Rancangan Pengajaran Harian Kemahiran Hidup Tahun 5

  • View
    79

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Rancangan Pengajaran Harian Kemahiran Hidup Tahun 5

Rancangan Pengajaran Harian Kemahiran Hidup Tahun 6

Kelas: 6 RajinMasa: 8.45 9.45 Bidang: 2. Perniagaan dan keusahawananUnit: 2.3. Mempromosi jualan Tajuk Pembelajaran: 2.3 (c) Promosi melalui katalog.Objektif: Murid dapat merekabentuk dan menghasilkan katalog mudah.Alatan / bahan: Kertas A4, keratan akhbar, majalah, gunting, gam, marker pen, stapler dan pensel warna.Penerapan nilai: Kerjasama, berjimat cermat,

Langkah /MasaAktivitiCatatan

Set Induksi( 5 minit)Guru mempamerkan contoh keratan akhbar atau majalah yang mempunyai iklan barangan mempromosi jualan.Katalog makro, Avon.

Langkah 1(10 minit)Guru meminta murid menyenaraikan maklumat yang terdapat pada katalog.Harga barang, kod barang, spesifikasi barang.

Langkah 2(10 minit)Guru menerangkan apakah maklumat yang terdapat pada katalog.

Langkah 3(30 minit) Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil. Guru meminta murid mereka dan menghasilkan katalog berdasarkan arahan yang telah disediakan. Murid mengemaskini katalog mengikut kreativiti sendiri.

Penutup (5 minit)Murid mempamerkan hasil kerja yang telah siap.

Refleksi

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNANMATA PELAJARANKEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAHTAHUN 6MINGGU/JAM BELAJARBIDANG/ UNITTAJUK PEMBELAJARAN

PERNIAGAAN & KEUSAHAWANAN

2.2 Merancang dan menyediakan jualan

a. Membuat rancangan jualanb. Menyediakan barang jualan

2.3 Mempromosi jualan

a. Promosi melalui katalog

2.4 Mengurus jualana. Menyusun atur barang

2.7 Risiko dalam perniagaana. Risiko dan cara mengurangkannya

2.8 Sikap pengguna yang bijaka. Mendapatkan maklumat barangb. Etika perniagaan dan hak pengguna

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

1.9 Tanaman sayuran

a. Penyediaan tapakb. Penanaman dan penjagaanc. Pemungutan hasil

MINGGU/JAM BELAJARBIDANG/ UNITTAJUK PEMBELAJARAN

1.6 Jahitana. Penghasilan artikel

1.5 Baik pulih dan penyenggaraana. Penyenggaraan dan membaiki kerosakan mesin mudahb. Penyenggaraan dan membaiki kerosakan pada perabot

1.4 Elektrik dan Elektronika. Penghasilan projek elektronik

1.2 Kreativiti dan reka ciptaa. Penghasilan projek reka ciptab. Pendokumentasian

IPG KAMPUS TUANKU BAINUNBUKIT MERTAJAMNama Pelajar : HEAH KOOI SUANAngka giliran: 2011302360172 No K.P. : 710620-07-5174 Kumpulan : Matematik 1 Jabatan: Kemahiran HidupSubjek : Kemahiran Hidup (Elektif 2) Kod: RBT 3117Tajuk : Pengenalan Dalam Pendidikan KHSR Nama Pensyarah Pembimbing: Siti Sharipah Bt. Mohamad Tarikh Serah : 21 JULAI 2012

Profil

Kelas : PPG Matematik 1( Ambilan Jun 2011 )Nama : HEAH KOOI SUANNo. I/C : 710620-07-5174No.Angka Giliran : 2011302360172Jantina : PerempuanAlamat Sekolah : SJK ( C ) KENG KOON , Bukit Tambun, 14 110 Simpang AmpatAlamat Rumah : 50, Lorong Merak 46 , Taman Merak, 14110 Simpang Ampat, S.P.(S)., Pulau PinangTelefon Bimbit : 012-4762093Email : kooisuan@hotmail.comMatapelajaran Yang Diajar Sekarang : Bahasa Melayu , Matematik , Pendidikan Moral , Pendidikan SivikStatus : Berkahwin

Rancangan Pengaja aran Kemahiran Hidup Tahun 6Hari : Khamis Tarikh : 15 September 2012Kelas : 5 DedikasiMata Pelajaran : Kemahiran HidupMasa : 60 minitTema : 2.4 Mengurus jualanTajuk : 2.4 (a) Menyusun atur barangBil. Murid : 35 orang

Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah berkunjung ke pasar raya , kedai runcit atau pasar dan melihat cara-cara susun atur barang yang berlainan

Hasil Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran, murid dapat;1. Menerangkan cara yang sesuai untuk susun atur barang yang hendak dijual2. Menyusun atur barang untuk persediaan jualan3. Menilai susun atur barang yang menarik dan kurang menarik Kemahiran BernilaiTambah: Kecerdasan pelbagaiNilai-nilai murni : Kreatif , berdikari , kerjasamaBahan Bantu Mengajar : Buku teks , carta-carta gambar , lembaran kerja

Langkah/Masa Isi PelajaranAktiviti P & PCatatan

Set Induksi(8 minit)

Menunjukkan gambar susun atur dan mengaitkan pelajaran hari ini.1. Guru menunjukkan beberapa keping gambar yang menggambarkan susun atur di tempat yang berlainan. (Rujuk lampiran)

2. Guru menyuruh murid memerhatikan gambar-gambar tersebut dan memberikan pandangan.

Contoh jawapan :(a) Tersusun atau tidak tersusun.

3. Guru mengaitkan jawapan murid dengan pelajaran hari ini.

Gambar susun atur barang

Langkah 1(10 minit)

Penerangan cara menyusun atur barang yang sesuai

1. Murid diminta merujuki buku teks pada halaman 123 dan 124 tentang cara menyusun atur barang jualan.

2. Guru menerangkan cara yang sesuai untuk menyusun atur barang yang hendak dijual.Buku Teks

Langkah 2(20 minit)

Aktiviti menyusun atur barang

1. Guru membahagikan murid-murid kepada beberapa kumpulan.

2. Guru meminta setiap kumpulan murid menjalankan aktiviti menyusun atur barang untuk persediaan jualan yang terdapat dalam buku teks pada halaman 124.

Langkah/Masa Isi PelajaranAktiviti P & PCatatan

Langkah 3(15 minit)

Penilaian1. Setelah menjalankan aktiviti menyusun atur barang di dalam kelas, guru perlu meminta murid menilai susun atur barang tersebut.

2. Murid diberi borang penilaian susun atur barang jualan untuk menilai susun atur barang yang telah dibuat oleh setiap kumpulan.

BORANG PENILAIAN SUSUN ATUR BARANG

Nama Kumpulan :Kelas :

BilAspek PenilaianMarkahMarkah Penuh

1.Kekemasan20

2.Kebersihan10

3.Keselamatan10

4.Menarik20

5.Pengelasan Barang20

6.Mudah Diambil20

Jumlah

Borang Penilaian

Penutup(7 minit)

Membuat Rumusan1. Guru dan murid membuat rumusan tentang pelajaran pada hari ini.

PENGAKUANSaya akui karya ini adalah karya saya sendiri kecuali nulikan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

Tandatangan:Nama penulis: HEAH KOOI SUAN Tarikh : 14 Julai 2012PENGHARGAAN

Saya, Heah Kooi Suan dari Kumpulan Matematik 1 di sini ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah saya, En. Zainudin B. Abdulah. Beliau telah memberi banyak tunjuk ajar dan nasihat yang berfaedah kepada saya semasa saya menyiapkan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) dan Bahan Bantu Mengajar (BBM) ini. Tanpa bantuan En. Zainudin B. Adbdulah , saya pasti tidak dapat menyelesaikan tugasan saya dengan lancar dan berjaya. KANDUNGAN Isi Kandungan 1. Biodata Pelajar ( Profil )12. Pengakuan 23. Penghargaan 34. Rancangan Pengajaran Harian 4 - 75. Bahan Bantu Mengajar (BBM)8 - 146. Refleksi 15 - 167. Lampiran (a) Borang Penilaian17(b) Buku Teks muka surat 123, 124 dan 125 18 - 20 RefleksiSemasa saya menerima Tugasan Projek daripada penysyarah pada 23 Jun 2012 saya berasa amat tertekan. Setelah pensyarah memberi penjelasan cara membuat tugasan tersebut barulah saya ada sedikit gambaran bagaimana hendak memulakan tugasan tersebut.Saya mula mencari bahan dan maklumat di merata-rata tempat. Antaranya berkunjung ke perpustakaan awam di Seberang Jaya , berbincang dengan kawan dan melayari internet.Semasa saya mencari bahan rujukan, saya menghadapi pelbagai masalah kerana saya kurang pakar mengenai tajuk yang sesuai dan jarang menggunakan komputer.Ketika saya membaca nota-nota yang saya layari, saya dapatlah gambaran yang jelas bagaimana saya akan menyediakan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) dan Bahan Bantu Mengajar (BBM) yang sesuai. Saya akan mencari dan menyediakan gambar-gambar yang sesuai dan menarik untuk mengajar anak murid saya.

Pada pendapat saya, persediakan rancangan pengajaran harian (RPH) amat penting dalam pengajaran kemahiran hidup. Rancangan yang bersistematik akan memudahkan murid-murid memahami pengajaran yang disampaikan. Penggunaan Bahan Bantu Mengajar yang sesuai dan menarik juga dapat menarik perhatian mudi-murid untuk mengikuti pengajaran guru. Bagi murid-murid zaman ini, mereka lebih peka akan gambar yang berwarna-warni. Oleh itu, sampailah masa kita berubah cara pengajaran yang hanya menggunakan kapur dan papan hitam. Kaedah ini telah berlalu dan kurang menarik minat murid.Kesimpulannya, walaupun susah dan letih untuk menghasilkan tugasan projek ini di samping keluarga yang tersayang. Saya berasa bertuah kerana cabaran ini memberi banyak input dan idea baru kepada supaya untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran saya.Jutaan terima kasih ingin saya sampaikan kepada pensyarah yang banyak memberi tunjuk ajar kepada saya yang cetek ilmu ini , terutamanya dalam dunia teknologi ini.

SetInduksi(5 minit) 1. Menunjukkan lukisanskematik dan bergambar litarelektronik.1. Guru bersoal jawabdengan murid tentanglukisan skematik yangtelah dipelajari padatahun 4 danmembandingkansimbolnya.2. Guru mengaitkan perkara di atas dengan pelajranpada hari ini.