Click here to load reader

Datumske i vremenske funkcije u Excelu - Harun Kuč

  • View
    858

  • Download
    11

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Opis gotovih Excelovih funkcija koje tretiraju datume i vrijeme. Autor: Harun Kuč

Text of Datumske i vremenske funkcije u Excelu - Harun Kuč

KRATAK OPIS DATE DATEVALUE DAY DAYS360 Postavlja serijski broj odreenog datuma Pretvara datum iz tekstualnog oblika u serijski broj Pretvara serijski broj u dan u mjesecu Izraunava broj dana izmeu dva datuma na bazi godine od 360 dana EDATE Postavlja serijski broj datuma koji je navedeni broj mjeseci prije ili poslije poetnog datuma Postavlja serijski broj zadnjeg dana u mjesecu prije EOMONTH ili poslije navedenog broja mjeseci HOUR Pretvara serijski broj u sate MINUTE Pretvara serijski broj u minute MONTH Pretvara serijski broj u mjesece NETWORKDAYS Postavlja broj cijelih radnih dana izmeu dva datuma NOW Postavlja serijski broj tekueg datuma i vremena SECOND Pretvara serijski broj u sekunde TIME Postavlja serijski broj odreenog vremena TIMEVALUE Pretvara vrijeme iz tekstualnog oblika u serijski broj TODAY Postavlja serijski broj dananjeg datuma WEEKDAY Pretvara serijski broj u dan u sedmici Postavlja redni broj sedmice u godini. WEEKNUM WORKDAY Postavlja serijski broj datuma prije ili poslije navedenog broja radnih dana YEAR Pretvara serijski broj u godinu YEARFRAC Postavlja dio godine koji predstavlja broj cijelih dana izmeu poetnog_datuma i krajnjeg_datuma Napomena Ako funkcije:

nisu dostupne, treba izvesti program Setup i instalirati Analysis ToolPak (Paket alata za analizu). Nakon instalacije Analysis ToolPak-a, mora mu se omoguiti rad koritenjem naredbe Add-Ins (Dodaci) na izborniku Tools (Alati).

238

Postavlja serijski broj odreenog datuma. Sintaksa DATE(year; month; day) Year je broj od 1900 do 9999 u programu Microsoft Excel for Windows ili od 1904 do 9999 u programu Microsoft Excel for Macintosh. Month je broj koji predstavlja mjesec u godini. Ako je mjesec vei od 12, tada mjesec dodaje taj broj mjeseci prvom mjesecu u navedenoj godini. Na primjer, DATE(1994;15;3) postavlja serijski broj koji predstavlja 3. mart 1995. godine. Day je broj koji predstavlja dan u mjesecu. Ako je dan vei od broja dana u odreenom mjesecu, tada day dodaje taj broj dana prvom danu u sljedeem mjesecu. Na primjer, DATE(1992;1;36) postavlja serijski broj koji predstavlja 5. februar 1992. godine. Napomene Microsoft Excel for Windows i Microsoft Excel for Macintosh koriste razliite datumske sisteme. Funkcija DATE je najkorisnija u formulama gdje su year (godina), month (mjesec) i day (dan) formule a ne konstante.

Primjer 1. Koristei datumski sistem 1900 (zadat za Microsoft Excel for Windows), treba pronai serijski broj koji odgovara 6. februaru 1995. godine. Rjeenje: DATE(1995;2;6)=34736 (slika 1.).

Slika 1. Ovaj rezultat se dobija na sljedei nain: Od 01.01.1900. godine do navedenog datuma 06.02.1995. godine imaju 24 prijestupne godine po 366 dana i 71 puna godina sa 365 dana. U 1995. godini imamo 31+6 =37 dana. 239

Ukupan zbir dana je: 24*366+71*365+37 = 34736 dana i ovaj broj odgovara serijskom broju koji predstavlja rezultat funkcije DATE(1995;02;06). Koristei datumski sistem 1904 (zadat za Microsoft Excel for Macintosh), uz pomo funkcije DATE(1995; 2; 6) dobijamo serijski broj 33274 koji odgovara 6. februaru 1995.godine. Datumski sistem se moe izmijeniti oznaavanjem ili ienjem potvrdnog okvira 1904 date system (1904 datumski sistem) na kartici Calculation, naredbe Options (slika 2.), koja se bira u izborniku Tools. Programi Microsoft Excel for Windows i Microsoft Excel for the Macintosh koriste razliite datumske sisteme. Microsoft Excel for Windows koristi sistem u kojem serijski brojevi odgovaraju datumima od 1. januara 1900, do 31. decembra 9999. Microsoft Excel for the Macintosh koristi sistem u kojem serijski brojevi odgovaraju datumima od 1. januara 1904. do 31. decembra 9999. godine. Primjer 2. Koristei datumski sistem 1900 treba pronai serijski broj koji odgovara 31. decembru 1999.godine. Koji je to dan? Rjeenje: DATE(1999;12;31)=36525 (slika 3.).

Slika 3. Koritenjem tekstualne funkcije TEXT saznajemo koji je dan 31.12.1999.godine prema sintaksi: odnosno:

240

Postavlja serijski broj datuma predstavljenog argumentom date_text. Funkcija DATEVALUE se koristite za pretvaranje datuma predstavljenih tekstom u serijske brojeve. Sintaksa DATEVALUE(date_text) Date_text je tekst koji predstavlja datum zapisan u datumskom obliku Microsoft Excela. Koristei zadati datumski sistem programa Microsoft Excel for Windows, date_text (datum_tekst) mora predstavljati datume od 1. januara 1900, do 31. decembra 9999. godine. Koristei zadati datumski sistem u programu Microsoft Excel for Macintosh, date_text mora predstavljati datum od 1. januara 1904, do 31. decembra 9999. DATEVALUE postavlja vrijednost greke #VALUE! ako je argument date_text izvan tog opsega. Ako je izostavljen podatak o godini, funkcija DATEVALUE koristi tekuu godinu iz sata ugraenog u raunar. Informacija o vremenu u argumentu date_text je zanemarena. Napomene Microsoft Excel for Windows i Microsoft Excel for Macintosh koriste razliite datumske sisteme. Za detaljnije informacije, pogledajte funkciju NOW. Veina funkcija automatski pretvara datumske vrijednosti u serijske brojeve.

Primjer 1. Sljedei primjer koristi datumski sistem 1900: DATEVALUE("05.04.1955") jednako 20184(slika 1.)

Slika 1. Primjer 2. Uz pretpostavku da je sat ugraen u va raunar postavljen na 1999. godinu i da koristite datumski sistem 1900:

241

Postavlja dan u mjesecu koji odgovara serijskom_broju. Dan je zadat kao cijeli broj u opsegu od 1 do 31. Sintaksa DAY(serial_number) Serial_number je datumsko-vremenski kod koji Microsoft Excel koristi za datumska i vremenska raunanja. Serijski_broj se moe zadati kao tekst, poput "05.04.1955" ili "15-apr-1993", umjesto kao broj. Tekst se automatski pretvara u serijski broj. Za detaljnije informacije o argumentu serial_number, pogledajte NOW. Napomena Microsoft Excel for Windows i Microsoft Excel for Macintosh koriste razliite datumske sisteme. Za detaljnije informacije, pogledajte NOW. Primjer 1. DAY(20184) =5(slika 1.).

Slika 1. Serijski broj 20184 odgovara datumu: 05.04.1955.godine. Funkcija DAY postavlja dan u datumu to u ovom primjeru iznosi 5. Primjer 2. DAY("05.04") = 5(slika 2.).

Slika 2. 242

Postavlja broj dana izmeu dva datuma koji su bazirani na godini od 360 dana (dvanaest mjeseci po 30 dana), to se koristi u nekim raunovodstvenim raunanjima. Ova funkciju se koristi kod izraunavanja plaanja ako je va raunovodstveni sistem baziran na dvanaest mjeseci po 30 dana. Sintaksa DAYS360(start_date; end_date; method) Start_date i end_date su dva datuma izmeu kojih se eli znati koliki je broj dana. Ako se start_date javlja nakon end_date, DAYS360 postavlja negativan broj. Method je logika vrijednost koja navodi da li koristiti ameriku ili evropsku metodu raunanja. Method FALSE (LA) ili isputen Odgovara metodi raunanja U.S. (NASD). Ako je poetni datum 31. u mjesecu, on se izjednaava s 30. u istom mjesecu. Ako je posljednji datum 31. u mjesecu a poetni datum je manji od 30. u mjesecu, posljednji datum postaje jednak 1. u sljedeem mjesecu, dok u suprotnom posljednji datum postaje jednak 30. u istom mjesecu. Evropska metoda. Poetni datumi ili posljednji datumi koji padaju 31. dan u mjesecu postaju jednaki 30. danu u istom mjesecu.

TRUE (ISTINA)

Savjet : Kako bi se odredio broj dana izmeu dva datuma u normalnoj godini, moe se koristiti obino oduzimanje "-" na primjer, "31.12.1993"-"01.01.1993" jednako 364. Primjer 1. DAYS360("31.01.1999"; "01.02.1999") jednako 1(slika 1.).

Slika 1. 243

Primjer 2. Koliko ima dana izmeu poetnog datuma (18. oktobar 1974.godine) i krajnjeg datuma (31. decembar 1974.godine)? Rjeenje DAYS360("18.10.1974"; "31.12.1974") jednako 72 dana (slika 2.).

Slika 2. Primjer 3. Koliko ima dana izmeu poetnog datuma (1.1.1985.godine) i krajnjeg datuma (1.1.1986.godine)? Rjeenje DAYS360("1.1.1985"; "1.1.1986") jednako 360 dana(slika 3.).

Slika 3. Primjer 4. Koliko ima dana izmeu poetnog datuma (1.1.1990.godine) i krajnjeg datuma (1.1.2000.godine)? Rjeenje DAYS360("1.1.1990"; "1.1.2000") jednako 3600 dana (slika 4.).

Slika 4. Jer je: 10*360 dana = 3600 dana

244

Postavlja serijski broj koji predstavlja datum naznaeni broj mjeseci prije ili poslije navedenog datuma (start_date). Funkcija EDATE se moe koristiti za izraunavanje datuma dospijea ili rokova plaanja koji padaju na isti dan u mjesecu kao i datum emisije. Sintaksa EDATE(start_date; months) Start_date je datum koji predstavlja poetni datum. Months je broj mjeseci prije ili poslije datuma start_date. Pozitivna vrijednost za argument months ima za rezultat budui datum; negativna vrijednost ima za rezultat proli datum. Napomene Ako start_date nije ispravno napisan datum, EDATE postavlja vrijednost greke #NUM!. Ako months nije cijeli broj, decimale se odbacuju.

Primjer 1.

Slika 1. Dobijeni serijski broj 36175 odgovara datumu 15.01.1999.godine a 36114 datumu 15.11.1998.godine. 245

Postavlja serijski broj datuma za zadnji dan u mjesecu koji je naznaeni broj mjeseci prije ili poslije poetnog datuma. Koristite EOMONTH kako bi izraunali datume dospijea ili rokove koji padaju na zadnji dan u mjesecu. Sintaksa EOMONTH(start_date; months) Start_date je datum koji predstavlja poetni datum. Months je broj mjeseci prije ili poslije poetnog datuma. Pozitivna je vrijednost oznaka za budue datume, a negativna za prole. Napomene Ako start_date nije valjan datum , EOMONTH postavlja vrijednost greke #NUM!. Ako months nije cijeli broj, decimale se odbacuju. Ako start_date i months zajedno daju datum koji nije valjan, EOMONTH postavlja vrijednost greke #NUM!.

Primjer 1.

Slika 1.

246

Postavlja sat koji odgovara argumentu serial_number. Sat je izraen cijelim brojem, u opsegu od 0 (12:00 A.M.) do 23 (11:00 P.M.). Sintaksa HOUR(serial_number) Serial_number je datumskovremenski kod kojega Microsoft Excel koristi za raunanje s vremenom i datumima. Serijski_broj moe se unijeti u obliku teksta, poput "16:48:00" ili "4:48:00 PM", umjesto u obliku broja. Tekst se automatski pretvara u serijski broj. Za detaljnije informacije o serijskim brojevima, pogledajte NOW. Napomena Microsoft Excel for Windows i Microsoft Excel for Macintosh koriste razliite datumske sisteme kao zadate. Primjer 1.

HOUR(0,7)=16 jer je 0,7*24 = 16,8 odnosno 16 cijelih sati (slika 1.).

Slika 1. Primjer 2.

Primjer 3.

247

Postavlja minute prema zadatom argumentu serial_number. Minute su date kao cijeli broj, u opsegu od 0 do 59. Sintaksa MINUTE(serial_number) Serial_number je datumskovremenski kd koji Microsoft Excel koristi za izraunavanje datuma i vremena. Argument serial_number moe biti zadat tekstom, na primjer: "16:48:00" ili "4:48:00 PM", umjesto brojem. Tekst se automatski prevodi u serijski broj. Za dodatne informacije o argumentu serial_number, pogledajte NOW. Napomene Programi Microsoft Excel for Windows i Microsoft Excel for the Macintosh koriste razliite datumske sisteme. Primjer 1.

Slika 1. Primjer 2.

Primjer 3.

248

Postavlja mjesec koji odgovara zadatom argumentu serial_number. Mjesec je zadat kao cijeli broj, u opsegu od 1 (januar) do 12 (decembar). Sintaksa MONTH(serial_number) Serial_number je datumsko-vremenski kod, koji Microsoft Excel koristi za izraunavanje datuma i vremena. Umjesto brojem, argument serial_number moe biti zadat tekstom, na primjer "15.07.1993". Tekst se automatski pretvara u serijski broj. Napomena Programi Microsoft Excel for Windows i Microsoft Excel for the Macintosh koriste razliite datumske sisteme. Primjer 1.

Slika 1.

Primjer 2.

Primjer 3.

249

Postavlja broj svih radnih dana izmeu datuma start_date i end_date. Radni dani iskljuuju vikende i datume za koje je ustanovljeno da su praznici. Sintaksa NETWORKDAYS(start_date; end_date; holidays) Start_date je datum od kojeg se broje radni dani. End_date je datum do kojeg se broje radni dani. Holidays je neobavezan opseg od jednog ili vie datuma, koji se iskljuuju iz kalendara radnih dana, kao to su na primjer dravni i pomini praznici. Napomena Ako bilo koji argument nije zapisan u ispravnom obliku, NETWORKDAYS postavlja vrijednost greke #NUM!.

Primjer 1.

Slika 1. Primjer 2.

U ovim primjerima je primijenjen format datuma "yyyy.MM.dd"

250

Postavlja serijski broj trenutnog datuma i vremena. Sintaksa NOW( )

Napomene Programi Microsoft Excel for Windows i Microsoft Excel for the Macintosh koriste razliite datumske sisteme. Microsoft Excel for Windows koristi sistem u kojem serijski brojevi odgovaraju datumima od 1. januara 1900, do 31. decembra 9999. Microsoft Excel for the Macintosh koristi sistem u kojem serijski brojevi odgovaraju datumima od 1. januara 1904. do 31. decembra 9999. godine. Cifre iza decimalnog zareza u serijskom broju predstavljaju vrijeme, a cifre ispred decimalnog zareza predstavljaju datum. Na primjer, u datumskom sistemu koji zapoinje brojanje od 1. januara 1900, serijski broj 367,5 predstavlja spoj datuma i vremena: 12:00 sati (podne), 1. januara 1901. Datumski sistem moete izmijeniti oznaavanjem ili ienjem potvrdnog okvira 1904 date system (1904 datumski sistem) na kartici Calculation (Raun), naredbe Options (Mogunosti), koju birate u izborniku Tools (Alati). Datumski sistem se automatski mijenja nakon otvaranja dokumenta kreiranog u drugom radnom sistemu. Primjera radi, radite li u programu Microsoft Excel for Windows i otvarate dokument kreiran u programu Microsoft Excel for the Macintosh, potvrdni okvir 1904 date system se automatski oznaava. Rezultat funkcije NOW se obnavlja samo dok se izraunava radni list ili dok se izvodi makronaredba koja sadri tu funkciju. Ne obnavlja se neprestano.

Primjer 1. U datumskom sistemu koji zapoinje brojanje od 1. januara 1900.godine u momentu obrade ove funkcije (28.11.1999.godine u 00:10) imamo:

Pet minuta kasnije imamo:

251

Postavlja sekundu koja odgovara zadatom argumentu serial_number. Sekunda je data kao cijeli broj u opsegu od 0 (nula) do 59. Funkcija SECOND se koristi za dobijanje vremena u sekundama navedenim argumentom serial_number. Sintaksa SECOND(serial_number) Serial_number je datumsko-vremenski kd koji Microsoft Excel koristi za izraunavanje datuma i vremena. Argument serial_number moe biti zadat tekstom, na primjer: "16:48:23" ili "4:48:47 PM", umjesto brojem. Tekst se automatski prevodi u serijski broj. Napomena Programi Microsoft Excel for Windows i Microsoft Excel for the Macintosh koriste razliite datumske sisteme. Za dodatne informacije, pogledajte NOW. Primjer 1.

Slika 1. Primjer 2.

Jer je: 0,02*24*60=28,8 minuta; 0,8 minuta iznosi 0,8*60 sec =48 sec. Primjer 3.

Jer je: 0,03*24*60=43,2 minuta; 0,2 minuta iznosi 0,2*60 sec =12 sec. 252

Postavlja serijski broj odreenog vremena. Serijski broj koji postavlja funkcija TIME je decimalni razlomak u opsegu od 0 do 0,99999999, koji predstavlja vremena od 0:00:00 (12:00:00 A.M.) do 23:59:59 (11:59:59 P.M.). Sintaksa TIME(hour; minute; second) Hour je broj od 0 (nula) do 23 koji predstavlja sat. Minute je broj od 0 do 59 koji predstavlja minute. Second je broj od 0 do 59 koji predstavlja sekunde.

Napomena Programi Microsoft Excel for Windows i Microsoft Excel for the Macintosh koriste razliite datumske sisteme. Za dodatne informacije o datumskim sistemima i serijskim brojevima, pogledajte NOW. Primjer 1.

Slika 1. TIME(12; 0; 0) jednako serijskom broju 0,5, to je ekvivalentno 12:00:00 (podne). Primjer 2. TIME(17; 49; 12) jednako serijskom broju 0.7425, to je ekvivalentno 5:49:12 poslije podne.

Primjer 3.

253

Postavlja serijski broj vremena predstavljenog s time_text. Serijski broj je decimalni razlomak u opsegu od 0 (nula) do 0,99999999, koji predstavlja vremena od 0:00:00 (12:00:00 A.M.) do 23:59:59 (11:59:59 P.M.). Funkciju TIMEVALUE treba koristiti za pretvaranje vremena, predstavljenog tekstom, u serijski broj. Sintaksa TIMEVALUE(time_text) Time_text je tekstualni niz koji daje vrijeme u bilo kojem oblikovanju programa Microsoft Excel. Podatak o datumu u argumentu time_text se zanemaruje.

Napomena Programi Microsoft Excel for Windows i Microsoft Excel for the Macintosh koriste razliite datumske sisteme. Primjer 1. TIMEVALUE("2:24 AM") jednako 0,1 (slika 1.).

Slika 1. Primjer 2. TIMEVALUE("1955.04.05 08:35 AM")=0,357638889 (slika 2.).

Slika 2. 254

Postavlja serijski broj dananjeg datuma. Serijski broj je datumsko-vremenski kd koji Microsoft Excel koristi za izraunavanje datuma i vremena. Sintaksa TODAY( )

Primjer 1.

Ovaj rezultat je dobijen dana 24.11.1999.godine u vremenu obrade ove funkcije. Primjer 2.

Slika 2.

255

Postavlja dan u sedmici koji odgovara serijskom_broju. Dan je zadat kao cijeli broj, u opsegu od 1 (nedjelja) do 7 (subota). Sintaksa WEEKDAY(serial_number; return_type) Serial_number je datumsko-vremenski kd koji Microsoft Excel koristi za izraunavanje datuma i vremena. Serial_number moe biti zadat tekstom, na primjer "15. april 1993" ili "15.04.93", umjesto brojem. Tekst se automatski pretvara u serijski broj. Return_type je broj koji odreuje tip postavljene vrijednosti. Return_type 1 ili je izostavljen 2 3 Napomene Programi Microsoft Excel for Windows i Microsoft Excel for the Macintosh koriste razliite datumske sisteme. Kada koristite datumski sistem koji zapoinje brojanje od 1900. godine, za pretvaranje vrijednosti u navedeno oblikovanje brojeva, moete takoe koristiti funkciju TEXT: TEXT("16.04.90", "dddd") jednako ponedjeljak Broj koji je postavljen Brojevi od 1 (nedjelja) do 7 (subota). Ponaa se kao prethodne verzije programa Microsoft Excel. Brojevi od 1 (ponedjeljak) do 7 (nedjelja). Brojevi od 0 (ponedjeljak) do 6 (nedjelja).

Primjer 1. WEEKDAY("1955.04.05") jednako 3 (utorak)(slika 1.).

Slika 1. TEXT("1955.04.05";"dddd")="utorak" (slika 2.). 256

Slika 2. Primjer 2. Ako koristite datumski sistem koji zapoinje brojanje od 1900. godine, (zadat u programu Microsoft Excel for Windows), tada je: WEEKDAY(29747,007) jednako 4 (srijeda) (slike 3. i 4.).

Slika 3.

Slika 4. Ako koristite datumski sistem koji zapoinje brojanje od 1904. godine, (zadat u programu Microsoft Excel for the Macintosh), tada je: WEEKDAY(29747,007) jednako 3 (utorak)

257

Postavlja redni broj sedmice u godini. Sintaksa WEEKNUM(serial_number; return_type) Serial_number je datum unutar sedmice iji se redni broj eli saznati. Return_type je broj koji odreuje na koji dan sedmica poinje. Zadata vrijednost je 1.

Primjer 1. Ako je nedjelja, 9. januar 1994. godine, tada je: WEEKNUM("09.01.1994"; 1) jednako 3 (slika 1.)

Slika 1. WEEKNUM("09.01.1994"; 2) jednako 2 (slika 2.)

Slika 2.

258

Postavlja broj koji predstavlja datum indiciran brojem radnih dana prije ili poslije argumenta start_date odnosno poetnog_datuma. Radni dani iskljuuju vikende i bilo koje datume prepoznate kao praznike. Funkcija WORKDAY se koristi za iskljuivanje vikenda ili praznika kada se izraunavaju datumi dospijea rauna, oekivanih vremena isporuke, ili broj dana obavljenog posla. Da bismo vidjeli broj kao datum, potrebno je pritisniti Cells (elije) u izborniku Format (Oblikovanje), pritisnite Date (Datum) u okviru Category (Kategorija), i zatim odaberite oblikovanje datuma u okviru Type (tip). Sintaksa WORKDAY(start_date; days; holidays) Start_date je poetni datum. Days je broj dana koji nisu vikendi i praznici, prije ili poslije datuma zadatog sa start_date. Pozitivna vrijednost za dane daje budui datum; negativna vrijednost daje proli datum. Holidays je neobvezan popis jednog ili vie datuma koji seiskljuuju iz kalendara radnih dana, kao to su dravni praznici i pomini praznici. Popis moe biti opseg elija ili konstanta u obliku polja brojeva koji predstavljaju datume. Napomene Ako start_date nije ispravan datum, WORKDAY postavlja vrijednost greke #NUM!. Ako suma argumenata start_date i days daje neispravan datum, WORKDAY postavlja vrijednost greke #NUM!. Ako argument days nije cijeli broj, decimale se odbacuju.

Primjer 1.

Slika 1. 259

Ako su 7. januar 1999. godine i 8. januar 1999. godine praznici, tada je:

Slika 2. Primjer 2.

Slika 3.

260

Postavlja godinu koja odgovara serijskom_broju (serial_number). Godina je zadata kao cijeli broj u opsegu od 1900-9999. Sintaksa YEAR(serial_number) Serial_number je datumsko-vremenski kd koji Microsoft Excel koristi za izraunavanje datuma i vremena. Serial_number moete zadati kao tekst, na primjer "15. april 1993" ili "15.04.93", umjesto kao broj. Tekst se automatski pretvara u serijski broj. Za dodatne informacije o serial_number, pogledajte NOW. Napomena Programi Microsoft Excel for Windows i Microsoft Excel for the Macintosh koriste razliite datumske sisteme. Za dodatne informacije, pogledajte NOW. Primjer 1.

Slika 1. Ako koristite datumski sistem koji zapoinje brojanje od 1900. godine, (zadat u programu Microsoft Excel for Windows), tada je: YEAR(0,007) jednako 1900(slika 2.).

Slika 2. 261

Primjer 2. YEAR(29747,007) jednako 1981(slika 3.).

Slika 3. Ako koristite datumski sistem koji zapoinje brojanje od 1904. godine (zadat u programu Microsoft Excel for the Macintosh), tada je: YEAR(0,007) jednako 1904 YEAR(29747,007) jednako 1985 Primjer 3. YEAR(36876,009) jednako 2000 (slika 4.).

Slika 4. Primjer 4. YEAR(1888556,009) jednako 7070 (slika 5.).

Slika 5.

262

Uzimajui broj cijelih dana izmeu dvaju datuma (poetnog_datuma i krajnjeg_datuma) rauna odnos perioda u godini u odnosu na cijelu godinu. Koristite funkciju radnog lista YEARFRAC kako bi utvrdili odnos cijelogodinje dobiti ili obaveza prema nekom periodu. Sintaksa YEARFRAC(start_date; end_date; basis) Start_date je datum koji predstavlja poetni datum. End_date je datum koji predstavlja zadnji datum. Basis je vrsta osnovice brojenja dana koja se koristi.

Basis 0 ili izostavljen 1 2 3 4 Napomene

Osnovica brojenja dana US (NASD) 30/360 Stvaran/Stvaran Stvaran/360 Stvaran/365 Evropski 30/360

Svim se argumentima odbacuju decimale. Ako start_date ili end_date nisu valjani datumi, YEARFRAC postavlja vrijednost greke #NUM!. Ako je basis < 0 ili je basis> 4, YEARFRAC postavlja vrijednost greke #NUM!.

Primjer 1. YEARFRAC("1993.01.01"; "1993.06.30") jednako 0,497222222 (slika 1.).

Slika 1.

263