Curs Drept Comunitar European 2012

Embed Size (px)

Text of Curs Drept Comunitar European 2012

 • 8/12/2019 Curs Drept Comunitar European 2012

  1/99

  DREPT COMUNITAR

  EUROPEAN

  Prof univ. dr. Elena IFTIME

 • 8/12/2019 Curs Drept Comunitar European 2012

  2/99

  CUPRINS

  CAPITOLUL I.

  PREMISELE APARIIEI COMUNITILOR EUROPENE I EVOLUIA ACESTORA..3

  1.1.Vechi idei de unitate a continentuui eu!o"ean..................................................................3

  1.#. $nce"utu!ie "!oce%uui de uni&ica!e eu!o"ean' du"' ce de a doiea !'()oi *ondia.... .+

  1.3. ,e a Co*unuit'-ie Eu!o"ene a Uniunea Eu!o"ean'...................................................1

  1.T!atatu CECO / un %ucce% 0...............................................................................................1

  #.T!atatu CEA / un eec 0........................................................................................................12

  PIAA COMUN............................................................................................................11.. Eta"ee e4tinde!ii %"a-iuui co*unita!............................................................................#5

  I6VOARELE ,REPTULUI COMUNITAR............................................................................33

  #.1. I(7oa!e "!i*a!e ae d!e"tuui co*unita!.........................................................................33

  #.1.. T!atatu de Re&o!*' a Uniunii Eu!o"ene /Li%a)ona #880.....................................+#.#. I(7oa!ee de!i7ate ae d!e"tuui co*unita!....................................................................21

  #.3. P!inci"iie 9ene!ae ae d!e"tuui co*unita!.................................................................+#

  PER:ECIONAREA INSTITUIONAL A UNIUNII EUROPENE $N LUMINATRATATULUI ,E LA LISA;ONA.......................................................................................+a!i)adi3.

  Ideea unit'-ii eu!o"ene !e(ut' i dint!Bun "!oiect a FStateo! Unite Eu!o"eneF "!o"u%i uat ?n de()ate!e de Con9!e%u de tiin-e Poitice ce a a7ut oc a Pa!i% ?n anu 1

 • 8/12/2019 Curs Drept Comunitar European 2012

  4/99

  "!e(ent' ?n o"e!ee a nu*e!oi auto!i+. $n "!oiectee ace%to!a nu %e e4"!i*a ideea unui aanu*it H!e9ionai%* eu!o"ean@ ci "u! i %i*"u %e e4"!i*a do!in-a unei o!9ani(a-iiinte!na-ionae de %ecu!itate coecti7'.

  $n %ecou DVII@ ?nt!Bo uc!a!e a %a /HNou7eau Cne0@ E*e!ic C!uce5@ "!econi(ao!9ani(a!ea "'cii inte!na-ionae "!in a!)it!a o aduna!e "e!*anent' a! a7ea ?n ace%t %co"%ediu a Vene-ia i a! "e!*ite deo"ot!i7' *en-ine!ea "'cii i %ecu!it'-ii i de(7ota!ea

  %chi*)u!io! econo*ice.O at' conce"-ie %e de(7ot'@ ?n aaBnu*itu HMa!ee P!oiect a ui Gen!ic a IVBea@conce"-ie ce %u9e!a ideea de%"!e o Eu!o"' !e*odeat' ?n 12 %tate@ toate %u) tutea unuicon%iiu co*un %u"!anu*it J HCon%iiu &oa!te c!etin.

  $n 1+

 • 8/12/2019 Curs Drept Comunitar European 2012

  5/99

  "e%te *'!i Q.18

  ,u"' eecu ui Na"oeon@ di!ecto!atu eu!o"ean ca!e e!a de &a"t@ o ?nce!ca!e deuni&ica!e a Eu!o"ei@ ce %e o7ea de o)%tacoe econo*ice@ ad*ini%t!ati7e i *ai cu %ea*'

  "oitice@ ?nce"e %' ca"ete &o!*'. $n "e!ioada %a ini-ia' di!ecto!atu a a7ut un %tatut u!idic%ta)i@ ace%ta &iind ?nte*eiat "e un an%a*)u de con7en-ii inte!na-ionae &o!*ae. E e%te@ ?n%en% a!9 H%i%te*u S&intei Aian-e@ dato!at in%"i!a-iei *i%tice a -a!uui Ae4and!u i

  !eati7i%*uui di"o*atic a ui Mette!nich. P!o)e*a o!9ani('!ii Eu!o"ei a ?nce"ut %' &ie a%i*iat' *ut *ai )ine i 7'(ut'*ut *ai i*"ede@ du"' "!i*u con&ict *ondia. ,u"' "!i*u !'()oi *ondia@ ideea de unitate eu!o"ean' "!inde contu! ?n inten-iieconteui Condenho7e ae!9i &'cute "u)ice "!in uc!a!ea FPan B Eu!o"aF ?n 1

 • 8/12/2019 Curs Drept Comunitar European 2012

  6/99

  int!aeu!o"ean@ ace%te tendin-e continund@ &'!' ?nt!e!u"e!i *ao!e@ ti*" de a"!oa"et!ei(eci de ani. $n ti*"u "e!ioadei de !econ%t!uc-ie au &o%t "u%e )a(ee coo"e!'!ii econo*ice!e9ionae. ;a(a &inancia!' "!ecu* i ini-iati7a !econ%t!uc-iei a 7enit din "a!teaa*e!icanio!@ %u) &o!*a Panuui Ma!%ha. Auto!u a*e!ican a con%tat ?n &inan-a!ea uno!*a!i de&icite ae )aan-eo! de "'-i@ ace%t auto! ?nd!e"tnduB%e c't!e econo*iie

  ?n&o*etate de doa!i din Eu!o"a de Ve%t. ;ine?n-ee%@ auto!u Stateo! Unite e!acondi-ionat de coo"e!a!ea dint!e 9u7e!nee eu!o"ene i "!o9!e%i7a i)e!ai(a!e aco*e!-uui i "'-io! int!aeu!o"ene. A"a!i-ia co*unit'-io! eu!o"ene nu a a7ut oc deodat'@ ?n u!*a unei %in9u!e ?ntni!i

  "oitice a ni7e ?nat %au ca u!*a!e a de*e!%u!io! unei %in9u!e "e!%onait'-i *a!cante a7ie-ii %ociae de a u*'tatea %ecouui t!ecut. Ideea Eu!o"ei unite i nece%itatea unei%t!n%e coa)o!'!i ?nt!e %tatee din acea%t' (on' a u*ii %Ba contu!at "!in nu*e!oa%ee7eni*ente i %itua-ii ca!e au a!'tat c' eu!o"enii a! "utea a7ea un de%tin co*un *ai )undect &ieca!e dint!e ei %e"a!at@ "!i7i-i ca na-iuni inde"endente i tota autono*e.

  $nc' de a ?nce"ut@ Co*unit'-ie eu!o"ene au u!*'!it d!e"t %co" "!inci"a !eai(a!ea ?nt!e%tatee *e*)!e a unei coo"e!'!i *ai "ute!nice dect cea ca!e !e(ut' din cad!u o!9ani(a-iio! de

  coo"e!a!e. A7nd ace%t %co"@ ee %Bau "a%at ?nt!Bo "e!%"ecti7' *ai a"!o"iat' a%"i!a-iio! &ede!aeca!e au &o%t@ totui@ e4"!i*ate a Con9!e%u de a Ga9a din *ai 1

 • 8/12/2019 Curs Drept Comunitar European 2012

  7/99

  ( )r*anizaiile internaionale cu vocaie militarcu %co" "!i*o!dia de&en%i7@ au &o%tini-ia in%"i!ate de tea*a unei !e%t!uctu!'!i a "e!icouui 9e!*an@ da! t!e"tat 7a c'"'ta o nou'%e*ni&ica-ie@ ?n conte4tu !'()oiuui !ece.

  Ca !'%"un% unei e7entuae a*enin-'!i 9e!*ane@ "e *a!tie 1

 • 8/12/2019 Curs Drept Comunitar European 2012

  8/99

  9ene!au Ma!%ha@ nu a! &i nici co!ect@ nici uti ca 9u7e!nu SUA %' "!ocede(e a %ta)ii!eauniate!a' a unui "!o9!a* de%tinat !e"une!ii "e "icioa!e a econo*iei eu!o"ene. Acea%ta e%tet!ea)a eu!o"enio!.

  Ca u!*a!e@ %e con%tituie cei doi "ioni ai !econ%t!uc-iei econo*ice eu!o"ene@ ECA/Econo*ic Coo"e!ation Ad*ini%t!ation0 !e"!e(entnd "a!tea a*e!ican' i OECE /O!9ani(a-iaEu!o"ean' de Coo"e!a!e Econo*ic'0 !e"!e(entnd "a!tea eu!o"ean'. OECE a a7ut ca

  docu*ent con%tituti7 Con7en-ia ?ncheiat' a 1+ a"!iie 1@ ia! ?n 1

 • 8/12/2019 Curs Drept Comunitar European 2012

  9/99

  Consiliul Europei 7ine %' co*"ete(e@ ?n "an "oitic@ o!9ani(a-iie "!ecedente@ !eunind@?n te*eiu T!atatuui de a Lond!a@ din < *ai 1

 • 8/12/2019 Curs Drept Comunitar European 2012

  10/99

  >e!*aniei@ a"a!-innd %&e!ei "oiticii ?nate. E!a@ de a%e*enea@ e9at de i()ucni!ea!'()oiuui !ece@ i aa a i &o%t "e!ce"ut@ "ent!u *ut' 7!e*e@ de Uniunea So7ietic'. PanuSchu*ann a "u% )a(ee !econciie!ii &!ancoB9e!*ane@ ca!e@ *ai t!(iu@ a du% a o%t!n%' coo"e!a!e@ a%i9u!nd a%t&e "!inci"aa &o!-' *ot!ice a inte9!'!ii !e9ionae#

 • 8/12/2019 Curs Drept Comunitar European 2012

  11/99

  P!in Con&e!in-a de a Me%%ina %Ba *a!cat ?nce"utu "!oce%uui de con%titui!e aceo!ate dou' co*unit'-i eu!o"ene. Cu acea%t' oca(ie a &o%t in%tituit un co*itetinte!9u7e!na*enta %u) conduce!ea ui P. G. S"aa cu %a!cina de a ea)o!a un !a"o!ta%u"!a "o%i)iit'-ii c!e'!ii unei uniuni 9ene!ae econo*ice@ ca i a unei uniuni?n do*eniu nucea!.

  Ra"o!tu S"aa a condu% a %e*na!ea a Ro*a@ a #2 *a!tie 1e!*ania@ ;e9ia@ Oanda@Lu4e*)u!9 i Itaia.Au &o%t c!eate dou' noi co*unit'-i "!in %e*na!ea ace%to! t!atate de a Ro*a

  Co*unitatea Econo*ic' Eu!o"ean' /CEE03 i Co*unitatea Eu!o"ean' a Ene!9ieiAto*ice32/CEEA B cuno%cut' *ai ae% %u) nu*ee de Eu!ato*03+.

  ,int!e cee t!ei Co*unit'-i@ ca!e au con%tituit ceea ce ani de (ie %Ba nu*itCo*unit'-ie Eu!o"ene /CE0@ CEE e%te de de"a!te cea *ai i*"o!tant' 1i *aia7an%at' ?n ceea ce "!i7e1te a*"oa!ea 1i in%t!u*entee. T!atatu CEE@ "!incon-inutu %'u i@ "oate i *ai e7ident@ "!in *i%iunie %ae de(7'uie co*)ina-ia

  "!e&e!in-eo! econo*ice i a o)iecti7eo! "oitice@ ca@ de at*inte!i@ i )aan-a "ute!ii ca!e a

  "!e7aat ?n ti*"u ne9ocie!io! ce au du% a %e*na!ea %a ?n 1. >ea*'nu@Drept internaional contemporan@ Vo. II@ Ed. ,idactic' i Peda9o9ic'@ ;ucu!eti@

  1

 • 8/12/2019 Curs Drept Comunitar European 2012

  12/99

  "ent!u !educe!ea ace%to!a %Ba %ta)iit %' &ie uate ta4ee 7a*ae ?n 7i9oa!e a1 ianua!ie 1

 • 8/12/2019 Curs Drept Comunitar European 2012

  13/99

  Vidu e9i%ati7 &o!*at ?n do*eniu *ac!oecono*ic e!a 9ene!at de di&e!en-eena-ionae. Pe n9' ace%tea *ai e!au i con%ide!a-iie cu "!i7i!e a "o%i)iit'-ie "oitice iecono*ice B c!ea!ea unei "ie-e co*une e!a ?n %ine un o)iecti7 e4t!e* de a*)i-io%8.

  Pe de at' "a!te@ "!edo*inan-a *onedei SUA ?n %i%te*u *oneta! inte!na-iona iideea "e!%i%tent' a Hdi%"a!it'-ii doa!uui "!int!e "oiticienii eu!o"eni au &'cut ca@ c!ea!eaunui %i%te* *oneta! !e9iona ?n Eu!o"a de Ve%t %' &ie a"!oa"e de ne9ndit a 7!e*ea

  %e*n'!ii t!atatuui1

  .Su) in&uen-a ideio! ui ene% 9u7e!nee %e 9!')eau %' e4e!cite cont!oudi!ect a%u"!a %t!ate9iio! &i%cae i *oneta!e@ &oo%induBe "ent!u atin9e!eao)iecti7uui de ocu"a!e de"in' a &o!-ei de *unc' ?n "!o"!iie -'!i.

  Concu(ionnd@ ?n t!atat@ accentu cade ?n *od ca! "e c!ea!ea unei "ie-eco*une@ *ai "!eci% "e %ta)ii!ea unei uniuni 7a*ae "ent!u )unu!i@ ad'u9nduB%e unnu*'! i*itat de %t!ate9ii ?n ate %ectoa!e. $n 7ede!ea unei de%chide!i *ut *ai *a!i@ T!atatude a Ro*a a &o%t ?n 9ene!a *ai "u-in "!eci% ?n "!e7ede!ie %ae@ ?n co*"a!a-ie cu T!atatude a Pa!i%. Acea%ta e4"ic' di%tinc-ia ca!e %e &ace uneo!i ?nt!e t!aitBcad!e i t!aitB!9e#.

  Cad!u in%titu-iona "!e7'(ut ?n a*)ee t!atate@ atunci cnd e 7'(ut ?n !ea-ie cu*i%iunie econo*ice conc!ete@ "oate &i e4"icat "!in a*)i-iie "oitice "e te!*en un9

  ae auto!io!.$n concu(ie@ T!atatee de a Ro*a au in%tituit dou' co*unit'-i B CEE i CEEA@ ce

  u!*au %' &unc-ione(e "e du!at' nei*itat' i ca!e au &amp