of 5 /5
7/18/2019 Ang Rebolusyong Siyentipiko http://slidepdf.com/reader/full/ang-rebolusyong-siyentipiko 1/5 Ang Rebolusyong Siyentipiko

Ang Rebolusyong Siyentipiko

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ff

Text of Ang Rebolusyong Siyentipiko

Page 1: Ang Rebolusyong Siyentipiko

7/18/2019 Ang Rebolusyong Siyentipiko

http://slidepdf.com/reader/full/ang-rebolusyong-siyentipiko 1/5

Ang Rebolusyong

Siyentipiko

Page 2: Ang Rebolusyong Siyentipiko

7/18/2019 Ang Rebolusyong Siyentipiko

http://slidepdf.com/reader/full/ang-rebolusyong-siyentipiko 2/5

Mga Taong Lumaganap ng

Rebolusyong Siyentipiko

Page 3: Ang Rebolusyong Siyentipiko

7/18/2019 Ang Rebolusyong Siyentipiko

http://slidepdf.com/reader/full/ang-rebolusyong-siyentipiko 3/5

Sinimulan niya ang kanyang propesyong siyentipikosa pamantasan ng Krakow, Poland noong 149!

"to rin ng pana#on na nagsimula ang pagkatanongniya sa panguna#ing paniniwala at tradisyon ng matao!

Pinaniwalaan niya ng kanyang Teoryang $elio%entri%!

Nicolaus Copernicus(2/19/1473) –(5/24/1543)

Page 4: Ang Rebolusyong Siyentipiko

7/18/2019 Ang Rebolusyong Siyentipiko

http://slidepdf.com/reader/full/ang-rebolusyong-siyentipiko 4/5

 Johannes Kepler (12/27/1571)– (11/15/1630)

"sang astronomo, matematisyan at siyentistang Aleman!! &umuo ng isang pormula sa pamamagitan ng matematika na tawag ay ellipse!

'agkaroon ng pagtatanong sa mga pinuno ng akademya at simba#an!

Page 5: Ang Rebolusyong Siyentipiko

7/18/2019 Ang Rebolusyong Siyentipiko

http://slidepdf.com/reader/full/ang-rebolusyong-siyentipiko 5/5

Galileo Galilei(2/15/1564) –(1//1642)