of 23 /23
77 11/14 Porezi Stjecanje i isporuka novih i rabljenih osobnih automobila u EU Milivoj Friganović, mag. oec. Sadržaj: 1. Posebni porez na motorna vozila 79 1.1. Posebni porez na motorna vozila (trošarina) namijenjena za uporabu na cestama u RH-a 79 1.1.1. Predmet oporezivanja 79 1.1.2. Porezni obveznici i nastanak porezne obveze 80 1.1.3. Utvrđivanje porezne osnovice i visina posebnog poreza 81 Primjer 1. Izračun posebnog poreza (trošarine) kod stjecanja novog osobnog automobila iz države članice EU 82 1.1.4. Način obračuna i plaćanja posebnog poreza 83 1.1.5. Kupnja rabljenih automobila, utvrđivanje porezne osnovice i visine posebnog poreza 83 Primjer 2. Izračun posebnog poreza na rabljena motorna vozila (trošarine) 84 1.1.6. Povrat posebnog poreza na motorna vozila 85 1.2. Posebni porez na stjecanje motornih vozila u RH-a 85 Primjer 3. - Izračun posebnog poreza na stjecanje motornog vozila 86 2. Stjecanje novih osobnih automobila iz EU 87 2.1. Definicija novog osobnog automobila prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost 87 2.2. Osobni automobili za koja je ograničeno pravo na odbitak pretporeza 87 2.3. Stjecanje novih osobnih automobila iz EU 88 2.3.1. Tuzemni porezni obveznik kupuje (stječe) od poreznog obveznika iz EU novi osobni automobil za osobni prijevoz zaposlenika i članova uprave 90 Primjer 4. - Stjecanje novog osobnog automobila od poreznog obveznika iz države članice EU za osobni prijevoz zaposlenika i članova uprave 90 2.3.2. Tuzemni porezni obveznik kupuje (stječe) od poreznog obveznika iz EU novi osobni automobil za obavljanje djelatnosti 91 Primjer 5. - Stjecanje novog osobnog automobila od poreznog obveznika iz države članice EU za obavljanje djelatnosti 91 Primjer 6. - Stjecanje novog osobnog automobila od građanina iz države članice EU za obavljanje djelatnosti 91 2.3.3. Građani kao stjecatelji novih osobnih automobila iz države članice EU 92 Primjer 7. - Građanin iz RH kupuje novi osobni automobil u Austriji 92 2.3.4. Stjecanje novih osobnih automobila za daljnju prodaju 92 Primjer 8. - Stjecanje novih osobnih automobila za daljnju prodaju 92 3. Stjecanje rabljenih osobnih automobila iz EU 92 3.1. Tuzemni porezni obveznik kupuje (stječe) od poreznog obveznika iz EU rabljeni osobni automobil za osobni prijevoz zaposlenika i članova uprave 94

Stjecanje i isporuka novih i rabljenih osobnih · 5) druga motorna vozila prenamijenjena u motorna vozila iz točke 1., 2., 3. i 4. Posebno ističemo da motorna vozila koja se isključivo

 • Author
  others

 • View
  6

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Stjecanje i isporuka novih i rabljenih osobnih · 5) druga motorna vozila prenamijenjena u motorna...

 • 77

  11/14

  Pore

  zi

  Stjecanje i isporuka novih i rabljenih osobnih automobila u EU

  Milivoj Friganović, mag. oec.

  Sadržaj:

  1. Posebni porez na motorna vozila 79

  1.1. Posebni porez na motorna vozila (trošarina) namijenjena za uporabu na cestama u RH-a 79

  1.1.1. Predmet oporezivanja 79

  1.1.2. Porezni obveznici i nastanak porezne obveze 80

  1.1.3. Utvrđivanje porezne osnovice i visina posebnog poreza 81

  Primjer 1. Izračun posebnog poreza (trošarine) kod stjecanja novog osobnog automobila iz države članice EU 82

  1.1.4. Način obračuna i plaćanja posebnog poreza 83

  1.1.5. Kupnja rabljenih automobila, utvrđivanje porezne osnovice i visine posebnog poreza 83

  Primjer 2. Izračun posebnog poreza na rabljena motorna vozila (trošarine) 84

  1.1.6. Povrat posebnog poreza na motorna vozila 85

  1.2. Posebni porez na stjecanje motornih vozila u RH-a 85

  Primjer 3. - Izračun posebnog poreza na stjecanje motornog vozila 86

  2. Stjecanje novih osobnih automobila iz EU 87

  2.1. Definicija novog osobnog automobila prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost 87

  2.2. Osobni automobili za koja je ograničeno pravo na odbitak pretporeza 87

  2.3. Stjecanje novih osobnih automobila iz EU 88

  2.3.1. Tuzemni porezni obveznik kupuje (stječe) od poreznog obveznika iz EU novi osobni automobil za osobni prijevoz zaposlenika i članova uprave 90

  Primjer 4. - Stjecanje novog osobnog automobila od poreznog obveznika iz države članice EU za osobni prijevoz zaposlenika i članova uprave 90

  2.3.2. Tuzemni porezni obveznik kupuje (stječe) od poreznog obveznika iz EU novi osobni automobil za obavljanje djelatnosti 91

  Primjer 5. - Stjecanje novog osobnog automobila od poreznog obveznika iz države članice EU za obavljanje djelatnosti 91

  Primjer 6. - Stjecanje novog osobnog automobila od građanina iz države članice EU za obavljanje djelatnosti 91

  2.3.3. Građani kao stjecatelji novih osobnih automobila iz države članice EU 92

  Primjer 7. - Građanin iz RH kupuje novi osobni automobil u Austriji 92

  2.3.4. Stjecanje novih osobnih automobila za daljnju prodaju 92

  Primjer 8. - Stjecanje novih osobnih automobila za daljnju prodaju 92

  3. Stjecanje rabljenih osobnih automobila iz EU 92

  3.1. Tuzemni porezni obveznik kupuje (stječe) od poreznog obveznika iz EU rabljeni osobni automobil za osobni prijevoz zaposlenika i članova uprave 94

 • 78

  11/14

  Stjecanje i isporuka novih i rabljenih osobnih automobila u EU

  Milivoj Friganović, mag. oec.

  Pore

  zi

  Primjer 9. - Stjecanje rabljenog osobnog automobila od poreznog obveznika iz države članice EU za osobni prijevoz zaposle-nika i članova uprave 94

  3.2. Tuzemni porezni obveznik kupuje (stječe) od poreznog obveznika iz EU rabljeni osobni automobil za obavljanje djelatnosti 95

  Primjer 10. - Stjecanje rabljenog osobnog automobila od poreznog obveznika iz države članice EU za obavljanje djelatnosti 95

  3.2. Tuzemni porezni obveznik kupuje (stječe) od poreznog obveznika iz EU rabljeni osobni automobil radi daljnje prodaje 95

  3.3. Tuzemni porezni obveznik kupuje (stječe) rabljeni osobni automobil od građana i ostalih osoba koje nisu upisane u registar obveznika PDV-a a niti su registrirane samo za potrebe PDV-a iz EU 95

  3.4. Građani i ostale osobe koje nisu upisane u registar obveznika PDV-a a niti su registrirane samo za potrebe PDV-a iz EU kupuju (stječu) rabljeni osobni automobil od poreznih obveznika 96

  3.5. Građani i ostale osobe koje nisu upisane u registar obveznika PDV-a a niti su registrirane samo za potrebe PDV-a iz EU kupuju (stječu) rabljeni osobni automobil od osoba koje nisu porezni obveznici 96

  3.7. Tuzemni porezni obveznik kupuje (stječe) od preprodavatelja iz EU, koji primjenjuje posebni postupak oporezivanja, rabljeni osobni automobil 96

  3.8. Građani i ostale osobe koje nisu upisane u registar obveznika PDV-a a niti su registrirane samo za potrebe PDV-a, iz EU kupuju (stječu) rabljeni osobni automobil od preprodavatelja koji primjenjuje posebni postupak oporezivanja 96

  4. Isporuka novih i rabljenih osobnih automobila u EU 97

  4.1. Isporuka novih osobnih automobila u EU 97

  Primjer 11. - Prodaja novog osobnog automobila u drugu državu članicu EU 97

  4.1.1. Odbitak pretporeza kod isporuka novog prijevoznog sredstva (povrat PDV-a) 98

  Primjer 12. - Povrat PDV-a pri prodaji novog osobnog automobila u drugu državu članicu EU od strane građanina RH 98

  4.2. Isporuka rabljenih osobnih automobila u EU 98

  5. Povrat posebnog poreza na motorna vozila (trošarine) 99

  Primjer 13. - Povrat posebnog poreza na motorna vozila (trošarine) prema tablici 2. iz Pravilnika 99

  Objavite svoje financijske izvještaje u RiPup-uCijena: 980,00 kn + PDVTel.: 01 / 49 21 737

 • 79

  11/14

  Stjecanje i isporuka novih i rabljenih osobnih automobila u EU

  Milivoj Friganović, mag. oec.

  Pore

  zi

  Stjecanje (nabava) novih osobnih automobila iz druge države čla-nice EU plaća kupac iz RH-a neovisno o tome da li je on porezni ob-veznik ili nije. Na dalje kupac iz RH je obvezan platiti i posebni porez na motorna vozila (trošarinu) koju naplaćuje Carinska uprava o čemu detaljno pišemo na početku članka.

  Kupac (porezni obveznik u RH-a) koji stječe rabljeni osobni au-tomobil za vlastite potrebe i porezni obveznik (u RH-a) koji stječe rabljeni osobni automobil za daljnju prodaju od poreznih obveznika iz druge države EU obvezan je obračunati i platiti PDV-e u RH-a na stjecanje po stopi od 25%.

  Kupci iz RH-a koji su porezni obveznici ili to nisu i koji stječu rablje-ne osobne automobile od prodavatelja iz EU (koji su osobe koje nisu porezni obveznici) nemaju obvezu obračunavanja i plaćanja PDV- a na stjecanje u RH-a ali imaju obvezu plaćanja posebnog poreza na motorna vozila (trošarinu) i 5% posebnog poreza na stjecanje rablje-nih motornih vozila.

  Na dalje, kupci iz RH-a koji su porezni obveznici ili to nisu (npr. građani) i koji stječu rabljene osobne automobile od preprodavatelja iz EU nemaju obvezu obračunavanja i plaćanja PDV- a na stjecanje u RH-a (jer je PDV obračunat i plaćen u posebnom postupku opore-zivanja marže u državi članici EU) i imaju obvezu plaćanja samo 5% posebnog poreza na stjecanje rabljenih motornih vozila.

  Isporuke novih osobnih automobila u drugu državu članicu EU oslobođene su plaćanja PDV-a u RH-a i to bez obzira kome su isporu-ke obavljene i bez obzira da li je isporuku novog osobnog automobila iz RH-a obavio porezni obveznik ili osoba koja to nije. Naravno, ove isporuke će se oporezovati u drugoj državi članici EU-a kao stjecanje novih osobnih automobila.

  Oporezivanje prodaje rabljenih osobnih automobila isporučenih u drugu državu članicu EU ovisi o sljedećim čimbenicima: tko je kupac rabljenih osobnih automobila te da li je isporučitelj rabljenih osob-nih automobila porezni obveznik čija je isporuka obavljena prema redovnom ili prema posebnom postupku oporezivanja marže. Da-kle, imajući u vidu gore navedene čimbenike koji odlučuju o načinu oporezivanja rabljenih osobnih automobila, kada se oni prodaja iz RH-a u druge države članice EU-a, možemo reći da postoje tri načina oporezivanja rabljenih osobnih automobila o čemu detaljno pišemo.

  U članku smo obradili i povrat PDV-a u slučaju isporuke novog prijevoznog sredstva te povrat posebnog poreza na motorna vozila (trošarine).

  O svemu navedenom čitajte u nastavku članka.

  1. Posebni porez na motorna vozilaZakon o posebnom porezu na motorna vozila („Narodne novine“,

  broj 15/13 i 108/13) uređuje plaćanje posebnog poreza na motorna vozila namijenjena za uporabu na cestama u Republici Hrvatskoj dok se Pravilnikom o posebnom porezu na motorna vozila („Narodne novine“, broj 52/13, 90/13, 140/13 i 116/14) uređuju posebnosti u provedbi Zakona o posebnom porezu na motorna vozila.

  Na početku treba odmah reći da Zakon o posebnom porezu na motorna vozila propisuje dva različita posebna poreza na motorna vozila i to:

  posebni porez na motorna vozila (ili trošarina na motorna vozila kako se ovaj porez uobičajeno naziva u javnosti i kod trgovaca motornim vozilima) namijenjena za uporabu na ce-stama u Republici Hrvatskoj i

  posebni porez na stjecanje motornih vozila koji se plaća na stjecanje rabljenih motornih vozila u Republici Hrvatskoj - ako to stjecanje odnosno isporuka ne podliježe oporezivanju PDV-om ili porezom na nasljedstva i darove sukladno članku 6. do

  15. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regional-ne) samouprave („Narodne novine“, broj „Narodne novine“, broj 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 – Odluka USRH, 73/08 i 25/12).

  Trgovac je svaka osoba registrirana za obavljanje djelatnosti pro-daje motornih vozila u Republici Hrvatskoj koja radi daljnje prodaje uvozi nova motorna vozila ili ih nabavlja od proizvođača, drugih tr-govaca ili uvoznika u Republici Hrvatskoj ili koja nova motorna vozila unosi iz druge države članice Europske unije.

  Trgovac rabljenim motornim vozilima je svaka osoba registri-rana za obavljanje djelatnosti prodaje motornih vozila u Republici Hrvatskoj koja radi daljnje prodaje uvozi ili unosi rabljena motorna vozila u Republiku Hrvatsku ili takva motorna vozila nabavlja u Re-publici Hrvatskoj.

  Prema članku 19. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila proizvođač, trgovac i trgovac rabljenim motornim vozilima je du-žan nadležnom carinskom uredu prema mjestu svog sjedišta ili pre-bivališta najkasnije osam dana prije početka obavljanja djelat-nosti proizvodnje ili prodaje motornih vozila na području Republike Hrvatske podnijeti prijavu za upis u registar proizvođača i trgovaca motornih vozila. Proizvođač i trgovac dužan je, uz prijavu za upis u registar proizvođača i trgovaca motornih vozila, položiti instrument osiguranja plaćanja posebnog poreza koji može biti u obliku: ban-kovne garancije čiji rok ne može biti kraći od roka u kojem obveza uplate može nastati, produžen za tri mjeseca ili bjanko zadužnice ili zadužnice.

  1.1. Posebni porez na motorna vozila (trošarina) namijenjena za uporabu na cestama u RH

  1.1.1. Predmet oporezivanja

  Zakon o posebnom porezu na motorna vozila uređuje plaćanje po-sebnog poreza na motorna vozila (u daljnjem tekstu: posebni porez) namijenjena za uporabu na cestama u Republici Hrvatskoj i pred-stavlja prihod Državnog proračuna Republike Hrvatske.

  Prema članku 5. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila, predmet oporezivanju su motorna vozila na koje nije obračunat i plaćen posebni porez u Republici Hrvatskoj a koja se registriraju su-kladno posebnim propisima:

  1) osobni automobili i ostala motorna vozila konstruirana pr-venstveno za prijevoz osoba, uključujući motorna vozila tipa karavan, kombi i trkaće automobile iz tarifnih oznaka KN: 8703 21, 8703 22, 8703 23, 8703 24, 8703 31, 8703 32, 8703 33 i 8703 90, osim sanitetskih vozila, dostavnih „van“ vozila i vozila posebno prilagođenih za prijevoz osoba s invalidi-tetom,

  2) motocikli (uključujući i mopede), bicikli i slična vozila s po-moćnim motorom, sa ili bez bočne prikolice iz tarifnih oznaka KN: 8711 20, 8711 30, 8711 40, 8711 50 i 8711 90,

  3) „pick-up“ vozila s dvostrukom kabinom, neovisno o njihovom razvrstavanju u kombiniranoj nomenklaturi,

  4) ATV“ vozila, neovisno o njihovom razvrstavanju u kombinira-noj nomenklaturi,

  5) druga motorna vozila prenamijenjena u motorna vozila iz točke 1., 2., 3. i 4.

  Posebno ističemo da motorna vozila koja se isključivo pokreću na električni pogon nisu predmet oporezivanja.

  Pod pojmom dostavna „van“ vozila smatraju se motorna vozila izve-dena iz karoserije osobnih automobila s najviše jednim redom sjedala

 • 80

  11/14

  Stjecanje i isporuka novih i rabljenih osobnih automobila u EU

  Milivoj Friganović, mag. oec.

  Pore

  zi

  ili motorna vozila izvedena iz karoserije kombi vozila s najviše dva reda sjedala koja se kod nadležnog tijela registriraju kao teretna vozila.

  Na dalje pod pojmom „plug in“ smatra se hibridno električno vozilo a to je motorno vozilo koje za pogonske elemente ima motor s unutarnjim izgaranjem i električni motor čije se baterije, osim iz vlastitog sustava, mogu nadopunjavati i iz vanjskih izvora električne energije.

  „ATV“ vozila (engl. all-terrain vehicle) smatra se vozilo koje se može kretati svim vrstama terena.

  Dakle, predmetom oporezivanja posebnim porezom nisu: sanitetska vozila, dostavna „van“ vozila i vozila posebno prilagođena za prijevoz osoba s invaliditetom, motorno vozilo isključivo na električni pogon, vozila koja se prodaju osobama sa sjedištem ili prebivalištem izvan RH-a za uporabu na cestama izvan RH-a, motorna vozila koja se pro-daju osobama ili institucijama iz člana 15. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila koja su oslobođena ili izuzeta od plaćanja posebnog poreza (npr. ako su namijenjena za službene potrebe diplomatskih i konzularnih predstavništava te posebnih misija akreditiranih u Repu-blici Hrvatskoj, pod uvjetom uzajamnosti, osim konzularnih predstav-ništava koje vode počasni konzularni dužnosnici i dr.

  1.1.2. Porezni obveznici i nastanak porezne obveze

  Poreznim obveznikom ne smatra se ni leasing društvo, neovisno o tome nabavlja li motorna vozila koja će davati u operativni ili financij-ski leasing. Pri nabavi motornih vozila trgovac treba u ime i za račun stjecatelja (u ovom slučaju leasing društva) obračunati i platiti posebni porez te teretiti stjecatelja odnosno zaračunati iznos posebnog poreza i prikazati ga kao prolaznu stavku u svojim poslovnim knjigama.

  Obveznik plaćanja posebnog poreza (porezni obveznik) je:1) fizička i pravna osoba koja, radi uporabe na cestama u Repu-

  blici Hrvatskoj, stječe motorno vozilo koje je oporezivo po-sebnim porezom u Republici Hrvatskoj ili koja takvo motor-no vozilo, na koje nije obračunat i plaćen posebni porez, uvozi ili unosi (stječe iz države članice EU) u Republiku Hrvatsku.

  2) osoba koja je izvršila prenamjenu drugog motornog vozila (koje nije oporezivo posebnim porezom) u motorno vozilo koje se oporezuje posebnim porezom.

  3) osoba koja je nezakonito uporabila motorno vozilo na po-dručju Republike Hrvatske.

  Osobom koja je nezakonito uporabila motorno vozilo na području Republike Hrvatske smatra se i osoba koja je sudjelovala u nezakonitoj uporabi motornog vozila na području Republike Hrvatske, a znala je ili je prema okolnostima slučaja morala znati da je takva uporaba ne-zakonita te osoba koja je odnosno motorno vozilo stekla u vlasništvo ili posjed premda je u trenutku stjecanja ili primitka motornog vozila znala ili je prema okolnostima slučaja morala znati da je motorno vozilo u nezakonitoj uporabi na području Republike Hrvatske.

  Ako je više osoba odgovorno za plaćanje posebnog poreza za pla-ćanje odgovaraju solidarno.

  Sukladno članku 14. Zakona o posebnom porezu na motorna vo-zila, fizička ili pravna osoba s prebivalištem ili sjedištem u Republici Hrvatskoj koja iznajmi, uzme u leasing ili posudi motorno vozilo registrirano u drugoj državi članici Europske unije radi uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj u trajanju dužem od 15 dana obvezna je prijaviti se carinskom uredu u roku od tri dana od dana ulaska na područje Republike Hrvatske te u daljnjem roku od 15 dana od dana prijave carinskom uredu nadležnom prema svom sje-dištu ili prebivalištu podnijeti poreznu prijavu radi obračuna i plaća-nja posebnog poreza.

  Neprijavljivanje motornog vozila nadležnom carinskom uredu u na-vedenom slučaju smatra se nezakonitom uporabom motornog vozila na području Republike Hrvatske.

  Osoba koja je posudila motorno vozilo te najmoprimac ili primatelj leasinga može najranije 14 dana prije prestanka posudbe odno-sno isteka ili ranijeg raskida ugovora o najmu ili leasingu prijaviti motorno vozilo carinskom uredu kojem je podnesena porezna prijava koji će odgovarajućom primjenom članka 18. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila utvrditi iznos povrata posebnog poreza.

  Zahtjevu za povrat posebnog poreza prilaže se:1) dokaz da je na motorno vozilo plaćen posebni porez sukladno

  odredbama ovoga Zakona,2) drugi dokazi koje Carinska uprava smatra potrebnim ovisno o

  okolnostima slučaja.Člancima 16. i 17. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila

  propisani su slučajevi (situacije) kada se ne smatra da je motorno vozilo nezakonito upotrebljevano na području Republike Hrvatske.

  U nastavku dajemo tabelu kojom pokazujemo nastanak obveze obračunavanja i plaćanja posebnog poreza po poreznim obveznicima.

  Tablica - Nastanak obveze obračunavanja i plaćanja posebnog poreza po obveznicima posebnog poreza

  R.br.

  Tko je obveznik obračuna i uplate posebnog poreza

  Kada nastaje porezna obveza

  Napomena

  1.

  Proizvođač ili trgovac (osim ako se radi o nabavi motornog vozila za vlastite potrebe)

  Prilikom izdavanja računa za prodaju motornog vozila (novog ili rablje-nog) osobi koja nije trgovac

  Obveza je proizvođača i trgovca da u ime i za račun stjecatelja motornog vozila (kupca tj. poreznog obveznika) prije izdavanja računa treba obračunati posebni porez te obračunati iznos upla-titi najkasnije do 15. dana tekućeg mje-seca za prethodni kalendarski mjesec (to je prolazna stavka za proizvođača ili trgovca). Račun koji izdaje proizvođač i trgovac obvezno mora sadržavati naznaku da je posebni porez obračunat u skladu s odredbama Zakona o poseb-nom porezu na motorna vozila

  2.Trgovac rabljenim motornim vozilima

  Prilikom izdavanja računa za prodaju motornog vozila osobi koja nije trgovac

  Porezni obveznik (stjecatelj – fizička ili pravna osoba) dužan je carinskom uredu nadležnom prema svom sjedištu ili prebivalištu podnijeti poreznu prijavu radi obračuna i plaćanja posebnog poreza u roku od pet dana od dana kupnje vozila od trgovca rabljenim motornim vozilima, odnosno 15 dana od dana unosa ili uvoza motornog vozila na područje RH.Međutim, kupac (porezni obveznik) prije stjecanja vozila može opunomoćiti trgovca rabljenim motornim vozilima da u njegovo ime i za njegov račun preda prijavu poreza Carinskom uredu

  3.

  Pravna ili fizička osoba (koja nije trgovac ili trgovac rabljenim motor-nim vozilima)

  Prilikom unosa ili uvoza motornog vozila u RH

  Porezni obveznik stjecatelj – fizička ili pravna osoba) je dužan carinskom uredu nadležnom prema svom sjedištu ili prebivalištu podnijeti poreznu prijavu radi obračuna i plaćanja posebnog poreza u roku od pet dana od dana kupnje vozila od trgovca rabljenim motornim vozilima, odnosno 15 dana od dana unosa ili uvoza motornog vozila na područje Republike Hrvatske

 • 81

  11/14

  Stjecanje i isporuka novih i rabljenih osobnih automobila u EU

  Milivoj Friganović, mag. oec.

  Pore

  zi

  R.br.

  Tko je obveznik obračuna i uplate posebnog poreza

  Kada nastaje porezna obveza

  Napomena

  4.

  Pravna i fizička osoba koja obavi prenamjenu mo-tornog vozila

  Prilikom prena-mjene drugog motornog vozila u motorno vozilo koje se oporezuje posebnim porezom

  Porezni obveznik (osoba koje je izvršila prenamjenu drugog motornog vozila u motorno vozilo na koje se plaća posebni porez) je obvezan carinskom uredu nadležnom prema svom sjedištu ili pre-bivalištu podnijeti poreznu prijavu radi obračuna i naplate posebnog poreza u roku od 15 dana od dana prenamjene motornog vozila.

  5.Trgovac ili trgovac rabljenim motor-nim vozilima

  Prilikom unosa ili uvoza motornog vozila za vlastite potrebe

  Trgovac ili trgovac rabljenim motornim vozilima obvezan je obračunati posebni porez prilikom uvoza ili unosa motornih vozila u RH za vlastite potrebe.

  6.

  Osoba koja je nezakonito uporabila motorno vozilo na području RH

  Kada se utvrdi da su motorna vozila nezakonito uporabljena na području RH

  Posebni porez po službenoj dužnosti utvrđuje i obračunava nadležni carinski ured donošenjem rješenja.

  Bez dokaza o obračunatom odnosno plaćenom posebnom porezu ne može se kod nadležnog tijela obaviti registracija motornog vozila. Porezni obveznik je dužan platiti posebni porez u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja (žalba na rješenje ne odgađa izvršenje).

  Prema članku 5.a Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozi-la, trgovac može registrirati i koristiti testno motorno vozilo najdu-že u trajanju od 6 mjeseci od dana registracije u kojem razdoblju ne nastaje obveza obračunavanja i uplate posebnog poreza.

  Ako nakon isteka razdoblja od 6 mjeseci od dana registracije tr-govac testno motorno vozilo ne proda, dužan je obračunati i platiti posebni porez u iznosu koji bi bio utvrđen za to motorno vozilo na dan izdavanja napomene iz stavka 5. članka 5.a Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila.

  Ako u razdoblju od 6 mjeseci od dana registracije trgovac motorno vozilo proda osobi koja ga stječe radi uporabe na cestama u Republi-ci Hrvatskoj, dužan je na računu o prodaji obračunati posebni porez u iznosu koji bi bio utvrđen za to motorno vozilo na dan izdavanja napomene iz stavka 5. članka 5.a Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila.

  Ako u razdoblju od 6 mjeseci od dana registracije trgovac testno motorno vozilo proda osobi koja ga ne stječe radi uporabe na cesta-ma i registracije u Republici Hrvatskoj ili ako motorno vozilo bude ukradeno ili uništeno, dužan je obračunati i platiti posebni porez u iznosu koji bi bio utvrđen kao iznos povrata za to motorno vozilo pri-mjenom Tablice 2 Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila, ovisno o razdoblju tijekom kojeg je motorno vozilo bilo registrirano u Republici Hrvatskoj. Trgovac je dužan motorno vozilo i iznos po-sebnog poreza iskazati u mjesečnom izvješću iz članka 29. ovoga Pravilnika.

  Prije registracije testnog motornog vozila trgovac je dužan nadlež-nom carinskom uredu prema svom sjedištu priložiti račun kojim je stekao motorno vozilo i izjavu o iznosu posebnog poreza na motorna vozila koji bi bio utvrđen za to motorno vozilo na taj dan. Carinski

  ured će na računu ili posebnom listu papira koji će predati podno-sitelju napisati tiskanim slovima napomenu: „POSEBNI POREZ NA MOTORNO VOZILO ĆE BITI OBRAČUNAT I PLAĆEN NA TEMELJU ČLANKA 5.a PRAVILNIKA. NADLEŽNO TIJELO MOŽE IZVRŠITI RE-GISTRACIJU VOZILA.“ pored čega će staviti pečat carinskog ureda. Preslika računa i izjava o iznosu posebnog poreza na motorna vozila će se zadržati u arhivu carinskog ureda. Na temelju izdane napo-mene smatra se da je posebni porez plaćen i nadležno tijelo može izvršiti registraciju vozila.

  Testno vozilo može biti dano na uporabu jednoj osobi u tra-janju ne dužem od 3 dana. Trgovci su dužni voditi eviden-ciju o uporabi testnih vozila i broju prijeđenih kilometara na dnevnoj osnovi. Uporaba u dužem roku od propisanog ovim člankom ili uporaba o kojoj se ne vodi uredna eviden-cija smatrati će se nezakonitom.

  1.1.3. Utvrđivanje porezne osnovice i visina posebnog poreza

  Sukladno članku 12. Zakona o posebnom porezu na motorna vozi-la, posebni porez na motorna vozila iz članka 5. stavka 1. točke 1., 3. i 5. istog Zakona plaća se:

  u postotku od porezne osnovice na temelju cijene motornog vozila prema tablici 1 i

  postotku od porezne osnovice na temelju cijene motornog vozila ovisno o prosječnoj emisiji ugljičnog dioksida (CO2) izraženoj u gramima po kilometru prema tablicama 2 i 3, ovi-sno o vrsti goriva koje vozilo koristi za promet, na način da se tako dobiveni iznosi zbrajaju.

  Sukladno članku 4. stavku 1. Zakona o posebnom pore-zu, porezna osnovica za izračun iznosa posebnog poreza je prodajna cijena kojom se smatra maloprodajna cijena novog motornog vozila s carinom i porezom na dodanu vrijednost te bez posebnog poreza. U prodajnu cijenu se uključuje i vrijednost dodatne opreme ugrađene u motor-no vozilo.

  Dakle, način izračuna porezne osnovice odnosi se na plaćanje po-sebnog poreza za:

  osobni automobil i ostala motorna vozila konstruirana pr-venstveno za prijevoz osoba, uključujući motorna vozila tipa karavan, kombi i trkaće automobile iz tarifnih oznaka KN: 8703 21, 8703 22, 8703 23, 8703 24, 8703 31, 8703 32, 8703 33 i 8703 90, osim sanitetskih vozila, dostavnih „van“ vozila i vozila posebno prilagođenih za prijevoz osoba s invalidite-tom,

  „pick-up“ vozila s dvostrukom kabinom, neovisno o njihovom razvrstavanju u kombiniranoj nomenklaturi,

  druga motorna vozila prenamijenjena u motorna vozila (osobni automobili i „pick-up“vozila) na koje se plaća posebni porez

 • 82

  11/14

  Stjecanje i isporuka novih i rabljenih osobnih automobila u EU

  Milivoj Friganović, mag. oec.

  Pore

  zi

  Tablica 1.

  Porezna osnovica u kn %

  0,00 do 100.000,00 1

  100.000,01 do 150.000,00 2

  150.000,01 do 200.000,00 4

  200.000,01 do 250.000,00 6

  250.000,01 do 300.000,00 7

  300.000,01 do 350.000,00 8

  350.000,01 do 400.000,00 9

  400.000,01 do 450.000,00 11

  450.000,01 do 500.000,00 12

  500.000,01 do 14

  Tablica 2 – dizelsko gorivo

  Emisija CO2 (g/km) %

  86 do 100 1,5

  101 do 110 2,5

  111 do 120 3,5

  121 do 130 7

  131 do 140 11,5

  141 do 160 16

  161 do 180 18

  181 do 200 20

  201 do 225 23

  226 do 250 27

  251 do 300 29

  301 do 31

  Tablica 3. – benzin, ukapljeni naftni plin, prirodni plin i dizelsko gorivo s razinom emisije ispušnih plinova EURO VI

  Emisija CO2 (g/km) %

  91 do 100 1

  101 do 110 2

  111 do 120 3

  121 do 130 6

  131 do 140 10

  141 do 160 14

  161 do 180 16

  181 do 200 18

  201 do 225 21

  226 do 250 23

  251 do 300 27

  301 do 29

  Na motorna vozila koja za pogon koriste dizelsko gorivo i čija pro-sječna emisija ugljičnog dioksida (CO2) iznosi do najviše 85 grama po kilometru i motorna vozila koja za pogon koriste benzin, ukapljeni naftni plin ili prirodni plin i čija prosječna emisija ugljičnog dioksida (CO2) iznosi do najviše 90 grama po kilometru, ne plaća se po-sebni porez na temelju emisije ugljičnog dioksida (CO2).

  Ako je motorno vozilo koje je predmet oporezivanja izuzeto od postupka homologacije vozila sukladno posebnim propisima, pod-nositelj porezne prijave može zatražiti potvrdu od ovlaštene pravne osobe o prosječnoj emisiji ugljičnog dioksida (CO2) izražene u grami-ma po kilometru. Ako podnositelj prijave ne može podnijeti dokaz o prosječnoj emisiji ugljičnog dioksida (CO2), uzima se da je prosječna emisija za vozila koja za pogon koriste dizelsko gorivo, benzin, uka-pljeni naftni plin i prirodni plin 301 g/km.

  U postupcima koji se vode po službenoj dužnosti radi nezakoni-te uporabe motornih vozila, Carinska uprava će, ako stranka ne raspolaže valjanom potvrdom, od ovlaštene pravne osobe zatražiti podatke o prosječnoj emisiji ugljičnog dioksida (CO2) izraženoj u gra-mima po kilometru. Ako ovlaštena pravna osoba ne može utvrditi prosječnu emisiju ugljičnog dioksida (CO2), uzima se da je prosječna emisija za vozila koja za pogon koriste dizelsko gorivo, benzin, uka-pljeni naftni plin i prirodni plin 301 g/km.

  Za „plug-in“ hibridna električna vozila iznos posebnog poreza utvr-đen na temelju ovoga članka se umanjuje za postotni iznos koji od-govara dosegu vozila u potpuno električnom načinu rada.

  Za kamper vozila (to je motorno vozilo koje sadrži opremu za smještaj, prenoćište i snabdijevanje osoba - ova oprema može biti u obliku kreveta, sjedalica ili kauča, opreme za kuhanje, spremišta za hranu i opreme za njezino pripremanje) iznos posebnog poreza utvrđen na temelju ovoga članka se umanjuje za 85%.

  Primjer 1. - Izračun posebnog poreza (trošarine) kod stjecanja novog osobnog automobila iz države članice EU

  Trgovačko društvo iz Zagreba, „X“d.o.o. stječe novi osobni auto-mobil (koristi benzin kao gorivo) iz Njemačke za potrebe osobnog prijevoza. Račun iznosi 20.000,00 eura odnosno 153.000,00 kuna (primijenjen je srednji tečaj 7,65 HNB na datum stjecanja). S ob-zirom da je riječ stjecanju novog osobnog automobila PDV-e se obračunava i plaća u RH (trgovačko društvo je obvezno podnijeti nadležnoj službi Porezne uprave Obrazac - Sjecanje NPS). Naravno, kako osobni automobil nije registriran u RH-a treba u roku 15 dana od dana unosa motornog vozila na područje RH podnijeti Carinskoj upravi Obrazac 1 - Porezna prijava za obračun i plaćanje posebnog poreza na motorna vozila. Nakon potvrđenih prijava i plaćenog po-sebnog poreza moguće je registrirati osobni automobil.

  Prije podnošenja porezne prijave (Obrazac 1) Carinskoj upravi kojoj se prilažu i propisani prilozi nabrojeni u članku 7. Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila, trgovačko društvo „X“ d.o.o. je pribavilo iz Njemačke dokument COC te potom i Potvrdu o su-kladnosti (mjerodavna institucija je Državni zavod za mjeriteljstvo) na kojoj se nalazi mjerodavan podatak o prosječnoj emisiji CO2 na temelju koje će se odrediti iznos posebnog poreza (u našem slučaju emisija CO2 je 115 g/km pa postotak od osnovice iznosi 3% što proizlazi iz Tablici 3).

  Na temelju porezne prijave Carinska uprava izdaje rješenje teme-ljem kojeg treba platiti posebni porez, carinski ured će na rješenje staviti naznaku da je posebni porez plaćen i s rješenjem i Potvr-dom o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila možete pristupiti postupku prve registracije vozila kod MUP-a RH.

  Zahvaljujemo na vašem povjerenju!Pretplatite se na časopis

  RAČUNOVODSTVO i POREZI u praksi

 • 83

  11/14

  Stjecanje i isporuka novih i rabljenih osobnih automobila u EU

  Milivoj Friganović, mag. oec.

  Pore

  zi

  Izračun PDV-a = 153.000,00 x 25% = 38.250,00 knPorezna osnovica za obračun posebnog poreza = 191.250,00 kn (153.000,00 + 38.250,00)Izračun posebnog poreza: 191.250,00 x 4% = 7.650,00 kn 191.250,00 x 3% = 5.737,50 knUkupno posebni porez = 13.387,50 kn

  Prema članku 13. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila iz članka 5. stavka 1. točke 2., 4. i 5. istog Zakona plaća se u postot-ku od porezne osnovice na temelju cijene motornog vozila ovisno o obujmu motora u kubičnim centimetrima prema tablici 4 i postotku od porezne osnovice na temelju razine emisije ispušnih plinova pre-ma tablici 5, na način da se tako dobiveni iznosi zbrajaju.

  Dakle, način izračuna porezne osnovice odnosi se na plaćanje po-sebnog poreza za:

  motocikli (uključujući i mopede), bicikli i slična vozila s po-moćnim motorom, sa ili bez bočne prikolice iz tarifnih oznaka KN: 8711 20, 8711 30, 8711 40, 8711 50 i 8711 90,

  „ATV“ vozila, neovisno o njihovom razvrstavanju u kombinira-noj nomenklaturi,

  druga motorna vozila prenamijenjena u motorna vozila (motocikli, mopedi, bicikli i slična vozila s pomoćnim mo-torom, sa ili bez bočne prikolice te „ATV“ vozila) na koje se plaća posebni porez.

  Tablica 4.

  Obujam motora u kubičnim centimetrima (cm3) %

  51 do 125 2,5

  126 do 250 3

  251 do 400 3,5

  401 do 600 4

  601 do 800 4,5

  801 do 1000 5

  1001 do 5,5

  Tablica 5.

  Razina emisije ispušnih plinova %

  Euro III 5

  Euro II 10

  Euro I 15

  1.1.4. Način obračuna i plaćanja posebnog poreza

  Posebni porez na motorna vozila plaća se u korist računa Držav-nog proračuna RH broj: HR1210010051863000160 koji se vodi kod HNB-a s pozivom na broj 68-1147 – OIB stjecatelja vozila.

  Prema članku 7. Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila, porezna prijava radi obračuna i plaćanja posebnog poreza iz član-ka 9. stavaka 2. i 3. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila podnosi se nadležnom carinskom uredu u dva primjerka na Obras-cu 1 – Porezna prijava za obračun i plaćanje posebnog poreza na motorna vozila.

  Poreznoj prijavi (Obrazac 1) prilažu se: potvrda o sukladnosti motornog vozila izdana od nadležnog

  tijela/ovlaštene pravne osobe (Državni zavod za mjeriteljstvo),

  račun ili druga komercijalna isprava odnosno ugovor, odluka ili rješenje kojim je porezni obveznik stekao motorno vozilo,

  preslika prometne dozvole, ako se radi o rabljenom motornom vozilu,

  preslika ugovora o najmu ili leasingu, ako se radi o unosu mo-tornog vozila radi uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj u trajanju dužem od 15 dana,

  preslika ili ispis carinske deklaracije ako je motorno vozilo uve-zeno,

  druge isprave ili dokazi koje porezni obveznik ili Carinska upra-va smatraju potrebnim ovisno o okolnostima slučaja.

  Obrazac 1 može se preuzeti sa stranice www.carina.hr na kojoj se nalazi i informativni kalkulator za izračun posebnog poreza na mo-torna vozila.

  Ako ste kupili novo motorno vozilo u nekoj od država članica EU ili ste ga uvezli iz trećih zemalja postupak je isti kao kod rabljenih vozila (vidi niže u tekstu), osim što vam za pregled treba isključivo COC dokument kojeg morate zatražiti prilikom kupnje vozila u ino-zemstvu.

  1.1.5. Kupnja rabljenih automobila, utvrđivanje porezne osnovice i visine posebnog poreza

  Ako kupac kupi rabljeno motorno vozilo u nekoj od država članica EU ili ga uveze iz trećih zemalja (sve države izvan EU) obvezan je prije podnošenja porezne prijave za obračun i plaćanje posebnog poreza na motorna vozila nadležnom carinskom uredu, obaviti po-stupak utvrđivanja sukladnosti vozila koji provodi Državni zavod za mjeriteljstvo. Prije samog postupka, ako uz vozilo kupac nije dobio izvornik COC dokumenta (EU certifikat o sukladnosti ili COC do-kument (EU Certificate of Conformity) je dokument koji izdaje proi-zvođač vozila s podacima predmetnog vozila kojim se potvrđuje da je vozilo iz serije vozila koje posjeduje EU homologaciju tipa vozila (WVTA) i ispunjava zahtjeve koji su bili na snazi u vrijeme njegove proizvodnje), dužan je od predstavnika proizvođača u RH zatražiti potvrdu proizvođača. Provedbu postupka, provjeru dokumentacije i pregled vozila temeljem ovlasti Državnog zavoda za mjeriteljstvo, obavljaju Centar za vozila Hrvatske i Hrvatski autoklub na ovla-štenim ispitnim mjestima. Po završetku postupka izdat će kupcu Po-tvrdu o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila na kojoj će se nalaziti mjerodavan podatak o prosječnoj emisiji CO2 na temelju koje će se odrediti iznos posebnog poreza.

  Nakon što kupac dobije Potvrdu o sukladnosti pojedinačno pre-gledanog vozila dužan je carinskom uredu nadležnom prema mjestu sjedišta ili prebivališta kupca podnijeti poreznu prijavu za obračun i plaćanje posebnog poreza na motorna vozila (Obrazac 1 tiskan u Pri-logu 1 Pravilnika). Prijava se mora podnijeti najkasnije u roku od 15 dana od dana unosa ili uvoza motornog vozila na područje Republike Hrvatske (ako to ne učini u tom roku protiv kupca se može pokrenuti prekršajni postupak).

  Nakon što je na temelju porezne prijave izdano rješenje na temelju kojeg je kupac platio posebni porez, carinski ured će na rješenje staviti naznaku da je posebni porez plaćen i s rješenjem i Potvrdom o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila kupac može pristupiti postupku prve re-gistracije vozila kod MUP-a RH.

 • 84

  11/14

  Stjecanje i isporuka novih i rabljenih osobnih automobila u EU

  Milivoj Friganović, mag. oec.

  Pore

  zi

  Prema članku 6. Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila, tr-žišnom cijenom rabljenog motornog vozila se za potrebe utvrđiva-nja porezne osnovice posebnog poreza smatra tržišna vrijednost rabljenog motornog vozila na hrvatskom tržištu sa svim javnim da-vanjima, bez uključenog posebnog poreza. Tržišna cijena je porezna osnovica za utvrđivanje posebnog poreza za rabljena motorna vozila.

  Tržišna vrijednost rabljenog motornog vozila se može utvrditi na dva načina:

  1) na zahtjev poreznog obveznika tržišna vrijednost rabljenog motornog vozila se utvrđuje u postotku od prodajne cijene koju su trgovac, predstavnički ured ili proizvođač prijavili na temelju članka 5. Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila prema Tablici 1 (Deprecijacijska tablica) ovisno o raz-doblju od prve registracije motornog vozila do dana podnoše-nja porezne prijave radi obračuna i plaćanja posebnog poreza, pri čemu se kao osnova uzima prodajna cijena važeća na dan prve registracije rabljenog motornog vozila.

  Tablica 1 (deprecijacijska tablica) iz Pravilnika

  Razdoblje od prve registracije rabljenog motornog vozila do podnošenja porezne prijave

  %

  0 dana do 1 mjesec 96

  1 mjesec do 2 mjeseca 93

  2 mjeseca do 3 mjeseca 90

  3 mjeseca do 4 mjeseca 88

  4 mjeseca do 5 mjeseci 86

  5 mjeseci do 6 mjeseci 84

  6 mjeseci do 7 mjeseci 82

  7 mjeseci do 8 mjeseci 81

  8 mjeseci do 9 mjeseci 80

  9 mjeseci do 10 mjeseci 79

  10 mjeseci do 11 mjeseci 78

  11 mjeseci do 12 mjeseci 77

  12 mjeseci do 15 mjeseci 74

  15 mjeseci do 18 mjeseci 71

  18 mjeseci do 21 mjesec 68

  21 mjesec do 24 mjeseca 66

  24 mjeseca do 30 mjeseci 61,5

  30 mjeseci do 36 mjeseci 57

  36 mjeseci do 42 mjeseca 53

  42 mjeseca do 48 mjeseci 49

  48 mjeseci do 60 mjeseci 42

  60 mjeseci do 72 mjeseca 36

  72 mjeseca do 84 mjeseci 31

  84 mjeseci do 96 mjeseci 27

  96 mjeseci do 108 mjeseci 24

  108 mjeseci do 120 mjeseci 23

  Ako je porezna osnovica utvrđena na temelju Tablice 1 na zahtjev poreznog obveznika, rješenje o utvrđivanju pore-zne obveze se donosi u skraćenom postupku.

  2) porezni obveznik može zatražiti da se tržišna cijena rablje-nog motornog vozila odredi procjenom – u tom slučaju, u kojem se neće primijeniti Tablica 1, Carinska uprava će pri utvrđivanju porezne osnovice za rabljena motorna vozila ko-ristiti raspoložive podatke o cijenama rabljenih motornih vozila na tržištu Republike Hrvatske (katalozi, cjenici trgo-vaca i slično), evidencije Carinske uprave o utvrđenim ci-jenama novih i rabljenih motornih vozila te tražiti obavijesti od proizvođača, predstavničkih ureda i trgovaca radi utvrđiva-nja porezne osnovice i vrijednosti dodatne opreme ugrađene u motorno vozilo. U postupku utvrđivanja porezne osnovice utvrdit će se amortizacija dodatne opreme primjenom kata-loga, a ako to nije moguće prema istoj stopi prema kojoj je amortizirano rabljeno motorno vozilo u odnosu na isto takvo novo motorno vozilo. Iznimno, u postupku utvrđivanja pore-zne osnovice za rabljena motorna vozila unesena iz druge države članice Europske unije, Carinska uprava kao poreznu osnovicu može uzeti vrijednost iz računa, ugovora ili sl., ako je iz okolnosti slučaja razvidno da je u motorno vozilo ugra-đena dodatna oprema utvrđivanje čije bi vrijednosti dovelo do teškoća ili odugovlačenja postupka.

  Za motorna vozila određene marke za koju u Republici Hrvatskoj ne postoji proizvođač, predstavnički ured ili trgovac te jedinstve-na motorna vozila (na primjer starodobna/kolekcionarska vozila, limuzine, rekonstruirana i slična motorna vozila) koja zbog njiho-vih jedinstvenih karakteristika nije moguće procjenjivati u odno-su na druga motorna vozila što se prodaju u Republici Hrvatskoj, Carinska uprava iznimno može radi utvrđivanja porezne osnovice koristiti podatke o vrijednostima takvih motornih vozila u drugim državama.

  Odredbe o tržišnoj cijeni se na odgovarajući način primjenjuju u slučajevima prenamjene motornih vozila.

  Nakon što se utvrdi tržišna vrijednost rabljenog motornog vozila, utvrđuje se obveza posebnog poreza na motorna vozila i to u postotku od porezne osnovice na temelju ci-jene motornog vozila prema (tablici 1) i postotku od pore-zne osnovice na temelju cijene motornog vozila ovisno o prosječnoj emisiji ugljičnog dioksida (CO2) izraženoj u gra-mima po kilometru prema tablicama 2 i 3 (ovisno o vrsti goriva koje vozilo koristi za promet), na način da se tako dobiveni iznosi zbrajaju.

  Primjer 2. - Izračun posebnog poreza na rabljena motorna vozila (trošarine)

  Tržišna vrijednost (u koju su uključena sva davanja osim samog posebnog poreza) rabljenog motornog vozila iznosi 90.000,00 kn (koristi benzin kao gorivo) s prosječnom emisijom CO2 od 145 g/km.

  Izračun posebnog poreza:

  90.000,00 x 1% = 900,00 kn 90.000,00 x 14% = 12.600,00 knUkupno posebni porez = 13.500,00 kn

 • 85

  11/14

  Stjecanje i isporuka novih i rabljenih osobnih automobila u EU

  Milivoj Friganović, mag. oec.

  Pore

  zi

  1.1.6. Povrat posebnog poreza na motorna vozila

  Prema članku 18. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila, vlasnik motornog vozila na koje je plaćen posebni porez na mo-torna vozila koji izveze ili iznese motorno vozilo iz Republike Hrvat-ske koje je odjavljeno iz evidencije registriranih motornih vozila nadležnog tijela ima pravo na povrat dijela plaćenog posebnog poreza koji se utvrđuje u visini ostatka iznosa posebnog poreza na dan prijave motornog vozila za izvoz ili iznos carinskom uredu nadlež-nom prema mjestu njegovog sjedišta ili prebivališta.

  U tom slučaju vlasnik motornog vozila može, radi ostvarenja prava na povrat posebnog poreza, nadležnom carinskom uredu podni-jeti prijavu o izvozu ili iznosu motornog vozila. Prijava se podnosi nadležnom carinskom uredu najranije 14 dana prije nego što će biti obavljen izvoz ili iznos u dva primjerka na Obrascu 5.

  Nadležni carinski ured prilikom utvrđivanja ostatka iznosa poseb-nog poreza u prijavljenom motornom vozilu na odgovarajući način primjenjuje članak 11. Zakona o posebnom porezu na motorna vo-zila.

  Nakon izvršenog iznosa ili izvoza motornog vozila iz Republike Hrvatske zahtjev za povrat posebnog poreza podnosi se carinskom uredu nadležnom prema mjestu sjedišta ili prebivališta vlasnika mo-tornog vozila (na Obrascu 6 u dva primjerka), pri čemu se prilaže:

  1) dokaz da je na motorno vozilo plaćen posebni porez sukladno odredbama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila,

  2) dokaz o odjavi motornog vozila iz evidencije registriranih mo-tornih vozila nadležnog tijela,

  3) dokaz da je motorno vozilo izvezeno iz carinskog područja Eu-ropske unije,

  4) račun ili druga komercijalna isprava iz koje je razvidno da je motorno vozilo prodano kupcu u drugoj državi članici Europske unije,

  5) drugi dokazi koje Carinska uprava smatra potrebnim ovisno o okolnostima slučaja.

  Vlasnikom motornog vozila, na koje je plaćen posebni porez, koji ima pravo na povrat dijela plaćenog posebnog poreza nakon izvoza ili iznosa motornog vozila iz Republike Hrvatske a koje je odjavljeno iz evidencije registriranih motornih vozila nadležnog tijela, smatra se osoba koja je u registarskim ispravama bila upisana kao vlasnik motornog vozila i koja je odjavila motorno vozilo iz evidencije regi-striranih motornih vozila.

  Iznimno, vlasnikom motornog vozila koji ima pravo na povrat dijela plaćenog posebnog poreza nakon izvoza ili iznosa motornog vozila iz Republike Hrvatske smatrati će se fizička ili pravna osoba s prebiva-lištem ili sjedištem u Republici Hrvatskoj koja je prije izvoza ili iznosa motornog vozila iz Republike Hrvatske stekla vlasništvo motornog vozila od osobe koja je u registarskim ispravama bila upisana kao vlasnik motornog vozila.

  Ako se motorna vozila na koja je odobren povrat plaćenog po-sebnog poreza ponovno uvoze ili unose u Republiku Hrvatsku radi uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj, posebni porez na ta mo-torna vozila obračunava se i naplaćuje sukladno odredbama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila.

  Ako vlasnik motornog vozila nije podnio prijavu o izvozu ili iznosu motornog vozila, može ostvariti pravo na povrat posebnog poreza za motorno vozilo na temelju zahtjeva za povrat posebnog poreza, pri čemu se iznos posebnog poreza za povrat utvrđuje u postotku od iznosa plaćenog posebnog poreza prema Tablici 2, ovisno o raz-

  doblju tijekom kojeg je motorno vozilo bilo u uporabi ili registrirano u Republici Hrvatskoj.

  Tablica 2 (iz Pravilnika)

  Razdoblje uporabe ili registracije motornog vozila u Republici Hrvatskoj

  %

  0 dana do 1 mjesec 96

  1 mjesec do 2 mjeseca 93

  2 mjeseca do 3 mjeseca 90

  3 mjeseca do 4 mjeseca 88

  4 mjeseca do 5 mjeseci 86

  5 mjeseci do 6 mjeseci 84

  6 mjeseci do 7 mjeseci 82

  7 mjeseci do 8 mjeseci 81

  8 mjeseci do 9 mjeseci 80

  9 mjeseci do 10 mjeseci 79

  10 mjeseci do 11 mjeseci 78

  11 mjeseci do 12 mjeseci 77

  12 mjeseci do 15 mjeseci 74

  15 mjeseci do 18 mjeseci 71

  18 mjeseci do 21 mjesec 68

  21 mjesec do 24 mjeseca 66

  24 mjeseca do 30 mjeseci 61,5

  30 mjeseci do 36 mjeseci 57

  36 mjeseci do 42 mjeseca 53

  42 mjeseca do 48 mjeseci 49

  48 mjeseci do 60 mjeseci 42

  60 mjeseci do 72 mjeseca 36

  72 mjeseca do 84 mjeseci 31

  84 mjeseci do 96 mjeseci 27

  96 mjeseci do 108 mjeseci 24

  108 mjeseci do 120 mjeseci 23

  Ako vlasnik podnese prijavu o izvozu ili iznosu motornog vozila, smatra se da traži da se ostatak iznosa posebnog poreza u prijavlje-nom motornom vozilu utvrdi na temelju procjene u kojem slučaju se neće uzeti u obzir Tablica 2. iz Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila.

  U slučajevima u kojima je podnesena prijava o izvozu ili iznosu motornog vozila ili ako je motorno vozilo bilo u uporabi ili registrirano u Republici Hrvatskoj duže od 120 mjeseci, ostatak iznosa poseb-nog poreza u prijavljenom motornom vozilu se utvrđuje na temelju procjene.

  U svrhu primjene Tablice 2 smatra se da je protekao mjesec onoga dana sljedećeg mjeseca koji po svom broju odgovara danu kad je motorno vozilo registrirano. Ako toga dana nema u mjesecu smatra se da je protekao mjesec posljednjeg dana toga mjeseca.

  1.2. Posebni porez na stjecanje motornih vozila u RH-a

  Prema članku 26. Zakona o posebnom porezu na motorna vozi-la pravne i fizičke osobe sa sjedištem ili prebivalištem u Republici Hrvatskoj plaćaju posebni porez na stjecanje rabljenih motornih

 • 86

  11/14

  Stjecanje i isporuka novih i rabljenih osobnih automobila u EU

  Milivoj Friganović, mag. oec.

  Pore

  zi

  vozila u Republici Hrvatskoj na koja je plaćen posebni porez na mo-torna vozila (trošarina), ako to stjecanje odnosno isporuka ne pod-liježe oporezivanju PDV-om ili porezom na nasljedstva i darove prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

  Porezni obveznik posebnog poreza na stjecanje rabljenih motornih vozila je stjecatelj i porezna obveza posebnog poreza na stjecanje nastaje u trenutku stjecanja.

  Porezni obveznik (stjecatelj) mora nastanak porezne obve-ze prijaviti ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema svom sjedištu ili prebivalištu u roku od 15 dana od dana stjeca-nja rabljenog motornog vozila. Posebni porez na stjecanje obračunava i naplaćuje ispostava Porezne uprave nad-ležna prema sjedištu ili prebivalištu poreznog obveznika.

  Obračunavanje i plaćanje posebnog poreza na stjecanje rabljenih motornih vozila nadzire Porezna uprava.

  Porezna osnovica posebnog poreza na stjecanje rabljenih mo-tornih vozila je tržišna cijena u trenutku nastanka porezne obveze. Porezna uprava provjerava tržišnu cijenu iskazanu u ispravama o stjecanju a ako utvrdi da ista nije realno iskazana, tržišnu cijenu utvrđuje na temelju usporedbe ili procjene odnosno primjenom , na odgovarajući način, odredbe članka 11. ovoga Zakona o posebnom porezu na motorna vozila.

  Bez dokaza o plaćenom posebnom porezu na stjecanje rabljenog motornog vozila ne može se kod nadležnog tijela obaviti registracija tog motornog vozila. Posebni porez na stjecanje motornih vozila pla-ća se po stopi od 5%.

  Porezni obveznik dužan je platiti posebni porez na stjecanje mo-tornih vozila u roku od 15 dana od dana nastanka porezne obveze.

  Posebni porez na stjecanje rabljenih motornih vozila ne plaća da-roprimatelj koji je u odnosu prema darovatelju u prvom nasljednom redu i nasljednik koji je u odnosu prema ostavitelju u prvom na-sljednom redu.

  Posebni porez na stjecanje rabljenih motornih vozila ne plaća se na stjecanje rabljenih motornih vozila koja su namijenjena za potre-be propisane člankom 15. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila i to:

  1) službene potrebe diplomatskih i konzularnih predstavništava te posebnih misija akreditiranih u Republici Hrvatskoj, pod uvjetom uzajamnosti, osim konzularnih predstavništava koje vode počasni konzularni dužnosnici,

  2) osobne potrebe stranog osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava te posebnih misija akreditiranih u Republici Hrvatskoj,

  3) potrebe međunarodnih organizacija, kada je to utvrđeno me-đunarodnim ugovorom koji obvezuje Republiku Hrvatsku,

  4) osobne potrebe stranog osoblja međunarodnih organizacija, kada je to utvrđeno međunarodnim ugovorom koji obvezuje Republiku Hrvatsku,

  5) uporabu u skladu s međunarodnim ugovorom koji je Republika Hrvatska zaključila s drugom državom ili međunarodnom or-ganizacijom, ako taj ugovor za isporuku motornih vozila pred-viđa oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost,

  6) službene potrebe institucija Europske unije u Republici Hrvat-skoj,

  7) osobne potrebe stranog osoblja institucija Europske unije u Republici Hrvatskoj.

  Oslobođenje od plaćanja posebnog poreza iz. točke 1., 2., 6. i 7. ovoga članka ostvaruje se na temelju potvrde ministarstva nadlež-nog za vanjske poslove, a oslobođenje iz točke 3., 4. i 5. na temelju potvrde nadležnog državnog tijela koje je nositelj provedbe po-jedinog međunarodnog ugovora.

  Ako je u skladu s međunarodnim ugovorom moguće ostvariti oslo-bođenje samo uz uvjet uzajamnosti, ispunjenje uvjeta uzajamnosti mora potvrditi ministarstvo nadležno za vanjske poslove.

  Oslobođenje od plaćanja posebnog poreza iz točke 2., 4. i 7. ovo-ga članka ne mogu ostvariti državljani Republike Hrvatske odnosno strani državljani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

  Motorna vozila na koja se posebni porez ne plaća ne smiju se otuđiti bez prethodne obavijesti nadležnom carinskom uredu i plaćanja posebnog poreza.

  Primjer 3. - Izračun posebnog poreza na stjecanje motornog vozila

  Građanin M.M. prodaje građaninu Š.Š. u RH-a rabljeni osobni automobil Peugeot 206 - godina proizvodnje 2005. (koji je već bio registriran od trgovačkog društva u RH-a što znači da je u RH već plaćen posebni porez na motorna vozila tj. trošarina).

  Porezni obveznik (stjecatelj) tj. građanin prijavio je nastanak pore-zne obveze ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema svom sjedištu ili prebivalištu u roku od 15 dana od dana stjecanja rabljenog mo-tornog vozila. U sklopljenom kupoprodajnom ugovoru između nave-denih građanina (nijedan od njih nije u sustavu PDV-a) utvrđena je kupoprodajna cijena u iznosu od 21.000,00 kn koju je Porezna upra-va prihvatila kao tržišnu cijenu koja predstavlja poreznu osnovicu.

  Iznos posebnog poreza na stjecanje motornog vozila = 21.000,00 kn x 5% = 1.050,00 kn.

  Postupak obračuna posebnog poreza na stjecanje rabljenog osobnog automobila odvija se ovako:

  1) Kupac i prodavatelj sklope kupoprodajni ugovor o prodaji ra-bljenog osobnog automobila u više primjeraka.

  2) Prodavatelj mora ovjeriti svoj potpis kod javnog bilježnika (da-kle to ne mora učiniti kupac).

  3) Stjecatelj (kupac) dostavlja nadležnoj ispostavi Porezne upra-ve ovjereni kupoprodajni ugovor i prometnu knjižicu vozila (ukinuta je Knjižica vozila).

  4) Referent Porezne uprave utvrđuje tržišnu cijenu rabljenog osobnog automobila (konzultirajući tablice o cijenama rablje-nih osobnih automobila) i najčešće prihvaća tržišnu cijenu iz kupoprodajnog ugovora.

  5) Na utvrđenu tržišnu cijenu, koja predstavlja poreznu osnovicu, obračunava se 5% posebnog poreza kojeg stjecatelj odmah plaća.

  6) Na kupoprodajnom ugovoru referent Porezne uprave udara žig tj. klauzulu o visini posebnog poreza (koja predstavlja rješenje po skraćenom upravnom postupku) u kojoj je, osim porezne osnovice i visine razrezanog posebnog poreza, naznačeno da je taj posebni porez plaćen.

  7) S kupoprodajnim rješenjem (na kojem je udarena klauzula Porezne uprave) i prometnom knjižicom vozila prenosi se vla-sništvo rabljenog osobnog automobila na stjecatelja.

  Posebna napomena: Preporučamo kupcima da prije sklapanja ku-poprodajnog ugovora provjere da li je predmetni osobni automobil zaplijenjen u ovršnom postupku (u tom slučaju MUP neće obaviti prijenos osobnog automobila na novog stjecatelja).

 • 87

  11/14

  Stjecanje i isporuka novih i rabljenih osobnih automobila u EU

  Milivoj Friganović, mag. oec.

  Pore

  zi

  2. Stjecanje novih osobnih automobila iz EU

  Osobni automobili su značajna dugotrajna materijalna imovina poduzetnika pa je stoga bitno znati njihov porezni status s aspekta PDV-a, poreza na dobit i posebnog poreza na motorna vozila. Po-četno priznavanje, naknadno mjerenje i daljnje računovodstveno postupanje s osobnim automobilima kao dugotrajnom materijalnom imovinom uređeno je standardima. Veliki poduzetnici i svi oni koji su obveznici primjene MSFI-a prilikom postupanja s dugotrajnom ma-terijalnom imovinom primjenjuju MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema, dok mali i srednji poduzetnici HSFI 6 – Dugotrajna materijal-na imovna. Navedeni standardi se bitno ne razlikuju pa se nabavna vrijednost (trošak nabave) oblikuje na temelju primljene ulazne doku-mentacije: račun za prodavatelja (auto kuća), kupoprodajni ugovor (nabava od fizičke osobe) ili odluka o povećanju temeljnog kapitala kada osnivač unosi osobni automobil u trgovačko društvo. U na-bavnu vrijednost mogu se uključiti i troškovi dodatne ugradnje ili uređenja (npr. ugradnja alarma, svijetla, radija, sagova, aluminijskih naplataka i dr.) ali se ne mogu uključiti troškovi koji se javljaju svake godine i vezani su za korištenje automobila (npr. osiguranje,troškovi registracije i dr.). Na dalje, u nabavnu vrijednost ulaze i iznosi poreza, carina, pristojbi i slična davanja, PDV-a (ako poduzetnik nema pravo na odbitak pretporeza) te drugi sporedni troškovi.

  Porezni položaj osobnih automobila koji služe za osobni prijevoz prilikom njihove nabave ovisi prvenstveno o tome:

  od koga se osobni automobili nabavljaju (iz RH-a, iz druge dr-žave članice EU ili iz trećih zemalja) te

  nabavljaju li se novi ili rabljeni osobni automobili.

  2.1. Definicija novog osobnog automobila prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost

  Zakon o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“, broj 73/13, 148/13; Rješenje USRH 99/13, 153/13 – u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“, broj 79/13, 85/13, 160/13 i 34/14 – u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuju stjecanje i isporuke prijevoznih sredstava a posebice novih prijevoznih sredstava koji imaju drugačiji status u odnosu na druga dobra.

  Prema članku 4. stavku 2. Zakona, „prijevoznim sredstvima“ u smislu Zakona, ako su namijenjena za prijevoz osoba ili dobara, smatraju se:

  a) kopnena motorna vozila radnog obujma motora iznad 48 cm3 ili snage motora iznad 7,2 kW,

  b) plovila duža od 7,5 m, osim plovila koja se koriste za plovidbu na otvorenom moru i za prijevoz putnika uz naknadu, te plovila koja se koriste u komercijalne ili industrijske svrhe, za ribare-nje ili za spašavanje odnosno pružanje pomoći na moru ili za ribarenje uz obalu i

  c) zrakoplovi čija je težina pri polijetanju veća od 1.550 kg, osim zrakoplova koje koriste zrakoplovne tvrtke koje prometuju uz naknadu uglavnom na međunarodnim linijama.

  Sukladno članku 4. stavku 3. Zakona, novim osobnim automobilom smatra se motorno vozilo koje zadovoljava prethodne uvjete da se može smatrati kopnenim motornim vozilom te ako nije prešlo više od 6.000 km ili ako nije ispo-ručeno unutar 6 mjeseci od datuma prve uporabe. Da bi se neko motorno vozilo smatralo novim osobnim automobilom, nije potrebno zadovoljiti oba uvjeta već samo jedan od navedenih uvjeta.

  Treba ukazati na različitu terminologiju koju koristi Direktiva Vijeća 2006/112/EZ i Zakon. Naime hrvatski Zakon koristi termin datum prve uporabe a Direktiva Vijeća 2006/112/EZ koristi termin datum prvog puštanja u rad ali u biti se radi o istom trenutku a to je datum registracije.

  Pojam novog osobnog automobila se u pojedinim hrvatskim za-konima definira na nešto drugačiji način, pa tako u:

  Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila („Narodne novi-ne“, broj 15/13 i 108/13) prema kojem je novo motorno vozi-lo motorno vozilo koje u trenutku unosa, uvoza ili prodaje u Republici Hrvatskoj nije bilo registrirano, dok je rabljeno motorno vozilo svako motorno vozilo osim novog motornog vozila.

  Zakonu o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“, broj 67/08 - 158/13) osobnim automobilom se smatra motor-no vozilo namijenjeno za prijevoz osoba koje osim sjedala za vozača ima najviše 8 sjedala.

  2.2. Osobni automobili za koja je ograničeno pravo na odbitak pretporeza

  Prema članku 61. stavku 1. Zakona, porezni obveznik ne može odbiti pretporez za nabavu i najam osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz, uključujući nabavu svih dobara i usluga u vezi s tim dobrima.

  Iznimno, pretporez se može odbiti ako se radi o osobnim automo-bilima i drugim prijevoznim sredstvima za osobni prijevoz koja se koriste za obuku vozača, testiranje vozila, servisnu službu, djelatnost prijevoza putnika i dobara, prijevoza umrlih, iznajmljivanja ili se na-bavljaju za daljnju prodaju.

  Što se smatra osobnim automobilom s aspekta ograničenja pra-va na odbitak pretporeza ili bolje rečeno kada nije dopušten od-bitak pretporeza definirano je člankom 136. stavkom 3. Pravilnika.

  Osobnim automobilima za čiju nabavu i najam nije dopu-šten odbitak pretporeza prema članku 61. stavku 1. točki a) Zakona (za nabavu i najam osobnih automobila, uklju-čujući nabavu svih dobara i usluga u vezi s tim dobrima) smatraju se motorna vozila iz Carinske tarife, tarifne ozna-ke 8703 konstruirana prvenstveno za prijevoz osoba (osim vozila iz Carinske tarife, tarifne oznake 8702), uključujući motorna vozila tipa „karavan“, „kombi«, „trkaći automobi-li“ te „pick-up“ vozila koja nisu razvrstana u tarifnu oznaku 8704 Carinske tarife.

  Telefon za savjete 01/ 48 36 046 / 01/ 49 21 739

  (isključivo putem PIN-a)

  Ponedjeljkom i četvrtkom od 11.00 do 15.30 h,utorkom, srijedom i petkom od 8.30 do 13.00 h.

 • 88

  11/14

  Stjecanje i isporuka novih i rabljenih osobnih automobila u EU

  Milivoj Friganović, mag. oec.

  Pore

  zi

  Iznimno od navedene definicije pretporez se može odbiti za mo-torna vozila kategorije N1 koja su razvrstana u tarifnu oznaku 8703 Carinske tarife i nisu predmet oporezivanja posebnim porezom na mo-torna vozila prema Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila. Ako se motorno vozilo kategorije N1 prenamjeni u motorno vozilo koje je predmet oporezivanja posebnim porezom na motorna vozila, porezni obveznik više nema pravo na odbitak pretporeza za sve isporuke (naba-ve) dobara i usluga koje su usko vezane za korištenje tih motornih vozila.

  Ako se radi o osobnim automobilima i drugim sredstvima za osob-ni prijevoz koja su u najmu ili leasingu, nije dopušten odbitak pret-poreza koji se odnosi na naknadu za najam ili leasing tih vozila te na sve druge nabave (isporuke) dobara i usluga koje su usko vezane za korištenje tih vozila koje po ugovoru snosi korisnik najma. Kod korištenja rent-a-car vozila nije dopušten odbitak pretporeza koji se odnosi na naknadu, gorivo i sve druge troškove za korištenje vozila koje je poreznom obvezniku zaračunao drugi poduzetnik.

  Ograničenje odbitka pretporeza prema članku 61. stavku 1. točki a) Zakona i članku 136. stavku 5. Pravilnika ne primjenjuje se ako se radi o osobnim automobilima i drugim sredstvima za osobni pri-jevoz koja se koriste za obuku vozača, testiranje vozila, servisnu službu, taksi službu, djelatnost prijevoza putnika i dobara, prije-voza umrlih, iznajmljivanja ili se nabavljaju za daljnju prodaju. Navedena vozila moraju služiti isključivo za obavljanje registrirane djelatnosti ili biti posebno označena i prilagođena za obavljanje te djelatnosti. Ako se radi o osobnim automobilima i drugim sredstvi-ma za osobni prijevoz iz članka 61. stavka 2. Zakona, pravo na odbi-tak pretporeza odnosi se i na sve isporuke (nabave) dobara i usluga koje su usko vezane za korištenje tih vozila kao što su gorivo i ulje, investicijsko i tekuće održavanje i slično.

  Porezna uprava nadležna je za utvrđivanje prava na odbitak pret-poreza za motorna vozila dok je Carinska uprava nadležna za razvr-stavanje motornih vozila u tarifnu oznaku kombinirane nomenklature u skladu sa carinskim propisima i temeljnim pravilima koja vrijede za razvrstavanje dobara po carinskoj tarifi.

  U nastavku dajemo tablicu u kojoj ćemo prikazati različite tarifne oznake i njihov porezni status u vezi prava na odbitak pretporeza:

  Tablica - Pravo na osobni odbitak za osobne automobile i ostala motorna vozila po tarifnim oznakama

  Tarifnaoznaka

  O p i sPravo na odbitak

  pretporeza

  8703

  Osobni automobili – motorna vozila iz carinske tarife, tarifne oznake 8703 konstruirana prvenstveno za prijevoz osoba (osim vozila tarifne oznake 8702), uključujući motorna vozila tipa „karavan“, „kombi«, „trkaći automobili“ te „pick-up“ vozila koja nisu razvrstana u tarifnu oznaku 8704 Carinske tarifeOsobni automobili i druga prijevozna sredstva za osobni prijevoz koja se koriste za obuku vozača, testiranje vozila, servisnu služ-bu, taksi službu, djelatnost prijevoza putnika i dobara, prijevoza umrlih, iznajmljivanja ili se nabavljaju za daljnju prodaju

  NE

  DA

  8703

  Motorna vozila kategorije N1 za prijevoz dobara čija masa nije veća od 3,5 tone i nisu predmet oporezivanja posebnim porezom na motorna vozila (npr. sanitetska vozila, vozila na električni po-gon, dostavna „van“ vozila, motorna vozila posebno prilagođena za prijevoz osoba s invaliditetom i dr.)

  DA

  Ako se motorno vozilo u kategoriji N1 prenamijeni u vozilo koje je predmet oporezivanja posebnim porezom na motorna vozila (npr. osobni automobil)

  NE; uz ispravak

  pretporeza

  8702 Motorna vozila za prijevoz 10 ili više osoba uključujući vozača DA

  8704 Motorna vozila za prijevoz robe DA

  Što se tiče plovila (8901) i zrakoplova (8802) kojima se obavlja djelatnost prijevoza putnika i dobara te iznajmljivanje ili se nabavljaju za daljnju prodaju priznaje se pravo na osobni odbitak, međutim ako su navedena prijevozna sredstva namijenjena za razonodu onda se ne priznaje pretporez (to se odnosi i na nabavu svih dobara i usluga u vezi s tim dobrima).

  2.3. Stjecanje novih osobnih automobila iz EU

  Zakonom je propisano da je, uz ostalo, predmet oporezivanja PDV-om i stjecanje novih prijevoznih sredstava unutar Europske unije (da-lje u tekstu: EU) u tuzemstvu koje obavi uz naknadu porezni obveznik ili pravna osoba koja nije porezni obveznik, čija ostala stjecanja nisu predmet oporezivanja PDV-om (što znači da ta pravna osoba stje-canjem dobara iz drugih država članica nije prešla prag stjecanja u iznosu 77.000,00 kuna) ili kad takvo stjecanje obavi bilo koja druga osoba koja nije porezni obveznik.

  Prema članku 9. stavku 1. Zakona, stjecanje dobara unutar Eu-ropske unije je stjecanje prava raspolaganja pokretnom materijal-nom imovinom u svojstvu vlasnika, koju prodavatelj ili stjecatelj do-bara ili druga osoba za njihov račun otpremi ili preveze stjecatelju tih dobara u državu članicu koja nije država članica u kojoj je započela otprema ili prijevoz tih dobara.

  Drugim riječima, da bi se radilo o stjecanju dobara unutar EU mora doći do fizičke otpreme dobara iz jedne države članice u drugu državu članicu.

  Stjecanjem dobara unutar Europske unije uz naknadu smatra se korištenje dobara koja je porezni obveznik za potrebe svog poslova-nja ili druga osoba za njegov račun otpremila ili prevezla u tuzemstvo iz druge države članice u kojoj su ta dobra proizvedena, izvađena, obrađena, kupljena ili u koju ih je porezni obveznik uvezao za potrebe svog poslovanja.

  Sukladno članku 27. stavku 1. Zakona, mjestom stjecanja doba-ra unutar Europske unije smatra se mjesto gdje završava otprema ili prijevoz dobara stjecatelju (prema načelu mjesta odredišta).

  Prema članku 41. stavku 1. točci b)Zakona isporuke novih prijevo-znih sredstava (u koje spadaju i novi osobni automobili) su oslobođe-ne plaćanja PDV-a u državi članici EU iz koje se isporučuju a stjeca-nje istih prijevoznih sredstava u drugoj državi članici EU je oporezivo PDV-om u kojoj se registrira odnosno koristi.

  Sukladno članku 29. stavku 2. Pravilnika, obveznik plaćanja PDV je bilo koja osoba koja stječe novo prijevozno sredstvo iz druge države članice, neovisno o tome je li registrirana za potrebe PDV-a ili nije. Isto tako je člankom 75.stavkom 1. točkom 4. Zakona propisano da PDV-a plaća stjecatelj novih prijevoznih sredstava.

  Dakle, obveza plaćanja PDV-a se odnosi na sve stjecatelje novih osobnih automobila („redovne“ porezne obveznike koji su upisani u registar obveznika PDV-a, osobe koje su registrirane samo za potre-be PDV-a, pravne i fizičke osobe koje su registrirane samo za potrebe PDV-a, ili bilo koje druge osobe koje nisu obveznici PDV-a (fizičke osobe - građani te pravne osobe koji nisu „redovni“ porezni obveznici i nisu registrirani za potrebe PDV-a čija ostala stjecanja nisu predmet

 • 89

  11/14

  Stjecanje i isporuka novih i rabljenih osobnih automobila u EU

  Milivoj Friganović, mag. oec.

  Pore

  zi

  oporezivanja PDV-om što znači da ta pravna osoba stjecanjem dobara iz drugih država članica nije prešla prag stjecanja u iznosu 77.000,00 kuna).

  Ako za stjecanje nekih dobara iz države članice EU nije dopušten odbitak pretporeza (kao što je to slučaj s nabavom osobnih automobila namijenjenih za osobni prijevoz zaposlenika i članova uprave) porezni obveznik (stjecatelj) u RH-a je obvezan utvrditi obvezu PDV-a koju ne može koristiti kao pretporez. Iznimno se može koristiti pretporez ako se radi o stjecanju novih osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz koja se koriste za obuku vozača, testiranje vozila, servisnu službu, taksi službu, djelatnost prijevoza putnika i dobara, prijevoza umrlih, iznajmljivanja ili se nabavljaju za daljnju prodaju.

  Uputa Porezne uprave – Središnji ured „Porezne obveze stjecatelja novih i rabljenih sredstava iz drugih država članica Europske unije te vozila koja se ne smatraju prijevoznim sredstvima“ (Klasa: 410-19/13-01/232; Ur.broj: 513-07-21-01/13-4 od 26. Srpnja 2013.) sažeto prikazuje stjecanje novih prijevoznih sredstava u RH-a (u koju naravno spadaju i osobni automobili) iz drugih država članica EU po vrstama prodavatelja, po vrstama kupaca u RH-a i njihove porezne obveze (PDV i obveze iskazivanja PDV-a na obrascima PDV, NPS i PDV-S, posebni porez na motorna vozila) i potrebnu dokumentaciju za registraciju novih osobnih automobila.

  Tablica - Stjecanje novih prijevoznih sredstava iz drugih država članica Europske unije koja podliježu plaćanju posebnog poreza (trošarine) na temelju članka 5. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine, broj 15/13 i 108/13) – Carinska uprava sudjeluje u postupku

  PRODAVATELJ NPS-aiz druge države članice EU

  KUPAC NPS–a u RH POREZNE OBVEZE KUPCA DOKUMENTI ZA REGISTRACIJU

  Porezni obveznik ili bilo koja druga osoba (građanin, ustanova, državno tijelo i slično)

  Porezni obveznik – koji stječe za daljnju prodaju

  25% PDV-a na stjecanje Iskazuje se u: Obrascu PDV-SObrascu PDV

  novo prijevozno sredstvo neće registrirati jer ga nabavlja za dalj-nju prodaju

  ne dolazi u MUP

  Porezni obveznik ili bilo koja druga osoba (građanin, ustanova, državno tijelo i slično)

  Porezni obveznik – koji stječe za vlastite potrebe ili porezni obveznik kojem je dodijeljen PDV identifikacijski broj

  25% PDV-a na stjecanje posebni porez (trošarina) prema Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila

  Iskazuje se u:Obrascu – Stjecanje NPSObrascu PDV-SObrascu PDV

  rješenje Carinske uprave o plaćanju posebnog poreza (trošarine) s točkom u izreci da na stjecanje tog NPS-a treba obračunati PDV

  klauzula/potvrda Porezne uprave kojom se potvrđuje da je stjeca-telj prijavio stjecanje novog prijevoznog sredstva koja je spojena sa Obrascem Stjecanje – NPS i ovjerena pečatom

  Porezni obveznik ili bilo koja druga osoba (građanin, ustanova, državno tijelo i slično)

  Porezni obveznik – koji stječe za daljnju prodaju, ali odluči npr. 1 automobil zadržati kao testno ili zamjensko vozilo, ili za vlastite potrebe

  25% PDV-a na stjecanje

  posebni porez (trošarina) prema Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila

  Iskazuje se u:Obrascu PDV-SObrascu PDV

  napomena nadležnog carinskog ureda na računu za stjecanje mo-tornog vozila ili posebnom listu papira ovjerena pečatom carinskog ureda koja glasi: „POSEBNI POREZ NA MOTORNO VOZILO ĆE BITI OBRAČUNAT I PLAĆEN NA TEMELJU MJESEČNOG IZVJEŠĆA“

  napomena koja se ispisuje na računu za stjecanje NPS-a ili po-sebnom listu papira ovjerena pečatom Porezne uprave koja glasi: „Stjecatelj će prijaviti stjecanje u Obrascu PDV-S te obračunati PDV u Obrascu PDV“

  Porezni obveznik ili bilo koja druga osoba (građanin, ustanova, državno tijelo i slično)

  Osobe koje nisu upisane u registar obveznika PDV-a ili kojima nije dodijeljen PDV identifikacijski broj (građani, mali porezni obveznici, ustanove, tijela državne uprave, područne (regionalne) samouprave i lokalne samouprave i ostali)

  25% PDV-a na stjecanje

  posebni porez (trošarina) prema Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila

  Iskazuje se u:Obrascu – Stjecanje NPS

  rješenje Carinske uprave o plaćanju posebnog poreza (trošarine) s točkom u izreci da stjecanje tog NPS-a podliježe plaćanju PDV-a

  klauzula/potvrda Porezne uprave kojom se potvrđuje da je PDV obračunat i naplaćen koja je spojena sa Obrascem Stjecanje – NPS i ovjerena pečatom

  Prilikom stjecanja novog osobnog automobila tuzemni porezni obveznici (upisani u registar poreznih obveznika ili su samo registrirani za potrebe PDV-a) te ostale osobe (građani, mali porezni obveznici, ministarstva, ustanove i dr.) koji kupuju nove osobne automobile u EU moraju kronološki obaviti sljedeće radnje:

  sastaviti i predati nadležnoj ispostavi Porezne uprave obrazac – Stjecanje NPS u roku od 10 dana od dana stjecanja, odnosno od datuma na računu ili kupoprodajnog ugovora (osim ako je za daljnju prodaju). Porezni obveznici koji su upisani u registar PDV-a te pravne i fizičke osobe koji su registrirani samo za potrebe PDV-a Poreznoj upravi podnose obrasce PDV i PDV-S u propisanim rokovima.

  Za razliku od poreznih obveznika koji su upisani u registar PDV-a, pravnih i fizičkih osoba koji su registrirani samo za potrebe PDV-a (porezni obveznik kojem je dodijeljen PDV ID broj), povremeni obveznici (fizičke osobe - građani te pravne osobe koji nisu porezni obveznici i nisu registrirani za potrebe PDV-a ) prilikom stjecanja novog osobnog automobila iz druge države članice EU obvezni su platiti PDV na stjecanje tako da sami podnose prijavu na stjecanje novih prijevoznih sredstava u Poreznoj upravi koja će im nakon toga utvrditi iznos PDV-a.

  Obrazac – Sjecanje NPS podnosi (stjecatelji porezni obveznici i građani)se u tri primjerka (jedan ostaje Poreznoj upravi, drugi je za stjeca-telja a treći za nadležno tijelo koje registrira osobni automobil),

  platiti PDV-e na poreznu osnovicu ako stjecanje novog osobnog automobila služi za osobni prijevoz zaposlenika i članova uprave za koje nije dopušten odbitak pretporeza kroz redovnu poreznu prijavu – obrazac PDV putem obrasca PDV-e u propisanom roku (do posljednjeg dana u mjesecu koji slijedi po završetku mjesečnog obračunskog razdoblja). Fizičke osobe - građani te pravne osobe koji

 • 90

  11/14

  Stjecanje i isporuka novih i rabljenih osobnih automobila u EU

  Milivoj Friganović, mag. oec.

  Pore

  zi

  nisu porezni obveznici i nisu registrirani za potrebe PDV-a mo-raju platiti utvrđeni PDV u roku od 10 dana od dana stjecanja novog osobnog automobila.

  sastaviti i predati nadležnom carinskom uredu u dva pri-mjerka Porezna prijava za obračun i plaćanje posebnog pore-za na motorna vozila (Obrazac 1) s potrebnim prilozima (osim ako je stjecanje novog osobnog automobila bilo radi daljnje prodaje). Uplatiti posebni porez na motorna vozila (trošarinu).

  za registriranje novog osobnog automobila potrebno je pri-baviti rješenja Carinske uprave o plaćanju posebnog poreza s točkom u izreci rješenja da na stjecanje tog NPS-a treba obračunati PDV-e i klauzulu/potvrdu Porezne uprave kojom se potvrđuje da je stjecatelj prijavio stjecanje novog prijevo-znog sredstva koja je spojena s Obrascem Stjecanje – NPS i ovjerena pečatom,

  Stjecatelji koji nisu porezni obveznici a niti osobe koje su registrira-ne samo za potrebe PDV-a i nije im dodijeljen PDV ID broj (građani, mali porezni obveznici, ustanove, tijela državne uprave i dr.) treba-ju radi registracije novog osobnog automobila pribaviti klauzulu/potvrdu Porezne uprave kojom se potvrđuje da je PDV obračunat i naplaćen koja je spojena sa Obrascem Stjecanje – NPS i ovjerena pečatom te rješenje Carinske uprave o plaćanju posebnog poreza s točkom u izreci da stjecanje tog NPS-a podliježe plaćanju PDV-a (naravno, biti će potrebno pribaviti i potvrdu o plaćenom posebnom porezu (trošarina).

  2.3.1. Tuzemni porezni obveznik kupuje (stječe) od poreznog obveznika iz EU novi osobni automobil za osobni prijevoz zaposlenika i članova uprave

  U slučaju kada tuzemni porezni obveznik kupuje novi osobni au-tomobil za prijevoz zaposlenika i članova uprave od poreznog obve-znika iz EU tada tuzemni porezni obveznik prilikom stjecanja novog osobnog automobila mora kronološki obaviti određene radnje koje smo opisali u tablici 2 odnosno u prethodnoj točci.

  U strukturu nabavne vrijednosti novog osobnog automobila na-mijenjenog za osobni prijevoz koji se stječe iz druge države članice EU ulazi:

  vrijednost prema računu prodavatelja (u kunskoj protuvrijed-nosti na datum stjecanja) uvećan za ovisne troškove nabave,

  iznos PDV-a obračunat po stopi od 25% na vrijednost prema računu prodavatelja i

  poseban porez (trošarinu).

  Primjer 4. - Stjecanje novog osobnog automobila od poreznog obveznika iz države članice EU za osobni prijevoz zaposlenika i članova uprave

  Trgovačko društvo iz Zagreba, „X“d.o.o. stječe novi osobni auto-mobil (koristi benzin kao gorivo) iz Njemačke za potrebe osobnog prijevoza od njemačkog poreznog obveznika. Račun na kojemu nije iskazan PDV-e (jer je ova isporuka oslobođena plaćanja PDV-a u Nje-mačkoj) iznosi 20.000 eura odnosno 153.000,00 kuna (primijenjen je srednji tečaj 7,65 HNB na datum stjecanja). S obzirom da je riječ o stjecanju novog osobnog automobila PDV-e se obračunava i plaća u RH (trgovačko društvo je obvezno podnijeti nadležnoj Poreznoj up-ravi Obrazac - Sjecanje NPS). Naravno, kako osobni automobil nije registriran u RH-a treba u roku 15 dana od dana unosa motornog vozila na područje RH podnijeti Carinskoj upravi Obrazac 1 - Porezna prijava za obračun i plaćanje posebnog poreza na motorna vozila

  sa svim prilozima. Nakon potvrđenih prijava i plaćenog posebnog poreza moguće je registrirati osobni automobil.

  Prije podnošenja porezne prijave (Obrazac 1) Carinskoj upravi kojoj se prilažu i propisani prilozi nabrojeni u članku 7. Pravilnika o poseb-nom porezu na motorna vozila, trgovačko društvo „X“ d.o.o. je priba-vilo iz Njemačke dokument COC te potom i Potvrdu o sukladnosti (mjerodavna institucija je Državni zavod za mjeriteljstvo) na kojoj se nalazi mjerodavan podatak o prosječnoj emisiji CO2 na temelju kojeg će se odrediti iznos posebnog poreza (u našem slučaju emisija CO2 je 115 g/km pa postotak od osnovice iznosi 3% što proizlazi iz Tablice 3 Zakona o posebnom porezu na promet). Kako protuvrijednost računa u kunama iznosi 153.000,00 kn postotak od te osnovice iznosi 4% što proizlazi iz Tablice 1 Zakona o posebnom porezu na promet.

  Naravno, obveznik PDV-a mora Poreznoj upravi dostaviti u propisa-nom roku prijavu PDV-e te prijavu PDV-S.

  Protuvrijednost u kunama = 20.000 EUR x 7,65 = 153.000,00 knIzračun PDV-a = 153.000,00 x 25% = 38.250,00 knPorezna osnovica za obračun posebnog poreza = 191.250,00 kn (153.000,00 + 38.250,00)

  Izračun posebnog poreza: 191.250,00 x 4% = 7.650,00 kn 191.250,00 x 3% = 5.737,50 knUkupno posebni porez = 13.387,50 kn

  Dakle, nabavna vrijednost automobila iznosi 204.637,50 kn (153.000,00 + 38.250,00 + 13.387,50).

  Naravno, kod stjecanja ovog automobila se ne obračunava carina a niti carinske pristojbe jer je riječ o stjecanju unutar EU.

  U glavnoj knjizi provodimo sljedeće knjiženje:

  Opis IznosRačun

  Duguje Potražuje

  1) Stjecanje novog osobnog automobila Osobni automobil u pripremiObveze prema dobavljačima u inozemstvu za dugotrajnu imovinu

  153.000,00

  153.000,00

  056161

  2211

  2) Obračun PDV na stjecanje iz EUOsobni automobil u pripremiObveze od stjecanje dobara unutar EU -25%

  38.250,00 38.250,00

  056161

  260733

  Obračun posebnog poreza (trošarine)Osobni automobil u pripremiPosebni porez na promet motornih vozila

  13.387,50 13.387,50

  056161

  2642

  Stavljanje novog osobnog automobila Osobni automobil Osobni automobil u pripremi

  204.637,50204.637,50

  03360056161

  Plaćanje posebnog porezaPosebni porez na promet motornih vozilaTransakcijski račun

  13.387,50 13.387,50

  26421000

  Iz knjiženja je razvidno da se prilikom stjecanja osobnog automobi-la za osobni prijevoz ne može odbiti pretporez, što znači da će pore-zni obveznik platiti PDV-e po podnesenom obrascu PDV.

  www.racunovodstvo-porezi.hr

 • 91

  11/14

  Stjecanje i isporuka novih i rabljenih osobnih automobila u EU

  Milivoj Friganović, mag. oec.

  Pore

  zi

  2.3.2. Tuzemni porezni obveznik kupuje (stječe) od poreznog obveznika iz EU novi osobni automobil za obavljanje djelatnosti

  Stjecanje novih osobnih automobila za obavljanje djelatnosti iz EU-a ima povoljniji porezni položaj s motrišta PDV-a u odnosu na osobne automobile koji se koriste za osobni prijevoz zaposlenika i članova uprave.

  Naime, sukladno članku 61. stavku 2. Zakona, pretporez se može odbiti ako se radi o osobnim automobilima i drugim prijevoznim sredstvima za osobni prijevoz koja se koriste za obuku vozača, te-stiranje vozila, servisnu službu, djelatnost prijevoza putnika i dobara, prijevoza umrlih, iznajmljivanja ili se nabavljaju za daljnju prodaju. U tom slučaju porezni obveznik istovremeno utvrđuje obvezu PDV-a na stjecanje novog osobnog automobila te priznaje pretporez u istom poreznom razdoblju, pa u tom slučaju PDV predstavlja obračunsku kategoriju.

  Primjer 5. - Stjecanje novog osobnog automobila od poreznog obveznika iz države članice EU za obavljanje djelatnosti

  U ovom primjeru ćemo pretpostaviti sve parametre o poreznom obvezniku i osobnom automobilu kao u primjeru 4. osim što će novi osobni automobil služiti za obavljanje djelatnosti servisne službe pa će porezni obveznik imati pravo na odbitak pretporeza što u prethod-nom primjeru nije imao.

  U ovom slučaju u nabavnu vrijednost ne ulazi PDV-e već samo protuvrijednost u kunama u iznosu od 153.000,00 kn (20.000 EUR koliko je iskazano na računu poduzetnika iz druge države članice EU koji je oslobođen plaćanja PDV-a) te posebni porez na motorna vozila (trošarina) u iznosu od 13.387,50. To znači da ukupna nabavna vri-jednost iznosi 166.387,50 kn (153.000,00 + 13.387,50).

  U glavnoj knjizi provodimo sljedeće knjiženje:

  Opis IznosRačun

  Duguje Potražuje

  Stjecanje novog osobnog automobila Osobni automobil u pripremiObveze prema dobavljačima u inozemstvu za dugotrajnu imovinu

  153.000,00

  153.000,00

  056161

  2211

  Obračun obveze PDV i pretporeza od stjecanje iz EUPretporez od stjecanja dobara iz EU - 25%Obveze od stjecanje dobara iz EU -25%

  38.250,00 38.250,00

  160733

  260733

  Obračun posebnog poreza (trošarine)Osobni automobil u pripremiPosebni porez na promet motornih vozila

  13.387,50 13.387,50

  056161

  2642

  Stavljanje novog osobnog automobila Osobni automobil Osobni automobil u pripremi

  166.387,50 166.387,50

  03360 056161

  Plaćanje posebnog porezaPosebni porez na promet motornih vozilaTransakcijski račun

  13.387,50 13.387,50

  2642 1000

  Primjer 6. - Stjecanje novog osobnog automobila od građanina iz države članice EU za obavljanje djelatnosti

  Trgovačko društvo iz Šibenika „Puntina“d.o.o. stječe novi osobni automobil (koristi dizel gorivo) u rujnu 2014. od građanina iz Italije

  za potrebe obavljanja djelatnosti (obuka vozača). Sklopljen je kupo-prodajni ugovor u kojem je navedena prodajna cijena u iznosu od 15.000 eura odnosno 114.750,00 kn (primijenjen je srednji tečaj 7,65 HNB na datum stjecanja).

  Osobni automobil je prešao 5.500 km i prvi put je registriran u veljači 2014. pa se smatra novim osobnim automobilom (jer nije prešao više od 6.000 km od datuma prve uporabe tj. prve regi-stracije).

  S obzirom da je riječ o stjecanju novog osobnog automobila PDV-e se obračunava i plaća u RH (trgovačko društvo je obvezno podnijeti nadležnoj Poreznoj upravi Obrazac - Sjecanje NPS). Na-ravno, kako osobni automobil nije registriran u RH-a treba u roku 15 dana od dana unosa motornog vozila na područje RH podnijeti Carinskoj upravi Obrazac 1 - Porezna prijava za obračun i plaćanje posebnog poreza na motorna vozila sa svim prilozima. Nakon po-tvrđenih prijava i plaćenog posebnog poreza moguće je registrirati osobni automobil.

  U našem slučaju emisija CO2 je 125 g/km pa postotak od osno-vice iznosi 7% što proizlazi iz Tablice 2 (dizelsko gorivo) Zakona o posebnom porezu na promet. Kako protuvrijednost računa u kunama iznosi 114.750,00 kn postotak od te osnovice iznosi 2% što proizlazi iz Tablice 1 Zakona o posebnom porezu na promet

  Naravno, obveznik PDV-a mora Poreznoj upravi dostaviti u propisa-nom roku prijavu PDV-e te prijavu PDV-S.

  Protuvrijednost u kunama = 15.000 EUR x 7,65 = 114.750,00 knIzračun PDV-a = 114.750,00 x 25% = 28.687,50 knPorezna osnovica za obračun posebnog poreza = 143.437,50 kn

  (114.750,00 + 28.687,50)Izračun posebnog poreza: 143.437,50 x 7% = 10.040,63 kn 143.437,50 x 2% = 2.868,75 knUkupno posebni porez = 12.909,38 kn

  Dakle, nabavna vrijednost automobila iznosi 127.659,38 kn (114.750,00 + 12.909,38)

  Naravno kod stjecanja ovog automobila se ne obračunava carina a niti carinske pristojbe jer je riječ o stjecanju unutar EU.

  U glavnoj knjizi provodimo slijedeće knjiženje:

  Opis IznosRačun

  Duguje Potražuje

  Stjecanje novog osobnog automobila Osobni automobil u pripremiObveze prema dobavljačima u inozemstvu za dugotrajnu imovinu

  114.750,00

  114.750,00

  056161

  2211

  Obračun obveze PDV i pretporeza od stjecanje iz EUPretporez od stjecanja dobara iz EU - 25%Obveze od stjecanje dobara iz EU -25%

  28.687,50 28.687,50

  160733260733

  Obračun posebnog poreza (trošarine)Osobni automobil u pripremiPosebni porez na promet motornih vozila

  12.909,38 12.909,38

  056161

  2642

  Stavljanje novog osobnog automobila Osobni automobil Osobni automobil u pripremi

  127.659,38 127.659,38

  03360056161

  Plaćanje posebnog porezaPosebni porez na promet motornih vozilaTransakcijski račun

  12.909,3812.909,38

  26421000

 • 92

  11/14

  Stjecanje i isporuka novih i rabljenih osobnih automobila u EU

  Milivoj Friganović, mag. oec.

  Pore

  zi

  2.3.3. Građani kao stjecatelji novih osobnih automobila iz države članice EU

  Od 1. srpnja 2013. (od pristupanja RH-a EU) građani-privatne osobe (koje ne obavljaju samostalnu djelatnost) imaju mogućnost stjecanja novih i rabljenih osobnih automobila iz država članica EU.

  Primjer 7. - Građanin iz RH kupuje novi osobni automobil u Austriji

  Građanin P.P. iz Zagreba kupuje novi osobni automobil u Austriji od pravne osobe koja je porezni obveznik i doprema ga u RH-a. Na-ravno, porezni obveznik (isporučitelj novog osobnog automobila) iz Austrije nije zaračunao PDV-e jer se automobil otprema u RH-a.

  Hrvatski građanin mora podnijeti Poreznoj upravi obrazac Stjeca-nje NPS radi obračuna PDV-a kojeg treba uplatiti te Poreznu prijavu za obračun i plaćanje posebnog poreza na motorna vozila (trošarinu).

  2.3.4. Stjecanje novih osobnih automobila za daljnju prodaju

  Poduzetnik (trgovačko društvo) koji je porezni obveznik i koji stje-če nove osobne automobile radi daljnje prodaje (trgovac) evidentira ih u svom računovodstvu kao trgovačku robu u okviru razreda 6 – Proizvodnja, gotovi proizvodi, roba i dugotrajna imovina namijenjena prodaji po trošku nabave (nabavna vrijednost) kako uređuje HSFI 10 – Zalihe odnosno MRS 2 – Zalihe.

  Hrvatski poduzetnik (trgovac) prilikom nabave osobnog automobi-la za daljnju prodaju je obvezan obračunati PDV-e po stopi od 25% ali isto tako ima pravo na pretporez s obzirom da je riječ o djelatnosti za koju je dopušten odbitak pretporeza pa za njega PDV predstavlja obračunsku kategoriju.

  Sukladno članku 87. stavku 2. Zakona, porezni obveznik u RH-a koji stječe novi osobni automobil za daljnju prodaju iz EU ne podnosi obrazac – Stjecanje NPS.

  Naravno, trgovac kao obveznik PDV-a mora Poreznoj upravi dosta-viti u propisanom roku prijavu PDV-e te prijavu PDV-S.

  Isto tako za hrvatskog poduzetnika ne nastaje obveza obračuna i plaćanja posebnog poreza na motorna vozila (trošarina) jer će ta obveza nastati tek u trenutku prodaje novog osobnog automobila fizičkoj ili pravnoj osobi za korištenje cesta u RH.

  Prilikom prodaje novog osobnog automobila pravnoj ili fizičkoj oso-bi trgovac u RH-a mora na računu staviti napomenu da je poseban porez (trošarina) obračunat u skladu s odredbama Zakona o poseb-nom porezu na motorna vozila te na njemu mora iskazati podatke iz članka 4. stavka 2. i 3. Zakona koje se odnose na datum prve registracije, prijeđene kilometre te obujam i snagu motora.

  Primjer 8. - Stjecanje novih osobnih automobila za daljnju prodaju

  Hrvatski porezni obveznik „X“. d.o.o. (trgovac registriran za pro-daju motornih vozila u RH-a) nabavio je novi osobni automobil od poreznog obveznika iz Italije radi daljnje prodaje. Prodajna cijena na računu iznosi 25.000 eura što u protuvrijednosti iznosi 191.250,00 kn (primijenjen je srednji tečaj 7,65 HNB na datum stjecanja) a iznos obračunatog PDV-a iznosi 47.812,50 kn.

  Nabavljeni novi osobni automobil trgovac evidentira kao dugo-trajnu imovinu namijenjenu prodaji na kontu 684 – Alat, pogonski inventar i transportn