Click here to load reader

Kontrollinstruks for periodisk kontroll av kjøretøy . Vakuumpumpe eller kompressor og beholdere Visuell kontroll av komponentene ved normalt driftstrykk. Kontroller hvor lang tid

  • View
    224

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Kontrollinstruks for periodisk kontroll av kjøretøy . Vakuumpumpe eller kompressor og...

Kontrollinstruks for periodisk kontroll av kjrety Hringsversjon

(Dekker direktiv 2014/45/EU)

Bedmming av mangelmerknader er lagt opp med karaktersystem som har flgende forklaring:

1: Mindre feil/mangel som m rettes, men som ikke har betydning for om kjretyet kan godkjennes.

2: Strre feil/mangel som vil fre til at regionvegkontoret ikke kan godkjenne kjretyet.

3: Farlig feil/mangel som innebrer en umiddelbar fare for trafikksikkerhet eller milj, og som vil fre til at regionvegkontoret

ikke kan godkjenne kjretyet. Dette kan innebre at det vedtas bruksforbud umiddelbart.

4: P kontrolltidspunktet ikke mulig mle p grunn av klimatiske forhold.

Ved senere kontroll av kjretyet og hvis det klimamessig er mulig skal kontrollpunktet mles

Alle kontrollpunkter som er aktuelle for kjretyet skal kontrolleres, Vegdirektoratet kan gi egne retningslinjer for kontroll av den enkelte kjretykategori.

Statens vegvesen

MERK!

Dersom det oppdages feil ved kjretyets identitet (understellsnummer eller kjennemerke), eller kjretyet er endret slik at det m fremstilles hos

godkjenningsmyndigheten, skal kontrollorganet gi anmerkning p kontrollseddelen punkt 10.1 i tillegg til mangelmerknad ved gjeldende kontrollpunkt.

Kun oppsatte punkter i kontrollinstruksen er avgjrende for bedmming av eventuelle mangler.

Kontrollen skal ta for seg tilstanden p kontrolltidspunktet og det skal ikke tas hensyn til fremtidig bruk.

Der kontrollmetoden er angitt som visuell kontroll, betyr det at kontrollren i tillegg til se p de aktuelle kontrollpunktene, ogs der det er ndvendig skal ta

p og bevege komponenter, vurdere sty eller benytte enhver annen egnet framgangsmte for kontroll. Dette inkluderer bruk av hndverkty, men uten

demontere komponenter.

Dersom det er tvil om kjretyets identitet (om det er rett kjrety som er fremstilt til kontroll) og/eller dersom understellsnummeret er forfalsket, skal det

ikke utfres periodisk kontroll eller etterkontroll, og kontrollen avbrytes (innrapporteres ikke). Bileier skal i slike tilfeller henvises til trafikkstasjon.

Kontrollorganet skal i slike tilfeller varsle Statens vegvesen. Ved penbart kriminelle forhold bes kontrollorganet om varsle politiet umiddelbart.

Utstyr montert av produsenten eller som er ettermontert p kjretyet og som er omfattet av kontrollinstruksen, skal kontrolleres uavhengig av om det var

teknisk krav til dette utstyret p registreringstidspunktet eller ikke.

Ved etterkontroll skal det kontrolleres om reparasjonen er fullgodt utfrt og ikke har medfrt flgefeil/mangler, som ville utgjort mangelmerknad ved

hovedkontroll.

Vurdering av rustskader skal foretas i trd med Statens vegvesens eksempelsamling for hvordan rustskader skal bedmmes.

Der det henvises til kravene eller forskriftene, legges blant annet flgende forskrifter til grunn:

Forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil (kjrety frstegangsregistrert i Norge fra og med 15. september 2012)

Kjretyforskriften (gjelder kjrety/utstyr tatt i bruk etter 1.1.1995, bil registrert frste gang fr 15. september 2012, og traktor registrert frste gang fr 1. september 2016)

Krav til kjrety (gjelder kjrety/utstyr tatt i bruk fr 1.1.1995)

Forskrift om kjre- og hviletid

Forskrift om bruk av kjrety

Forskrift om godkjenning av traktor og tilhenger til traktor (traktorforskriften) (gjelder traktor registrert frste gang 1. september 2016 og senere)

Forskrift om universell utforming av motorvogn i lyvepliktig transport mv.

Kontrollpunkt Kontrollmetode Hovedgrunn for mangelmerknad Bedmming

0. IDENTIFIKASJON AV KJRETYET

0.1. Kjennemerker Visuell kontroll.

Kjennemerke(r) kontrolleres mot vognkort eller mot informasjon gitt

elektronisk av Statens vegvesen, og for skader, synlighet og plassering.

Ved avregistrert kjrety anmerkes det ikke mangelmerknad for

manglende kjennemerker, p Statens vegvesen sine nettsider vil det

fremkomme dersom kjretyet er avregistrert.

a) Kjennemerke(r) mangler eller er s drlig festet at det/de kan falle

av

b) Preging mangler eller er uleselig

c) Ikke i samsvar med kjretyets dokumenter eller med registre

d) Ikke forskriftsmessig plassert

e) Skadet eller deformert kjennemerke

f) Kjennemerke ikke i samsvar med kravene

2

2

2

2

2

2

0.2. Kjretyets

understellsnummer/serienummer

Visuell kontroll av understellsnummer innpreget i ramme/karosseri

Understellsnummer innpreget i ramme/karosseri kontrolleres mot

vognkortet eller mot informasjon gitt elektronisk av Statens vegvesen.

For kjrety registrert frste gang 1. januar 2000 eller senere,

kontrolleres kjretyets understellsnummer i tillegg ved at OBD-

systemet leses av med diagnoseutstyr.

Mangelmerknad b) ilegges ikke dersom avvik begrenser seg til kun

manglende samsvar mellom bokstaven I og tallet 1, eller bokstaven O

og tallet 0.

a) Mangler eller ikke pvist

b) Ufullstendig, uleselig, eller ikke i samsvar med kjretyets

vognkort eller registre

c) Kjretyets vognkort mangler eller er uleselig

2

2

1

1. BREMSEANLEGG

1.1. Mekanisk tilstand og virkemte

1.1.1. Driftsbremse-pedalens oppheng Visuell kontroll av komponentene mens bremseanlegget aktiveres.

Merknad: Kjretyer med bremsekraftforsterker kontrolleres med

avsltt motor.

a) Bremsepedal gr for tregt

b) For stor slitasje eller klaring

2

2

1.1.2. Bremsepedalens tilstand og vandring Visuell kontroll av komponentene mens bremseanlegget aktiveres.

Merknad: Kjretyer med bremsekraftforsterker kontrolleres med

avsltt motor.

Mangelmerknad b) bedmmes med 2 dersom pedalens funksjon er

pvirket

a) For stor vandring eller for liten pedalddgang

b) Bremsebetjeningsinnretningen returnerer ikke som den skal

c) Det sklihindrende belegget p bremsepedalen mangler, sitter lst

eller er utslitt (glatt)

2

1 (2)

2

1.1.3. Vakuumpumpe eller kompressor og

beholdere

Visuell kontroll av komponentene ved normalt driftstrykk. Kontroller

hvor lang tid det tar for vakuum eller lufttrykk n et sikkert driftstrykk

samt virkemten til varslingsinnretningen, flerkretsbeskyttelsesventil og

trykkavlastningsventilen.

Mangelmerknad a) bedmmes med 2 dersom bremsen ikke kan

aktiveres minst 4 ganger etter at varselsignalet er utlst (eller

manometer varsler fare). Bedmmes med 3 dersom bremsen ikke kan

aktiveres minst 2 ganger.

Mangelmerknad e) bedmmes med 3 dersom feilen frer til at

kjretyet ikke tilfredsstiller krav til bremsevirkning for ndbrems (se

kontrollpunkt 1.3.2)

a) Utilstrekkelig trykk/vakuum til aktivere bremsen tilstrekkelig

antall ganger etter at varselsignalet er utlst (eller manometer

varsler fare)

b) Den tid som trengs for ke trykk/vakuum til et sikkert

driftsniv, er ikke i samsvar med kravene

c) Flerkretsbeskyttelsesventilen eller trykkavlastningsventilen

virker ikke

d) Luftlekkasje frer til merkbart trykkfall eller hrbar

luftutstrmning

e) Utvendig skade som kan ha innvirkning p bremseanleggets

virkemte

2 (3)

2

2

2

2 (3)

1.1.4. Varselanordning eller manometer for

lavt trykk

Funksjonskontroll

Trykkluftanlegg:

Kretsene tappes vekselvis. Varselinnretningen skal varsle

under 3,9 bar (4,5 bar ved EBS bremser)

Dersom det ikke er manometer i bilen, m det kobles til

ekstra manometer. Ved tvil kontrolleres bilens manometer

mot kontrollmanometer.

Mangelmerknad a) bedmmes med 2 dersom lavt trykk ikke varsles

eller vises.

a) Varselanordning eller manometer fungerer drlig eller er defekt

1 (2)

1.1.5. Hndbetjente bremseventiler

(sperreventil, rangeringsventil mv.)

Visuell kontroll av komponentene mens bremseanlegget aktiveres.

a) Betjeningsinnretning sprukket, skadet eller for stor slitasje

b) Betjeningsinnretning ikke tilstrekkelig festet p ventil eller

ventil ikke tilstrekkelig festet

c) Lse forbindelser eller lekkasjer i anlegget

d) Utilfredsstillende funksjon

2

2

2

2

1.1.6. Parkeringsbrems, betjeningsarm,

lseinnretning, elektronisk parkeringsbrems

Visuell kontroll av komponentene mens bremseanlegget aktiveres.

Mangelmerknad b) bedmmes med 2 ved stor slitasje som pvirker

lsefunksjonen

a) Lseinnretning fungerer ikke korrekt

b) Slitasje p betjeningsarmens opplagring eller i lsemekanismen

c) For stor vandring p betjeningsarmen

d) Betjeningsinnretning mangler, er skadet eller defekt

e) Fungerer ikke korrekt, advarselsanordning indikerer feil

2

1 (2)

2

2

2

1.1.7. Bremseventiler Visuell kontroll av komponentene (fotventiler, styreventiler,

regulatorer) mens bremseanlegget aktiveres.

Mangelmerknad a) og d) bedmmes med 3 dersom funksjonen er

pvirket

a) Ventil skadet eller for stor luftlekkasje

b) For stort oljeutslipp fra kompressoren

c) Ventil ikke tilstrekkelig feste

Search related