42

Rebolusyong industriyal

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Rebolusyong industriyal
Page 2: Rebolusyong industriyal
Page 3: Rebolusyong industriyal

http://www.balita.com/wp-content/uploads/2013/11/BALITA.COM-HIRESO.pnghttp://www.balita.com/wp-content/uploads/2013/11/BALITA.COM-HIRESO.png

F E N I G N E M A E T S K

S P I N N I N G J E N N Y

D R Y D S O N A L P O R E

A Y I N M A X E C N E R G

R A C A L U P R K O T S E

I V N A B O M B I L Y A Q

E Y J I N I J N O T T O C

D L N O M A R G E L E T W

Page 4: Rebolusyong industriyal
Page 5: Rebolusyong industriyal

http://www.balita.com/wp-content/uploads/2013/11/BALITA.COM-HIRESO.pnghttp://www.balita.com/wp-content/uploads/2013/11/BALITA.COM-HIRESO.png

F E N I G N E M A E T S K

S P I N N I N G J E N N Y

D R Y D S O N A L P O R E

A Y I N M A X E C N E R G

R A C A L U P R K O T S E

I V N A B O M B I L Y A Q

E Y J I N I J N O T T O C

D L N O M A R G E L E T W

Page 6: Rebolusyong industriyal

REBOLUSYONG INDUSTRIYAL

Page 7: Rebolusyong industriyal

Pangkatang Gawain• PaNGKAT Tula –Rebolusyong

Industriyal• Pangkat Awit-Pagsisimula ng

Industriya;l• Pangkatguhit-Paglaki at paglago ng

Rebolusyong Industriyal ( Mga Naimbento)

• Pangkat Balita-Epekto ng Industriyalismo

Page 8: Rebolusyong industriyal

Depinisyon Ang tinatawag na

Rebolusyong Industriyal ay may kaugnayan sa mga kaganapang panlipunan at pang-ekonomiya na humantong sa pagbabago mula sa lipunang agrikultural at komersyal tungo sa modernong lipunang industriyal.

Page 9: Rebolusyong industriyal

Naganap ito sa Great Britain noong kalagitnaan ng ika-18 siglo hanggang sa kalagitnaan ng ng ika-19 siglo.

Depinisyon

Page 10: Rebolusyong industriyal

MGA SALIK

oPaglaki ng PopulasyonoEnclosure MovementoRebolusyong AgrikulturaloMga ImbensyonoSistema ng Transportasyon at Komunikasyon

Page 11: Rebolusyong industriyal

o Paglaki ng Populasyon

Ay nakatulong ito sa karagdagang lakas-paggawa dahil sa mga panahong naganap ang rebolusyong ito, nangangailangan ang great britain ng mga manggagawa upang mapatibay ang kanilang ekonomiya.

Page 12: Rebolusyong industriyal

o Enclosure Movement

Ito ay isa sa mga nagdulot ng malaking pagbabago sa kaligiran ng mga kabukiran sa Great Britain. Sa pamamagitan nito ans sisitema ng regulasyon at pagsasamantala sa mga lupain ay napalitan ng sistema ng pamamahalang pribado sa lupain.

Page 13: Rebolusyong industriyal

…Epekto…Nagkaroon ng pagtaas sa produksiyong agrikultural dahil sa kakayahan ng mga Landlords na mamuhunan sa mga

bagong kagamitan at mag-eksperimento sa mga bagong teknik sa

pagsasaka.

Page 14: Rebolusyong industriyal

Ang nagsasalarawan sa panahon ng pag-unlad ng Britain sa pagitan ng ika-17 hanggang 19 na siglo.

Nakatulong ito upang makagawa ng mga kagamitan sa pagsasaka tulad ng seed drill at McCormick reaper.

o Rebolusyong Agrikultural

Page 15: Rebolusyong industriyal

MGA IMBENSYON

FLYING SHUTTLE

John Kay (1738)

Page 16: Rebolusyong industriyal

Flying Shuttle-

inimbento ni John Kay noong 1733 na nagpabilis sa pag-ikid ng sinulid.

Page 17: Rebolusyong industriyal

SPINNING JENNY James Hargreaves (1764)

MGA IMBENSYON

Page 18: Rebolusyong industriyal

Spinning jennynagpabilis sa paglalagay ng mga sinulid sa bukilya nang mabilis at sa maraming sisidlan. Ang dating ginagawa ng walong manggagawa ay maaari nang gawin ng isang manggagawa sa tulong ng nabanggit na makinarya.

Page 19: Rebolusyong industriyal

SPINNING FRAME Richard Arkwright (1769)

MGA IMBENSYON

Page 20: Rebolusyong industriyal

SPINNING MULE Samuel Crompton (1779)

MGA IMBENSYON

Page 21: Rebolusyong industriyal

Spinning Mule-

inimbento ni Samuel Crompton noong 1779 na napagsama ang katangian ng spinning jenny at water frame.

Page 22: Rebolusyong industriyal

POWER LOOM Edmund Cartwright (1785)

MGA IMBENSYON

Page 23: Rebolusyong industriyal

Power Loom

inimbento ni Edmund Cartwright na binigyan n patent noong 1783 na nagpabilis naman sa pagtaas ng produksiyon.

Page 24: Rebolusyong industriyal

COTTON GIN Eli Whitney (1792)

MGA IMBENSYON

Page 25: Rebolusyong industriyal

COTTON GIN

nakatulong para maging madali ang paghihiwalay ng buto at iba pang mga materyal sa bulak na dati ay halos ginagawa ng 50 manggagawa bago maimbento ang cotton gin. Dahil dito naging mabilis na ang nasabing proseso at nakatulong ito sa malaking produksiyon para sa paggawa ng tela sa United States.

Page 26: Rebolusyong industriyal

STEAM ENGINE Thomas Newcomen (1705)

MGA IMBENSYON

Page 27: Rebolusyong industriyal

Steam Engine

naging daan para maragdagan ang suplay ng enerhiya na magpapatakbo sa mga pabrika.Umaandar ang makina sa pamamagitan ng tubig

Page 28: Rebolusyong industriyal

DYNAMOMichael Faraday (1831)

MGA IMBENSYON

Page 29: Rebolusyong industriyal

Dynamo

Kauna-unahang electric generator

Page 30: Rebolusyong industriyal

TELEGRAPO Samuel Morse (1844)

MGA IMBENSYON

Page 31: Rebolusyong industriyal

TELEPONO Alexander Graham Bell

(1870)

MGA IMBENSYON

Page 32: Rebolusyong industriyal

EROPLANO Orville at Wilbur Wright (1870)

MGA IMBENSYON

Page 33: Rebolusyong industriyal

AWTO / KOTSE Henry Ford (1909)

MGA IMBENSYON

Page 34: Rebolusyong industriyal

Tumaas ang antas ng pamumuhay dahil sa bagong mga imbensyon at mga produkto.

Dumami ang mga naitayong pabrika at napagaan ang mga gawain.

Pagdami ng produsyon at paglaki ng kita ng mga kapitalista at mga manggagawa.

MGA IMBENSYON

Page 35: Rebolusyong industriyal

Hindi naging maayos ang mga pamamalakad sa mga pabrika.

Mahaba ang naging oras ng pagtratrabahoat tinanggap bilang mga manggagawa pati mga bata at mga babae.

Hindi kailangan ang maraming manggagawa sa trabaho.

MGA IMBENSYON

Page 36: Rebolusyong industriyal

BALIKTANAWANNATIN

Page 37: Rebolusyong industriyal

PAG-ISIPANG MABUTI !1) Ito ang may kaugnayan sa mga kaganapang

panlipunan ay pang-ekonomiya.

2) Saan ito naganap?

3) Kailan ito nagsimula?

4) Ano ang naging epekto nito?

5) Paano nakatulong ang paglaki ng populasyon para ito ay tumibay?

Page 38: Rebolusyong industriyal

1) Sino si Henry Ford?

2) Kailan naimbento ang Flying Shuttle?

3) Sino ang nakaimbento ng Cotton Gin?

4) Sino ang magkapatid na nakaimbento ng kauna-unahang eroplano?

5) Sa tingin mo, kung wala kaya ang mga unang imbensyon wala ring makabagong teknolohiya ngayon? Bakit?

6) Bakit hindi na kinailangan ang maraming manggagawa sa trabaho?

PAG-ISIPANG MABUTI !

Page 39: Rebolusyong industriyal

I-collage mo ako! Panuto: Maraming naiwang pamana ang

mga naganap na Rebolusyon sa ating kabihasnan ngayon. Upang maipakita ang pagbibigay-halaga lilikha kayo ng isang collage na maglalaman ng mga naging kontribusyon o pamana ng mga naganap na Rebolusyon (Rebolusyong Siyentipiko, Enlightenment, at Rebolusyong Industriyal).

Gawin ito nang pangkatan. Bumuo ng limang pangkat na may parehong

Page 40: Rebolusyong industriyal

Criteria

Page 41: Rebolusyong industriyal
Page 42: Rebolusyong industriyal