Click here to load reader

DALEKO OD RZYMU BLISKO BOGA - Za · PDF fileDALEKO OD RZYMU BLISKO BOGA Świadectwa 58 nowo narodzonych księży Zebrali: ... że uważając się za chrześcijanina, a nawet angażując

  • View
    229

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of DALEKO OD RZYMU BLISKO BOGA - Za · PDF fileDALEKO OD RZYMU BLISKO BOGA Świadectwa 58 nowo...

DALEKO OD RZYMU

BLISKO BOGA

wiadectwa 58 nowo narodzonych ksiy

Zebrali:Richard BennetMartin Buckingham

1

Skad przy pomocy:

Spis treci

1. Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2. Wstp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

3. Podzikowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

4. Podzikowania do wydania polskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

5. wiadectwo nawrconego ksidza Anthonyego Pezzotty . . . . . . . . . . . . . . 12

6. wiadectwo nawrconego ksidza Mariana Rughiego . . . . . . . . . . . . . . . . 14

7. wiadectwo nawrconego ksidza Manuela Garrida Aldamy . . . . . . . . . . . . 18

8. wiadectwo nawrconego ksidza Petera Alphonsusa Sequina . . . . . . . . . . 22

9. wiadectwo nawrconego ksidza Henryego Gregoryego Adamsa . . . . . . . 24

10. wiadectwo nawrconego ksidza Charlesa Berryego . . . . . . . . . . . . . . . 26

11. wiadectwo nawrconego ksidza Charlesa Mrzeny . . . . . . . . . . . . . . . . 30

12. wiadectwo nawrconego ksidza Daria A. Santamarii . . . . . . . . . . . . . . 32

13. wiadectwo nawrconego ksidza Jose Borrasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

14. wiadectwo nawrconego ksidza Leo Lehmanna . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

15. wiadectwo nawrconego ksidza Bartholomew F. Brewera . . . . . . . . . . . 40

16. wiadectwo nawrconego ksidza Boba Busha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

17. wiadectwo nawrconego ksidza Alexandra (Sandyego) Carsona . . . . . . . 52

18. wiadectwo nawrconego ksidza Charlesa A. Boltona . . . . . . . . . . . . . . 55

19. wiadectwo nawrconego ksidza Enrique Fernandeza . . . . . . . . . . . . . . 59

20. wiadectwo nawrconego ksidza Miguela Carvajala . . . . . . . . . . . . . . . . 61

21. wiadectwo nawrconego ksidza Anibala Pereiry dos Reisa . . . . . . . . . . . 64

22. wiadectwo nawrconego ksidza dr. Arnalda Uchoy Cavalcantego . . . . . . 68

23. wiadectwo nawrconego ksidza Guida Scalziego . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

24. wiadectwo nawrconego ksidza Charlesa Chiniquy . . . . . . . . . . . . . . . 74

25. wiadectwo nawrconego ksidza Carla Fumagallego . . . . . . . . . . . . . . . 79

26. wiadectwo nawrconego ksidza Gregora Dalliarda . . . . . . . . . . . . . . . . 85

27. wiadectwo nawrconego ksidza Pina Scalabrina . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

28. wiadectwo nawrconego ksidza Jose A. Fernandeza . . . . . . . . . . . . . . . 90

29. wiadectwo nawrconego ksidza Hermana Heggera . . . . . . . . . . . . . . . . 98

30. wiadectwo nawrconego ksidza J. M. A. Hendriksena . . . . . . . . . . . . . 105

31. wiadectwo nawrconego ksidza Hugh Farrella . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

32. wiadectwo nawrconego ksidza Roberta V. Juliena . . . . . . . . . . . . . . . 118

33. wiadectwo nawrconego ksidza Francisca Rodrigueza . . . . . . . . . . . . . . 120

34. wiadectwo nawrconego ksidza Simona Kottoora . . . . . . . . . . . . . . . . 122

35. wiadectwo nawrconego ksidza Jose Manuela de Leona . . . . . . . . . . . . 125

36. wiadectwo nawrconego ksidza Johna Prestona . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

37. wiadectwo nawrconego ksidza Edoarda Labanchiego . . . . . . . . . . . . . . 129

38. wiadectwo nawrconego ksidza Juana T. Sanza . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

39. wiadectwo nawrconego ksidza Francisca Lacuevy . . . . . . . . . . . . . . . . 137

40. wiadectwo nawrconego ksidza Renata di Lorenza . . . . . . . . . . . . . . . 140

41. wiadectwo nawrconego ksidza Celsa Muniza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

42. wiadectwo nawrconego ksidza Franca Maggiotta . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Spis treci 3

43. wiadectwo nawrconego ksidza Marka Peny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

44. wiadectwo nawrconego ksidza Thomasa Connellana . . . . . . . . . . . . . . 154

45. wiadectwo nawrconego ksidza Benigna Zunigi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

46. wiadectwo nawrconego ksidza Luisa Padrosy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

47. wiadectwo nawrconego ksidza Bruna Bottesina . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

48. wiadectwo nawrconego ksidza Jose Rica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

49. wiadectwo nawrconego ksidza Johna Zanona . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

50. wiadectwo nawrconego ksidza Salvatore Gargiula . . . . . . . . . . . . . . . 167

51. wiadectwo nawrconego ksidza Vincenta OShaughnessyego . . . . . . . . . 170

52. wiadectwo nawrconego ksidza Cipriana Valdesa Jaimesa . . . . . . . . . . . 174

53. wiadectwo nawrconego ksidza Thoufica Khouriego . . . . . . . . . . . . . . . 177

54. wiadectwo nawrconego ksidza Josepha Tremblaya . . . . . . . . . . . . . . . 185

55. wiadectwo nawrconego ksidza Victora J. Affonsa . . . . . . . . . . . . . . . . 190

56. wiadectwo nawrconego ksidza Jacoba van der Veldena . . . . . . . . . . . . 196

57. wiadectwo nawrconego ksidza Toona Vanhuysse . . . . . . . . . . . . . . . . 199

58. wiadectwo nawrconego ksidza Josepha Zachella . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

59. wiadectwo nawrconego ksidza Josepha Lulicha . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

60. wiadectwo nawrconego ksidza Orlanda Moliny . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

61. wiadectwo nawrconego ksidza Romana Mazierskiego . . . . . . . . . . . . . 208

62. wiadectwo nawrconego ksidza Richarda Petera Bennetta . . . . . . . . . . 215

63. Epilog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

1

Przedmowa

Lektura tej ksiki bya dla mnie doznaniem wielce radosnym, lecz i smutnym zarazem.Rado budzio obecne w kadym rozdziale przypomnienie, czym jest prawdziwe chrzeci-jastwo. W Pierwszym Licie do Koryntian 15,34 aposto Pawe ukazuje mier i zmar-twychwstanie Jezusa Chrystusa jako fundamenty wiary. Chrzecijaninem jest zatem ten,kto rozumie sens mierci, jak ponis w jego miejsce Chrystus, i kto zarazem pozna Chry-stusa jako yjcego Zbawc. Krlestwo Boe nie jest stanem, do ktrego przechodzi si pomierci, ale jak uczy sam Chrystus w trzecim rozdziale Ewangelii Jana wchodzimydo niego w chwili, gdy rodzimy si na nowo i po raz pierwszy zaczynamy widzie sprawyduchowe. Ksika zawiera wiadectwa wielu ludzi, w przewaajcej mierze nie znajcychsi nawzajem, yjcych z dala od siebie, ktrzy dziki asce Boej poznali ywego Chry-stusa. Mwi o tym nie w celu pozyskania zwolennikw, czy to swojej osoby, czy jakiejorganizacji, czy te konkretnego kocioa. Pragn, aby to sam Chrystus dawa si poznawai aby inni ludzie w kadym miejscu wiata mogli zazna tej samej radoci, jaka staa siich udziaem. Zarazem jest to jednak ksika smutna, pokazuje bowiem, e uwaajc si zachrzecijanina, a nawet angaujc si w prac w ywych wsplnotach kocielnych, bywamynieraz jak Nikodem z trzeciego rozdziau Ewangelii Jana: nie mamy pojcia o prawdziwymzbawieniu. Skadaj tu wiadectwa ludzie, ktrzy spostrzegli, e koci rzymskokatolicki niejest wcale pewnym przewodnikiem ku Chrystusowi, co wicej, e odwodzi ich od Niego. Naou mierci kardyna Heenan wyzna: Koci da mi wszystko. wiadectwo bohaterwtej ksiki postawi Czytelnika przed pytaniem: Czy koci rzymskokatolicki rzeczywiciedaje czowiekowi to, co twierdzi, e daje? Na pytanie to zdoamy odpowiedzie tylko wtedy,jeli za probierz przyjmiemy Bibli. A gdy skierujemy do Boga szczer modlitw o wiatoi pomoc, skutki bd podobne jak w yciu autorw tych wiadectw. Lecz pamitajmy, ezejcie na manowce moe grozi czonkowi kadego kocioa, nie tylko rzymskokatolickiego.Kady koci, ktry nie wpaja swoim czonkom, aby pokadali ufno nie w czowieku,ale w samym Chrystusie, ulegnie temu samemu zalepieniu. Wierz, e sw spisanych nakolejnych stronicach uyje Bg ku swojemu uwielbieniu. Nie s to bowiem sowa osb po-szukujcych wasnego rozgosu, ale wiadectwa ludzi spragnionych chway Chrystusa i JegoSowa. Chrzecijanin to grzesznik, ndzny wprawdzie, ale odkupiony, dla ktrego Chrystuspowici wszystko. Oby ksika ta rozgosia takie wiadectwo po caym wiecie!

Iain H. Murray, Edynburg 18 VIII 1993

2

Wstp

Richard Bennett (jeden z pidziesiciu omiu)Nietrudno dostrzec wtek biegncy przez dowiadczenia tych blisko szedziesiciu by-

ych ksiy: Kierowao nami silne pragnienie odrnienia si od otoczenia. Chcielimy byczystsi, blisi Bogu, mie przed Nim nieskalane sumienie. Wybralimy kapastwo, liczc,i pozwoli nam to krok po kroku udziela zbawienia blinim. Fascynoway nas szacunekspoeczny i romantyzm tego powoania; znani nam ksia cieszyli si powaaniem i szcze-glnymi przywilejami. Wysuchiwanie spowiedzi, odpuszczanie grzechw, sprowadzanie naotarz Chrystusa, niezwyko roli zastpcy Chrystusa to nas pocigao. Mwic sowa-mi Grahama Greena z jego powieci powiconej tej tematyce, pocigaa nas moc i chwaa.Nasze doznania zwizane z penieniem roli kapana s rnorakie, lecz gwny wtek jestwsplny. Dobrze oddaje go Jose Fernandez: Chwaa kapaskiego ycia, tajemniczo klasz-toru i roztaczana przede mn perspektywa zbawienia duszy przytumiy naturalny smutek,jaki budzi si w sercu na myli o opuszczeniu rodziny i dziecinnego domu. Celso Munizwspomina:Od dziecistwa gboko pragnem tego, co rzeczywiste i pewne. Jako mody chopak

doszedem do wniosku, e kapastwo to najlepszy sposb, aby dowiadczy prawdy i uzyskazbawienie duszy. Nauczyciel w szkole powiedzia mi kiedy: Prdzej kamie pywaby popowierzchni wody, ni ksidz miaby znale si w piekle.Decyzja o kapastwie wizaa si te z przywilejami przynalenymi ksidzu rzymskokato-