimse” (S.

  Freud, Karamazov Kardeşler’e önsözden) olarak Dostoyevski’yi bulabilmek

  mümkündür. İçimizdeki Şeytan’da her ikisi de Balıkesir kökenli Macide’ye âşık

  Ömer ve Bedri karakterlerini, hem Sabahattin Âli’nin özgür karakterleri, hem de

  onun kişilik parçalanmaları olarak görebilmek hiç de zor değildir. İçimizdeki

  Şeytan’ın böyle bakış açısıyla değerlendirilmesinde karşımıza çıkan ayrım, romanın

  sonunda kahramanlardan Ömer’de meydana gelmiş evrilme, içindeki şeytanı

  bulmuş, tanımlamış olma sonucu ve tekil bir kişiliğe bürünmesidir. Bahtinci bir bakış

  açısıyla çoksesli roman için çoğulluktan kopma ve senteze varma çabası olarak

  değerlendirebileceğimiz bu sapmayı Dostoyevski’nin Suç ve Ceza’sında, roman

  bitişinde Raskolnikov’da da buluruz. Bahtin’e göre, burada gazeteci Dostoyevski

  devreye girmiştir.

  Sabahattin Ali’nin dili, Bahtin’in Dostoyevski’de gözlediği ve belgesel diline

  benzettiği, o yalın, anlatıcı ile kahramanları aynı düzlemde tutmaktan öte işlevle

  görevlendirilmemiş bir dildir. Anlatıcı ile kahramanların üzerinde bulundukları

  düzlem, engebesiz, okur için yabancılık duygusu uyandırmayacak bir ak tahta

  gibidir. Anlatıcı, kahramana yakınlaştığında, onunla teması arttığında ancak bilgi

  4

 • vermeye, yorum katmaya uğraşır gördüklerine. Kahraman ve karakterlerden ayrı,

  onlara da eleştirel gözle bakan, her şeyin üzerinde, Tanrı katında bir anlatıcı

  çoğunlukla bulunmaz Sabahattin Ali’de. Anlatıcısı da kahramanları da hep

  diyalogdan, söyleşimden yanadır sürekli birbirleriyle karşılıklı konuşma içinde

  gibidirler. Kimler ve neler konuşmaz ki onun metinlerinde: “Zaten sıkmadan uzun

  uzun anlatmasını bilen yegâne geveze denizdir.” (Bir Gemici Hikâyesi adlı öykü,

  Değirmen, s. 88)

  Sabahattin Ali, öyküsünde, ne köyü ne kenti, ne dağı ne ormanı, ne denizi ne

  değirmeni olduğu yerde bırakır. Her yere girip çıkar, her nesnenin ve her olgunun

  kedine has sesini bulmaya, resmini çizmeye, her şeyin sıradan bakışta görünmeyen

  gizlerini ortaya dökmeye çalışır. Anadolu’nun dağılmakta olan epik toplum

  parçacıklarını, tefeci bezirgân egemenliğindeki karanlıkta kalmış kasabasını,

  ulaşabildiği parçalar halinde kayıt altına almaya çalışır bir yandan, bir yandan

  geleceğe ve kendi romantik kurgusal gerçekliğine ait ipuçlarıyla donatır. Gemide

  tayfaları ayaklandırır, ormanda ormanı ellerinden alınmış köylüleri; ama orada

  bırakır, bir iktidar tasarımına aktarmaz düşüncesini.

  Özellikle de Kaz Dağları’nın Yörüklerine vurgundur S. Ali. Onların doğayla içli dışlı

  yaşamları, dağa, taşa, suya birer insanmışçasına ad vermeleri, nesneyle özel adı bir

  tutan çoğulcu yaklaşımları, Sabahattin Ali romantizmi için hem büyük bir karşıtlık

  oluşturur, hem dayanılmaz bir çekicilikle çağırır yazarını…

  Sabahattin Ali romantizmi, Cumhuriyet sonrası başlayan Anadolu modernleşmesi

  içinde, kentlerde, fırsatçı, liberal, acımasız politikalar kurmuş rasyonel akla ve

  Anadolu taşrasında onun ayağı olmuş kırsal tefeci bezirgân egemenliğe karşı önemli

  bir karşı duruşu taşır. Batı’da Aydınlanma’ya karşı bir tepki olarak doğup büyümüş

  romantizm, bizim topraklarımızda, Sabahattin Ali örneğiyle, birlikte boy verdiği

  modernizmin hastalıkla yönleriyle didişir. Özellikle Markopaşa makalelerinde, sıkı

  antiemperyalist vurgusuyla Kuvayımilliye yanlısıdır, Köy Enstitüleri, Halkevleri

  hareketlerinin destekçisidir Sabahattin Ali; bir yandan da değişim ve gelişmelerden

  5

 • kendince payını alamamış ezilen yığınların, yoksul köylülüğün sesi olur.

  “Romantizm, Aydınlanmaya karşı bir tepkiydi, bu yüzden de onun tarafından belirlenmişti;

  onun çelişkili ürünlerinden biriydi” diyor Octavio Paz. “Eleştirel aklın bir yana bıraktığı

  ruhları yeniden harekete geçirmek yönünde şiirsel imgelemin bir girişimi… Romantik iki

  anlamlılık: Çocuğun, çılgının, kadının, rasyonel olmayan ötekinin güçlerini ve yetilerini

  yüceltir, ancak bunları modern çağ bakış açısından yüceltir.” (Octavio Paz, Çamurdan

  Doğanlar, s. 83)

  Sabahattin Ali öykülerinde aşk ve kadın ağırlıklı bir yer tutar. Onun mücadeleci,

  Anadolu gerçekliğini kendine özgü bir öyküleme ile yazın alanına taşıması üzerinde

  çok durulmuş, hem öykülerinde hem romanlarında ağır basan aşk temasıysa

  neredeyse görmezden gelinmiştir. Yayınlanmamış “Bir Hakikatin Hikâyesi”

  (Çakıcı’nın İlk Kurşunu) adlı 1931 tarihli, 1929 yılına ait “Kurtarılamayan Şaheser”

  (Değirmen) adlı öykülerde ve Kürk Mantolu Madonna’da Raif ile Maria Puder’in

  aşkları dışındaki tüm aşk anlatılarında, aşk teması meyve vermiştir; toplumsal sorun

  aşkın yanında ikinci bir boyut olarak yer alır ve aşkın kendi sorunsalıymış gibi

  işlenir, temayı boğup ezmez. Sabahattin Ali’nin anlatıcısı ezilmiş, dışlanmış,

  kullanılmış kadından yana gibidir çoğunluk… Değirmen, Kurtarılamayan Şaheser,

  Kırlangıçlar, Viyolonsel, Sarhoş, Bir Cinayetin Sebebi, Komik-i Şehir, Arap Hayri,

  Selam güçlü aşkları anlatan öykülerdir. Çilli, Hanende Melek, Köstence Güzellik

  Kraliçesi, Mehtaplı Bir Gece, Çaydanlık, Isıtmak İçin, Kazlar, Sıcak Su, Kağnı’da

  kadının toplumdaki ezilmişliği, sorunları temaya taşınır. Barlarda, pavyonlarda,

  hatta genelevlerde çalışan kadınların dostudur Sabahattin Ali’nin anlatıcısı. O

  “düşkün” kadınların arkasında ihanet etmiş, despot bir erkek yüzü sırıtır çoğunluk.

  Mehtaplı Bir Gece’de ölmek üzere olan yoksul ve hasta bir adama sahip çıkan garip

  fahişenin insancıllığı yücelir. Gramafon Avrat’ta, Yeni Dünya’da da böyle kadınların

  öyküleri vardır. Toplumsal değer yargıları altüst edilir.

  Gümülcüne doğumludur Sabahattin Ali. Uzun yıllar kent yaşamı ve Batı kültürü

  etkisiyle yetişmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderildiği Almanya’da iki

  6

 • yıl kalmıştır. Milli Eğitim “Neşriyat Müdürlüğü”nde çalışmış, konservatuarda

  dramaturgluk yapmıştır. Sabahattin Ali ile, Batı kültürü ve hümanizması, Anadolu

  taşrasının çoksesliliği ile kaynaşır; onun metinlerinde, sanki yüzlerce yıldır kendi

  kabuğunda uyuyakalmış olan Anadolu, dilin tüm olanaklarıyla bir orkestra gibi

  duyumsanır, görünür duruma geçer.

  Sabahattin Ali anlatıcısı yaşamın hemen kıyısında durur; yazıyla yaşamın yan yana

  geldiği yerde. Sabahattin Ali, Pertev Naili Boratav’dan Sivas Lisesi Müdürü Faik

  Dranas’la birlikte Sivas’ta yaptığı bir kamyon yolculuğunu dinledikten sonra, olayı

  öyküleştirmek ister; kamyon yamağının adını anımsayamaz, şoförün ona seslenişinin

  Boratav anlatısındaki tadını bulamaz, mektup yazıp ondan adını öğrenir, ondan

  sonra yazar “Uyku” adlı öyküsünü. Yalnız kamyon sürücüsü değil, öykü de

  seslenecektir “Rahmi!” diye bağıran uykulu bir sesle.

  Kimi öykülerde öyküyle gezi notu, röportaj arasındaki ayrım silinip gitmiştir. Yazar,

  anlatıcısının kendisi olduğunu belli ederek gözlemlerini aktarır. Fethi Naci’nin

  “toplumcu gerçekçilik” tanımıyla uyuşmayan, “toplumsal gerçekçi” denebilecek bir

  tarzı benimsemiş olur.

  1942 yılında yazdığı Hasanboğuldu adlı öyküde (Yeni Dünya, s. 134) Natüralist bir

  doğa tanımı, özel ve genel adlar arasındaki ayrımı silen çoğulcu Anadolu halk

  kültürü sözlü geleneği, romantik bir anlatıcının bakış açısında buluşur.

  1945 yılında yazdığı Beyaz Bir Gemi adlı öyküde gerçekçilikten uzak kalmış sanatsal

  yaratıcılıkla dalga geçer. “Çünkü Sanat, yeryüzünde ve insanların içinde olup bitenleri,

  çöplükle sarayı aynı hakikatten uzak ve güzelleştirici örtüye bürünen ay ışığı gibi tatlı bir

  yalan bulutunun arkasından göstermeye mecburdu, sanat eserinden faydalanabilecek

  durumda olanlar, her şeyden önce avunmak, oyalanmak istiyorlardı; sanatkârın ekmeği de

  işte bu tatlı rüya merakına bağlıydı, yoksa kömür kayığında yüzükoyun yatan yırtık zıpkalı

  Bartın uşağına değil.” (Sırça Köşk, s. 28)

  7

 • Sabahattin Ali yazınsallığında çoksesliliğin örselenmiş göründüğü, yazar ideolojik

  değerlendirme sistemi ve ideolojik yapısının metne açıktan yansıdığı yapıtlar, Koyun

  Masalı ve Sırça Köşk adlı masallardır. “Masal” tür başlığı altında ayrı tutulan bu iki

  masalda, toplumsal iktidar ve iç çatışmalar, savaş, sömürü, bürokrasi işleyişi alegorik

  bir yöntemle yansıtılmakla ya da temsil edilmekle kalınmaz, bir çözüm yolu, çıkış

  önerisi de gösterilir. Bu anlamda, tekil bildirimli, yazar öngörülü iki özel ürünün

  Sabahattin Ali için bir ayrıcalığı vardır. Kavramsal boğuntular içine sürüklenmeme

  koşuluyla, bu iki öykünün, tam bir “toplumcu gerçekçi” ruh taşıdığı söylenebilir.

  Esirler adlı oyunda 7. yüzyıl Çin’inde tutsak yaşayan Türkler ana tema olarak

  seçilmiştir. Çinli prenses ile Türk Beyi Kürşad arasındaki aşk oyuna ayrı bir anlam

  boyutu katmıştır. Tüm Çinliler aynı kötücül bakış altında bir kategoriye

  sokulmamıştır. Milliyetçi bir okumaya olanak tanısa bile, oyun hümanist bir ruhla

  kaleme alınmıştır.

  Sabahattin Ali yazınsal bütünlüğü içinde bakıldığında, şiirlerinin biçim ve içerik

  bakımından büyük yenilikler taşıdığını söyleyebilmek olası değildir. Onun

  yaşamında önemli bir yeri olmalarına ve oldukça duygulu bireysel iç sesler taşıyor

  bulunmalarına karşın, bir çığır açıcılık, bir dönem başlangıcı sayılamazlar. 1934

  yılından sonraki üretkenliği içinde şiire çok seyrek olarak vermiş olması da, kendi

  şiiri karşısındaki tedirginliğinin dolayımlı bir anlatımı sayılabilir.

  Sabahattin Ali, türler arasında mekik dokumuş, yazının, sözün yapısında, biçiminde

  aranan bir göçebe gibi yaşamıştır. Türler arasında yaptığı gezintide, şiir, şiir eleştirisi,

  roman, öykü, çeviri yazıları, kimi ciddi, kimi gülmece formunda sayısız makaleler,

  kitap incelemeleri ve eleştiri yazıları, tiyatro oyunu, tiyatro ve opera eleştirileri,

  Kağnı adlı öykünün opera metni olarak kaleme alınması da vardır.

  Böyle uzun bir tanıtıcı girişten sonra, sorumuzu soralım? Kimdir Sabahattin Ali?

  Nasıl bir yazınsallık sürdürmüştür, kabaca hangi kuramsal kategori ya da edebiyat

  kanonu içinde değerlendirilmesi gerekir?

  8

 • Doğa tutkunu bir romantik, gerçeküstücü bir ultraromantik, canlıcılık, natüralizm,

  toplumsal gerçekçilik, toplumcu gerçekçilik, eleştirel gerçekçilik, … Bu formların

  tümü de, Sabahattin Ali yazınında ayrı ayrı biçem kurucusu gibi yer alırlar. Türden

  türe, tarzdan tarza, durmaksızın akar, ayrı bakış açılarına yerleşir, oradan gözlem

  altına alır dünyayı. Son günlerde, basında Einstein’in, arıyı canlı yaşamın ana

  kaynağı olarak görmüş olduğuna ilişkin sözleri yayınlanıyor, konuşuluyor. Einstein,

  döllenmeyi sağlayan arıların ortadan kalmasından sonra bitkinin de hayvanın da

  insanın da yaşayamayacağını savlamış. İnsan yaşamı için arısız bir ortamda dört

  yıllık süre tanımış…

  Cumhuriyet sonrası uç vermiş Anadolu Rönesansında halk kültürü ile Batı kültürü

  arasında mekik dokuyan bir arıdır Sabahattin Ali.

  Sabahattin Ali’nin hangi kategoride ya da kanon başlığı altında değerlendirilmesi

  gerektiği sorusuna önce kendisi yanıt vermeli: “Halkçı bir edebiyatın ancak realist

  olabileceği izaha ihtiyaç göstermeyecek kadar açık bir hakikattir. Halk alelûmum realist

  olduğu ve tahriften hoşlanmadığı için, hakikatleri maksatlı veya maksatsız, şuurlu veya

  şuursuz değiştiren muharrirlerden de pek hoşlanmaz. Yalnız bu realizm, natüralizme pek

  benzeyen diğer realizm ile karıştırılmamalıdır. Realist olacağım diye hayatta vakıa halinde

  mevcut bulunan romantizmi inkâr etmek saflık olur. Zaten ben bu izm’lerden pek bir şey

  anlamam. Benim için sadece hayat ve insan vardır, bin türlü tezahürleriyle bugün realist,

  yarın romantik, öbür gün natüralist olan hayat ve insan. Muharrir yalnız görüşünde değil,

  yazışında da bu hayat gibi olmalı, yani her şeyden evvel bir insan olmalıdır… Muhtelif

  taraflarıyla herkes gibi bir insan. Ve böyle yazmalıdır. Muharrir realist mi? Şöyle mi, böyle

  mi diye araştıracağımıza namuslu mu yoksa yalancı ve tahrifçi mi? Diye sormalıyız. Hakikî

  realizm samimi olmak, yalan söylememektir.” (S. Ali, Markopaşa Yazıları ve Ötekiler,

  YKY, 4. Baskı, İstanbul, Nisan 2006, s. 87)

  Sabahattin Ali, Batı kültürüyle içli dışlıdır: Okur, izler; okuduklarını düşünce sistemi

  ve sözcelemi içinde yaşamına içselleştirerek kullanır. Asla taklitçi değildir ama; asla

  9

 • bir geç kalmışlık, geride kalmışlık ruh kepazeliği, ezikliği ve eğilmişliği içinde

  değildir. Kimi kuramsal yapıların gerektirdiği önyargılarla yaklaşmaz yaşama.

  Öykülerinden yaşam akar. Birer fotoğraftır, kaynağında uğuldayan bir sestir,

  ürperten bir dokunuştur sözcüklerine yaşam veren duygu esintileri… Hatta, romana

  vardığında, bir orkestra olur, Kuyucaklı Yusuf örneğinde olduğu gibi. Kahramanı

  Yusuf ve Kaymakam Salahattin Bey’in romantik yamaçlarından yaşamış oldukları

  Edremit’in tüm seslerini taşıyan bir orkestra olur.

  Sabahattin Ali’nin çoksesli yazınsallık ana dokusu, yalnızca romanda değil,

  öykülerde de çok açık bir biçimde kendisini gösterir: “Misafirler köy ve civarını da beş

  on dakika içinde iyice gezip dolaştılar. ‘Köycü’ler yolda ve kahvede rastladıkları bazı

  köylülerle lafa girişmek teşebbüsünde bulundular. Aralarında köycülük tahsili için

  Paraguay’a gidip senelerce kalmış biri vardı, sesini tatlılaştırıp yumuşatarak türlü şeyler

  soruyor, hiçbir şey ifade etmeyen kısa cevaplar alıyordu. Bütün gayretlere rağmen,

  konuşmalar birkaç sual ve cevaptan ileri gidemedi. Soran karşısındakinin acaba ne diye bu

  kadar her şeyden habersiz, vurdumduymaz olduğunu, sorulan ise ötekinin neden böyle ipe

  sapa gelmez şeyler sorduğunu düşünerek birbirlerinden ayrıldılar.” (Bir Konferans adlı

  öykü, Yeni Dünya, s. 93).

  Burada konuşanla dinleyenin söyleşimsel karşılaşmaları, konuşma tümceleri,

  sözcükler durumunda aktarılmış olmasa da, anlatıcının her iki yandaki topluluğun

  ve o topluluğa ait bireylerdeki bilinç yapısı ve algılama düzlemlerine aynı adalet

  duygusu içinde yaklaştığını görmekteyiz.

  Kuyucaklı Yusuf’ta romana baştan sona egemen olmuş bir yazar ideolojik bakış açısı,

  öngörü bulmak olanaksızdır. Sabahattin Ali’nin tüm yapıtları içinde oldukça

  ayrıcalıklı bir yeri, önemi vardır Kuyucaklı Yusuf’un. Sabahattin Ali’nin bu önemli

  yapıtına kadar, hatta ondan sonraki yirmi yıl içerisinde de, Batılılaşma çabaları

  karşısındaki duruş ve Batılı olabilmek ile gelenekten yana, kutsal metinci kalmak, ya

  da genç Cumhuriyet Anadolu’suna yeni bir siyasi kimlik kazandırma kaygısı iç içe

  geçer çoğu romanın hikâyesinde. Yazarlar, şairler, içinde yaşadığı toplumla kendini

  10

 • çok özdeş göremeyen, hatta koşut durmayı başaramayan, toplumla ilişkilerinde

  sorunlar yaşayan kahramanlar, karakterler aracılığıyla geleceğe yönelik birer reçete

  hazırlama kaygısı içindedirler. Batı karşısında da bir geç kalmış olma endişesi taşır

  edebiyat dünyası. Ya aynısının tıpkısı bir taklit, ya geleneksel değer yargılarının ya

  da sınırları yeni çizilmeye çalışılan “milli” bir itiraz sinmiştir metinlere. Kuyucaklı

  Yusuf, dönem Edremit’ini müdahaleci bir şefin gölgesine gerek bırakmadan

  seslendiren bir orkestra gibidir.

  Sabahattin Ali de, görece daha özgür kahramanları aracılığıyla aydın sorunsalını

  tartıştırır İçimizdeki Şeytan’ın kahramanlarına. F. Jameson, “İddia ediyorum ki, tüm

  üçüncü dünya metinleri zorunlu olarak çok özel bir biçimde alegorik metinlerdir” diyor

  (Anan Nurdan Gürbilek, Kör Ayna, Kayıp Şark, s. 171). Edebiyat ve edebiyatçının bu

  yarı politik yaklaşımı, aslında, yalnızca bize özgü değildir… “Devlet felsefesi açısından,

  Batılı aydın, sürgünde yaşayıp borusunu dışarıdan öttüren, başlıca silahı olan eleştirileriyle

  düzeni dıştan etkilemeye çalışan kişidir. Meksika’da ise aydın kişinin asıl amacı, siyasal güç

  ve eylemdir” diyor Ocativa Paz, Yalnızlık Dolambacı’nda… (Yalnızlık Dolambacı, s.

  174).

  Sabahattin Ali dönemi içinde çok farklı bakış açılarına, yazınsal tarza sahip birçok

  yazarın adı sayılabilir. Halide Edip’in ilk romanlarıyla Halit Ziya Uşaklıgil’in

  romanlarında, Mehmet Rauf’ta, belli ölçüde Tanpınar’da toplumsal sorunlar birincil

  önemle anılmaz. Batılılaşma çabaları karşısındaki birey duruşu da dolayımlı olarak

  yer alır tema içinde. Kimi kez, toplum dışında yaşıyormuş izlenimi veren bireyler

  arasındaki öznel ilişkilerin öne çıkarıldığı yapısal kurulumlar egemendir.

  Tanpınar romancılığı 12 Eylül sonrası kültür ortamında yeniden keşfedilmiş, hatta

  yazınımızda yüzyılın en önemli romancısı olarak da anılır olmuştur. “Türk

  edebiyatının yirminci yüzyıldaki en büyük şairiyle en büyük romancısı olacak Yahya Kemal

  ve Tanpınar bu hüzünlü, ücra semtlerde dolaşırken sanki kaybettikleri şeyleri ve melankoliyi

  daha da fazla içlerinde duymak istiyorlardı.” (Orhan Pamuk, İstanbul, Hatıralar ve Şenir,

  YKY2. Baskı Ocak 2004, s. 235)

  11

 • Sabahattin Ali’nin yaşadığı ve ürün verdiği dönem yazarlarında, hatta daha sonraki

  dönemde de romanımızda, Tanrı bakışlı anlatıcı tarzı yaygındır. Güncel toplumsal

  sorunlara ilgi duyan yazarlarda da, uzak durma çabasında olanlarda da, Sabahattin

  Ali’nin özgür kahramanlarını bulabilmek olası değildir. “Toplumda var olan ayrı

  düşünceleri kahramanları aracılığıyla temsil ettirme, anlatıcıyla ayrı düşüncedeki

  kahramanlara aynı düzeyde yer verme kaygısı” olarak tanımlayabileceğimiz ve

  Bahtin’in Dostoyevski romanının çoksesliliği için en önemli yapısal özellik olarak

  gördüğümüz “teğet duran yazar” tarzını ancak Kuyucaklı Yusuf’ta bulabiliriz.

  Dönemin hemen tüm romanlarda, kahramanlardan birisi, iyiyi, doğruyu, yazara

  yakın olan düşünceyi savunur. Her şeyi bilme, her şeyi görme yetisindeki anlatıcı,

  açıktan, ya da dolayımlı olarak bir olumlama – olumsuzlama arkasındadır. Reşat

  Nuri, Anadolu gerçeğine eğilmeye çalışır, yalın diliyle, kurduğu söyleşimsel

  köprülerle yazınsal bir aydınlık kurma uğraşındadır ama iyi- kötü ayrımlarıyla,

  yazara ait olumlama ya da olumsuzlamaların devreye girmesiyle “syuzat” örselenir.

  1949 yılında yayınlanmış ve günümüze yakın zamanlarda en çok okunan romanlar

  arasına girmiş, hakkında çok sayıda övgülü yazılar yazılan Ahmet Hamdi

  Tanpınar’ın Huzur’unda kahramanlardan Mümtaz ayrıcalıklı bir yere sahiptir.

  Anlatıcıyla aynı düzlemde gibidir ve diğer kahraman ve karakterlerden hep bir adım

  daha yakındır okura…

  Robert P. Finn, Halit Ziya Uşaklıgil’i Türk romanının ilk dönemindeki birikiminin ve

  sonraki gelişiminin en başarılı temsilcilerinden biri olarak andıktan sonra, “Kişileri

  dünyada dolaşırlar gerçi ama, özde, ‘dünyadan biri’ değildirler” (Robert P. Finn, Türk

  Romanı İlk Dönem, 1872- 1900, Türkçesi: Tomris Uyar, İkinci Basım, Agora Kitaplığı,

  2003 s.139) saptamasını yapar. Servet-i Fünun yazarlarının çoğuna özgü bir

  durumdur bu… Kahramanlar, karakterler, bir düşüncenin taşıyıcısı olmaktan, bir

  söylemle belirlenmiş olmaktan çok, rastlantılarla karşılaşmış sıradan nesneler gibidir.

  Romantizmin iç derinlikleri göz önüne serilmeye çalışılırken kahramanların

  söylemini temsil eden bir düşünce sistemleri yoktur sanki. Bu biçem, Mehmet

  12

 • Rauf’un Eylül’ünde iyice belirginleşir... Kahramanlar, birey olarak ayrıntılarıyla

  resimlenmiş, nesnel birer varlık olabilmeleri için uğraşılmıştır ve neredeyse

  soyutlanmış, ayrı bir dünyada yaşamaktadırlar.

  Sabahattin Ali’nin çağdaşları içinde Mahmut Şevket Esendal’ı ayrı bir yerde anmak

  gerekir. 1920’lerin sonunda özgün ve başarılı öykülerle adını duyurur. Esendal, kısa

  öykücülükte kahramanlarıyla, karakterleriyle ve olay örgüsüyle sımsıcak, yaşamın

  tüm ayrıntılarını düş dünyamızın önüne seren bir yazınsallık izler. Çağdaş Türk

  öyküsü ona çok şey borçludur sanıyorum. Politik görevler ve sorunları nedeniyle

  uzun süre edebiyat dünyasından kopmuş olması önemli bir kayıp sayılmalıdır.

  Cumhuriyet döneminin kültürel karmaşası içinde, Anadolu kültürüne kendine özgü

  bir bakışla eğilen Kuyucaklı Yusuf’la birlikte, romanımız yeni bir çağın eşiğine

  gelmiştir. Bu eşikten sonra, Anadolu halk kültürünün kendisi de yazınsallık alanında

  görünür olmaya başlamıştır. Kuyucaklı Yusuf’un açtığı yoldan, Bereketli Topraklar

  Üzerinde’nin İflahsızın Yusuf’u, Yaşar Kemal’in Yusufçuk Yusuf’u geçecekler,

  Anadolu çoksesliliği roman alanında boy göstermeye başlayacaktır.

  Sabahattin Ali, hem biçimde, hem içerikte yeni doğmakta olanı taşır yazınsallığına.

  Gecikmiş Anadolu Rönesansı’nın habercisi gibidir.

  Kısacası, 1950 öncesinin ayrıcalıklı romanı, 1931 yılında yazılıp 1932’de Konya’da

  Yeni Anadolu gazetesinde bir süre tefrika edilmiş, 1937’de tamamı Tan gazetesinde

  tefrika edildikten sonra Yeni Kitapçı Yayınevi tarafından yayınlanmış Kuyucaklı

  Yusuf’tur diyebiliriz.

  Sabahattin Ali’nin biçimde ve biçemde öne çıkardığı çokseslilik, asıl toplumsal olanın

  biçim olduğunu vurgulayan Simmel’in biçimler sosyolojisinin etkisiyle Lukacs’ın

  Modern Tiyatro’nun önsözüne yazdıklarını anımsatır. “Sosyolojik çözümlemenin sanat

  söz konusu olduğunda düştüğü en büyük hata şu: sanatsal yaratılarda sadece içerikleri

  önemseyip inceliyor ve bunlarla verili ekonomik ilişkileri düz bir çizgi ile birbirine bağlıyor.

  Oysa, edebiyatta asıl toplumsal olan biçimdir… Biçim toplumsal gerçekliktir, tinin hayatına

  13

 • tüm canlılığıyla katılır. Dolayısıyla sadece hayat üzerinde edimde bulunan ve deneyimleri

  şekillendiren bir etken olarak değil, kendisi de hayatça şekillendirilen bir etken olarak işler”.

  (Aktaran F. Moretti, Mucizevi Göstergeler, s. 19-20)

  Nazım Hikmet’in serbest vezinle Türk Edebiyatı’nda şiire kattığı biçimsel yenilik

  Sabahattin Ali’nin düzyazıdaki çoksesliliğiyle bütünleşir. Bu biçim değişimi, aynı

  zamanda büyük bir toplumsal yenileşme arzusunun da işaretidir; onunla koşut

  gider.

  Sabahattin Ali, Kuyucaklı Yusuf’ta çıkar ilişkileri içinde yozlaşmış, kimi insancıl

  özelliklerden yoksunlaşmış kasaba ticaret ilişkileri içindeki yapı ile Yusuf’un

  kişiliğinde temsil ettirdiği “soylu yaban”ın çatışmasını işlemiştir. Sisteme yönelik

  bütünlüklü, tekil söylemli bir eleştiri yoktur. Köroğlu, Robin Hood hikâyelerini

  andırır bir yerel egemenler - ezilen halk karşıtlığı sergilenir.

  Sabahattin Ali’nin erken ölümü ile, üç cilt olacak roman birinci cildinde kalmış olsa

  da, romanın çıkış noktası, hangi yörünge üzerinde yürüyeceği belirlenebilmektedir.

  Kuyucaklı Yusuf’ta, sözlü kültür geleneğinin “soylu haydut” teması zamandaş bir

  yapıya taşınarak romanlaştırılmıştır. Edremit esnafının ve kirli ilişkilerinin

  karşısında, romantizmin aşkın kahramanı, olağanüstü dürüst, paylaşımcı, yiğit

  Kuyucaklı Yusuf vardır.

  “Soylu haydut” teması, Doğu’nun sözlü anlatı geleneğinden olduğu kadar Bahtin’in

  modern romanın kaynaklarından biri olarak gördüğü Batılı menippea’nın da sık

  kullandığı bir temadır: “Menippea keskin tezatlar ve zıt kavramlardan oluşan

  kombinasyonlarla doludur: erdemli orospular, bilgenin gerçek özgürlüğü ve kölece konumu,

  köle olan bir imparator, ahlâksal çöküntüler ve arınmalar, lüks ve yoksulluk, soylu haydut vb.

  Menippea, ani geçişler ve değişikliklerden, iniş çıkışlardan, yükselip düşmelerden, mesafeli ve

  bölünmüş şeylerin beklenmedik bir araya gelişlerinden, her tür uygunsuz birleşmeden

  hoşlanır.” (M. Bahtin, Karnavaldan Romana, s. 232)

  14

 • J. J. Rousseau’nun (Toplum Sözleşmesi -1762’de), Montesquieu’nun tanımladığı

  ‘soylu haydut’lara benzer bir kişiliği vardır Yusuf’un. Bireyci öznelciliğin, romantik

  tutumun da etkili olduğu karmaşık bir düşüncenin ürünüdür Yusuf. Hemen hiçbir

  eğitimden geçmemiştir, kişiliğini oluşturan öğeleri edinebileceği bir yaşamı da

  olmamıştır ama içinde bulunduğu toplumdan çok ayrıdır; derinliğine düşünme

  yetisi olan, kendine özgü bir kahramandır. Kasabaya evlatlık olarak gelmiştir, uzun

  yıllar boyunca bir yabancı gibi kalmıştır. Yeniden kırsala, dağa döner romanın

  sonunda... İçinde bulunduğu kirli ve karmaşık dünyadan kurtulup saf ve temiz

  olana, doğala yeniden kavuşabilmesi için başka çıkar yolu kalmamıştır.

  Sabahattin Ali’nin Alman romantiklerinden ve özellikle Schiller’den etkilendiği

  bilinir. Aslında siyasi görüşleri, sosyalist yapısı nedeniyle ömür boyu sıkıntı çekmiş,

  yargılanmış, hapis yatmış, hatta bu nedenle de öldürülmüş bir kişidir ama diğer

  yapıtlarında da romantizmin izleri, duygucu ve coşkulu bir bireycil yaklaşım

  belirgin biçimde görülebilir.

  Roman, Yusuf’un kişiliğinde, romantik bir biçemle kurulurken, Edremit esnaf, tüccar

  çevresi anlatıya girdiğinde, çoğul gerçekçi, çoksesli bir biçeme geçilir. Edremit’teki

  sosyal yaşamın insan üzerindeki etkileri karakter tiplemeleriyle, anlatıcıyla aynı

  düzlemde yer alan kahraman konuşmaları aracılığıyla canlandırılır. Tüm kahraman

  ve karakterler, içinde bulundukları sosyal-kültürel ortamın ürünüdürler, yazardan

  bağımsız gibi hareket ederler, yargıları ve diğer kahramanlar karşısındaki tutumları

  değişebilir...

  Anlatıcı zaman zaman kahramanlarından birisine yakınlaşır, bir diğerine

  serzenişlerde bulunur sanki. Yansızlığını yitirmek istemeyen yazar içsesi, susmayı da

  yedirememektedir kendisine… Anlatıcıyla yazar arasındaki aralığın en aza indiği

  anlarda bu durum iyice belirginleşmektedir. V. V. Vinogradov’un Gogol anlatıcısıyla

  ilgili benzer bir saptaması vardır: “V. V. Vinogradov, Gogol’da anlatıcının sözünü

  ‘yazardan karaktere zikzak yapan’ söz olarak tanımlar.” (V. N. Voloşinov, Marksizm ve

  Dil Felsefesi, s. 195)

  15

 • Temiz doğa ile kirlenmiş kent ve insan çelişkisi romanda her adımda kendini

  duyumsatır. Yusuf’un babalığı, Edremit Kaymakamı Salâhattin Bey, amaçsızca

  kırlara çıktığı bir gün kanında yeni bir gücün dolanmakta olduğunun ayrımına varır.

  Yenilenmiş, yıkanmıştır sanki. Sonra durur, bulunduğu tepeden Edremit’e bakar:

  “Salâhattin Bey, başının dönmeye başladığını farketti. Bu kadar geniş, güzel ve sıcak bir

  tabiatın ortasında kendini şaşırmış gibiydi. Fakat gözlerini tekrar etrafta dolaştırırken,

  aşağıda mor bir duman tabakasıyla örtülmeye başlayan kasabayı gördü ve irkildi. Oraya, o

  küçük ve çukur yere gidip gömülmek mecburiyeti ona pek acı geldi. Fakat bunun üzerinde

  düşünmekten korkarak çabuk adımlarla derhal aşağı inmeye başladı.” (S. Ali, Kuyucaklı

  Yusuf, Cem Yayınevi, İstanbul 1991, s. 142)

  Kuyucaklı Yusuf’un ve babalığı Kaymakam Salâhattin Bey’in doğa tutkuları,

  Goethe’nin doğada bulduğu karnavalcı ruhu anımsatmaktadır:

  “Doğa... Etrafımız onunla kuşatılmış, kucaklamış bizi, ne o kucağın içinden çıkabiliriz ne de

  daha derinlere nüfuz edebiliriz. İstemediğimiz, beklemediğimiz bir anda bizi dansının

  hortumuna çeker, bizle beraber uçuşur, ta ki canımızdan bezmiş halde elinden düşene kadar.

  Doğa konuşmaz, dili yoktur, fakat binlerce dil, binlerce kalp yaratır, onlar kanalıyla konuşur,

  hisseder...” (Goethe, nesir şiir Doğa; anan: M. Bahtin, Rabelais ve Dünyası, s. 282)

  Edremit çözümlemelerinde sınıfsal bir altyapı kurma çabasının bulunmaması

  romana kendince bir özgünlük kazandırmıştır. Esnafın iyisi de vardır kötüsü de...

  Sabahattin Ali’nin Kuyucaklı Yusuf adlı yapıtı, kendinden sonraki edebiyat

  ortamında büyük etkisi olmuş bir yapıttır. Sözgelimi, Yaşar Kemal’in İnce Memed’i

  ile Kuyucaklı Yusuf arasında birçok koşutluklar kurulabilir (İki roman da soylu

  eşkıya sözlü anlatı geleneğini kullanırlar, her iki romanın kahramanı da babasız

  büyümüş, evlat edinilmiştir, sevdikleri kız, zorba, sömürücü kişiler tarafından ya da

  onlarla girişilmiş silahlı çatışmada öldürülmüştür. Kahramanlar rakiplerini öldürüp

  dağa çıkarlar).

  16

 • Kahramanlar, “Sokratik Diyalog”da olduğu gibi, aynı zamanda birer filozof, söylem

  taşıyıcısıdırlar; Dostoyevski romanında kahramanların ana işlevi budur. Onlar, etiyle

  kemiğiyle, davranışlarıyla aramızda yaşayan birer nesnel kişilik değil, birer sav, birer

  kuşku kaynağıdırlar.

  İçimizdeki Şeytan’ın Bedrisi ve Macidesi aracılığıyla bir kesim aydın hastalıklarının

  eleştirisi girer anlatıya. Nihat, ayrıcalıklı, üstün insan belirlemesiyle, mutluluk

  kaynağı olarak gücün ele geçirilmesi seçeneğini savunur. Bedri, Balıkesir’de

  öğrencisi olmuş ve İstanbul’da arkadaşı Ömer’in karısı olarak yeniden karşılaştığı

  Macide’ye olan ilgisini belli etmemeye çalışan, annesinin bakımını üstlenmiş, aydın

  hastalıklarına pek bulaşmamış bir sanatçı olarak tanımlanır.

  Kürk Mantolu Madonna’da kahramanı Raif Efendi’nin kızı Necla’nın içindeki

  çatışmayı resimler anlatıcı… “Yüzünün hareketlerinde, ağzını, ellerini oynatmakta boyalı

  teyzesini taklit eden ve bütün manevi kuvvetini de eniştesinin ukalalığından alan bu kızın,

  bu kalın dış kabuklara rağmen içinde sahici insandan bir şeyler kaldığını zannettirecek

  alametler mevcuttu. (…) Fakat bu haller, içinde saklanıp kalmış olan insanlığın ara sıra nefes

  almak için yaptığı hamlelerden ibaretti ve muhitinin senelerce sabırlı bir çalışma ile vücuda

  getirdiği sahte şahsiyet, asıl hüviyetinin başkaldırmasına meydan vermeyecek kadar

  kuvvetliydi.” (Kürk Mantolu Madonna, s. 33)

  “Dünyanın en basit, en zavallı, hatta en ahmak adamı bile, insanı hayretten hayrete

  düşürecek ne müthiş ve karışık bir ruha maliktir.” (Anlatıcı - Kürk Mantolu Madonna, s.

  38)

  Recaizade Ekrem’in Araba Sevdası’nda içinde bulunduğu kültürel ortamı kendi

  kişiliğine yönelmiş parodik çelmeleme ile hakikat aracılığı yapan Bihruz’dan sonra

  Sabahattin Ali’nin kahramanı Ömer’de bulunuruz. Kendi kişilik yapısına yönelmiş

  parodik söylemden sonra Ömer’de oluşmuş evrimle ile çoksesli romandan bir sapma

  durumu söz konusu olsa da, alışılageldik kahraman tanımına uymayan bir karakteri

  vardır.

  17

 • “Böyle bir geceyi bütün varlığımızla içemeyişimizin sebebi kafamızı birçok saçma şeylerin

  doldurmuş olmasıdır. On bin yirmi bin sene evvelki insanlar gibi olabilsek, tabiatı onların

  gözüyle görsek, muhakkak ki şimdi burada böyle sükûnetle oturamazdık. Onlar güneşi, ayı,

  falanca büyük tepeyi veya filanca bulutu ve yıldırımı babalarının hayrına mı Allah yaptılar?

  Onlar tabiatta saklı duran ruhu bizden iyi anlamışlardır. Halbuki bizim bunu yapmamıza

  imkân yok. Mini mini kafalarımızı ukalaca kitaplar, birbirinden çürük bilgiler, neticesi

  olmayan hesaplar ve Allah kahretsin, karmakarışık menfaat düşünceleri dolduruyor… Söyle,

  hangi ilim, hangi şiir, hangi aşk, hangi devlet bu manzaradan daha güzel, daha

  muhteşemdir? “ (İçimizdeki Şeytan, Cem Yayınevi, 1. Baskı 1989, s. 115)

  Kahramanlardan Ömer’e aittir bu bakış açısı. Ömer, kimi varoluşçu edilgenliğin,

  kimi nesnelerin kendisine dönmeyi öneren fenomenolojik bakış açılarını söyleminde

  canlandırır. Sürekli iç çatışmalar ve çelişkiler yaşayan, zaman zaman Oblomovvari

  yılgınlıklar içinde bocalayan bir karakterdir.

  Hafız Hüsamettin zor koşullar altında yaşıyor olmasına karşın filozofça bir enginlik,

  hoşgörü içindedir. Küçük mutluluklarla donanmış bugün kaygısının sahiplenilmesi

  gereken tek yörünge olduğunu bildirir söyleminde. İçimizdeki Şeytan’ın Hafız

  Hüsamettin’i ile Kürk Mantolu Madonna’nın Raif Efendisi birbirine benzeyen, hatta

  özdeş karakterlerdir neredeyse. Yaşamlarını çevrelerindeki küçük insanların küçük

  mutluluklarına adamış görünerek kendilerini kendi içlerine kapatmış birer bilgedir

  onlar. Günlük yaşama egemen olmaya başlamış liberal ekonomi, hazcı eğilimler ve

  meta fetişizmi karşısında, insancıl bir geri çekilişin temsilcileri gibidir bu

  kahramanlar.

  Kadın kahraman Macide de ikircimli düşünceler içindedir, kendisini sorgulayan bir

  karakter yapısı vardır.

  İçimizdeki Şeytan’da; dergici, gazeteci, makaleler yazan siyasi mücadele insanı

  Sabahattin Ali’nin gölgesi duyumsanır metnin içinde. Romanın başlangıcından son

  sahnelere kadar sürekli iç çatışmalar yaşayan ve romana adını vermiş “içimizdeki

  şeytan” kavramının yaratıcısı olmuş kahraman Ömer, roman sonunda içindeki

  18

 • şeytanı görmüş, evrilerek tekil kimlikli bir kişiliğe bürünür gibi olmuştur: “İçimizdeki

  şeytan pek de kurnazca olmayan bir kaçamak yolu… İçimizde şeytan yok… İçimizde aciz

  var… Tembellik var… İradesizlik, bilgisizlik ve bunlardan daha korkunç bir şey: hakikatleri

  görmekten kaçmak itiyadı var… Hiçbir şey üzerinde düşünmeğe, hatta bir parçacık durmaya

  alışmayan gevşek beyinlerimizle kullanmaya lüzum görmeyerek nihayet zamanla

  kaybettiğimiz biçare irademizle hayatta dümensiz bir sandal gibi dört tarafa savruluyor ve

  devrildiğimiz zaman kabahati meçhul kuvvetlerde, insan iradesinin üstündeki tesirlerde

  arıyoruz.” (İçimizdeki Şeytan, Ömer’in konuşması, s.317)

  Her şeye karşın, kahramanın içinde bulunduğu evrimle yolu, toplu bir düşüncenin,

  bir büyük söylemin parçası değildir.

  Bireysel olgunlaşma ve özgürlük için, yazar, konuşturduğu kahraman aracılığıyla,

  belki bir kez daha, kendi başına bireyi işaret etmektedir: ”İnsan bütün pislikleri ancak

  yalnız başına ve dövüne dövüne, didine didine üstünden atabilir… Ama yalnız başına…

  Kimseye bir şey sıçratmadan…” (İçimizdeki Şeytan, Ömer’in konuşması, s. 319)

  Sabahattin Ali’de birey içselliğine yönelmiş romantik bir eğilim açıkça kendisini belli

  etmiş olsa da, Batılı romantiklerin genel öznelci yapısından uzak kalabilmiş,

  idealizmin gerçeklik dışı tarzını benimsememiştir. “Bu değerlendirmenin olumsuz yönü

  ise idealizmdir, öznel bilincin oynadığı rol ve kısıtlılıkları hakkındaki yanlış kavrayışıdır.

  Romantikler asla var olmamış şeyleri betimleyerek gerçekliğe yaratıcılık eklediler genellikle.

  Fantezi, mistisizmi ön plana çıkaracak biçimde yozlaştırıldı, insan özgürlüğü zorunluluktan

  koptu ve madde-üstü bir güce dönüştü.” (M. Bahtin, Rabelais ve Dünyası, s. 151)

  Sabahattin Ali’nin İçimizdeki Şeytan’ında gözlediğimiz senteze yönelmiş yazar

  öngörüsü, kahramanda evrimle gibi eğilimleri, onun açtığı kapıdan geçen, Anadolu

  toprağına yönelmiş diğer bazı yazarlarda görmeyiz. Bahtin’in “yaşama teğet duran

  yazar” tanımlaması Orhan Kemal’de iyice yerine oturmuş gibidir.

  İş bulma, kazanma amacıyla Çukurova’ya giden üç arkadaştan ikisi orada ölmüş,

  İflahsızın Yusuf düşlerindeki gazocağına da sahip olarak bir masal kahramanı gibi

  19

 • yalnız dönmüştür. Yusuf’un romanın başında ve sonundaki dünyaya bakışı arasında

  önemli bir ayrım varmış gibi görünür; 19. yüzyıl egemeni bildungsroman yapısında

  olduğu gibi, kahraman bir evrime uğramıştır sanki… Eleştirmenler, tek başına

  köyüne dönen Yusuf’un karakter çözümlemeleriyle Orhan Kemal romanı üzerinde

  değerlendirmeler yaparlar: Berna Moran, Orhan Kemal’in Yusuf’tan yana olmakla

  olmamak arasında bir ikircillik geçirdiğini söylemekte (Türk Romanına Eleştirel Bir

  Bakış, 2. Cilt, s. 72), Fethi Naci, Yusuf’u kendiliğinden bir gelişmenin (kavgasız,

  uzlaşmacı, duvarcı ustalığını becermiş bir köylü) tek olumlu simgesi olarak görmekte

  (Fethi Naci, On Türk Romanı, 1971, s. 61), Taylan Altuğ ise, Yusuf’u kendiliğinden

  ödün vermiş, dalkavukluk etmiş, insani yozluğa ve bireyciliğe kaymış bir kişilik

  olarak tanımlamaktadır… (Türkiye Defteri, Ağustos 1974, s. 39; anan: Berna Moran,

  agy, s. 71)

  Orhan Kemal’in Bereketli Topraklar Üzerinde adlı yapıtındaki en önemli

  ayrıntılardan biri, ikinci baskıda yaptığı bir değişikliktir. Yola çıkarken şehirlilerden

  birer cin, tehlikeli, yoldan çıkmış yaratık olarak söz eden Yusuf, dönüşte şehirlileri

  birer enayi olarak görmekte, şehirliyi küçümsemektedir. Arkadaşları Köse Hasan’la

  Pehlivan Ali’nin ölülerini gurbet toprağında bırakıp dönmüştür. Artık kendine

  güvenli bir havası vardır, böbürlenmektedir. Klasik roman yapısındaki başla son

  arasındaki karakter değişimi, kahraman evrilmesi, gelişme gerçekleşmiş gibidir.

  Kahramanın Lukácsçı, bütünlüklü bir dünya arayışı yolunda önemli bir adım

  atılmıştır ki, her şey altüst oluverir: Yusuf’un tanışıp birlikte çay içtiği, konuşmaya

  başladığı, başlangıçta Yusuf’un konuşmalarıyla eğlenen istasyon görevlisi birden

  öfkelenir;

  “- ‘Bana bak bana’ dedi. ‘Deminden beri boyuna dinlettin. Anlattıklarını yedim belleme. Hem

  sana bir şey deyim mi? Köyünden de çıkmaya kulak asma.’

  Yusuf küçük memurun gerçek yüzüyle karşılaşınca şaşırmıştı:

  ‘Niye?’

  20

 • ‘Şehri pislettiğiniz yeter!’

  ‘Biz mi pisletiyoruz?’

  ‘Fazla konuşma, gözü açıklığa da lüzum yok. Yallah, marş!’ diyerek kovalar onu.”(Remzi

  Kitabevi, 4. Baskı, 1975, s. 369)

  Yusuf’taki değişim üzerine kafa yoran, geride ölüsü kalmış iki arkadaşıyla ilgili

  anıları onun kişiliğinde saklayan okur bu sahne ile altüst olur. İkinci baskıya eklenen

  bu parodik söylem, Orhan Kemal’in yazınsallığı, kahramanlarının roman içindeki

  gelişimleriyle ilgili değerlendirmeler yapan eleştirmenlere verilmiş bir yanıt gibidir

  aslında: kahramanları ve karakterleri bildikleri gibi davranırlar! “Gözlemlenen kişilik

  değişimi”yle dalga geçilerek anlatıcının önceden belirlenmiş bir sona ulaşma kaygısı

  olmadığı gösterilmek istenmiştir sanki.

  Sabahattin Ali, biçim ve içerikteki tutumuyla, kendisinden yıllar sonrasına, İtalyan

  Edebiyat sosyologu F. Moretti’nin formalist ile sosyologu buluşturma çabasına ışık

  tutmaktadır sanki: “Evet, sosyolog, edebiyatın toplumsal tarafının onun formunda yattığı

  ve formun ise kendi yasalarına göre geliştiği fikrini kabul edebilirse; formalist de, kendi

  payına edebiyatın büyük toplumsal değişimleri takip ettiği –çoğu zaman arkadan geldiği-

  fikrini kabul edebilirse. Arkadan gelmek, olanı tekrar etmek (yansıtmak) demek değil, fakat

  tam tersi: tarihin koyduğu problemleri çözmek anlamına gelir. Her dönüşüm, toplumsal

  kimliği istikrarsızlaştıran bir sembolik fazla yük taşır. Edebiyat bu gerilimi düşürmeye

  yardım eder.” (F. Moretti, Modern Epik, s. 8)

  Sabahattin Ali genel anlamda bir romantik bir yazardır. Ancak, romantizmi, soyut

  idealizmin gerçekdışı dünyaya kayan öznelliğinden çok gerçeküstücülüğün

  “ötekiliği” önde, öznel benliği geride tutan ultraromantizmine yakındır. İçimizdeki

  Şeytan’da Ömer’in Macide ile, Kürk Mantolu Madonna’da Raif’in Maria Puder’in

  tablosu ile karşılaşmaları ve birden doğan müthiş aşkları, Andre Breton’un “nesnel

  rastlantı” ya da “nesnel şans” kavramının boyutlarını açar önümüze. Octavi Paz,

  21

 • “Dada ile gerçeküstücülük, ultraromantiktir” der. (Octavia Paz –Çamurdan Doğanlar, s.

  125)

  Sabahattin Ali’nin öykülerinde, kasvetin, hüznün, adaletsizliklere duyulan öfkenin

  ağır bastığı söylenir. Bu saptama, belli bir yere kadar doğrudur; ancak, Sabahattin

  Ali’nin gerek Markopaşa’daki serüveniyle, gerek öykülerinde başarıyla kullandığı,

  gülmece öğeleriyle aynı zamanda yazınsal kronotopta zamandaşlığı kuruşu, gülmece

  aracılığıyla gerçekliğe yakın duruştaki ustalığı üzerinde fazla durulmamıştır.

  Kafakâğıdı adlı öyküde torunun nüfus cüzdanını kullanan ve yaşlıların yükümlüsü

  olmadıkları yol vergisi vermeme nedeniyle cezalandırılışı (Kağnı Ses Esirler YKY, S.

  18), Arap Hayri adlı öyküde, tiyatro oyuncusu olarak role çıkan ayakkabı boyacısı

  anlatılır (Kağnı ses Esirler, s. 26). Yeni Dünya’da yer alan Bir Konferans adlı öyküde

  köylüler konferans boyunca anlar görünürler konuşmacıyı, sorulduğunda da

  anladıklarını söylerler ama, konuşmacı gittikten sonra konuşmalardan bir şey

  anlamadıkları ortaya çıkar: “anlamadığımızı söyleyelim de, bir daha her şeyi baştan

  mı anlatsın?” diye bildirirler görüşlerini, konuşmadan kendileri de bir şey

  anlamamış Nahiye Müdürü ve öğretmene (Yeni Dünya, s.92)... İki Kadın (Yeni

  Dünya, s. 113) adlı öyküde, olağanüstü cimri ve varlıklı kocaları ölen Hacer ve

  Esma’nın, gece ölen hasta kocalarını önce çekiştirip gizledikleri paraları aramaları,

  sabah olunca da, fizah ve ağıtlar içinde komşulara ölümü haber vermeleri, ölümle

  yaşam arasındaki romantik karşıtlığı yok eden, şenlikçi halk kültürünün ağır bastığı

  bir örnek olarak anılabilir...

  Sabahattin Ali yazınsallığının öne çıkan iki niteliğinden birisi, biçim ve biçem üzerine

  yaptığı yeniliklerse, diğeri de gülmece kültürüne Markopaşa hamlesi ile katkısı ve

  halk kültürünün önünün açılmasındaki rolüdür. Sabahattin Ali’nin yedeksubay

  okulundan çavuş çıkarılmasına engel olan kişinin Cumhuriyetin devrimci ve halkçı

  eğitim politikalarında önemli katkıları olmuş Eğitim Bakanı Saffet Arıkan olması da

  ilginç bir buluşmadır. (Kuyucaklı Yusuf, s. 7, Markopaşa Yazıları ve Ötekiler, s. 24)).

  22

 • Markopaşa Dergisi’nin çıkış yılı 1946’dır. Aziz Nesin’in anlatısıyla, tasarım kendisine

  aittir; parasal gücü sağlayan, derginin başyazılarını yazansa, Sabahattin Ali’dir.

  Sabahattin Ali’nin Markopaşa yazıları, derginin diğer yazıları içinde en ciddi

  görünen yazılar olsa da, bu yazılarda da zaman zaman gülmece öğesi öne

  çıkmaktadır. Çoksesli yazın üzerine önemli çalışmaları bulunan Bahtin, Rönesansın

  ortaçağ resmi kültürüne karşı verdiği mücadelede en büyük destekçisinin binlerce yıl

  boyunca gelişmiş halk gülmece kültürü olduğunu söyler. “Bu gerçekten Gotik Çağ’ın

  kalesine yapılan hücumda güçlü bir destekti; yeni, özgür ve ölçülü bir ciddiyete giden yolu

  açtı.” (Rabelais ve Dünyası, s. 303).

  Markopaşa’nın açtığı yoldan çoksesli, çok kültürlü Anadolu grotesk halk kültürü

  kendisini üstyapıda da temsil olanağı bulacak, Köy Enstitüsü çıkışlı yazarlarla bir

  sıçrama daha yaparak düşünce alanında yeni özgür ve yenilikçi imgesel çığırlar

  açılacaktır.

  O dönemlerde adeta ana muhalefet gibi etki gösteren Markopaşa dergisinin

  yazarlarına karşı birçok dava açılmış, kimi sayılar toplatılmış ve hatta dergi

  kapatılmıştır. Bu tür olaylar yüzünden Markopaşa'nın bir sayısına "Yazarları

  hapishanede olmadığı zamanlar çıkar" notu konulmuştur. Kimi zaman yazarlar dergiyi

  elden dağıtmaya çalışmışlar, buna karşın çok sayıda satmayı başarabilmişlerdir.

  Markopaşa kapatılınca, dergi, Merhumpaşa adıyla, o da kapatılınca Malûmpaşa

  adıyla çıktı. Daha sonra da Ali Baba ve Hürmarkopaşa adlarını aldı.

  Gülmece kültürü, iktidar karşıtlığının, hiyerarşileri yıkmanın, uygunsuzlukları bir

  araya getirmenin, kısacası karnaval hayatının dile taşınmasını sağlayan çok önemli

  ve çoksesli bir halk muhalefeti kaynağıdır. Uygarlıklar beşiği, kavimlerin geçiş yolu

  Anadolu, göçebe geleneğiyle çatışan derebeyleşme çabalarına karşı, gülmece tarzını

  hep önde tutarak iktidarlara karşı direnmeye çalışmıştır.

  Markopaşa biçeminin şenlikçi yapısını gösterebilmek için, iki örnek almak anlamlı

  olabilir...

  23

 • “Radyo programı:

  -Sabah-

  6.30- Sabah ezanı, Necip Fazıl tarafından

  7.00- Esneyerek uyanma: C.H.P. korosu

  7.30- Hamdullah Suphi, Şemsettin Yeşil ve Necip Fazıl tarafından ilahiler. Üç acaip sesle.

  8.00- Mekke’de sabah operasından bir arya. Beste: Kısakürek, okuyan solfat tiztenor

  Hamdullah

  -Öğle-

  12.00- Nazari donanma talimleri.

  13.00- Amerikancı taklit.

  -Akşam-

  18.00- Altın kaplamalı saatlerin ayarı. Adi marka saatler başlarının çaresine baksınlar.

  18.05- Torunum, dadım ve ben: Fatay tarafından monolog.

  18.15- I love you 150 milyon: Recep Peker tarafından.

  19.00- İngilizvari, Amerikanımtırak ve Almanımsı ajans haberleri.

  19.30- You are always lu zıy cüzdan. Mister Yalman tarafından.

  19.45- Yakında İstanbul’a demir atacak olan Amerikan donanması hakkında iğneden ipliğe

  malümat. Tatlı su amirali Abidin Daver tarafından.

  20.00-My darling Recep C.H.P. temsil parmağı tarafından.

  20.30- Arapça’dan Türkçe’ye sesli.

  21.00- Mali ve mandavi marşlar.

  23.00- Pekerist ninniler ve Radyopalas kepenklerinin inişi.

  Muvafıklar! Şen ve esen kalın” (28.04.1947- Sayı 19, anan ODTÜ Halkbilimi Dergisi,

  2005/1, sayı 19)

  24

 • Aynı dergiden bir duyuru:

  “Büyük bir ilim adamımızı kaybettik:

  Merhum, tahsilini hukuk fakültesinde ikmal edip, oradan tüccar olarak mezun olmuş,

  muhtelif hastanelerde ihtisasını yaparak uzun müddet Haliç vapurlarında çarkçı başlığı

  yapmış, bilahare Istanbul darülfünununda astronomi kürsüsünü selahiyetle idare etmiş, daha

  sonra siyasi hayata atılarak, C.H.P. tarafindan mebus tayin edilmiş, Ankara üniversitesinde

  uzvi kimya okutmuş, aynı zamanda H.O.P.T.A.Ş. idare heyeti riyasetinde ve Dil kurumu

  uydurca kolu azalığında bulunarak devlete, millete hizmet etmiştir. Merhum son vazifesi olan

  kaldırım mühendisliğini büyük bir vukuf ehliyetle idare etmekte iken, bir mali kriz sonunda

  vefat etmiştir.

  Merhumun; “Hamsi balıklarını kara turpla semirtmek” adlı tıbbi bir eseri, “Türkçenin aslı

  İngilizce, İngilizcenin aslı güneşçe, güneşçenin aslı faslı yoktur” adlı beynelminel bir tezi,

  “Mübaşirlerin kısa pantolon giymeleri adli esastır” isimli muazzam bir şaheseri ve bine yakın

  telifatı mevcuttur. Bundan başka yabancı dillerden eski Türkçe’ye çevrilmiş eserlerden yeni

  Türkçe’ye yüzlerce tercümesi vardır.

  Bütün ilim adamlarımıza taziyelerimizi sunarız.”

  (Markopaşa, 21. 04. 1947, Sayı: 18; anan: ODTÜ Halkbilimi Dergisi, 2005/1, Sayı: 19)

  Sabahattin Ali, yaratıcı düşünce Aziz Nesin’e ait olmakla birlikte Makro Paşa’ya dört

  elle sarılmış, uzun yıllar bir gülmece dergisi aracılığıyla halk kültürünün üstyapıda

  verdiği kavganın yürütücüsü olmuştur.

  Sabahattin Ali, hem kendi yaşadığı çağ, hemen kendinden sonraki Türk edebiyatı

  için çok önemli çığır açıcı bir ad olarak hep anılacaktır.

  S. Ali Yapıtlarının İlk Yayınlanış Tarihleri:

  Şiir: Dağlar ve Rüzgâr (1934-Yeni eklerle 1943)

  25

 • Öykü: Değirmen (1935), Kağnı (1936), Ses (1937), Kağnı-Ses (1943), Yeni Dünya

  (1943), Sırça Köşk (1947)

  Roman: Kuyucaklı Yusuf (1937), İçimizdeki Şeytan (1940), Kürk Mantolu Madonna

  (1943)

  Markopaşa Yazıları ve Ötekiler (1986)

  Çakıcı’nın İlk Kurşunu (Tereke) YKY Şubat 2002

  Kaynakça:

  Sabahattin Ali, Kuyucaklı Yusuf, Cem Yayınevi, İstanbul 1991 Sabahattin Ali, İçimizdeki Şeytan, Cem Yayınevi, 1989,Sabahattin Ali, Kürk Mantolu Madonna, YKY’de 24. BaskıSabahattin Ali, Değirmen, Cem Yayınları 6. Basım Ocak 1994Sabahattin Ali, Kağnı Ses Esirler, YKY 4. Baskı, Ocak 2007Sabahattin Ali, Yeni Dünya, Cem Yayınları, 1982Sabahattin Ali, Sırça Köşk, Cem Yayınları, Mayıs 1992Sabahattin Ali, Çakıcı’nın İlk Kurşunu, YKY 3. Baskı, İstanbul, Ekim 2004S. Ali, Markopaşa Yazıları ve Ötekiler, YKY, 4. Baskı, İstanbul, Nisan 2006Çakıcı’nın İlk Kurşunu (Tereke) YKY, 3. Baskı İstanbul, Ekim 2004, Franco Moretti, Mucizevi Göstergeler, Çeviren Zeynep Altıok, Metis Eleştiri, 1. Basım, Aralık 2005,F. Moretti, Modern Epik, Çeviren Nurçin İleri, Mehmet Murat Şahin, Agora Kitaplığı, Birinci Basım: Ağustos 2005,Mihail Bahtin, Dostoyevski Poetikasının Sorunları, Çev.: Cem Soydemir, Metis Eleştiri, İstanbul 2004 Mihail Bahtin, Rabelais ve Dünyası, Çev.: Çiçek Öztek, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2005 Mihail Bahtin, Dostoyevski Poetikasının Sorunları, Çev.: Cem Soydemir, Metis Eleştiri, İstanbul 2004 V. N. Voloşinov, Marksizm ve Dil Felsefesi, Çev.: Mehmet Küçük, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2001 Octavia Paz, Çamurdan Doğanlar, Çeviren Kemal Atakay, Can yayınları, 1996Orhan Pamuk, İstanbul, Hatıralar ve Şehir, YKY2. Baskı Ocak 2004,Fethi Naci, Yüzyılın 100 Türk Romanı, Adam Yayınları, 4. BasımRobert P. Finn, Türk Romanı İlk Dönem, 1872- 1900, Türkçesi: Tomris Uyar, İkinci Basım, Agora Kitaplığı, 2003

  26