of 23 /23
13. NOVEMBER 2014 UDBUD MED FUNKTIONSKRAV Funktionskrav – mindre jura mere købmandsskab Johanna Josefsdottir Jeppesen

Johanna Josefsdottir Jeppesen Funktionskrav –mindre jura ... · købmandsskab Johanna Josefsdottir Jeppesen. Dagsorden 13. NOVEMBER 2014 UDBUD MED FUNKTIONSKRAV 1.Funktionskrav

  • Author
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Johanna Josefsdottir Jeppesen Funktionskrav –mindre jura ... · købmandsskab Johanna...

Page 1: Johanna Josefsdottir Jeppesen Funktionskrav –mindre jura ... · købmandsskab Johanna Josefsdottir Jeppesen. Dagsorden 13. NOVEMBER 2014 UDBUD MED FUNKTIONSKRAV 1.Funktionskrav

13. NOVEMBER 2014

UDBUD MED FUNKTIONSKRAV

Funktionskrav– mindrejuramerekøbmandsskab

JohannaJosefsdottirJeppesen

Page 2: Johanna Josefsdottir Jeppesen Funktionskrav –mindre jura ... · købmandsskab Johanna Josefsdottir Jeppesen. Dagsorden 13. NOVEMBER 2014 UDBUD MED FUNKTIONSKRAV 1.Funktionskrav

Dagsorden

13. NOVEMBER 2014 UDBUD MED FUNKTIONSKRAV

1. Funktionskrav– hvaderdet?

2. Funktionskrav‐ hvorfor?

3. Hvadbørmanværeopmærksompå?

4. Konkreteeksempler

Page 3: Johanna Josefsdottir Jeppesen Funktionskrav –mindre jura ... · købmandsskab Johanna Josefsdottir Jeppesen. Dagsorden 13. NOVEMBER 2014 UDBUD MED FUNKTIONSKRAV 1.Funktionskrav

Kortomos

13. NOVEMBER 2014 UDBUD MED FUNKTIONSKRAV

Centerforoffentligkonkurrence

»SekretariatforRådetforOffentlig‐PrivatSamarbejde(ROPS)

»Udarbejdervejledningeromudbudsreglerne

Page 4: Johanna Josefsdottir Jeppesen Funktionskrav –mindre jura ... · købmandsskab Johanna Josefsdottir Jeppesen. Dagsorden 13. NOVEMBER 2014 UDBUD MED FUNKTIONSKRAV 1.Funktionskrav

13. NOVEMBER 2014 UDBUD MED FUNKTIONSKRAV

Funktionskrav– hvaderdet?

Page 5: Johanna Josefsdottir Jeppesen Funktionskrav –mindre jura ... · købmandsskab Johanna Josefsdottir Jeppesen. Dagsorden 13. NOVEMBER 2014 UDBUD MED FUNKTIONSKRAV 1.Funktionskrav

Funktionskrav – hvaderdet?

Filmomfunktionskrav

Page 6: Johanna Josefsdottir Jeppesen Funktionskrav –mindre jura ... · købmandsskab Johanna Josefsdottir Jeppesen. Dagsorden 13. NOVEMBER 2014 UDBUD MED FUNKTIONSKRAV 1.Funktionskrav

Funktionskrav– hvaderdet?

»Etalmindeligtudbud

»Anderledeskravspecifikation

»Anderledeskontraktopfølgning

Page 7: Johanna Josefsdottir Jeppesen Funktionskrav –mindre jura ... · købmandsskab Johanna Josefsdottir Jeppesen. Dagsorden 13. NOVEMBER 2014 UDBUD MED FUNKTIONSKRAV 1.Funktionskrav

Funktionskrav– hvaderdet?

”Ifunktionskravbeskrivermankravtilydelsensfunktion,herunderresultaterogeffekter,fremforatstillekravtildennøjagtigefremgangsmådeellerdetaljeredespecifikation.”

Page 8: Johanna Josefsdottir Jeppesen Funktionskrav –mindre jura ... · købmandsskab Johanna Josefsdottir Jeppesen. Dagsorden 13. NOVEMBER 2014 UDBUD MED FUNKTIONSKRAV 1.Funktionskrav

Fleregraderaffrihed

Fokuspåeffekter

Fokuspåresultater

Fokuspåleverancer

Fokuspåmetoder,arbejdsgangemv.

Funktionskrav

Page 9: Johanna Josefsdottir Jeppesen Funktionskrav –mindre jura ... · købmandsskab Johanna Josefsdottir Jeppesen. Dagsorden 13. NOVEMBER 2014 UDBUD MED FUNKTIONSKRAV 1.Funktionskrav

13. NOVEMBER 2014 UDBUD MED FUNKTIONSKRAV

Funktionskrav– hvorfor?

Page 10: Johanna Josefsdottir Jeppesen Funktionskrav –mindre jura ... · købmandsskab Johanna Josefsdottir Jeppesen. Dagsorden 13. NOVEMBER 2014 UDBUD MED FUNKTIONSKRAV 1.Funktionskrav

»Myndigheder»Fleksibilitetoginnovationiopgaveløsningen

»Sikrererfarneleverandørerogstabilitetibetalinger

»Forudsætninger?»Kompetencertilatopstillefunktionskravogparathed

»Leverandører»Fleksibilitetiopgaveløsningen

»Fokuspåfaglighedfremforpris

»Forudsætninger?»Påtagesigansvarogbeskrivedetoverformyndigheden

Funktionskrav– hvorfor?

13. NOVEMBER 2014 UDBUD MED FUNKTIONSKRAV

Page 11: Johanna Josefsdottir Jeppesen Funktionskrav –mindre jura ... · købmandsskab Johanna Josefsdottir Jeppesen. Dagsorden 13. NOVEMBER 2014 UDBUD MED FUNKTIONSKRAV 1.Funktionskrav

13. NOVEMBER 2014 UDBUD MED FUNKTIONSKRAV

Hvadbørmanværeopmærksompå?

Page 12: Johanna Josefsdottir Jeppesen Funktionskrav –mindre jura ... · købmandsskab Johanna Josefsdottir Jeppesen. Dagsorden 13. NOVEMBER 2014 UDBUD MED FUNKTIONSKRAV 1.Funktionskrav

13. NOVEMBER 2014 UDBUD MED FUNKTIONSKRAV

»Formuleringafudbudsmaterialet(konkurransgrunnlaget)

»Evaluering

»Målingogkontraktopfølgning

Udbudmedfunktionskrav

Page 13: Johanna Josefsdottir Jeppesen Funktionskrav –mindre jura ... · købmandsskab Johanna Josefsdottir Jeppesen. Dagsorden 13. NOVEMBER 2014 UDBUD MED FUNKTIONSKRAV 1.Funktionskrav

13. NOVEMBER 2014 UDBUD MED FUNKTIONSKRAV

»Forberedelseerafgørende

»Sammenhængmellemformål,tildelingskriterierog

vejledningaftilbudsgivere

Formuleringafudbudsmaterialet

Page 14: Johanna Josefsdottir Jeppesen Funktionskrav –mindre jura ... · købmandsskab Johanna Josefsdottir Jeppesen. Dagsorden 13. NOVEMBER 2014 UDBUD MED FUNKTIONSKRAV 1.Funktionskrav

13. NOVEMBER 2014 UDBUD MED FUNKTIONSKRAV

Eksempelframadservice:

Leverandørenskaludarbejdeogudleverefyldestgørendeog

letforståeligebestillingssedlertilborgerne.

Vejledningtiltilbudsgiverne:

Leverandørenbedesvedlæggeeksemplerpåbestillingssedler

Vejledningaftilbudsgivere

Page 15: Johanna Josefsdottir Jeppesen Funktionskrav –mindre jura ... · købmandsskab Johanna Josefsdottir Jeppesen. Dagsorden 13. NOVEMBER 2014 UDBUD MED FUNKTIONSKRAV 1.Funktionskrav

13. NOVEMBER 2014 UDBUD MED FUNKTIONSKRAV

Evalueringenaftilbudernemmest,hvisdeindkommende

tilbudbeskriverdesammeaspekter

=>Vejledningentiltilbudsgiverneerafgørende!

Evaluering

Page 16: Johanna Josefsdottir Jeppesen Funktionskrav –mindre jura ... · købmandsskab Johanna Josefsdottir Jeppesen. Dagsorden 13. NOVEMBER 2014 UDBUD MED FUNKTIONSKRAV 1.Funktionskrav

13. NOVEMBER 2014 UDBUD MED FUNKTIONSKRAV

»Metodentilopfølgningogmålingbørtænkesindfra

starten

»Metodenbørtilpassesordregivernesorganisation,og

afklaresidialogmedleverandøren

»Metodenskalværenematanvendeogmindske

unødvendigafrapportering

Målingogkontraktopfølgning

Page 17: Johanna Josefsdottir Jeppesen Funktionskrav –mindre jura ... · købmandsskab Johanna Josefsdottir Jeppesen. Dagsorden 13. NOVEMBER 2014 UDBUD MED FUNKTIONSKRAV 1.Funktionskrav

13. NOVEMBER 2014 UDBUD MED FUNKTIONSKRAV

Konkreteeksempler

Page 18: Johanna Josefsdottir Jeppesen Funktionskrav –mindre jura ... · købmandsskab Johanna Josefsdottir Jeppesen. Dagsorden 13. NOVEMBER 2014 UDBUD MED FUNKTIONSKRAV 1.Funktionskrav

Eksemplerfrafemudbudsområder

13. NOVEMBER 2014 UDBUD MED FUNKTIONSKRAV

» Praktiskhjælp

» Madservice

» Fødevareindkøb

» Kørsel

» IT‐systemanskaffelser

Page 19: Johanna Josefsdottir Jeppesen Funktionskrav –mindre jura ... · købmandsskab Johanna Josefsdottir Jeppesen. Dagsorden 13. NOVEMBER 2014 UDBUD MED FUNKTIONSKRAV 1.Funktionskrav

Eksemplerfrapraktiskhjælp

13. NOVEMBER 2014 UDBUD MED FUNKTIONSKRAV

» Praktiskhjælp

» Madservice

» Fødevareindkøb

» Kørsel

» IT‐systemanskaffelser

Underområder:

• Aktiveringogselvhjælp

• Borgernesoplevelse

• Overholdelseaframmerog

kvalitetsstandarder

Page 20: Johanna Josefsdottir Jeppesen Funktionskrav –mindre jura ... · købmandsskab Johanna Josefsdottir Jeppesen. Dagsorden 13. NOVEMBER 2014 UDBUD MED FUNKTIONSKRAV 1.Funktionskrav

Praktiskhjælp

13. NOVEMBER 2014 UDBUD MED FUNKTIONSKRAV

» Borgerensoplevelse

»Samspilletmellemborger,visitatorogleverandør/hjælperskaltageudgangspunktienligeværdigdialog.Dialogenskalsikre,atborgerensegnesynspunkter,normeroglivsstilividestmuligtomfangtilgodeses.

»Leverandørenspersonaleskalværegenkendeligtogværeistandtilatlegitimeresig.

»Borgerenskalhaveenforståeligorienteringomsineklagemuligheder.

Page 21: Johanna Josefsdottir Jeppesen Funktionskrav –mindre jura ... · købmandsskab Johanna Josefsdottir Jeppesen. Dagsorden 13. NOVEMBER 2014 UDBUD MED FUNKTIONSKRAV 1.Funktionskrav

Praktiskhjælp

13. NOVEMBER 2014 UDBUD MED FUNKTIONSKRAV

» Borgerenskalhaveenforståeligorienteringomsineklagemuligheder.

» Vejledningtiltilbudsgivernesløsningsbeskrivelse:» Leverandørenbedesforklare,hvordanborgerenorienteres.Eventueltkandervedlæggeseteksempelpåeneksisterendevejledningellerlignende.

» Overvejelservedmålingogopfølgning» Kraveneerborgerrettede,ogmålemetodernebørsikre,atborgerensoplevelseafkvalitetenmåles.Detkanfxskevedeffektmålom,at80pct.afborgerneskalforstå,hvordandekanklage.

Page 22: Johanna Josefsdottir Jeppesen Funktionskrav –mindre jura ... · købmandsskab Johanna Josefsdottir Jeppesen. Dagsorden 13. NOVEMBER 2014 UDBUD MED FUNKTIONSKRAV 1.Funktionskrav

13. NOVEMBER 2014 UDBUD MED FUNKTIONSKRAV

Page 23: Johanna Josefsdottir Jeppesen Funktionskrav –mindre jura ... · købmandsskab Johanna Josefsdottir Jeppesen. Dagsorden 13. NOVEMBER 2014 UDBUD MED FUNKTIONSKRAV 1.Funktionskrav

Takforjeresopmærksomhed

JohannaJosefsdottirJeppesenE‐mail:[email protected]

Findvoresvejledningermm.påwww.kfst.dk/offentlig‐konkurrence