of 19 /19
10/10/2015 1 Prof. dr Vujica Lazović INFORMATIČKA EKONOMIJA IZAZOVI I ŠANSE AKADEMSKE STUDIJE MASTER PROGRAM 3

Racunovodstvo slajdovi

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Racunovodstvo

Text of Racunovodstvo slajdovi

Page 1: Racunovodstvo slajdovi

10/10/2015

1

Prof. dr Vujica Lazović

INFORMATIČKA EKONOMIJAIZAZOVI I ŠANSE

AKADEMSKE STUDIJE

MASTER PROGRAM

33

Page 2: Racunovodstvo slajdovi

10/10/2015

2

MREŽA SLUŽI DA BI NA NJOJ ZARADILI, POTROŠILI PA I UKRALI NOVAC

OPSTANAK U MREŽI ZAHTIJEVA OPSTANAK U MREŽI ZAHTIJEVA PRILAGOĐAVANJA:PRILAGOĐAVANJA:

• Zadobiti srca i misli potrošača• Transformisati distributivne mehanizme• Promišljeno određivanje cijena• Promjena korporacijske kulture i autoriteta• Integracija privatnog i radnog života

RETHINKING THE NETWORK ECONOMY –THE TRUE FORCES DRIVE THE DIGITAL MARKETPLACE

„LJUDI U POSLOVNOM SVIJETU PODIJELJENI SU U DVA TABORAONI KOJI SU OVO SHVATILI I ONI KOJI NIJESU“

KOJI DAJU SMJERNICE POSLOVANJU, STVARAJU NOVA KOJI DAJU SMJERNICE POSLOVANJU, STVARAJU NOVA BOGATSTVA I ODREĐUJU BUDUĆNOSTBOGATSTVA I ODREĐUJU BUDUĆNOST

1. DIGITALNA EKONOMIJA POSTAJE CENTRALNO ZANIMANJE

2. UMREŽENA RADNA SNAGA PREUZIMA POSAO

3. POJAVA OTVORENE KORPORACIONE KNJIGE

4. PROIZVODI POSTAJU POTROŠAČKA ROBA

5. KUPAC POSTAJE PODATAK

6. NASTANAK ISKUSTVENIH ZAJEDNICA/DRUŠTVENE MREŽE MIJENJAJU SVIJET

7. UČENJE U STVARNOM VREMENU, CIJELO VRIJEME

8. DOMINACIJA SMART UREĐAJA I WIRELESS TEHNOLOGIJE, I OSTALI TEHNOLOŠKI TRENDOVI

8, 9, 10 TRENDOVA DIGITALNE EKONOMIJE

Page 3: Racunovodstvo slajdovi

10/10/2015

3

» NOV NAČIN PRODAJE I KUPOVINE STVARA NOVU VRSTU ONLINE POTROŠAČA KOJI ZAHTIJEVAJU BRZU ISPORUKU, JEDNOSTAVNIJU TRANSAKCIJU I PRECIZNE INFORMACIJE

» INTERNET RASTE BRŽE OD BILO KOJEG MEDIJA U ISTORIJI

√√√√ RADIJU JE TREBALO 38 GODINA DA STEKNE 50 MILIONA SLUŠALACA √√√√ TELEVIZIJI JE TREBALO 13 GODINA DA STEKNE 50 MILIONA KORISNIKA

√√√√ INTERNET JE STEKAO 50 MILIONA KORISNIKA ZA SAMO 4 GODINE

1. DIGITALNA EKONOMIJA POSTAJE CENTRALNO ZANIMANJE

1. DIGITALNA EKONOMIJA POSTAJE CENTRALNO ZANIMANJE

4 ELEMENTA KOJI FORSIRAJU CYBER EKOMNOMIJU

TRŽIŠTE

PRAVOVRE-MENOST

VRIJE-DNOST

PONAŠA-NJE

Page 4: Racunovodstvo slajdovi

10/10/2015

4

1. DIGITALNA EKONOMIJA POSTAJE CENTRALNO ZANIMANJE

GLAVNI RAZLOG ŠTO CYBEREKONOMIJA POSTAJE

CENTRALNO ZANIMANJE JESTE ŠTO SVI VOLE JEFTINO KUPOVATI

KOMADANJE PROIZVODA

POJAVA E-POTROŠAČA

Kako izgledaju e-potrošači?

Informisani Zahtjevni Međusobno upoređuju bilješke

Facebook, Twitter... WEB TEHNOLOGIJA OMOGUĆUJE SISTEME PREPORUKA KAO OSNOVU ZA ODLUKU O KUPOVINI

Page 5: Racunovodstvo slajdovi

10/10/2015

5

ŠTA SVE MIJENJA DIGITALNA EKONOMIJA

� POSLOVANJE NA BILO KOM MJESTU� KONKURENCIJA IZA UGLA� NOVI WALL STREET� SJEDINJENJE SVJETOVA I PRELAZAK NA DRUGU

STRANU� ELIMINISANJE POSREDNIKA� E-SVE

2. UMREŽENA RADNA SNAGA PREUZIMA POSAO

UMREŽENA RADNA SNAGA USLOVILA POJAVU:

1. DIGITALNIH MENADŽERA SA NOVIM VJEŠTINAMA I ZNANJIMA2. NOVE FORME UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA, MOBILNA ZNANJA,

LJUDI VAN FIRME, STALNA EDUKACIJA3. RADNIKA OD KUCE: POSAO IDE KUĆI A KUĆA U KANCELARIJU!

KO ĆE PROCIJENITI ONDA KOLIKO JE KO URADIO?4. NOVE ORGANIZACIJE

DA LI UMREŽENA RADNA SNAGA ZNAČI RASPADANJE MENADŽMENTA?

„MORAMO NAUČITI LEKCIJU IZ KOŠARKE GDJE IGRAČ SVOJOM ASISTENCIJOM POMAŽE DRUGOM IGRAČU DA OVAJ POSTIGNE KOŠ. U

POSLOVANJU SE NE KORISTIMO ASISTENCIJAMA.“

Page 6: Racunovodstvo slajdovi

10/10/2015

6

NOVI ZAKONI DIGITALNOG MENADŽMENTA

1. NOVE ODGOVORNOSTI

2. UPRAVLJANJE USPJEŠNOŠĆU

3. ONLINE OCJENJIVANJE

Ego pošiljalac, komentator, cia majstor, skladištar, fotokopir

3. KOMPANIJA KAO OTVORENA KNJIGA

STA ONDA SA EKONOMSKOM TEORIJOM O DODATOJ VRIJEDNOSTI KOJA NASTAJE PRILIKOM STVARANJA, DISTRIBUCIJE I PRODAJE PROIZVODA?

REDUKUJE SE LANAC U ROBNOM PROMETU – SUBLIMACIJA TRGOVINE

PRIKUPLJENO ISKUSTVO (PRAKSA) POSTAJE STRUČNO MIŠLJENJE

PRIKUPLJANJE ISKUSTVA U STVARNOM VREMENU

4. PROIZVODI POSTAJU POTROŠNA ROBA

5. KUPAC POSTAJE PODATAK

SVAKA POSJETA WEB STRANICE OSTAVLJA TRAGA – SJENKA KUPCA, UZIMAJU SE PODACI NA OSNOVU KOJIH SE KASNIJE MOGU PREDVIDJETI PONAŠANJA KUPCA

KORISTE SE TEHNOLOGIJE ZA ANALIZIRANJE KUPACA – DATA MINING, KOLABORATIVNO FILTRIRANJE I MODELI PREDVIĐANJA

6. NASTANAK ISKUSTVENIH ZAJEDNICA

Page 7: Racunovodstvo slajdovi

10/10/2015

7

7. UČENJE U STVARNOM VREMENU – CIJELO VRIJEME

IDETE LI U ŠKOLU?

ONLINE OBRAZOVANJEONLINE OBRAZOVANJE

STUDENTI NE KUPUJU SAMO OBRAZOVANJE VEĆ I NAJBOLJI NAČIN KAKO DA DOĐU DO TOG OBRAZOVANJA

„UNIVERZITETI NEĆE PREŽIVJETI“Drucker

NE, ŠKOLA ĆE DOĆI KOD VAS!

ŠKOLA POSTAJE NEŠTO ŠTO SE DOGAĐA A NE NEŠTO GDJE SE IDE

8. DOMINACIJA SMART UREĐAJA I WIRELESS TEHNOLOGIJE, I OSTALI TEHNOLOŠKI TRENDOVI

MAKSIMALNA INTEGRACIJA

MOBILNI TELEFON, RAČUNAR, INTERNET, INTELIGENTNI SOFTVER, VIDEO MOBILNI TELEFON, RAČUNAR, INTERNET, INTELIGENTNI SOFTVER, VIDEO I AUDIO SERVISII AUDIO SERVISI

MNOGO SE OČEKUJE OD NOVE GENERACIJE WIRELESSA

TRENUTNI PROBLEMI

KOMPATIBILNOST U RAZMJENI SADRŽAJA IZMEĐU RAZLIČITIH KOMPATIBILNOST U RAZMJENI SADRŽAJA IZMEĐU RAZLIČITIH TEHNOLOGIJA CIJENA ROOMING SERVISATEHNOLOGIJA CIJENA ROOMING SERVISA

Page 8: Racunovodstvo slajdovi

10/10/2015

8

� “Cloud” će biti svugdje prisutan, u većoj ili manjoj mjeri.� Smart uređaji će postati centar (hub) naših privatnih

mreža.� Sve aplikacije će u sebi sadržati i inteligenciju i analitiku.� Senzori i objekti u prostoru će biti univerzalno povezani.� Svaka interakcija će imati kontekst.� Virtuelne zajednice će postati uobičajena pojava.� Glas će biti dominantni korisnički interfejs.� Svi ćemo imati ličnog asistenta kako na poslu, tako i kod

kuće.

OSTALI TEHNOLOŠKI TRENDOVI

• “Delivering Digital Infrastructure, Advancing the Internet Economy”, The Boston Consulting Group, World Economic Forum, april 2014http://www3.weforum.org/docs/WEF_TC_DeliveringDigitalInfrastructure_InternetEconomy_Report_2014.pdf

Dodatna literatura:

Page 9: Racunovodstvo slajdovi

10/10/2015

9

17

DIGITALNA EKONOMIJA I POTREBA NOVE EKONOMSKE

ANALIZE44

18

DA LI INFORMATIČKA EKONOMIJA TRAŽI NOVU EKONOMSKU ANALIZU?

DA – ZAŠTO?

Nove tehnologije zahtijevajufundamantalno drugačiji

oblik ekonomije, te se u tom kontekstu može govoriti o informatičkoj ekonomiji za

koju ne važe pravila iprincipi klasične ekonomiјe?

NE – ZAŠTO?

Neuobičajena svojstva bita zahtijevaju novu ekonomsku

analizu ali ne novu vrstu ekonomske analize.

Ekonomija se prvenstveno tiče ljudi a ne dobara

Page 10: Racunovodstvo slajdovi

10/10/2015

10

19

VALIDNOST EKONOMSKIH TEORIJA I MODELA

• Valrasova teorija opšte ravnoteže?

• Maršalova teorija parcijalne ravnoteže?

• Tinenova teorija lokacije?

• Teorija asimetričnih informacija?

• ...

20

TEORIJSKI I PRAKTICNI DOKAZI?

• DA LI JE PROIZVOD U DIGITALNOJ EKONOMIJI SUSTINSKI DRUGACIJEG KARAKTERA?

• DA LI JE DOSLO DO BITNIH PROMJENA U STRUKTURI TRZISTA DA JE NEOPHODNA NOVA EKONOMSKA ANALIZA?

• VAZI LI JOS UVIJEK TEORIJA VRIJEDNOSTI?

• DA LI SE FENOMENI INFORMATICKE EKONOMIJE MOGU UKROTITI KROZ INSTRUMETNE KLASICNE EKONOMSKE ANALIZE?

Page 11: Racunovodstvo slajdovi

10/10/2015

11

21

ŠTA JE PROIZVOD U INFORMATIČKOJ EKONOMIJI – EKONOMIJI ZNANJA?

• SUŠTINU OVE EKONOMIJE I OSNOV EKONOMSKOG RASTA PREDSTAVLJAJU IDEJE, INFORMACIJE I ZNANJE

ČARLS LIDBITER:

• VELIKA VEĆINA NAS PRAVI NOVAC OD VAZDUHA, PROIZVODIMO NEŠTO ŠTO SE NE MOŽE LAKO IZMJERITI ILI DOTAĆI.

• NAŠ UČINAK RADA NE STOJI NAGOMILAN U LUCI, USKLADIŠTEN U MAGACINU ILI NATOVAREN NA TERETNE VAGONE.

• VEĆINA NAS ZARAĐUJE ZA ŽIVOT PRUŽANJEM USLUGA, MIŠLJENJA, INFORMACIJA I ANALIZA

• SVI MI RADIMO JEDAN NEVIDLJIV POSAO /a/

22

• PROMJENE NA STRANI PONUDE – NOVE GRUPE PREDUZEĆA –

• PROMJENE NA STRANI TRAŽNJE. ŠTA JE TO NOVO TRŽIŠTE?

• PROMJENE U KANALIMA DISTRIBUCIJE

• PROMJENE U PONAŠANJU POTROŠAČA

• PROMJENE U NAČINIMA PLAĆANJA

• PROMJENE U ORGANIZACIJI

• PROMJENE U TROŠKOVIMA RADNE SNAGE

• PROMJENE U MENADŽMENTU

• PROMJENE U LJUDSKIM KADROVIMA I OBRAZOVANJU

Page 12: Racunovodstvo slajdovi

10/10/2015

12

23

Step

en r

azvo

ja

DanasVrijeme

Tehnološki razvoj

Željepotrošača

Da li je ovo istina?

Tehnološki razvoj vs. želje potrošača

24

RAZMJENA INFORMACIJA PREKO INTERNETA SE SADA POSMATRA KAOIZVOR STVARANJA VRIJEDNOSTI, ZA RAZLIKU OD RANIJEG SHVATANJA DA INFORMACIJA PREDSTAVLJA TROŠAK

Page 13: Racunovodstvo slajdovi

10/10/2015

13

25

EKONOMIJA INFORMACIJA NIJE ISTO ŠTO I EKONOMIJA DRUGIH ROBA

Nova pravila:

1. Preduzeća se fokusiraju na maksimizaciji vrijednosti poslovne mreže

2. Konkurentsku prednost ostvaruju firme koje znaju kako da objedine decentralizovane kontrolne tačke

3. Prelazak sa konkretnog mjesta ka globalnom prostoru4. Ljudska pažnja postaje pravi i rijetki resurs5. Afirmiše se princip obilja umjesto principa rijetkosti6. Ostvarenje zakona rastućih prinosa je vezano za karakteristike

mreže7. Dva ključna mjerila vrijednosti – vrijeme i sadržaj

“DANAS VIŠE VELIKI NE JEDU MALE NEGO BRZI SPORE”

Andreson

Biti mogu da se besplatno reprodukuju i distribuiraju širom svijeta brzinom svjetlosti i ne mogu da

propadnu. Da li je to dovoljno za novu ekonomiju?

26

Page 14: Racunovodstvo slajdovi

10/10/2015

14

EKONOMSKA ANALIZA FENOMENA MREŽE

KONKURENCIJA SISTEMA• STRATEGIJA KONKURENCIJE U GRANAMA IT IMA DRUGAČIJA SVOJSTVA NEGO

STRATEGIJA KONKURENCIJA U TRADICIONALNIM GRANAMA

• ŠTO JE VIŠE LJUDI KOJI KONZUMIRAJU NEKO DOBRO – TO JE SPREMNOST SVAKE OSOBE DA GA PLATI VEĆA

KAKO NEKE SOFTVERSKE KOMPANIJE POSTIŽU USPJEHE NA TRŽIŠTU ZAHVALJUJUĆI SVOJOJ SPOSOBNOSTI DA PODSTIČU ULAZAK

KONKURENTA

TROŠKOVI PRELASKA S JEDNE TEHNOLOGIJE NA DRUGU • TROŠKOVI PRELASKA SA JEDNOG NA DRUGI SISTEM SU TAKVE PRIRODE DA

PRELAZAK POSTAJE BESMISLEN

LOCK IN I NEELASTIČNA TRAŽNJA27

MODEL KONKURENCIJE SA TROŠKOVIMA PRELASKA

28

c – trošak pružanja korisniku pristupa internetu na mjesečnom nivou

p=c , cijena internet usluge u odsustvu bilo kakvih troškova prelaska

s – trošak prelaska kod drugog provajdera

d – popust koji nudi provjeder za prvi mjesec

(p-d) + s /cijena sa popustom ako potrošač predje, uvećana za troškove prelaska/

p – cijena ako ostane, mada poslije prvog mjeseca oba će naplaćivati cijenu P

Potrošač će promijeniti provajdera ako sadašnja vrijednost prelaska

premašuje sadašnju vrijednost ostanka kod prvobitnog provajdera

r– mjesečna kamatna stopa

(p-d) + (p/r) + s > p + p/r

Page 15: Racunovodstvo slajdovi

10/10/2015

15

29

Potrošač je u uslovima konkurencije indiferentan ako je d=s

Uslov nultog profita

(p-s) –c + (p-c)/r = 0

Ravnoteža cijena

p-c + (p-c)/r = s

p=c + [r/(1+r)]*s

Sadašnja vrijednost budućeg profita od potrošača mora da bude jednaka

troškovima prelaska potrošača

Cijena usluge je jednaka marži na granični trošak, s tim što je iznos marže

proporcionalan troškovima prelaska

MREŽNE EKSTERNALIJE

30

n- broj ljudi koji konzumiraju neko dobro

vn- vrijednost dobra za osobu v

v – indeks graničnog pojedinca u uslovima indiferentnosti-

P = vn-

Broj ljudi koji žele da kupe neko dobro

n=1000-v -

Ravnoteža

p=n(1000-n)

1000 ljudi za neko dobro, v=1,…..,1000.

p=cijna dobra, 1000-p broj ljudi smatraju da dobro vrijedi bar p

Page 16: Racunovodstvo slajdovi

10/10/2015

16

31

Spremnost za

plaćanje

Kriva tražnja

Kriva ponude

Veličina mrežeMrežne ekstrenalije

32

Spremnost za

plaćanje

Kriva tražnja

Niski trošak

Veličina mreže

Visoki trošak

Prilagođavanje troškova i mrežne ekstrenalije

Page 17: Racunovodstvo slajdovi

10/10/2015

17

33

Kritična masa

Veličina

mreže

vrijeme

Moguće prilagođavanje ravnoteži

34

UOSTALOM, ČEMU KLASIČNA EKONOMSKA ANALIZA I TEORIJA KADA ĆE SE KAKO HAJEK KAŽE “U USLOVIMA

NOVE EKONOMIJE PREMA TEORIJSKOM ZNANJU EKSPERATA RAZVIJATI I KODIFIKOVATI ZNANJA O

SPECIFIČNIM USLOVIMA »MJESTA I VREMENA« - TJ. ZA SPECIFIČNE EKONOMSKE ODNOSE.

Svaki pojedinac posjeduje neka znanja o specifičnim uslovima poslovanja koja izmiču i ne mogu biti dostupna ni najvećem ekspertu za tržišne odnose. Upravo ta činjenica omogućuje

pojedicima koji vrlo malo znaju o ekonomskoj teorji da ostvare uspjeh na tržištu. U interakciji ovih pojedinica i njihovih specifičnih

znanja i tehnika leži veliki izazov za dalji razvoj ljudskog roda. –

KO JE STEVE WOZNIAK?

Page 18: Racunovodstvo slajdovi

10/10/2015

18

35

Upravljanje pravima na informaciona dobra i zajedničko korišćenje intelektualne svojine.

• Zašto se tržište proisteklo iz nelegalne upotrebe softvera /bez cijene/, ne biva smanjeno posle lagalizacije /plaća se licenca/?

• Kako /kojom metodom – tehinikom/ procjenivati vrijednost formiranih baza podataka kod velikih sistema / da li uloženi rad može da bude jedina osnova, u uslovima kada nema tražnje - prodajna vrijednost ne može biti jer nema kupaca, nema tržišta – ako nema kupaca da li je to roba/?

36

• Šta u uslovima WEB ekonomije sa mjestom kao elementommarketing miksa. Nije li ovo potvrda potrebe nove ekonomije –nije li mjesto u novim uslovima brzina i način pristupa potrošačaSajtu, Web Prezentaciji tj. Elektronskom katalogu?

TEORIJA GRANIČNIH TROŠKOVA I DIGITALNA DOBRA, KAKO ODREDITI

GRANICU RENTABILNOSTI KOD

DIGITALNIH PROIZVODA, I IMA LI JE

UOPŠTE?

Page 19: Racunovodstvo slajdovi

10/10/2015

19

Dodatna literatura

• “New Rules for the New Economy”, Kevin Kelly, Viking, Penguin Group http://kk.org/books/KevinKelly-NewRules-withads.pdf