of 15 /15
Prepared by: Mc.Christene Cordero,Lyssa Mae De Belen,Jonard Jhon S. Acid,Jullie Ann Mae Cantonjos Ang Rebolusyong Siyentipiko at ang panahon ng Enlightenment

Rebolusyong Siyentipiko at Panahon ng Enlightenment

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Project Of Third Year - STAR sy:2013-2014

Text of Rebolusyong Siyentipiko at Panahon ng Enlightenment

Page 1: Rebolusyong Siyentipiko at Panahon ng Enlightenment

Prepared by: Mc.Christene Cordero,Lyssa Mae De Belen,Jonard

Jhon S. Acid,Jullie Ann Mae Cantonjos

Ang Rebolusyong Siyentipiko at ang panahon

ng Enlightenment

Page 2: Rebolusyong Siyentipiko at Panahon ng Enlightenment

IntroduksyonAng rebolusyon siyentipiko at ang bagong pagtingin sa

kalikasan.Makabagong pagtingin sa kalawakanIba pang pag-unlad sa agham pangkalikasan.Ang paghikayat sa Siyentipikong Pag-aaralAng Panahon ng Enlightenment .Mga pananaw ukol sa pamahalaanMga puna sa lipunanMga kaisipan ukol sa edukasyonAng kababaihan sa panahon ng Enlightenment Ang panahon ng Enlightenment at ang siningPamana ng rebolusyong siyentipiko at panahon ng

Enlightenment.

Talaan ng mga Nilalaman:

Page 3: Rebolusyong Siyentipiko at Panahon ng Enlightenment

Ang Scientific Revolution na nagwakas sa mga paniniwalang namayani sa Middle Ages na walang matibay na batayang siyentipiko. Ang rebolusyong siyentipiko ay tumutukoy sa panahon ng malawakang pagbabago sa pag-iisip at paniniwala na nagsisimula sa kalagitnaan ng ika-16 hanggang sa ika-17 siglo.

Samantala,nakabuo ang ilang mga iskolar ng mga teorya sa pilosopiya na naging batayan ng konsepto ng pamahalaan ,demokrasya,at edukasyon sa modernong panahon. Ang panahong kinapalooban ng mga nasabing iskolar ay nakilala bilang Age Of Enlightenment o panahon ng kaliwanagan. ibig sabihin,ginamit ang katuwiran at siyentipikong pamamaraan sa lahat ng aspekto ng buhay. Tinawag din itong Age of Reason dahil sa paniniwalang sa paggamit ng pangangatuwiran matutugunan ang mga suliranin sa lipunan at bubuti ang pamumuhay ng tao.

Introduksyon:

Page 4: Rebolusyong Siyentipiko at Panahon ng Enlightenment

Si Ptolomy ay nagsabing ang daigdig ang sentro ng kalawakan at ang ibang mga heavenly body ay umiikot dito sa pabilog na pagkilos.

Ang Geocentric view ang teoryang ito ni Ptolomy ay nagtaguyod ng paniwalang Kristiyano na dinisenyo ng Diyos ang kalawakan para sa mga tao. Ang ambag ni aristotle sa teorya ni Ptolmy ay ang komposisyon ng mga bagay sa kalawakan at sa daigdig. Ayon sa kanya,malaki ang pagkakaiba ng komposisyon ng mga bagay na matatagpuan sa kalangitan at sa daigdig. Ang una ay binubuo ng puro at espiritwal sa elementong tinatawag na ether,samantala ang huli ay binubuo ng apat na elemento ---- Lupa,tubig,apoy,at hangin. Hindi katulad ng Ether,ang apat na elemento ay nagbabago.

Ang rebolusyong siyentipiko at ang bagong pagtingin sa kalikasan:

Page 5: Rebolusyong Siyentipiko at Panahon ng Enlightenment

Ang Geocentric view sa kalawakan ay hinamon naman ni Nicolaus Copernicus. Isa siyang astronomer mula sa Poland. Ayon sakanya,hindi daigdig ang sentro ng kalawakan kundi ang araw. Ang kanyang teoryang Heliocentric view ay nagsasabing ang araw ang nasa gitna at hindi ang daigdig.Si Galileo Galilei ay isa sa mga nagpatunay o sumuporta sa teoryang ito. Sa pamamagitan ng kanyang naimbento na Largavista kanyang napagtanto na ang araw ang sentro ng lahat at napatunayan rin niya na hindi patag ang buwan sapagkat meron itong crater. At may iba pang mga siyentipiko ang nag sasama sama upang maghayag ng kanilang sari-sariling teoryo ukol sa kalawakan.

Mga pagtingin sa kalawakan:

Page 6: Rebolusyong Siyentipiko at Panahon ng Enlightenment

Si Isaac Newton ang nakatuklas sa Law of gravity habang si Andres Vesalius naman ang nanguna sa pag-aaral ng anatomiya ng tao sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga bangkay at kalansay ng tao. Si Willian Harvey ay isang doktor na English,ang nakatuklas at nakapagpaliwanag sa sirkulasyon ng dugo.

Iba pang pag-unlad sa Agham

Page 7: Rebolusyong Siyentipiko at Panahon ng Enlightenment

Si Rene Descartes ay isang pilosopo at mathematician na French. Ipinaliwanag niya ang mga suliranin sa agham at pilosopiya gamit ang pamamaraang matematikal. Isinantabi niya ang sistema ng scholasticism at napagtantong isang bagay lamang ang hindi dapat pagdudahan---ang pagdududa mismo.

Ang paghihikayat sa Siyentopikong Pag-aaral:

Page 8: Rebolusyong Siyentipiko at Panahon ng Enlightenment

Ang Enlightenment ay binubuo ng mga iskolar na nagtangkang iahon ang mga Europeo mula sa mahabang panahon ng kawalan ng katuwiran at pamamayani ng pamahiin at bulag na paniniwala noong Middle ages. Ang Philosophe o ang grupo ng mga interlektwal na humikayat sa paggamit ng katuwiran,kaalaman, at edukasyon sa pagsugpo sa pamahiin at kamangmangan.

Panahong Enlightenment:

Page 9: Rebolusyong Siyentipiko at Panahon ng Enlightenment

Si Thomas Hobbes ay tinalakay niya ang kalikasan ng tao at estado.

Si John Locke ay binigyang diin ang paniniwalang mahalaga ang gitnang uri at ang kanilang karapatan sa pagmamay ari,pananampalataya sa agham at paniniwala sa kabutihan ng sangkatauhan.

Jean Jacques Rousseau ay pinaliwanag ang Social Contract ay isang kasunduan ng mga malayang mamamayan na lumikha ng isang lipunan at isang pamahalaan.

Si Francois Marie Arouet ay nag sabing na ang demokrasya ay lalo lamang nagtataguyod ng pagiging mangmang ng masa

Baron de Montesquieu ay nagsabing nakabase sa klima ang ugali ng tao o maaaring maka impluwensya ang klima sa kalikasan ng isang tao.

Mga pananaw ukol sa Pamahalaan:

Page 10: Rebolusyong Siyentipiko at Panahon ng Enlightenment

Si Denis Diderot ay nagtipong ng lahat ng mahahalagang manunulat nna French sa panahon ng Enlightenment upang mag ambag sa encyclopedie.

Si Cesare Bonesana Beccaria ay tumuligsa sa parusang kamatayan sa kanyang akdang “Of crimes and punishment”.

Si John Howard ay may impluwensya sa pagpapabuti ng kondisyong pangkalinisan at makataong pagtrato sa mga bilanggo sa mga kulungan sa Europe.

Mga puna sa Lipunan:

Page 11: Rebolusyong Siyentipiko at Panahon ng Enlightenment

Malaki ang ambag ni Jean Jacques Rousseau at John Locke sa ideya tungkol sa edukasyon.

Tinalakay ni John Locke ay konsepto ng tabula rasa .

Ipinihayagn ni Rousseau ay kanyang ideya tungkol sa edukasyon sa kanyang akda na Emile.

Mga kaisipan ukol sa Edukasyon:

Page 12: Rebolusyong Siyentipiko at Panahon ng Enlightenment

Si Mary Wollstonecraft ay isa sa mga babaeng naging tanyag sa panahong enlightenment. Bakit? Dahil siya ang tumalakay para sa karapatan ng mga kababaihan sa kanyang “A Valedication of the rights of Women” (1792). Sa kanyang akda sinasabing dapat magkaroon ang kababaihan ng karapatang bumoto at magkaroon ng posisyon sa pamahalaan. Itinuring siya bilang unang peminista o tagapagtaguyod ng pantay na karapatan sa pagitan ng lalaki at mga babae.

Mga kababaihan sa panahon ng Enlightenment:

Page 13: Rebolusyong Siyentipiko at Panahon ng Enlightenment

Hinikayat noong panahon ng Enlightenment ang muling pagbabalik sa istilong Greek at Roman at simula ng pagkakaroon ng interes sa ordinaryong mamamayan sa arkitektura ginamit ang neoclassical na isitilo. Pinahahalagahan ng mga alagad ng sining ng enlightenment ang pag gamit ng ideya sa katwiran at ang kanilang mga akda na sumasalamin sa ideya ng demokrasya.

Si Haydn ay isa sa mga pangunahing kompositor sa klasikal sa panahon at itinuturing na “Ama ng Symphony” at “Ama ng String Quartet”.

Si Mozart ay bihasa sa halos na lahat ng uri at anyo ng musika,maging ito ay religious,hymns,chamber musics,solo piano,symphony o opera.

Si Beethoven ay kompositor sa musikang klasikal. Itinuturing na isa siya sa mga pinakamagaling na kompositor at nagsilbing inspirasyon ng mga sumunod na musikero at kompositor.

Ang Panahon ng Enlightenment:

Page 14: Rebolusyong Siyentipiko at Panahon ng Enlightenment

Sa panahon ng Enlightenment,tinangka ng mga siyentipiko na ihayag sa mga katauhan ang ibig sabihin ng mga bagay sa paligid at sa daigdig. Nabuwag ng mga siyentipiko ang paniniwala na ipinalaganap ng Simbahan dati.

Ang panahong Enlightenment ay humubog pagdating sa sining tulad nila Beethoven,Mozart at marami pang iba.

Sa panahong nabanggit ay marami ding mga magagaling na akda ang lumabas tulad ng Robinson Crusoe at marami pang iba.

Pamana ng rebolusyong siyentipiko at panahon ng enlightenment:

Page 15: Rebolusyong Siyentipiko at Panahon ng Enlightenment

Acknowledgement to Mrs. Ruthela Andres for teaching us this lessons. We’re able to type or to put this kind of words without her help. Thank you Ma’am andres We’re hoping that you’ll read this.

THANK YOU VERY MUCH