Kindjo-Tocak Fizickog Tela

 • View
  80

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kindjo-Tocak Fizickog Tela

Text of Kindjo-Tocak Fizickog Tela

 • Daniele Didije & Angel Sanchez Robledo

  KIN-JO IZVOR POKRETA

  (ILI BORILAKA VETINA SREE)

 • Predgovor Daniele Didije

  Sa velikim zadovoljstvom kao ko-autor potpisujem ovu knjigu, zajedno sa Sanezom Robledom,

  majstorom borilakih vetina. Naa saradnja je rezultat suptilne alhemije nastale izmeu jednog

  majstora i jednog strunjaka za energiju, kakav sam postala pre vie od 40 godina. Zajedno smo

  prouavali, drei se principa telurologije - nauke o energijama koje nastaju iz zemljinog jezgra -

  one koje aktiviraju energetske take i meridijane u naem telu. Kada se ovaj izvor jasno

  prepozna, onda je lako pratiti puteve energije, razumeti naine na koje se ona kree i prevoditi je

  u kate koje nam pomau da se oslobodimo napetosti kako bi se telo i duh doveli u ravnoteu.

  Tako je roen KIN-JO ili univerzalni izvor pokreta.

  Ovaj metod su tokom niza godina isprobali profesionalci iz razliitih sredina na polju energije

  lekari akupunkturisti, osteopati, instruktori joge, energetski strunjaci, terapeuti. Svi su se uverili

  u njegovu efikasnost i stekli zadovoljstvo dobrobitima koje su sticali na dnevnoj osnovi.

  Praktikovanje borilakih vetina omoguava nam kanalisanje energije u cilju skladnog

  ovladavanja silama koje nas pokreu, i postizanje duhovne ispunjenosti. Postoje mnogi putevi i

  zanimljive discipline koje su kao razliiti zraci svetla svi povezani za taj jedini izvor.

  KIN-JO koji nastaje iz ovog zajednikog, venog izvora je jednostavna, savremena disciplina koja

  nam omoguava da se vratimo u dodir sa svojim unutranjim biem. On nudi svakom od nas

  mogunost da se povee sa onim sutinskim tako to nam omoguava da se ponovo poveemo

  sa sutinom koja nas pokree u empatiji sa univezumom.

  Ovaj rad na sebi je put otkria. Nesvesna vorita ukorenjena u raznim delovima ljudskog tela,

  posledice blokiranih i potisnutih emocija, paljivo se dovode na povrinu zahvaljujui vebanju

  KIN-JO. Rastvarajui neno njihov otpor, on doputa istinsko oslobaanje koje nam daje izlaz ka

  novim prostranstvima svesti. Moja elja svim zaljubljenicima u ivot i borilake vetine je da za

  sebe istrae ovu disciplinu i dopuste joj da im postane izvor radosti.

 • Predgovor: Angel Sanez Robledo ( NA[ U^ITELJ )

  Za mene je velika ast da se pridruim gospoi Didije u prezentaciji ove moderne borilake

  vetine. Dubina njenog iskustva i njeno znanje na polju energetike transformisali su moju praksu

  i poveali moje razumevanje borilakih vetina.

  irenje istonih uenja u zapadnom svetu je esto sakrivalo filosofske i mistine aspekte koji su

  omoguili nekima koji ih praktikuju da postanu Majstori, tj. Probuena bia koja su proniknula u

  misterije ivota i smrti. KIN-JO zadrava sutinu i duh tradicionalnih borilakih vetina. Budo,

  spiritualni put borbe, otkriva da je pravi neprijatelj u nama, da naa praksa mora biti konstantna

  bitka protiv naih slabosti, naih mana, naih iluzija, sve dok ne postignemo mir unutar nas

  samih.

  KIN-JO osavremenjava ove davnanje tradicije i prilagoava ih ritmu modernog ivota. On

  eliminie fizike i mentalne blokade koje nas ograniavaju i odvajaju nas od naeg unutranjeg

  bia. On nas spasava da ne padnemo u zamku isto sportskog vebanja, sa naglaskom na

  fizike aspekte, u kojima je agresivnost koja proizilazi iz straha i slabosti podhranjena opsesijom

  prema efikasnosti i samoodbrani.

  Ova moderna vetina nudi novi, originalan i precizan, savreno strukturiran i izvanredno efikasan

  nain koji nam omoguava da izrazimo svu mo i lepotu naih ljudskih sposobnosti.

  KIN-JO pokazuje da e nam se kada ponovo preuzmemo na pravi identitet, i prihvatimo

  odgovornost da ostanemo aktivno svesni, neopisivo bogatstvo ivota manifestovati u svoj svojoj

  veliini, dozvoljavajui nam da budemo sreni i da trenutke naintimnije sree podelimo.

 • UVOD U KIN-JO

  Razumevanje sutine i osnove KIN-JO.

  ta je KIN-JO?

  Borilaka vetina

  Ova vetina se veba u empatiji sa prirodom i univerzumom. Njen cilj je da postigne ravnoteu i

  dobrobit u fizikom telu, ali takoe lini napredak i procvat u svakodnevnom ivotu. Kao i sve

  borbene vetine, on se zasniva na univerzalnim principima energije, prema kojima telo i duh

  moraju biti u savrenom skladu.

  Svesna dinamika tela

  KIN-JO je u dananje vreme vetina povezivanja sa izvorom. Ona nam omoguava da istraimo

  fizike i mentalne aspekte naeg bia kako bi se potpuno rascvetao.

  Kroz dinamiku koja koristi zadranu snagu i sakupljenu mo koje su kanalisane, mentalni,

  emotivni i ulni aspekti naeg bia dovode se u rezonancu i sklad.

  Ove tri sile se susreu u jednoj taki koja je poznata kao taka raskra, gde se ukrtaju svi

  energetski putevi. Upravo u ovom JO izvoritu aktivirae se razliiti tokovi. Polaznik kursa e

  nauiti da ih svesno rotira i iri . Ovi tokovi bie prouavani na razliitim nivoima kroz

  progresivno vrednovanje u okviru programa koji obuhvata godinu ili vie dana.

  Dnevne nagrade

  Praktikovanje KIN-JO nam omoguava da pronaemo svoje mesto i odrimo svoj pravi identitet

  u svetu koji je prepun stresa, koji je u sve veoj meri izgubio pravo znaenje svoje ovenosti.

  Reaktivirajui energetski sistem e nam pruiti mogunost da kapitalizujemo nau uskladitenu

  dobru formu i mono je iskoristimo u svakodnevnom ivotu. KIN-JO omoguava poetnicima da

  postignu brze i trajne rezultate. Meutim, to vie ovek radi na tome, to e bolje da ovlada

  kljuevima znanja i protokom energije.

  Ne postoji nikakvo ogranienje u napredovanju koje bi se moglo dostii u ovoj, koliko

  kompletnoj toliko i neiscrpnoj vetini.

 • Osnove KIN-JO

  Pre nego to uemo u detalje ove borilake vetine, moe biti korisno da napravimo jedan opti

  pregled osnovnih pojmova koji podravaju njegovo izraavanje. Od prvih Kata do suptilnijih

  sekvenci, polaznik e morati da mobilie sva svoja ula i svesnost kako bi u potpunosti potvrdio

  svoj identitet u govoru svog tela.

  ZVUCI ---NIVOI SVESNOSTI---DISANJE---ENERGIJE OIJU---BOJE POKRET-----

  ---- SUPTILNA TELA-----SEKVENCE

  Osnove KIN-JO :

  Disanje i pokret

  Disanje je instinktivno, meutim ono je takodje i aktivnost. Kada doemo na ovaj svet mi

  isputamo svoj prvi pla, a naputamo ovaj svet svojim poslednjim izdahom. Roenje se moe

  porediti sa akcijom oputanja a smrt sa kontrakcijom. Ovaj fenomen vlada celim univerzumom:

  udisaj oputa dok izdisaj kontrahuje. Kada uemo u svest o tome, mi dovodimo sebe u sklad sa

  univerzalnim ritmom koji otkucava vreme disanja i koje animira sve. Poto je vetina KIN-JO u

  postizanju svesnosti, disanje je deo ovog zanata. Dah je crtica u potki koja povezuje vidljivo sa

  nevidljivim.

  ivot je pokret. Sve se kree, planete, galaksije, mi, kretanje je i unutar naeg tela . Kretati se

  znai gajiti ivot u nama.

  Ako se pokreemo sa sveu, uestvujemo u ivotu i sjedinjujemo se sa njim. Tako, aktivno

  traei energiju ivota u pokretu, mi se stavljamo u empatiju sa univerzumom. Venost je

  neopisiva, ivot je opisiv beskonanou pokreta kroz koje se iskazuje. Vitalna energija pokree

  telo i krui kroz energetske centre i meridijane. Kada ona stagnira i kada se oni zaepe, rezultat

  je neureena energija koja utie na odgovarajue organe, to moe dovesti do oboljenja.

  Prema tome, bitno je pratiti energetsko kruenje. Aktiviranjem ove vitalne energije u nama

  omoguiemo da se ponovo uspostavi ovo kruenje. Pokret mora biti praen energijom koja je

  asocirana sa poloajem onih jabuica. Gledanje nam omoguava da postanemo svesni svega

  to nas okruuje. Materijalistiko doba u kome ivimo udaljava nas od lepote. Vano je da

  promenimo hladni i tvrdi izraz u naim oima i steknemo drugaiju perspektivu prema sebi i

  prema naoj okolini; isto se odnosi i na pokret. On e morati da bude lep i skladan kako bi bio u

  jedinstvu sa prirodom ija sutina izbija iz njega.

  Osnove KIN-JOa:

  Boje

  Boje sijaju kroz prizmu sunca, svaka ima drugaiju talasnu duinu i na drugom energetskom

  nivou ima direktan uticaj na nae telo i um. U KIN-JO-u mi koristimo frekvencije da aktiviramo

  latice na svakom toku.

 • tirkizno plava,

  smaragdno zelena,

  afran uta

  ciklama roze

  bledo zelena,

  kobalt plava

  bordo crvena,

  limun uta

  zlatna, Bela

  Fiziki toak Eterini toak Astralni toak,

  Kauzalni toak

  Osnove KIN-JO :

  Zvuci

  Nisu isto buka ili vrisak kao zvuk.Zvuk je izraz jedne vibrirajue frekvencije koju emituje bie u

  potpunoj svesti snage te akcije.Moe biti emitovano i opaeno jer je ivo. Tako, jedan zvuk je

  svedoanstvo ivota. Zvuk se ne emituje sam po sebi ve da proizvede raanje sutine zvuka

  koje e iveti jedno vreme, manje ili vie, u zavisnosti od svoje misije i nae sopsvene svesti.

  Njegovo trajanje , ili vreme koliko e biti ivo, bie odreeno jainom njegove frekvencije u

  momentu kada je proizveden.

  to je dui i svesniji zvuk, to e se pozitivnije vratiti prema osobi koja ga emituje. Ako je zvuk

  emitovan sa sveu, on e nastaviti da se iri ak I kada ga ne ujemo. Proizvoenje zvukova u

  svesnom stanju izraava vetinu sluanja. Zvuke KIN-JO testirali su energetski strunjaci u

  pogledu frekvencije suglasnika i s njima povezanih samoglasnika, tako da mogu imati monu

  unutranju rezonancu i mogu biti projektovani na akciju tako da poveaju njen uinak.

  Zvuke treba koristiti samo poto smo savladali tehnike p