chè tân cương tại hà nội

Embed Size (px)

DESCRIPTION

bn ch tn cng thi nguyn loi ngon ti h ni, lun em dn cho khch hng loi ch tn cng ngon nht, cht lng nht

Text of chè tân cương tại hà nội

  • i ch khng ch l ung tr m cng l ni kh p chp nh

    Ch Tn Cng Thi Nguyn

  • Cc thiu n ua nhau chp nh trn nhng i ch thnh ph thi nguyn

  • Chp c nh ci na

  • Cung cp ch tn cng thi nguyn ti h niS 2 ngch 358/55 Bi Xng Trch H NiT: Long 0984 191 333