Click here to load reader

MASTERCLASS CUSTOMER EXPERIENCE & OMNICHANNEL · PDF file DEEL 1 VAN BUSINESS STRATEGIE NAAR CUSTOMER EXPERIENCE STRATEGIE De outside-in focus op de customer experience zorgt er voor

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of MASTERCLASS CUSTOMER EXPERIENCE & OMNICHANNEL · PDF file DEEL 1 VAN BUSINESS STRATEGIE...

 • 1

  MASTERCLASS CUSTOMER EXPERIENCE & OMNICHANNEL MANAGEMENT

  NYENRODE. A REWARD FOR LIFE

 • 2

  WE HANTEREN EEN OUTSIDE-IN BENADERING EN BRENGEN EERST DE REIS VAN

  DE GEBRUIKERS EN KLANTEN IN BEELD.

 • 33

  Multichannels, omnichannels, en customer journeys. Het zijn drie kernwoorden waarmee de

  ontwikkelingen van het vak van het ‘managen’ van de klantcontacten zich laten vangen. Eerst

  waren we druk bezig om het pallet aan kanalen uit te breiden, daarna met het integreren er-

  van en eindelijk ook het vervangen van een inside-out door een outside-in benadering.

  Het gaat niet om hoe de organisatie er tegenaan kijkt, maar hoe de klant – ook emotioneel –

  zijn reis ervaart, vanaf het begin dat hij een behoefte ervaart tot en met dat deze is ingevuld.

  Je ontdekt dan dat elke journey uniek is en dat deze veel touchpoints kent die niet door de

  organisatie worden beheerst. Je ziet bovendien dat door de digitale technologie het aantal

  touchpoints ook sterk stijgt. We raadplegen, deels omdat het makkelijk is, steeds meer infor-

  matiebronnen alvorens we tot een aankoop beslissen. Google heeft in die context al het be-

  grip zero moments of truth (ZMOT) ingevoerd.

  Het faciliteren en sturen van de klantreis, het klantinteractie management, blijft een van de

  meest innovatieve, maar ook complexe aangelegenheden. De technologie gaat snel vooruit.

  Het aantal mogelijkheden om te investeren in nieuwe kanalen en touchpoints is enorm. De

  resources blijven echter beperkt en er zullen dus keuzes gemaakt moeten worden. Tegelijker-

  tijd ontstaan er meer touchpoints en kanalen, groeit de roep om het contact verder te perso-

  naliseren, de context mee te nemen waarin iemand zich bevindt en wordt het er niet eenvou-

  diger op om de klantreis te regisseren… Temeer daar die voor een deel buiten onze directe

  invloedssfeer plaatsvindt. We proberen de journeys nog wel te vatten in blauwdrukken en

  processen, onder te brengen in lerende systemen met feedback loops, maar ondervinden

  problemen bij het uiteindelijk doorvertalen daarvan naar de werkvloer.

  In deze masterclass gaan we met deze uitdagingen aan de slag. We hanteren een outside-in

  benadering en brengen eerst de reis van de gebruikers en klanten in beeld. Vandaaruit ver-

  kennen we hoe deze door de organisatie gefaciliteerd en mogelijk geregisseerd kan worden.

  Met inzet van technologie, met aandacht voor het persoonlijke, de cultuur, gericht op het

  bereiken van concrete doelen. Nieuwe vormen van organiseren, veranderen en transformeren

  komen aan bod. Recente inzichten uit theorie en praktijk komen samen om ons te helpen op

  onze ontdekkingsreis.

  INLEIDING

  PROF. DR. JOHN M.D. KOSTER Hoogleraar Marketing Implementatie

  aan Nyenrode Business Universiteit

  PROF. DR. ED PEELEN Partner ICSB Marketing en Strategie

  & bijzonder hoogleraar Content Marketing

  aan de UvA

 • 44

  MASTERCLASS CUSTOMER EXPERIENCE & OMNICHANNEL MANAGEMENT

  VOOR WIE? Deze masterclass is speciaal ontwikkeld voor

  professionals die direct en indirect te maken

  hebben met klantbeleving binnen de eigen

  organisatie. Zoals marketing managers, customer

  contact managers, retail managers, channel

  managers, operation managers en change &

  project managers.

 • 55

  DEEL 1 VAN BUSINESS STRATEGIE NAAR CUSTOMER EXPERIENCE STRATEGIE

  De outside-in focus op de customer experience zorgt er voor dat de rollen van Sales,

  Marketing & Customer Service managers aan het veranderen zijn. Dit creëert kansen om

  een customer experience te vormen die niet alleen voor winstmaximalisatie zorgt, maar

  ook helpt lange termijn relaties met klanten op te bouwen.

  MODULE 1: Introductie, het opstellen van een CX

  strategie, omnichannel management

  Met Ed Peelen

  • Ontwikkelingen en uitdagingen: van multi-, naar omni-

  channel, naar customer experience ‘management’

  • Het plaatsen van customer experience in de context

  van business- en marketingstrategie

  • Het doorlopen van de stappen om een customer expe-

  rience strategie op te stellen; incl. het vaststellen van

  de innovatiekalender

  • Essentie van customer journeys

  • De organisatie van het customer experience manage-

  ment; hoe te veranderen en te transformeren

  MODULE 2: Customer experience management bij

  Transavia

  Met Daan Noordeloos, Transavia

  • Inleven in de klant en de klantreis; customer journeys

  van de passagiers van Transavia

  • Meten en vastleggen van customer journeys

  • Opstellen van kpi’s

  • Buy-in verkrijgen bij de directie voor customer

  experience

  • Cultuurverandering

  MODULE 3: Customer journey mapping & design

  Met Emile Elsbeek, TWEE advies + interim en Jules Prick,

  Koos, service design

  • Het in kaart brengen van de customer journey;

  aan de slag met tools en technieken

  • Het doorvertalen naar processen en blauwdrukken en

  de organisatie

  • Het opstellen van een succesvolle omnichannel

  communicatiestrategie

  MODULE 4: CX Technologie

  Met Mark de Groot, Oracle

  Systemen die customer operations ondersteunen om tot

  de gewenste customer experience te komen, hebben de

  volwassen fase bereikt. Tijdens dit college wordt een

  aantal van deze systemen met hun specifieke toepassing

  en toegevoegde waarden behandeld, waaronder:

  • Hoe CX technologie data driven ondernemerschap

  ondersteunt

  • De disruptieve werking van CX technologie

  • Trends en hypes in CX technologie

  • De inrichting van een CX Platform

  PROGRAMMA

  “DE MASTERCLASS IS ABSOLUUT EEN AANRADER. DE INSPIRERENDE PRAKTIJK- CASES, DE INTERACTIEVE WERKVORM EN

  DE VERSCHILLENDE INVALSHOEKEN DIE DE DEELNEMERS INBRENGEN VERRIJKEN DE

  THEORIE EN GEVEN JE MEER DAN VOL- DOENDE HANDVATTEN OM BINNEN DE

  EIGEN ORGANISATIE CONCREET AAN DE SLAG TE GAAN.”

  REBEKKA LANGENBERG

  DIRECTIE ADVISEUR, UWV

 • 6

  MODULE 5: Organiseren voor customer experience

  Met Berry Veldhoen, Altuïtion, Martijn Koopmans, Aegon

  en Theo van der Steen, Underlined

  • Omgaan met een outside-in focus, touchpoints binnen

  en buiten de directe invloedssfeer van een organisatie,

  de innovatie-agenda in relatie tot de operaties; de

  behoefte aan transformeren, veranderen en agility

  • Stewardship, empowerment en cultuur: de onmis-

  baarheid van de menselijke component om een 9+

  organisatie te worden

  • De customer journey voorbij – hoe organiseren we

  customer experience management

  • Maturiteit van de customer experience organisatie

  Customer Experience & Agile Organiseren –

  meetbare resultaten

  Met Mike Hoogveld, Holland Consulting Group

  • Veranderen en transformeren op een agile manier

  • Sturen op meetbare resultaten

  Afronding

  Met Ed Peelen

  • Samenvatting

  • Instructie voor de interactieve (vrijblijvende)

  eindopdracht

  • Maturiteitsmodel en groeipad: waar staan we in onze

  professionalisering van de omnichannel customer

  experience organisatie en hoe kan ons groeipad eruit

  zien?

  6

  “DE REDEN OM DEZE MASTERCLASS TE VOLGEN WAS OM DE KLANTBELEVING VAN ONS BEDRIJF TE OPTIMALISEREN. DOOR DE

  COMBINATIE VAN THEORIE EN DE PRAKTIJKCASES BEN IK TOT NIEUWE

  INZICHTEN GEKOMEN. OOK HET BESPREKEN VAN GEZAMENLIJKE

  DILEMMA’S, HEEFT MIJ NIEUWE EN INTERESSANTE IDEEËN OPGELEVERD.

  KORTOM; EEN MOOI PROGRAMMA VOOR HET VERBREDEN VAN MIJN KENNIS,

  INZICHT EN ERVARING.”

  HENK WIELAARD

  DIRECTEUR BEDRIJVEN, RABOBANK MERWESTROOM

 • 7

  DEEL 2: CUSTOMER EXPERIENCE & OMNICHANNEL MANAGEMENT

  Tijdens het tweede deel van de masterclass gaan we uitgebreid in op het managen van de

  kanalen bij het realiseren van de gewenste customer experiences.

  MODULE 6: Klantinteractie management

  Met Martine Ferment, Stichting KIRC

  • Rol en functie van het klantinteractie management

  binnen marketing, sales en service binnen de

  organisatie; strategische inbedding

  • Het managen van het klantinteractie center:

  ambidexterity – het combineren van een operationele

  taak met een innovatie-agenda

  • People management

  • Live customer care; bellen, chatten, face en de

  ketenoplossingen

  • Praktisch vernieuwen en veranderen: hoe doe je het

  in het ‘customer experience center’

  • Do’s en don’ts

  • Benchmark en trends

  MODULE 7: Online en de customer experience

  Een groot gedeelte van de customer experience vindt on-

  line plaats. Welke rol kan de virtuele omgeving binnen

  de totale customer experience innemen en binnen het

  realiseren van de missie en strategie? Waar liggen de uit-

  dagingen?

  Online bij de Bijenkorf

  Met Ankie Straathof, de Bijenkorf

  • De Bijenkorf strategie

  • Privilege membership

  • Het digit

Search related