Tong Quan Agribank 2011

  • View
    97

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Tng quan 2011n 31/10/2011

Ni dung1. 2. 3. Kt qu hot ng chnh M hnh t chc Lch s pht trin 5 9 13

2 I Tng quan 2011 I Ngn hng Nng nghip v Pht trin Nng thn Vit Nam

NGN HNG NNG NGHIP V PHT TRIN NNG THN VIT NAM

Tng quan 2011 I Ngn hng Nng nghip v Pht trin Nng thn Vit Nam I 3

4 I Tng quan 2011 I Ngn hng Nng nghip v Pht trin Nng thn Vit Nam

Kt qu hot ng chnh ca Agribankn thng 10 nm 2011

Trong bi cnh kinh t ton cu gp nhiu bt n do khng hong v suy thoi, kinh t trong nc ng trc nhiu kh khn, thch thc, hot ng trong 10 thng u nm 2011, Agribank tip tc khng nh v tr, vai tr ca mt Ngn hng thng mi hng u nh ch ti chnh ln nht Vit Nam i vi th trng ti chnh nng thn v nn kinh t t nc, gp phn tch cc cng Chnh ph, Ngn hng Nh nc thc hin mc tiu kim ch lm pht, n nh kinh t v m v m bo an sinh x hi.Tng quan 2011 I Ngn hng Nng nghip v Pht trin Nng thn Vit Nam I 5

6 I Tng quan 2011 I Ngn hng Nng nghip v Pht trin Nng thn Vit Nam

Tng ti sn

(n v tnh: t ng)545.000 524.000

Tng ngun vn

(n v tnh: t ng)504.425 474.941

Tng d n

(n v tnh: t ng)

470.000

434.331 354.112

432.009 414.755

nm 2009

nm 2010

c n 31/12/ 2011

nm 2009

nm 2010

c n 31/12/ 2011

nm 2009

nm 2010

c n 31/12/ 2011

Huy ng vn n 31/10/2011, tng ngun vn t 483.724 t ng; c t 504.425 t ng vo cui nm 2011. Trong , vn huy ng t khch hng (th trng I) t 443.815 t ng, chim t trng 91,7% ngun vn huy ng; c t 448.938 t ng vo cui nm 2011, chim t trng 88,9%. Agribank ch trng m bo c cu, tng trng ngun vn c tnh n nh cao t dn c, cc t chc kinh t; thc hin a dng sn phm, hnh thc huy ng vn v.v... Tn dng n 31/10/2011, d n cho vay nn kinh t t 421.173 t ng; c t 432.009 t ng vo cui nm 2011. Agribank tip tc khng nh vai tr ch lc trong u t vn cho khu vc Nng nghip, Nng thn, Nng dn vi ngun vn dnh cho Tam nng lun chim 70%/ tng d n. Agribank tip tc trin khai hiu qu Ngh nh 41/2010/N-CP ca Chnh ph v Chnh sch tn dng phc v nng nghip, nng thn; Chng trnh mc tiu Quc gia xy dng nng thn mi v.v Pht trin Sn phm dch v Trn nn tng cng ngh thng

tin hin i, Agribank y mnh pht trin h thng sn phm dch v tin ch, hin i, vn ln dn u v cc sn phm c nhiu tnh nng u vit nh: Tit kim bc thang; Thu Ngn sch Nh nc; Chuyn tin (Agri-Pay); Kiu hi; Thanh ton bin mu; u t t ng; Nh thu t ng; Th; sn phm lin kt Ngn hng- Bo him (Banccasurance), Tit kim hc ng; cc sn phm dch v hng n nng nghip, nng dn, nng thn Agribank tip tc khng nh v tr Ngn hng hng u Vit Nam v Th, ATM. S lng khch hng la chn s dng sn phm dch v ca Agribank ngy cng tng. Pht trin mnh h thng sn phm dch v, Agribank tch cc chung tay cng Chnh ph y nhanh tin trnh ci cch, n gin ha th tc hnh chnh, thc hin thnh cng ch trng thanh ton khng dng tin mt. Thanh ton quc t, kinh doanh ngoi t Hot ng thanh ton quc t, kinh doanh ngoi t tip tc pht trin n nh. Agribank ch trng cung ng cc sn phm dch v trn gi cho khch hng trong v ngoi nc. Trong 10 thng u nm 2011,

doanh s thanh ton quc t t 6.576 triu USD, c t 7.891 triu USD vo cui nm 2011; Doanh s kinh doanh ngoi t t 10.335 triu USD, c t 11.400 triu USD vo cui nm 2011; Doanh s kiu hi khng ngng tng ln, t 807 triu USD v c t 970 triu USD vo cui nm 2011. Agribank k kt thnh cng nhiu tha thun hp tc ton din v ti tr thng mi nh tha thun khung ti tr thng mi vi Intesa SanPaolo , Bin bn ghi nh v hp tc vi Kasikornbank - Thi Lan, tha thun s dng dch v chuyn tin nhanh USD trong ngy ti th trng Trung Quc ca ICBC; tha thun lin quan n lnh vc kiu hi vi Hip hi Xut khu lao ng Vit Nam (VAMAS) v cc i tc nc ngoi nh Maybank (Malaysia), Western Union, Kookmin Bank (Hn Quc). Agribank tip tc dn u thanh ton bin mu vi doanh s thanh ton bin mu 10 thng u nm 2011 t 28.742 t ng, c t 34.490 t ng vo cui nm 2011 v hin vn l ngn hng duy nht cung cp dch v thanh ton bin mu cho khch hng ti Lo. D n Ngn hng phc v Vi vai tr, v th, uy tn ca

Tng quan 2011 I Ngn hng Nng nghip v Pht trin Nng thn Vit Nam I 7

Ngn hng thng mi hng u, Agribank c la chn l ngn hng phc v cho nhiu d n ODA v d n trng im quc gia. Tnh n 31/10/2011, Agribank c ch nh phc v 114 d n ODA vi tng tr gi 5,5 t USD. Agribank c nh gi cao v nng lc v cht lng phc v cho cc d n. C s khch hng Agribank hin duy tr quan h i l vi 1.065 ngn hng ti 97 quc gia v vng lnh th; v l i tc tin cy ca trn 30.000 doanh nghip, gn 10 triu h sn xut, hng ngn i tc trong v ngoi nc. Mng li, i ng nhn vin Agribank hin c trn 2.300 chi nhnh v phng giao dch khp mi min t nc v Chi nhnh ti Vng quc Campuchia. Trong , c 158 Chi nhnh loi 1, loi 2; 776 Chi nhnh loi 3 v 1.393 Phng giao dch. Hin nay, Agribank c i ng cn b, vin chc gn 42.000 ngi (chim trn 40% cn b, vin chc ngnh Ngn hng c nc) c trnh chuyn mn nghip v, gn b vi a phng.

8 I Tng quan 2011 I Ngn hng Nng nghip v Pht trin Nng thn Vit Nam

M hnh t chcM hnh tng th t chc b my qun l iu hnh ca Ngn hng Nng nghip v Pht trin Nng thn Vit Nam

HI NG THNH VIN

BAN TH K HTV

BAN KIM SOT

Y BAN QUN L RI RO

TNG GIM C

K TON TRNG

CC PH TNG GIM C

H THNG KIM TRA KIM SOT NI B

H THNG BAN CHUYN MN NGHIP V

CHI NHNH NC NGOI

S GIAO DCH

CHI NHNH LOI 1, LOI 2

VN PHNG I DIN

N V S NGHIP

CNG TY CON

Chi nhnh Phng giao dch Chi nhnh loi 3

Phng giao dch

Tng quan 2011 I Ngn hng Nng nghip v Pht trin Nng thn Vit Nam I 9

9

Hi ng Thnh vin

ng Nguyn Ngc Bo Ch tch Hi ng Thnh vin

ng Hong Anh Tun Thnh vin Hi ng Thnh vin

ng Nguyn Hu Lng Thnh vin Hi ng Thnh vin

ng V Hng Thnh vin Hi ng Thnh vin

ng Phm Ngc Ngon Thnh vin Hi ng Thnh vin

ng Nguyn Xun ng Thnh vin Hi ng Thnh vin

10 I Tng quan 2011 I Ngn hng Nng nghip v Pht trin Nng thn Vit Nam

Ban iu hnh

ng Kiu Trng Tuyn Ph Tng Gim c ph trch ng ng Vn Quang Ph Tng Gim c

B L Th Thanh Hng Ph Tng Gim c

ng V Minh Tn Ph Tng Gim c

ng Trnh Ngc Khnh Ph Tng Gim c

ng Nguyn Quc Hng Ph Tng Gim c

ng Nguyn Tin ng Ph Tng Gim c

Tng quan 2011 I Ngn hng Nng nghip v Pht trin Nng thn Vit Nam I 11

Cc n v ti Tr s chnh: Vn phng TSC Ban Th k HTV Ban Kim sot y ban Qun l ri ro Ban Kim tra, Kim sot ni b Ban Php ch Ban K hoch tng hp Ban Tn dng doanh nghip Ban Tn dng H sn xut & c nhn Ban Qun l DA y thc u t Ban Quan h quc t Ban u t Ban Ti chnh K ton & Ngn qu Ban Xy dng c bn Ban T chc cn b Ban Lao ng tin lng Ban Tip th Thng tin Tuyn truyn Ban Nghin cu pht trin SPDV Ban Thng k v d bo kinh t Trung tm Thanh ton Trung tm Phng nga & X l ri ro n v s nghip: Trung tm Cng ngh thng tin Trung tm Th Trng o to Cn b NHNo&PTNT Vit Nam Vn phng i din: Vn phng i din NHNo&PTNT Vit Nam khu vc min Trung Vn phng i din NHNo&PTNT Vit Nam khu vc min Nam

Cng ty con: Cng ty TNHH mt thnh vin Vng bc qu Thnh ph H Ch Minh Ngn hng Nng nghip Vit Nam (VJC) Cng ty TNHH mt thnh vin Dch v Ngn hng Nng nghip Vit Nam Cng ty Cho thu Ti chnh I NHNo&PTNT Vit Nam (ALC I) Cng ty Cho thu Ti chnh II NHNo&PTNT Vit Nam (ALC II) Cng ty TNHH mt thnh vin Thng mi v u t pht trin Hi Phng Cng ty C phn Chng Khon NHNo&PTNT Vit Nam (Agriseco) Tng Cng ty Vng Agribank Vit Nam - CTCP (AJC) Cng ty C phn Bo him NHNo&PTNT Vit Nam (ABIC) Ngn hng lin doanh: Ngn hng lin doanh Vit - Thi (Vinasiam) Chi nhnh ti nc ngoi: Chi nhnh ti Vng quc Campuchia Chi nhnh trong nc: 158 chi nhnh loi 1, loi 2 776 Chi nhnh loi 3 1.393 Phng giao dch

12 I Tng quan 2011 I Ngn hng Nng nghip v Pht trin Nng thn Vit Nam

Lch s pht trinNm 1988: c thnh lp ngy 26/3/1988 vi tn gi Ngn hng Pht trin Nng nghip Vit Nam. i tn thnh Ngn hng Nng nghip Vit Nam. xut thnh lp Ngn hng phc v ngi ngho, nay l Ngn hng Chnh sch x hi. i tn thnh Ngn hng Nng nghip v Pht trin Nng thn Vit Nam. c phong tng danh hiu Anh hng Lao ng thi k i mi. M Vn phng i din ti Campuchia. t Gii thng Sao Vng t Vit. c UNDP xp hng l Doanh nghip s 1 Vit Nam. m nhn chc Ch tch APRACA; t Top 10 Gii thng Sao Vng t Vit. Khai trng h thng IPCAS II, kt ni trc tuyn ton b 2.300 chi nhnh v phng giao dch trn ton h thng. Vinh d c n Tng B th ti thm v lm vic. L ngn hng u tin ln th 2 lin tip t Gii thng Top 10 Sao Vng t Vit. Top 10 trong 500 doanh nghip ln nht Vit Nam, tip tc l nh ch ti chnh c vn iu l ln nht Vit Nam. Agribank bt ph vn ln v tr Ngn hng s 1 Vit Nam trong lnh vc pht trin ch th. Chuyn i hot ng theo m hnh Cng ty Trch nhim hu hn mt thnh vin do Nh nc lm ch s hu.

Nm 1990: Nm 1995:

Nm 1996:

Nm 2003:

Nm 2005: Nm 2006: Nm 2007: Nm 2008:

Nm 2009:

Nm 2010:

Nm 2011:

Tng quan 2011 I Ngn hng Nng nghip v Pht trin Nng thn Vit Nam I 13

14 I Tng quan 2011 I Ngn hng Nng nghip v Pht trin Nng thn Vit Nam

Mang Phn thnh n Khch hng

Tng quan 2011 I Ngn hng Nng nghip v Pht trin Nng thn Vit Nam I 15

Ngn hng Nng nghip v Pht trin Nng thn Vit Nam S 18 Trn Hu Dc, Khu th M nh I, T Lim, H Ni in thoi: (84- 4) 37724621 - 37723248 Fax: (84- 4) 38313717 - 37722361 www.agribank.com.vn