Bc Tong Quan

  • View
    4

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

jgkgjjkgjkgk

Transcript

Phn I

Bo co tng quan v Nh my sm xut t 1-5

B cc bo co thc tp tng quan gm cc ni dung sau:Phn I: Qu trnh hnh thnh v pht trin Nh my sn xut t 1 5

Phn II: Khi qut tnh hnh sn xut- kinh doanh ca Nh my Phn III: Cng ngh sn xut ca Nh my

Phn VI: T chc sn xut v kt cu sn xut ca Nh my

Phn V: T chc b my qun l ca doanh nghip

Phn VI: Kho st, phn tch cc yu t u vo, u ra ca Nh my

Phn VII: Mi trng kinh doanh ca nh my sn xut t 1-5

Phn I Qu trnh hnh thnh v pht trin ca nh my sn xut t 1 51. Gii thiu nh my sn xut t 1-5:- Tn doanh nghip: Nh my sn xut t 1 -5.

- n v ch qun: Tng Cng ty cng nghip t Vit Nam.- a ch: Km 15 - Quc L 3 - Th trn - ng anh - H Ni.

- Gim c hin nay ca Nh my l: Tin s - Phm c Dng- Loi hnh doanh nghip: n v kinh t trc thuc Doanh nghip nh nc.

- C s php l:

+ Quyt nh thnh lp ca B trng B giao thng vn ti s 3347/Q-BGTVT ngy 04/11/2004 v vic chuyn nguyn trng Cng ty c kh t 1-5 vo Cng ty m Tng Cng ty cng nghip t Vit nam v i tn thnh Nh my sn xut t 1-5.

+ Giy chng nhn ng k kinh doanh s: 0116000508

+ Ngy 19 thng 07 nm 2005.

+ C quan cp: S k hoch u t Tp H ni.

- Ngnh ngh kinh doanh:

+ Sa cha, ng mi v sn xut ph tng, lp rp t, my thi cng v xe my; + Sn xut cc kt cu thp;

+ Kinh doanh xut nhp vt t, thit b, ph tng, phng tin vn ti.

2. Lch s pht trin ca Nh my qua cc thi k:Tin thn l Nh my sa cha t 1 -5 c hnh thnh trn c s 4 xng c kh: Avia, GK-115, GK-125, Yn Ninh, t ti s 18 ph Phan Chu Trinh-H Ni vi nhim v sa cha t, ch to cc ph tng t. T chc Nh my ban u theo ch t cung, t cp, khng hch ton kinh t. Tuy c s vt cht ban u cn ngho nn, s cng nhn t, tay ngh khng cao nhng Nh my lun hon thnh xut sc mi nhim v Nh nc giao ph v c tng thng nhiu hun chng cao qu. Nh my ch to thnh cng chic t u tin Vit Nam v vinh d c tham gia cuc diu hnh ngy mng 2 thng 9 nm 1959.

Thng 5 nm 1978 Nh my tip nhn thm nh my 19-5 Vnh Phc v chuyn v ng anh. Nh my gp nhiu kh khn, s cng nhn ngh vic ngy cng nhiu, khch hng ngy cng sa st. Cn b cng nhn vin Nh my tm mi cch duy tr Nh my, nh t chc chn nui b sa, sn xut my nng nghip v pht trin ngh chnh l sa cha t.

Ngy 14 thng 1 nm 1981 theo Quyt nh 17 CP ca B GTVT Nh my c php thu mua cc loi xe b nn b hng trong chin tranh tho g, phc hi cc chi tit v ch to cc chi tit nh nh bm nc xe Zin, cc loi bulon.

T khi nc ta chuyn sang nn kinh t th trng, Nh my c thc v th trng, v Marketting ch ng v k hoch sn xut. Tuy ban u cng gp nhiu kh khn, Nh my phi sn xut nhiu sn phm khc nh lm ct in hay chuyn i tay li nhng Nh my pht trin ngy cng vng mnh. c bit l t khi c thnh lp li theo Quyt nh s 1041 Q TCCB - N ngy 27 -5- 1993 ca B trng B GTVT (thnh lp li theo N 338/ HBT) ly tn l Cng ty c kh t 1 -5. y l mt thun li to cho nh my c t cch php nhn c lp lm n, t hch ton kinh t, t giao dch v k kt hp ng kinh t. Cn b lnh o Nh my phi hp vi B giao thng vn ti, vi Trng i hc GTVT p dng cc cng ngh mi ch to thm cc sn phm mi nh trm trn BTNN cng sut t 25 n 100 t/h, t khch, t but v mt s sn phm khc. Cc sn phm ca cng ty t nhiu huy chng vng, bc trong cc hi ch cng nghip trn ton quc. Li nhun Nh my t c ngy cng cao, cc k hoch do nh nc v b GTVT ra cho nh my u c thc hin vt mc. Nh my m bo 3 ngun c bn l np ngn sch nh nc, u t tch lu b sung ngun vn kinh doanh, v nng cao mc thu nhp cho ngi lao ng. Nm 2000, Cng ty c Nh nc phong tng l n v Anh hng lao ng ca 10 nm i mi.

Cng vi s pht trin ca i ng cn b cng nhn vin t ch ch c hn mt trm ngi nay Nh my c gn 2000 k s, lao ng tay ngh cao Nh my ch trng u t xy dng c bn. Nh my u t thm cho TSC 847 triu ng t ngun vn u t pht trin, B ti chnh cp b xung thm 8,4 t ng, lm ngun vn kinh doanh hin nay l 16.937 triu ng.

p ng nhu cu sn xut Nh my m rng thm mt bng nh xng hn 20 ha, to cng n vic lm cho hng trm ngi dn a phng v cc Tnh ln cn. u t dy chuyn cng ngh lp rp, ch to xe khch, xe but, dy chuyn sn hin i p ng nhu cu ca th trng. Nh my pht trin vi quy m ln gm mt cng ty v 4 x nghip, mt phn xng c kh trc thuc.

Ngy 04/11/2004 B trng B giao thng vn ti k quyt nh s 3347/Q-BGTVT chuyn Cng ty c kh t 1-5 vo Cng ty m Tng cng ty Cng nghip t Vit Nam. n ngy 13/09/2005 Nh my chnh thc chuyn i sang hot ng theo m hnh Cng ty m con. Mt m hnh ha hn nhiu trin vng pht trin.Phn II

Khi qut tnh hnh sn xut- kinh doanh ca nh my sn xut t 1-5

Nhng thnh tu m Nh my t c trong nhng nm qua, c th hin mt s ch tiu kinh t sau:

1. Ch tiu v sn lng:TTTn sn phmVTNm 2001Nm 2002Nm 2003Nm 2004Nm 2005

ISn phm tChic941.0902.0031.6941.462

1t khch 42-51 ch''58449622573368

2t khch 47 ch''-133071104

3t khch 30-39 ch''170350178211

4t khch 28-30 ch''1063194101108

5Xe ti nh+ben''12517760100

6Lp rp xe 25 ch (CKD1)''2622810644185

7Xe but B40''--73129-

8Xe but B60''-21224203113

9Xe but B80''-21227335273

IISn phm MCTTrm

1Trm BTNN''283118510

2Trm cp phi''12---

3Trm b tng xi mng 25 M3/h''12143

4Trm nghin sng 50-150 T/h''21---

IIIKt cu thp

Dm cu thp Nng thnNhp-3---

Cu dy vng''1---

Nh trn nu ngnh ngh kinh doanh ch yu ca Nh my sn xut t 1-5 l thit k ch to my thi cng, sn xut cc sn phm kt cu thp, ch to cc sn phm c kh v sa cha, lp rp ng mi t. Vi tn ch cht lng lun t ln hng u lun ci tin v nng cao cht lng cc sn phm ca Nh my chim lnh hu ht trn th trng trong nc v phm cp cht lng cao, gi thnh h sc cnh tranh quyt lit vi thit b ngoi nhp, a dng ho mt hng m bo mc tng trng hin c m rng quy m v m rng th trng v nht l tng thm ch lm cho ngi lao ng.

Trong 5 nm 2001-2005 sn phm t c biu din qua th sau:

Nhn vo biu trn ta thy s pht trin ca Nh my sn xut t 1-5 rt nng trong giai on 2001 n 2003 v c du hiu i xung trong hai nm 2004 v 2005. Nhng Nh my t 1-5 lun lun l n v dn u trong vic cung cp sn phm t cho c nc.

C th : * Sn phm t khch:Nm 2001 xe khch loi K42 - K51 ch ngi tiu th c 58 chic, n nm 2005 bn c 368 chic tng gp 3 ln.

* Sn phm t but:

Nm 2002 Nh my bn c 21 xe v n nm 2005 s xe xut xng ln ti 273 chic, tng y l mt bc nhy vt ng k cng nh v s lng v cht lng.

* Sn phm My cng trnh:

Trm trn b tng nha nng ASPHALT nm 2001 bn c 28 trm v nm 2002 l 32 trm c tung ra th trng tng 14%.

Nhn mt cch tng quan, sn phm ca Nh my sn xut t 1-5 c cc c quan c thm quyn v cc bn hng nh gi l c cht lng tt c th thay th hng nhp khu v trong mt thi gian gn y sn phm ca Nh my s ch to xut sang cc nc ng Nam v cc nc Chu phi, Chu M...2. Cc ch tiu khc:Ch tiuNm 2001Nm 2002Nm 2003Nm 2004Nm 2005

1. Doanh thu tiu th (triu ng)100.673,1312.696,1763.799833.309,8700.692,2

2. Li nhun trc thu (triu ng)1.711,63.9435.1938.96010.240

3. Li nhun sau thu (triu ng)1409,93.1554.0417.0008.000

4. Gi tr TSC BQ trong nm (triu ng)34.971,054.864,159.532,265.171,960.339,3

5. Vn lu ng bnh qun trong nm (tr. g)108.774,5285.743.8305.783,2294.647,4276.462,7

6. S lao ng bnh qun trong nm (ngi)7711.4001.9001.9041.675

7.Tng chi ph sn xut trong nm98.961,5308.753,1758.606824349,8690.452,2

Qua bng s liu trn ta thy:So vi nm 2001 nm 2005 doanh thu tiu th tng 696% ko theo s tng trng v li nhun c bit l v nhn lc. Nu nh nm 2001 tng s CB-CNV trong ton Nh my 771 ngi th nm 2005 l 1675 ngi tng 2172 %. Ch ring nm 2005 Nh my tip nhn 145 ngi trong s k s mi ra trng l 50 ngi. iu cho thy khng nhng Ban lnh o Nh my ngoi mc tiu tng trng, to vic lm cho ngi lao ng m cn ch trng o to, tuyn dng v nng cao tnh tay ngh v nng lc chuyn mn.

Con s tng trng sn xut kinh doanh nm sau cao hn nm trc khng nh v tr ca Nh my trong nghnh giao thng vn ti. Trong nn kinh t th trng, y bin ng v tnh cnh tranh cao, Nh my v ang chim lnh c nim tin ca khch hng. Cc sn phm ca Nh my ch to mt d tp trung hm lng khoa hc k thut ngy cng cao v s lng nhiu hn. S gia nhp WTO c rt nhiu thun li tuy nhin i vi lnh vc sn xut t li l mt th thch ln s cnh tranh vi cc nc trn khu vc v th gii l iu khng trnh khi. Mc d nh vy nhng Ban lnh o Nh my SX t 1-5 khng ngng u t i mi thit b v lp t nhng dy chuyn hin i ch to sn phm mi. tng sc hp dn ca sn phm, Nh my c nhiu ci tin mu m, coi trng tnh thm m hng ho, khuyn khch k s mnh dn thit k, ch to cc loi thit b c cng sut ln, k thut hin i, a dng, phm cp cao khng nhng c th phc v cho th trng giao thng vn ti m c th thm nhp cc th trng cng nghip khc trong nc cng nh nc ngoi.

Vi nhng chin lc v sch lc ca Ban lnh o a Nh my t 1-5 khng ngng pht trin. Nm 2001 ngun vn lu ng ca Nh my l 108.774.51 triu ng, nm 2005 l 349.930.84 triu ng tng 3 ln. C th thy qua tng chi ph sn xut trong nm 2001 l 98.961.5 triu ng th n nm 2005 chi ph sn xut ln ti 690.452.2 triu ng. ng t ho hn na l thng 10 nm 2005 va qua vi 40 xe but + xe khch c xut khu sang nc Cng ho mi ni ca m ra hng pht trin hng ho xut khu ca Nh my.C th ni nhng thnh tu m Nh my t c trong nhng nm gn y (2001-2005) chng t Nh my sn xut t 1-5 l con chim u n trong nghnh GTVT iu chng minh tnh to bo v tnh khoa hc ca mt sch lc kinh doanh, chng minh tnh sng to, tnh nng ng v tm nhn ca Ban lnh o Nh my. Cng khng nh r hn danh hiu n v Anh hng lao ng gp phn thc y s nghip i mi ca ng, ca t nc ta i n thng li.

Phn IIICng ngh sn xut ca nh my sn xut t 1-51. Cc dy chuyn sn xut:Cng ngh sn xut ca nh my bao gm cc dy chuyn sn xut hin i, phng php sn xut tin tin, trang thit b hin i. Ch yu tp trung hai dy chuyn: dy chuyn sn xut lp rp t v dy chuyn sn xut kt cu thp v thit b my cng trnh.Dy chuyn sn xut lp rp t c khi qut trn s sau:

Quy trnh sn xut-lp rp t khch v t but

Nguyn vt liu lp rp ch to xe t ca Nh my c th c ly t 2 ngun khc nhau: vt t nhp khu (khung gm chassis c gn ng c) v vt t mua trong nc (thp, sn, gng knh, cc loi ho cht ....). i vi sn phm l ph tng hay chi tit xe t: gh m, ni tht th sau khi sn xut xong tr thnh bn thnh phm va bn ra ngoi va cung cp cho cc phn xng khc phc v hon thnh sn phm cui cng l xe t. Cc chi tit sn phm c lp rp to xe hon chnh v qua kim tra ch