Novinarska konferenca 21. Avgust 2015

  • View
    61.227

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

PowerPoint Presentation

Celovit pregled rezultatov poslovanja DUTB

DUTB uspeno opravlja svoje deloNa pravi poti do uresnievanja stratekih ciljev Strateki cilji

Finanni

Povrniti vrednost obveznic z dravnim porotvom, izdanih kot plailo za prenesene terjatve inUstvariti priakovani donos na prvotno vplaani kapital s strani Republike Slovenije

Prestrukturiranje in unovevanje zavarovanj

Intenzivno upravljanje in izboljevanje kakovosti prevzetih sredstev z namenom optimiziranja komercialne in unovljive vrednostiV ekonomsko upravienih primerih, prestrukturiranje drub z namenom prispevanja k vzdrnemu izboljevanju finanne in gospodarske rasti v Republiki Sloveniji

#

Kljuni kazalniki uspenosti

KPIIzraun KPI 20142013USTVARJENI DENARNI TOKOVI Ustvarjeni denarni tokoviustvarjeni prilivi / prenosna vrednost slabih sredstev11,5%0,8%DOBIKONOSTNOST ROEisti dobiek / povpreni kapital21,9%-3,2%Vseobsegajoa dobikonosnost kapitala (CROE)vseobsegajoi donos / povpreni kapital10,3%-25,3%Ekonomska dobikonosnost kapitala EROEkapital / (zaetni kapital - kumulativne izgube ob pripoznanju) - 182,8%-3,6%Strokovna uinkovitoststroki poslovanja / povprena sredstva v upravljanju0,98%0,76%VRAILO SREDSTEVVRAILO SREDSTEVpoplailo / vloena sredstva4,3%3,3%Bruto sredstva, vrnjena RSbruto poplailo / vloena sredstva7,4%3,3%Neodplaan dolgdolg / zaetni dolg99,7%100,1%Neodplaan dolg s porotvomdolg s porotvom / zaetni dolg s porotvom99,7%100,1%

#

Doseki Financiranje, prevzem in prenos slabih sredstev iz 6 bankAktivno upravljanje 563 primerovUinkovito odloanje z namenom doseganja najbolje vrednostiDobro sodelovanje z NPU in policijo v zadevah, kjer je bil zaznan sum storitve kaznivega dejanjaAktivno upravljanje nepreminin Robustna in skladna organizacijaJasne usmeritveUstvarjanje finannih rezultatov, ki vodijo k uresnievanju naih dolgoronih ciljevPrepoznavni kot zanesljivi in transparentni prodajalci sredstev

#

Ustvarjeni prilivi

Opomba: Skupaj ustvarjeni prilivi vkljuujejo 8,0 milijona EUR prilivov iz decembra 2013.

10006040300250150100200350140501208020052,817,8IV-VI 2014I-III 2014I-III 2015133,718,7311,584,6mio EUR25,7VII-IX 201465,9IV-VI 2015177,8mio EUR40,4X-XII 2014137,340,1

skupaj ustvarjeniprilivi (desna skala)ustvarjeni prilivi

#

isti poslovni izid

-10352520154030100-55

-3,2%36,4-5,821,9%201382014mio EUR

isti poslovni izidROE (desna skala)

#

Lastniki kapital

0301509018012021060

39,9ustanovni kapitalzaetne izgube ob pripoznanju203,65,8-107,930,636,4mio EUR83%95,8sprememba trne vrednosti VP68,048,7isti poslovni izid0,148,7175,1

20132014

#

Prestrukturiranja in strategija unovevanja zavarovanjStanje junij 2015

Opomba: Napredek pri stanju primerov je meseno ocenjen s stani upravljalcev terjatev. tevilo primerov v prestrukturiranju oz. unovevanju zavarovanj lahko niha zaradi sprememb okoliin v upravljanju primera ali zaradi spremembe strategije, ki jo zasleduje DUTB.

prestrukturiranja

465unovevanje zavarovanj

izterjava / steaj v tekuprenos in analizaizterjava / steaj zaetaprimer zakljuen

#

Napredek pri prestrukturiranjih

Opomba: Napredek pri stanju primerov je meseno ocenjen s stani upravljalcev terjatev. tevilo primerov v prestrukturiranju oz. unovevanju zavarovanj lahko niha zaradi sprememb okoliin v upravljanju primera ali zaradi spremembe strategije, ki jo zasleduje DUTB.

jun 2015101111jun 2014

pogajanjaizvedbaprimer zakljuenprenos in analizaizhodni postopki15 %68 %

#

Najveji primeriSava

DZS

Avtotehna

Meja entjur

AHA Emmi

CPK

Beti

T2

Cimos

Fori

Ihan

Alpina

CGP

Polzela

Litostroj jeklo

#

Kako kae v blinji prihodnosti?

Nadaljevanje poslovanja s hitrim tempomNovi ZUKSB (delna) zdruitev s Probanko in Factor bankoPoplailo in refinanciranje prvih zapadlih obveznic

#