of 105 /105
Enzim Kinetiği Tepkimenin hızını bir çok faktör etkiler: Kimyasal kinetik (kinetik-çarpışma teorisi) iki kilit kavrama dayanır: 1.Sadece çarpışan, yanı birbirlerine bağ oluşturma mesafesine kadar yaklaşan moleküller tepkimeye girebilir. 2. Her kimyasal tepkime için bir enerji engeli bulunur, tepkimenin olabilmesi için bu engelin aşılması zorunludur.

Enzim Kinetiği (Prof. Dr. Sabahattin Muhtaroğlu)

Embed Size (px)

Text of Enzim Kinetiği (Prof. Dr. Sabahattin Muhtaroğlu)

Invalid document format