‘Round Midnight (Około Północy) - theblues- ?· ‘Round Midnight (Około Północy) Wpisany przez…

Embed Size (px)

Text of ‘Round Midnight (Około Północy) - theblues- ?· ‘Round Midnight (Około Północy) Wpisany...

 • Round Midnight (Okoo Pnocy)

  Wpisany przez blueseverWtorek, 09 Kwiecie 2013 20:20 - Zmieniony Niedziela, 16 Czerwiec 2013 21:04

  Round Midnight (Okoo Pnocy)

  Zgodnie z treci ksiki Thomasa Fitterlinga Thelonious Monk: His Life and Music, Monknapisa Round Midnightwtedy gdy mia dopiero 18 lat. Osiem lat pniej, w 1944 roku, pianista Bud Powell nakonitrbacza Cootie Williamsado nagrania tego utworu. W zalenoci od tego czy kto wierzy w tak czy inn wersj historii,Williams zmieni go mocno, troszeczk lub wcale. W kadym razie kompozycja Monka podoryginalnym tytuem Round About Midnight,bya gwnym tematem nagrania Cootie Williams Orchestra.

  Round Midnight

  Pierwsze nagranie swojego najwikszego hitu dokonane przez Theloniousa Monka nastpiodopiero trzy lata po nagraniu Williamsa. Kompozytor nagra potem Round Midnightwielokrotnie i nie ma nic dziwnego w tym, e od jego nagra zaczynaj ci, ktrzy ucz si tejmelodii. Jego oryginalna wersja nagrana dla Blue Note (The Best of the Blue Note Years) jestmoe najbardziej znaczca w historii, za to solowe nagranie fortepianowe z 1957 roku dlaRiverside (Thelonious Himself) oferuje najintymniejsze spojrzenie na zwizek Monka z t melodi.

  1 / 4

 • Round Midnight (Okoo Pnocy)

  Wpisany przez blueseverWtorek, 09 Kwiecie 2013 20:20 - Zmieniony Niedziela, 16 Czerwiec 2013 21:04

  Cootie Williams

  Thelonious Monk (1917 - 1982), amerykaski pianista i kompozytor dorasta w Nowym Jorku.Spdzi zreszt wikszo swego ycia w tym miecie grajc w nocnych klubach muzycznych.W latach 40-tych nalea do pierwszych grajcych w stylu be-bop. Jego wasny styl by cierpki,z dysonansow harmoni, zmiennymi rytmami i z melodycznymi inprowizajami. Byo to subtelnepoczenie cynizmu, humoru i ciepej interpretacji.

  Thelonious Monk

  piewna melodia Round Midnight jest nasczona czarn melancholi, jakby kontynuujcwczesne ballady Monka, takie jak Pannonica i Crepuscule With Nellie.Pewne nieuporzdkowanie arranacji z drastycznie zwichrowanymi progresjami akordowymi umoliwia szeroki wachlarz moliwoci interpretacyjnych.

  2 / 4

 • Round Midnight (Okoo Pnocy)

  Wpisany przez blueseverWtorek, 09 Kwiecie 2013 20:20 - Zmieniony Niedziela, 16 Czerwiec 2013 21:04

  Thelonious Monk - 'Round Midnight 1947

  Pocztkowa progresja akordw I -VI -II7 -V7 przypomina t z utworu Alone Together. Dwanastpne takty s unikalne; po I - IV nastpuje schodzca progresja, ktra koczy si krtkim,faszywym akordem zmieniajcym subdominant na Ab. Modulacja Bm7-E7-Bbm7-Eb7prowadzi adn schodzc w d melodi. Akordy Bm7 i E7 s grnym upikszeniem V7 -I7(V7 z IV) ale su te jako to melodycznej sekwencji przynoszcej ywy i dosy nieoczekiwanytonalny koloryt.

  Thelonious Monk - 'Round Midnight 2007

  Sekcja B, ktra brzmi wszdzie w istocie opiera si o progresj VI7(b5) -II7 -V7 wykorzystujetrytonowy substytut w II7, pozwala jednoczenie linii basowej na chromatyczne zejcie.Powtrzone dwukrotnie jest kontunuowane w d. Mona by oczekiwa tu progresji II7 -V7 -I wGb, w tonacji durowej, jednak Monk lubi robi rzeczy nieoczekiwane, std jego akordy sbardziej kolorystyczne niz funkcjonalne. Najlepsza rada dla uczcych si tego utworu jest taka:jeli ju poznasz gwn melodi suchaj uwanie linii basu.

  3 / 4

 • Round Midnight (Okoo Pnocy)

  Wpisany przez blueseverWtorek, 09 Kwiecie 2013 20:20 - Zmieniony Niedziela, 16 Czerwiec 2013 21:04

  Thelonious Monk Round Midnight jest jedn z nielicznych kompozycji Monka, ktra zostaa opatrzona tekstem.Sowa napisa Bernie Hanigen. Cae mnstwo jazzowych i popowych wokalistw i wokalisteknagrao swoje interpretacje, poczwszy od pierwszych ladies jazzu Billie Holliday i ElliFitzgerald a do zespou all-stars prowadzonego przez Bobby McFerrina w tytuowej ciecedwikowej filmu z gwiazd saksofonu Dexterem Gordonem w roli gwnej.

  'Round Midnight Dla wikszoci ludzi najlepsz, wzorcow interpretacj wcale nie popisa si sam autor,Thelonious Monk lecz Miles Davis, z swoim porywajcym nagraniem. Decydujcymmomentem dla Round Midnight, ale wanym te dla wiatowego jazzu, jak i samego MilesDavisa by jego wystp w 1955 roku na Newport Jazz Festival. Koncert ten jest uwaany zacomeback Davisa po jego problemach narkotykowych, ktry zaowocowa kontraktem zColumbia Records i w konsekwencji wydaniem w 1956 roku definitywnego nagrania RoundMidnight na pycie Round About Midnight LP w skadziez John Coltranem (ts), Redem Garlandem(p), Paulem Chambersem (b) i Philly Joe Jonesem(d).

  Miles Davis at Newport 1955 Round Midnight jest opisywany jako zowrogo pikna ballada z uczuciem po godzinach,ktre odnajduje brzmienie tego utworu wieym i oryginalnym dekad po dekadzie. Pozostajcew pamici nutki s bliskie realnoci. Bernie Hanigen napisa wzruszajcy tekst o chwiejnymmiosnym romansie, w efekcie stajcym si smutkiem: Czuj smutek ...moje serce jest cigle z Tob I dalej Niech nasze serca niesie wiatr ...Niech anioy piewaj.

  Miles Davis - 'Round About Midnight 1956 "'Round Midnight" jest najczciej nagrywanym standardem jazzowym napisanym przezmuzyka jazzowego. Znajduje si ju na ponad 1000 albumach, praktycznie z kadego gatunkumuzycznego. 'Round Midnight lyrics: It begins to tell, 'round midnight, midnight. I do pretty well, till after sundown, Suppertime I'mfeelin' sad; But it really gets bad, 'round midnight. Memories always start 'round midnight Haven't got the heart to stand those memories, When my heart is still with you, And ol'midnight knows it, too. When a quarrel we had needs mending, Does it mean that our love isending. Darlin' I need you, lately I find You're out of my heart, And I'm out of my mind. Letour hearts take wings' 'round midnight, midnight Let the angels sing, for your returning. Tillour love is safe and sound. And old midnight comes around. Feelin' sad, really gets bad Round.....Round.......Round....Mid.....night....

  'Round Midnight

  4 / 4