Smanjenje Fizickog i Psiholoskog Stresa

 • View
  38

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Filename: Smanjenje_fizickog_i_psiholoskog_stresa.pdf

Text of Smanjenje Fizickog i Psiholoskog Stresa

 • 1JELENA NEMI

  0036390531

  SMANJENJE FIZIKOG I PSIHOLOKOG STRESA

  Zagreb, veljaa 2006.

 • 2SADRAJ:

  1.UVOD ................................................................................................................................................... 3

  2.UZROCI STRESA ................................................................................................................................ 42.1 Stres na radnom mjestu ...................................................................................................................... 42.1.1. Stresna zanimanja ........................................................................................................................... 52.1.2 Buka i stres ......................................................................................................................................... 52.1.3. Menaderske bolesti ....................................................................................................................... 6

  3. MEDICINSKO OBJANJENJE STRESA .......................................................................................... 7

  4. REAKCIJA NA STRES....................................................................................................................... 94.1. Kratkorona reakcija ........................................................................................................................... 94.2.Dugotrajna reakcija .............................................................................................................................. 94.3. Nain razmiljanja i percepcije svijeta ....................................................................................... 10

  5. POSLJEDICE STRESA .................................................................................................................... 105.1. Psiholoke i emocionalne posljedice .......................................................................................... 105.2. Fizike posljedice .............................................................................................................................. 11

  6. VRSTE STRESA............................................................................................................................... 11

  7. OTKLANJANJE PSIHIKOG STRESA ........................................................................................... 127.1. Ekonomski razlozi za kontrolu stresa ......................................................................................... 127.2. Naini otklanjanja psihikog stresa ............................................................................................. 137.2.1. Mentalni trening .............................................................................................................................. 137.2.2. Fizika aktivnost ............................................................................................................................. 137.2.3. Pisanje ............................................................................................................................................... 147.2.4. Razgovor ........................................................................................................................................... 147.2.5.Odmor i relaksacija ......................................................................................................................... 147.2.6.Prehrana ............................................................................................................................................. 147.2.7. Smanjenje obaveza ....................................................................................................................... 157.2.8. Struna pomo ................................................................................................................................ 157.2.9. Jo neki naini smanjenja stresa .............................................................................................. 167.3. Pristupanje stresu .............................................................................................................................. 167.4. Najee strategije suoavanja sa stresom .............................................................................. 177.5. Vjebe za rijeavanje psihikog stresa ...................................................................................... 177.5.1.Duboko disanje .................................................................................................................................... 187.5.2. Samo-masaa ..................................................................................................................................... 187.5.3. Antistres samo-masaa ..................................................................................................................... 187.5.4. Vizualizacija ......................................................................................................................................... 197.5.5. Oputanje miia ................................................................................................................................ 197.5.6. Kognitivno-ponaajne metode ................................................................................................... 20

  8. UPRAVLJANJE FIZIKIM STRESOM............................................................................................. 228.1. Masaa stopala i glenjeva ............................................................................................................ 228.2 Reiki ........................................................................................................................................................ 228.3. Joga i meditacija ................................................................................................................................ 23

  9. ZAKLJUAK..................................................................................................................................... 249.1. Prilagodba na stres i psihosomatske bolesti...................................................................................... 24

  10. STATISTIKE I ISTRAIVANJA ...................................................................................................... 25

 • 31.Uvod

  Iako e gotovo svatko rei da je stres vrlo lako definirati, to ipak nije tako. U literaturi se posljednjih stotinu godina moe pronai velik broj razliitih definicija stresa. Problem postavljanja definicije stresa lei u tome to stres ine skupine razliitih iskustava, ivotnih puteva, reakcija i ishoda, uzrokovanih irokim rasponom razliitih dogaaja ili okolnosti.

  Uobiajeno je shvaanje pojma stresa kao neega to nas ivcira ili zabrinjava - bolest, svaa, nasilje, problemi na poslu, polaganje ispita.... Meutim nae tijelo shvaa pojam stresa mnogo ire. Stres je sve to od nas zahtijeva prilagodbu, svaka promjena u naim ivotnim okolnostima, povoljne ili nepovoljne naravi. Ve i samo zamiljanje ili predosjeanje promjenestvaraju stres. Stres je i tjelesni napor poput dugog hodanja, noenja tekih predmeta, nagle promjene temperature ili obilnog obroka. Stres je neizbjean dio ivota svakog ovjeka. To je izrazito sloen proces interakcije izmeu odreene osobe i njenog ivota. Predstavlja nain na koji mentalno, fiziki i emocionalno reagiramo na razliita stanja, promjene i zahtjeve u naem ivotu.

  Danas postoji jedna, najee prihvaena definicija stresa koja kae da je stres stanje ili osjeaj u kojem se nalazi odreena osoba kada smatra da zahtjevi u njenom ivotu premauju osobna i drutvena sredstva koja ta osoba ima na raspolaganju. Ljudi ne osjeaju stres kada imaju dovoljno vremena, iskustva i sredstava da se nose s nekom situacijom. Suprotno tomu, osjeaju vee koliine stresa kada smatraju da ne mogu ispuniti zahtjeve koji su postavljeni pred njih.

  Stres ne mora uvijek imati negativan utjecaj. Niske razine stresa mogu proi nezamijeeno, dok blago poviene razine stresa mogu ak pozitivno utjecati na neku osobu te potaknuti kreativnost i uinkovitost. Takva razina stresa esto je pozitivna u poslovnim okruenjima i prema nekim ispitivanjima izaziva veu uinkovitost zaposlenika. Visoke razine stresa pak mogu biti vrlo tetne i pogorati neke od ozbiljnih kroninih oboljenja. Kako prolazimo kroz ivotni ciklus odrastanja, diplomiranja, promjene posla, vjenanja, dobijanja potomaka, proivljavamo i sve te razliite razine stresa.

  Rije stres potjee iz srednjovjekovnog engleskog jezika ("stress", "to stress"), a prvotno se odnosila na napor, nevolju ili ogranienje. U 19. stoljeu poinje znanstveno koritenje tog termina, a razliiti autori razliito definiraju pojam stresa, ovisno o teorijskom pristupu. Openito se moe rei da je stres stanje u kojem je poremeena psihofizika ravnotea organizma i koje, radi prilagodbe, zahtijeva ulaganje dodatnih napora. Izraz stres odnosi se na: 1. unutarnje stanje organizma (ponekad oznaeno kao "optereenje"); 2. vanjski dogaaj ("stresor"); 3. iskustvo nastalo transakcijom osobe i okoline

  Okolnosti koje izazivaju stres nazivaju se i stresori ("udarai"). Pojam stresa u uem smislu oznaava reakciju organizma na djelovanje vanjskog stresora. Kad se "nagomila stres", ovjek se razbolijeva: moe se osjeati kronino umorno ili iscrpljeno; moe patiti od nesanice ili prevelike potrebe za snom;

 • 4moe izgubiti tek, spolnu elju i sposobnost uivanja u ivotu; moe ga dohvatiti depresija, anksioznost, napadi plaa i panike, opsjednutost, fobija..

  2.Uzroci stresa

  2.1 Stres na radnom mjestu

  Stres na poslu stvara pretpostavke za modani i srani udar, unitava mentalno zdravlje i skrauje ivot. Jo pri je deset godina Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) je proglasila stres na radnom mjestu svjetskom epidemijom, a otada se stres na p