of 24 /24
SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT SENGGEH PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA BAHASA INGGERIS 2016 - 2020 ISU DAN MATLAMAT STRATEGIK (PROGRAM INDUK) BIDANG : KURIKULUM (UPSR) PANITIA : BAHASA INGGERIS ISU STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK 2016 - 2020 OBJEKTIF PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) SASARAN STRATEGIK DAN PELAN TINDAKAN 2013 TOV (2015 ) ETR (2016 ) ETR (2017 ) ETR (2018 ) ETR (2019 ) ETR (2020 ) % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil 1.Pencapaian /lulus Bahasa Inggeris Tahun 5 dalam ujian akhir tahun 2015 agak rendah iaitu 53.85% iaitu 7/13 orang 1.Meningkatk an pencapaian Bahasa Inggeris UPSR dari segi peratus kelulusan dan Cemerlang GRED A 1.Meningkatka n prestasi lulus keseluruhan Bahasa Inggeris sekurang- kuranya Gred C dari 53.85% kepada 80% iaitu 9/13 orang murid % kelulusan Bilangan murid lulus 53.8 % 7/13 85% 11/1 3 80% 8/10 85% 12/1 4 85% 10/1 2 88% 8/9 Meningkatkan kualiti pembelajaran dan sahsiah murid. 1.1 Smart Writing 1.2 Mini Dictionary 1.3 Kelas Bimbingan 1.4 English Corner

Pelan Strategik Bi

Embed Size (px)

DESCRIPTION

english

Text of Pelan Strategik Bi

Page 1: Pelan Strategik Bi

SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT SENGGEHPERANCANGAN STRATEGIK PANITIA BAHASA INGGERIS 2016 - 2020

ISU DAN MATLAMAT STRATEGIK(PROGRAM INDUK)

BIDANG : KURIKULUM (UPSR)PANITIA : BAHASA INGGERIS

ISUSTRATEGIK

MATLAMATSTRATEGIK2016 - 2020

OBJEKTIFPETUNJUKPRESTASI

UTAMA(KPI)

SASARANSTRATEGIK

DANPELAN TINDAKAN

2013

TOV(2015)

ETR(2016)

ETR(2017)

ETR(2018)

ETR(2019)

ETR(2020)

%Bil

%Bil

%Bil %

Bil%Bil

%Bil

1.Pencapaian /lulus Bahasa Inggeris Tahun 5 dalam ujian akhir tahun 2015 agak rendah iaitu 53.85% iaitu 7/13 orang

1.Meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris UPSR dari segi peratus kelulusan dan Cemerlang GRED A

1.Meningkatkan prestasi lulus keseluruhan

Bahasa Inggeris sekurang-

kuranya Gred C dari 53.85%

kepada 80% iaitu 9/13 orang murid

1.2Meningkatkan prestasi

cemerlang Gred A UPSR Bahasa

Inggeris kepada 3 orang murid

% kelulusan

Bilangan murid lulus

% Gred A UPSR

53.8%

7/13

0%

85%

11/13

23%

80%

8/10

30%

85%

12/14

21.4%

85%

10/12

25%

88%

8/9

33.3%

Meningkatkan kualiti pembelajaran dan sahsiah murid.

1.1 Smart Writing1.2 Mini Dictionary1.3 Kelas Bimbingan1.4 English Corner

Meningkatkan kualiti pengajaran dan komitmen guru.

2.1 Pengajaran dan

Page 2: Pelan Strategik Bi

SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT SENGGEHPERANCANGAN STRATEGIK PANITIA BAHASA INGGERIS 2016 - 2020

Bilangan murid Gred

A UPSR0/13 3/13 3/10 3/14 3/12 3/9

pembelajaran berkesan

PELAN TINDAKAN

Page 3: Pelan Strategik Bi

SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT SENGGEHPERANCANGAN STRATEGIK PANITIA BAHASA INGGERIS 2016 - 2020

(PROGRAM INDUK)BIDANG : KURIKULUM (UPSR)

OBJEKTIF : (1) Meningkatkan lulus keseluruhan Bahasa Inggeris UPSR kepada 80%

STRATEGI : (2) Meningkatkan Kualiti Pembelajaran dan Sahsiah Murid.

BIL AKTIVITI

PEGAWAIBERTANGGUN

G JAWAB

KOSDAN

SUMBER

TEMPOH MASAKPI OUTPUT CATATANTARIKH

JANGKATARIKHLAKSAN

A

1. Smart Writing

Guru-guru Panitia Bahasa

Inggeris

RM 30.00PIBG

Panitia

Minggu ke 3

Januari-Ogos

Januari

Bil. Karangan seminggu

Murid mempersembahkan karangan yang dihasilkankepada rakan dan ditampal di dalam kelas

Pembetulan kesalahan yang dilakukan

2.Mini

DictionaryGuru-guru

Panitia Bahasa Inggeris

RM30.00PanitiaPIBG

Sepanjang tahun Januari

Bilangan perkataan yang berjaya diketahui oleh murid

Bialangan perkataan yang dicatat dalam buku nota

Murid boleh menggunakan perkataan yang dikuasai untuk membina ayat dan menjawab soalan pemahaman.

10 perkataan seminggu

Menyediakan bahan berkaitan

3. Pengajaran Guru-guru RM100.0 Januari- Januari Pencerapan Peningkatan Menyediaka

Page 4: Pelan Strategik Bi

SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT SENGGEHPERANCANGAN STRATEGIK PANITIA BAHASA INGGERIS 2016 - 2020

dan Pembelajaran Berkesan

Panitia Bahasa Inggeris

0Sekolah

November

P&P Pengajaran

Berpsangan Objektif dilihat

pada impak P&P

Prestasi murid

peratus lulus Bahasa Inggeris dikalangan pelajar.

n bahan berkaitan.

4.Kelas

Bimbingan

Guru-guru Panitia Bahasa

InggerisRM150.0

0

Januari – Septembe

rJanuari

Bilangan murid hadir % murid lulus

meningkat

Jadual kelas tambahan

Makluman kepada penjaga

5. English Corner

Guru-guru Panitia Bahasa

Inggeris

RM100.00 Januari Januari

2 minggu sekali bahan ditukar

Sudut menarik

Murid mendapat maklumat berguna

Jadual tugasan murid dan guru

Page 5: Pelan Strategik Bi

SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT SENGGEHPERANCANGAN STRATEGIK PANITIA BAHASA INGGERIS 2016 - 2020

PELAN OPERASI(PROGRAM INDUK)

BIDANG : KURIKULUM (UPSR)MATA PELAJARAN : BAHASA INGGERISSTRATEGI : (1) Meningkatkan Kualiti Pembelajaran dan Sahsiah Murid.PELAN TINDAKAN / AKTIVITI : (1.1) Smart Writing

BIL HURAIAN AKTIVITITARIKH DAN

TEMPOHPERLAKSANAN

KOS PENILAIANAKTIVITI

TINDAKANSUSULAN

LAMPIRAN BERKENAAN(Carta Gantt,

Data)

1. Mengadakan mesyuarat Minggu 2Januari - Ketua Panitia - Carta Gantt

2.Menyediakan bahan untuk

program Smart Writing Minggu 2Januari -

Semua Ahli Jawatankuasa

Panitia

Memastikan guru tahu peranan

masing-masingBahan mencukupi

Carta Gantt

3. Menjalankan program Januari - Semua Guru Bahasa Inggeris

Memastikan murid sentiasa mengikuti

program yang dirancang

Carta Gantt

4. Memantau dan membuat penilaian Dua kali sebulan RM 100.00

PentadbirPengerusi

Panitia

Murid dipantau dan dinilai

sepangjang masaMelalui hasil kerja

Carta Gantt

5. Membuat penambah baikan Sepanjang masa - Ketua Panitia Memastikan bahan sesuai mengikut

sukatan pelajaranCarta Gantt

Page 6: Pelan Strategik Bi

SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT SENGGEHPERANCANGAN STRATEGIK PANITIA BAHASA INGGERIS 2016 - 2020

PELAN OPERASI(PROGRAM INDUK)

BIDANG : KURIKULUM (UPSR)MATA PELAJARAN : BAHASA INGGERISSTRATEGI : (1) Meningkatkan Kualiti Pembelajaran dan Sahsiah Murid.PELAN TINDAKAN / AKTIVITI : (1.2) Mini Dictionary

BIL HURAIAN AKTIVITITARIKH DAN

TEMPOHPERLAKSANAN

KOS PENILAIANAKTIVITI

TINDAKANSUSULAN

LAMPIRAN BERKENAAN(Carta Gantt,

Data)

1. Mengadakan mesyuarat Minggu 2Januari - Ketua Panitia dan

AJK - Carta Gantt

2.Mengagihkan tugas kepada

guru dan murid Januari - Setiausaha Panitia Memastikan guru tahu peranan masing-masing Carta Gantt

3. Menyediakan bahan yang mencukupi dan relevan Januari - Guru Panitia Mata

Pelajaran

Perkataan dipilih untuk tahap penguasaan

minima(lulus)Carta Gantt

4. Melaksanakan program Januari-September RM 50.00 Semua Guru

Murid tahu dan faham sepuluh perkataan

seminggu.

Murid mencatat dalam buku vocab perkataan yang telah diketahaui.

Carta Gantt

5. Memantau dan membuat penilaian serta tambah nilai Sepanjang masa - Ketua Panitia

Pentadbir

Semua murid mesti mempunyai buku vocab dan diuji penguasaan

perkataan mereka

Pertandingan mengeja

Carta Gantt

Page 7: Pelan Strategik Bi

SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT SENGGEHPERANCANGAN STRATEGIK PANITIA BAHASA INGGERIS 2016 - 2020

PELAN OPERASI(PROGRAM INDUK)

BIDANG : KURIKULUM (UPSR)MATA PELAJARAN : BAHASA INGGERISSTRATEGI : (1) Meningkatkan Kualiti Pembelajaran dan Sahsiah Murid.PELAN TINDAKAN / AKTIVITI : (1.3) Pengajaran dan Pembelajaran Berkesan

BIL HURAIAN AKTIVITITARIKH DAN

TEMPOHPERLAKSANAN

KOS PENILAIANAKTIVITI

TINDAKANSUSULAN

LAMPIRAN BERKENAAN(Carta Gantt,

Data)

1. Mesyuarat Kurikulum Disember 2012 Carta Gantt

2.

Penyediaan jadual Pencerapan Pengajaran dan

Pembelajaran serta buku latihan

Januari GPK 1 Diedar kepada semua guru Carta Gantt

3. Mencerap di bilik darjah Januari- berterusan

Semua guru dicerap

Guru membuat persediaan Carta Gantt

4. Mengadakan perbincangan dan pengajaran berpasangan Sepanjang tahun RM 200.00 Guru tahu

kekuatan dan kelemahan

Perkongsian idea dan pendekatan Carta Gantt

5. Menambahbaik teknik penyampaian dan persediaan Sepanjang masa Guru merubah

approach dalam P&P

Memastikan masalah murid dikenalpasti

dan diatasi sepanjang masa.

Carta Gantt

6. Membuat penilaianSetiap sesi pencerapan dijalankan

Peningkatan pencapaian

murid

Carta Gantt

Page 8: Pelan Strategik Bi

SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT SENGGEHPERANCANGAN STRATEGIK PANITIA BAHASA INGGERIS 2016 - 2020

PELAN OPERASI(PROGRAM INDUK)

BIDANG : KURIKULUM (UPSR)MATA PELAJARAN : BAHASA INGGERISSTRATEGI : (1) Meningkatkan Kualiti Pembelajaran dan Sahsiah Murid.PELAN TINDAKAN / AKTIVITI : (1.4) Kelas Tambahan

BIL HURAIAN AKTIVITITARIKH DAN

TEMPOHPERLAKSANAN

KOSPERLAKSANAAN

PENILAIANAKTIVITI

TINDAKANSUSULAN

LAMPIRAN BERKENAAN(Carta Gantt,

Data)

1. Mesyuarat Panitia Disember 2012 - - - Carta Gantt

2.Penyediaan jadual kelas

tambahan hujung minggu dan masa cuti

Januari - GPK 1 Diedar kepada semua guru Carta Gantt

3. Menyediakan bahan untuk kelas tambahan

Januari- berterusan - Bahan

mencukupiGuru membuat

persediaan Carta Gantt

4. Mengadakan kelas tambahan Sepanjang tahun RM 150.00 Bilangan murid yang hadir

Mengambil tindakan

kepada murid yang tidak hadir

Carta Gantt

5. Penilaian Sepanjang masa - Prestasi meningkat

Guru kenalpasti kelemahan

muridCarta Gantt

Page 9: Pelan Strategik Bi

SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT SENGGEHPERANCANGAN STRATEGIK PANITIA BAHASA INGGERIS 2016 - 2020

PELAN OPERASI(PROGRAM INDUK)

BIDANG : KURIKULUM (UPSR)MATA PELAJARAN : BAHASA INGGERISSTRATEGI : (1) Meningkatkan Kualiti Pembelajaran dan Sahsiah Murid.PELAN TINDAKAN / AKTIVITI : (1.5) English Corner

BIL HURAIAN AKTIVITITARIKH DAN

TEMPOHPERLAKSANAN

KOSPERLAKSANAAN

PENILAIANAKTIVITI

TINDAKANSUSULAN

LAMPIRAN BERKENAAN(Carta Gantt,

Data)

1. Mesyuarat Panitia Bahasa Inggeris Januari RM 20.00 - - Carta Gantt

2.

Menyediakan kertas cadangan pengendalian

English Corner dan persediaan bahan

Januari - Ketua PanitiaDiedar kepada

semua guru Bahasa Inggeris

Carta Gantt

3.Mewujudkan English Corner

di setiap kelas dan satu kawasan di luar bilik darjah.

Januari- berterusan RM 200.00

Semua kelas ada English

Corner

Guru membuat persediaan Carta Gantt

4. Memastikan bahan sentiasa ditukar – 2 minggu sekali Sepanjang tahun

RM 10.00(fotostat bahan)2 minggu sekali

Bahan “up to date” dan menarik

Jadual murid yang bertugas Carta Gantt

5.Memastikan murid sedar dan tahu kandungan bahan yang

dipamerkanSepanjang masa - Tinjauan lisan

Memantau buku latihan murid Carta Gantt

6. Membuat penilaianSetiap sesi pencerapan dijalankan

-

Murid menggunakan pengetahuan

dalam hasil kerja mereka

- Carta Gantt

Page 10: Pelan Strategik Bi

SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT SENGGEHPERANCANGAN STRATEGIK PANITIA BAHASA INGGERIS 2016 - 2020

ISU DAN MATLAMAT STRATEGIK(PROGRAM INDUK)

BIDANG : KURIKULUM PANITIA : BAHASA INGGERIS (TAHUN 1, 2, 3, 4, DAN 5)

ISUSTRATEGIK

MATLAMATSTRATEGIK

2013OBJEKTIF

PETUNJUKPRESTASI

UTAMA(KPI)

SASARANSTRATEGIK

DANPELAN TINDAKAN

2012

TOV(2012)

ETR(2013)

ETR(2014)

%Bil

%Bil

%Bil

1. Pencapaian /lulus Bahasa Inggeris Tahun 4 dalam peperiksaan akhir tahun agak rendah-63.41%=26/41

1. Penggunaan Bahasa Inggeris dikalangan pelajar Tahun 4 dan 5 sangat minimum kerana “vocabulary” sangat kurang dikuasai

Meningkatkan pencapaian lulus Bahasa Inggeris Tahun 5 dalam peperiksaan akhir tahun 2013

Meningkatkan “vocabulary” pelajar.

1.1Pelajar boleh menjawab soalan “comprehension” dengan betul

2.1Pelajar menguasai “vocabulary” yang banyak

Bilangan murid lulus

Bilangan murid berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris

63.41%26/41

83.72%36/43

88.14%52/59

Meningkatkan kualiti pembelajaran dan sahsiah murid.

1.1 Latih tubi comprehension

1.2 Word Master1.3 Enjoy Reading

Page 11: Pelan Strategik Bi

SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT SENGGEHPERANCANGAN STRATEGIK PANITIA BAHASA INGGERIS 2016 - 2020

PELAN TINDAKAN(PROGRAM INDUK)

BIDANG : KURIKULUM OBJEKTIF : (1) Pelajar lulus pemahaman Bahasa Inggeris sekurang-kurangnya Gred C

(2) Menambah penguasaan vocabulary para pelajarSTRATEGI : (1) Meningkatkan Kualiti Pembelajaran dan Sahsiah Murid.

BIL AKTIVITI

PEGAWAIBERTANGGUN

G JAWAB

KOSDAN

SUMBER

TEMPOH MASAKPI OUTPUT CATATANTARIKH

JANGKA

TARIKHLAKSAN

A

1.Latih Tubi

Comprehension

Guru-guru Panitia Bahasa

InggerisRM100.0

0Sepanjang Tahun Januari

Bilangan murid lulus comprehension

Peratus lulus meningkat -

2. Word Master

Guru-guru Panitia Bahasa

Inggeris

RM100.00

Panitia

Sepanjang

TahunFebruari

Bilangan perkataan yang dikuasai

Murid mempunyai lebih banyak perbendaharaankata

PSS menyediakan kamus yang mencukupi

3. Enjoy Reading

Guru-guru Panitia Bahasa

InggerisRM50.00Sekolah

Sepanjang Tahun Januari

Bilangan murid boleh bercerita

Bilangan buku yang dibaca

Murid minat membaca bahan Bahasa Inggeris

PSS membekalkan bahan bacaan yang diperlukan

Page 12: Pelan Strategik Bi

SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT SENGGEHPERANCANGAN STRATEGIK PANITIA BAHASA INGGERIS 2016 - 2020

PELAN OPERASI(PROGRAM INDUK)

BIDANG : KURIKULUM MATA PELAJARAN : BAHASA INGGERIS (TAHUN 1, 2, 3, 4, DAN 5)STRATEGI : (1) Meningkatkan Kualiti Pembelajaran dan Sahsiah Murid.PELAN TINDAKAN / AKTIVITI : (1.1) Latih Tubi Comprehension

BIL HURAIAN AKTIVITITARIKH DAN

TEMPOHPERLAKSANAN

KOS PENILAIANAKTIVITI

TINDAKANSUSULAN

LAMPIRAN BERKENAAN(Carta Gantt,

Data)

1. Mengadakan mesyuarat panitia Januari - Ketua Panitia Ketua Panitia Carta Gantt

2.Mengagihkan tugas kepada

guru Januari -Semua AJK

Panitia Bahasa Inggeris

Memastikan guru tahu peranan

masing-masingCarta Gantt

3. Menyediakan bahan/latihan yang sesuai Januari RM100.00 Semua Guru

Bahasa Inggeris Bahan mencukupi Carta Gantt

4. Memberikan latih tubi secara berterusan

Januari- November - Semua Guru

Bahasa InggerisKenal pasti

kelemahan murid Carta Gantt

5. Guru mendedahkan teknik menjawab yang betul

Januari- November - - Edar nota yang

perlu Carta Gantt

6. Penilaian dan penambahbaikan Sepanjang Tahun - Ketua Panitia

PentadbirMenambahbaik

program Carta Gantt

Page 13: Pelan Strategik Bi

SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT SENGGEHPERANCANGAN STRATEGIK PANITIA BAHASA INGGERIS 2016 - 2020

PELAN OPERASI(PROGRAM INDUK)

BIDANG : KURIKULUM MATA PELAJARAN : BAHASA INGGERIS (TAHUN 1, 2, 3, 4, DAN 5)STRATEGI : (1) Meningkatkan Kualiti Pembelajaran dan Sahsiah Murid.PELAN TINDAKAN / AKTIVITI : (1.2) Word Master

BIL HURAIAN AKTIVITITARIKH DAN

TEMPOHPERLAKSANAN

KOS PENILAIANAKTIVITI

TINDAKANSUSULAN

LAMPIRAN BERKENAAN(Carta Gantt,

Data)

1.Mengadakan mesyuarat

panitia Januari - - - Carta Gantt

2.Memastikan semua guru

faham pelaksanaan program Januari - -Memastikan guru tahu

peranan masing-masing

Carta Gantt

3. Murid menyediakan buku “Kamus Kecil” Januari RM 50.00 - Bahan mencukupi Carta Gantt

4.Murid merujuk kamus untuk mencari maksud perkataan

yang diberi

Januari hingga Mac

(Ujian Saringan3)-

Murid menulis 15 perkataan dan makna dalam

seminggu

Guru memeriksa hasil kerja murid Carta Gantt

5. Penilaian Mac - Ketua Panitia Mengadakan Kuiz Word Master Carta Gantt

Page 14: Pelan Strategik Bi

SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT SENGGEHPERANCANGAN STRATEGIK PANITIA BAHASA INGGERIS 2016 - 2020

PELAN OPERASI(PROGRAM INDUK)

BIDANG : KURIKULUM MATA PELAJARAN : BAHASA INGGERIS (TAHUN 1, 2, 3, 4, DAN 5)STRATEGI : (1) Meningkatkan Kualiti Pembelajaran dan Sahsiah Murid.PELAN TINDAKAN / AKTIVITI : (1.3) Enjoy Reading

BIL HURAIAN AKTIVITITARIKH DAN

TEMPOHPERLAKSANAN

KOSPERLAKSANAAN

PENILAIANAKTIVITI

TINDAKANSUSULAN

LAMPIRAN BERKENAAN(Carta Gantt,

Data)

1. Mengadakan mesyuarat Januari - - Ketua Panitia Carta Gantt

2.

Menyediakan bahan bacaan yang sesuai ( bahan dari

perpustakaan) Januari - - Guru Bahasa Inggeris Carta Gantt

3. Mengedarkan bahan bacaan ke semua kelas Januari - -

Guru Bahasa Inggeris Carta Gantt

4.

Guru melatih murid membaca di dalam kelas, perpustakaan

dan juga membuat persembahan di perhimpunan.

Sepanjang tahun - -Guru melatih

murid membuat persembahan

Carta Gantt

5. Penilaian Sepanjang tahun - Ketua PantiaPentadbir

Meneruskan program hingga

berjayaCarta Gantt

CARTA GANTT

Page 15: Pelan Strategik Bi

SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT SENGGEHPERANCANGAN STRATEGIK PANITIA BAHASA INGGERIS 2016 - 2020

Program : Smart Writing

BIL STRATEGI PERLAKSANAAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT1 Mengadakan mesyuarat2 Menyediakan bahan-bahan untuk

Smart Writing3 Melaksanakan program

4 Memantau dan membuat penilaian

5 Membuat penambahbaikan

Page 16: Pelan Strategik Bi

SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT SENGGEHPERANCANGAN STRATEGIK PANITIA BAHASA INGGERIS 2016 - 2020

CARTA GANTT Program : Mini Dictionary

BIL STRATEGI PERLAKSANAAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT1 Mengadakan mesyuarat

2 Mengagihkan tugas kepada guru dan murid

3 Menyediakan bahan yang mencukupi dan relevan

4 Melaksanakan program

5 Memantau dan membuat penilaian serta tambah nilai

Page 17: Pelan Strategik Bi

SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT SENGGEHPERANCANGAN STRATEGIK PANITIA BAHASA INGGERIS 2016 - 2020

CARTA GANTT Program : Pengajaran dan Pembelajaran Berkesan

BIL STRATEGI PERLAKSANAAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT1 Mesyuarat Kurikulum2 Penyediaan jadual Pencerapan

Pengajaran dan Pembelajaran serta buku latihan

3 Mencerap di bilik darjah

4 Mengadakan perbincangan dan pengajaran berkesan

5 Menambahbaik teknik penyampaian dan persediaan

6 Membuat penilaian

CARTA GANTT Program : Kelas Tambahan

Page 18: Pelan Strategik Bi

SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT SENGGEHPERANCANGAN STRATEGIK PANITIA BAHASA INGGERIS 2016 - 2020

BIL STRATEGI PERLAKSANAAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT1 Mesyuarat unit2 Menyediakan jadual kelas

tambahan hujung minggu dan masa cuti

3 Menyediakan bahan untuk kelas tambahan

4 Mengadakan kelas tambahan

5 Penilaian

CARTA GANTT Program : English Corner

Page 19: Pelan Strategik Bi

SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT SENGGEHPERANCANGAN STRATEGIK PANITIA BAHASA INGGERIS 2016 - 2020

BIL STRATEGI PERLAKSANAAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT1 Mesyuarat unit2

Menyediakan bahan

3 Mewujudkan English Corner di setiap kelas dan beberapa kawasan di luar bilik darjah

4 Memastikan bahan sentiasa ditukar- 2 minggu sekali

5 Memastikan murid sedar dan tahu kandungan bahan yang dipamerkan

6 Penilaian