Novinarska konferenca 28. oktober 2011 stat.si/nk

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Novinarska konferenca 28. oktober 2011 www.stat.si/nk. Vsebina Aktualni kazalniki: Inflacija v oktobru 2011 Prebivalstvo Slovenije, 1. april 2011 31. oktobra 2011: 7 milijard prebivalcev na Zemlji mag. Irena Križman, generalna direktorica Analiza: - PowerPoint PPT Presentation

Text of Novinarska konferenca 28. oktober 2011 stat.si/nk

 • Novinarska konferenca

  28. oktober 2011

  www.stat.si/nk

 • Vsebina

  Aktualni kazalniki:Inflacija v oktobru 2011Prebivalstvo Slovenije, 1. april 201131. oktobra 2011: 7 milijard prebivalcev na Zemljimag. Irena Kriman, generalna direktorica

  Analiza: Blagovna menjava Slovenije, 2000 - 2010 Simon Pere, vodja oddelka za statistiko zunanje trgovineEkonomski rauni za gozdarstvo, 1995 - 2010 pela Gale, strokovnjakinja za statistiko gozdarstva

 • Inflacija, oktober 2011 (konni podatki)

  mesena stopnja inflacije: 0,7 %letna stopnja inflacije: 2,7 %(dvig cen na letni ravni v vseh skupinah blaga in storitev razen v 2 skupinah: komunikacije, rekreacija in kultura)

  januar oktober: 2,3 %

 • Prebivalstvo Slovenije (zaasni podatki) Prebivalci, 1. april 2011:2.052.496Dravljani:1.968.759Tujci: 83.737

  Demografsko gibanje, 2. etrt. 2011 (zaasni podatki)Rojeni:5.335Umrli:4.443

  Naravni prirast prebivalstva:892Selitveni prirast prebivalstva:327

  Skupni prirast prebivalstva: 1.219

 • Ocena Zdruenih narodov: 31. oktobra 2011 bo na Zemlji 7 milijard ljudi

 • Blagovna menjava Slovenije, 2000 - 2010

  Simon Pere, vodja oddelka za statistiko zunanje trgovine

 • Vsebina predstavitveIzbrani kazalniki blagovne menjave Slovenije, 2000-2010Struktura blagovne menjave Slovenije po znailnostih izvoznikov in uvoznikov, 2009

 • Izbrani kazalniki blagovne menjaveSlika 1: Realne vrednosti izvoza in uvoza blaga, 2000=100

 • Izbrani kazalniki blagovne menjaveRealna rast izvoza in uvoza blaga, indeks 2010/2000, primerjava z dravami lanicami EUSlika 2: Realna rast izvoza blagaSlika 3: Realna rast uvoza blaga

 • Izbrani kazalniki blagovne menjaveSlika 4: Dele izvoza blaga in dele uvoza blaga v BDP, 2000-2010

 • Izbrani kazalniki blagovne menjaveIzvoz in uvoz po izbranih skupinah dravSlika 5: Izvoz v izbrane skupine dravSlika 6: Uvoz iz izbranih skupin drav

 • Izbrani kazalniki blagovne menjaveSlika 7: Izvoz v najpomembneje trgovinske partnerice, 2000-2010

 • Izbrani kazalniki blagovne menjaveSlika 8: Uvoz iz najpomembnejih trgovinskih partneric

 • Izbrani kazalniki blagovne menjaveIzvoz in uvoz najpomembnejih proizvodov po blagovnih skupinah SMTKSlika 9: Izvoz najpomembnejih proizvodovSlika 10: Uvoz najpomembnejih proizvodov

 • Struktura blagovne menjave po znailnostih izvoznikov in uvoznikovSlika 11: Struktura izvoznikov in uvoznikov po dejavnosti podjetja ter vrednost njihove blagovne menjave, 2009

 • Struktura blagovne menjave po znailnostih izvoznikov in uvoznikovStruktura izvoza in uvoza po velikosti izvoznikov in uvoznikov, 2009 Slika 12: Struktura izvoza po velikosti izvoznikov Slika 13: Struktura uvoza po velikosti uvoznikov

 • Struktura blagovne menjave po znailnostih izvoznikov in uvoznikovTabela 1: Koncentracija blagovne menjave v najvejih izvoznikih in uvoznikih, 2009

  Izbrane skupine podjetij po vrednosti blagovne menjaveBlagovna menjava z dravamilanicami EUnelanicami EUlanicami EUnelanicami EUizvozuvozPrvih 521,321,513,123,0Prvih 1028,328,517,633,2Prvih 2036,236,224,241,4Prvih 5048,749,435,853,1Prvih 10059,161,144,762,3Prvih 50081,184,368,181,2Prvih 100087,090,977,787,0

  %

  Vir: SURS

 • Struktura blagovne menjave po znailnostih izvoznikov in uvoznikovtevilo izvoznikov in uvoznikov po trgovinskih partnericah, 2009Blagovna menjava z dravami lanicami EUnajve podjetij je izvaalo v najpomembneje trgovinske partnerice Slovenije Nemijo (62,4 %), Avstrijo (61,3 %) in Italijo (57,0 %)najve podjetij je uvaalo iz najpomembnejih trgovinskih partneric Slovenije Nemije (68,6 %), Italije (68,5 %) in Avstrije (59,3 %)Blagovna menjava z dravami nelanicami EUnajve podjetij je izvaalo v drave, ki so nastale iz republik nekdanje Jugoslavije Hrvako (61,9 %), Bosno in Hercegovino (36,3 %), Srbijo (31,3 %), Makedonijo (15,5 %) in rno goro (10,9 %); v vsaj eno od teh drav je izvaalo skoraj 90 % podjetij, ki so izvaala v drave nelanice EUnajve podjetij je uvaalo iz Kitajske (32,6 %), Hrvake (31,4 %) in Zdruenih drav (26,9 %)

 • Ekonomski rauni za gozdarstvo, 1995 - 2010

  pela Gale, Sektor za statistiko okolja

 • Ekonomski rauni za gozdarstvo

  izraun dohodkovnih kazalnikov (bruto dodana vrednost, faktorski dohodek)

  gospodarska vrednost in vloga gozdov

  spremljanje stanja v zaetnem delu gozdno-lesne verige

  doloanje in usmerjanje gozdarske politike

  okoljska vloga gozdov (sistem integriranih okoljskih in ekonomskih raunov za gozdove)Foto: Grzegorz Blachowski

 • Proizvodnja gozdarstva

  vrednost proizvodnje se je v 1995-2010 poveala za ve kot 100 % (na 269 mio EUR v 2010)dele gozdarskih proizvodov v povpreju okrog 90 %; od tega najve stojei les (41 % v 2010)

  dele gozdarskih storitev znaal okrog 10 % in naraal najhitreje naraal dele lesa za kurjavo (od 3 % v 1995 do 13 % v 2010)

  Chart10

  40.6435331418

  34.16347681

  12.8734511721

  4.0121184812

  0.2096085325

  0.1270737786

  7.9707380838

  2010

  2010

  41%

  34%

  13%

  8%

  4%

  grafikon 1

  Bruto dodana vrednost gozdarske dejavnosti, tekoe cene, Slovenija, 1995-2010

  Gross value added of the forestry industry, current prices, Slovenia, 1995-2010

  KOLIINE

  1995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010

  Mio EUR

  101.9112.2114.6120.0118.9136.4147.9155.0165.8174.6181.8239.9241.0261.2246.1269.0

  29.135.440.040.136.042.745.249.156.462.169.394.973.185.086.895.0

  Bruto dodana vrednost72.876.874.679.982.993.8102.7105.9109.4112.4112.6145.0167.9176.2159.3174.0

  BDP10356.811946.513607.515076.316922.218565.720764.923194.725195.327164.728722.331045.034562.337279.535310.635415.8

  Dele BDV v BDP (%)0.70.60.50.50.50.50.50.50.40.40.40.50.50.50.50.5

  Dele bruto dodane vrednosti gozdarstva v bruto domaem proizvodu Slovenije, %, 1995-2010

  Share of gross value added in gross domestic product of Slovenia, %, 1995-2010

  1995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010

  Dele BDV v BDP0.70.60.50.50.50.50.50.50.40.40.40.50.50.50.50.5

  grafikon 1

  Dele BDV v BDP

  %

  tabela 1

  Dele BDV v BDP

  %

  Dele BDV v BDP

  grafikon 2

  Ekonomski rauni za gozdarstvo, Slovenija, 1995-2010

  Economic accounts for forestry, Slovenia, 1995-2010

  1995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010

  Tekoe cene / Current prices, mio EUR

  Proizvodnja v osnovnih cenah101.9112.2114.6120.0118.9136.4147.9155.0165.8174.6181.8239.9241.0261.2246.1269.0Production in basic prices

  Vmesna potronja29.135.440.040.136.042.745.249.156.462.169.394.973.185.086.895.0Total intermediate consumption

  Bruto dodana vrednost72.876.874.679.982.993.8102.7105.9109.4112.4112.6145.0167.9176.2159.3174.0Gross value added

  Faktorski dohodek70.073.770.777.380.089.799.099.499.1100.999.5130.9152.2158.3137.9156.2Factor income

  Dele BDV v BDP (%)0.70.60.50.50.50.50.50.50.40.40.40.50.50.50.50.5Share of GVA of forestry in GDP (%)

  Na polnovredno delovno mo (PDM) / Per annual work unit (AWU), EUR

  Bruto dodana vrednost13055.954088952714086.573734409413630.549972592715044.247787610616044.126185407418259.68464084120417.495029821118733.415885370621083.060319907524768.620537681818785.452118785524390.24390243927811.827066423728543.657864895526326.227069905830292.4791086351Gross value added

  Faktorski dohodek1255413517.975055025712917.960898958514554.69779702515482.872072769517340.034796056419681.908548707817583.583937732219098.092117941822234.464521815816599.933266599922018.502943650125211.197614709325643.933257735322789.62155015727193.5933147632Factor income

  Zaposlenost v polnovrednih delovnih moeh (PDM) / Employment in annual work units (AWU)

  Zaposlenost (1000)5.65.55.55.35.25.15.05.75.24.56.05.96.06.26.15.7Employment (1000)

  Od tega: zaposleni (1000)2.32.22.12.01.91.91.82.42.21.81.81.71.71.91.81.5From that: employees (1000)

  grafikon 3

  Vrednost drugih subvencij na proizvodnjo v gozdarstvu, Slovenija, mio EUR, 1995-2010

  Value of other subsidies in forestry industry, Slovenia, mio EUR, 1995-2010

  mio EUR

  1995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010

  Druge subvencije na proizvodnjo2.12.82.64.24.13.74.93.03.13.33.33.33.33.23.22.5

  grafikon 3

  Druge subvencije na proizvodnjo

  mio EUR

  grafikon 4

  Struktura zaposlenih v gozdarski dejavnost, Slovenija, 2000-2010

  Structure of labour input, Slovenia, 1995-2010

  1995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010

  Employed by entrepreneurs0.10.10.71.32.22.72.83.33.63.92.83.03.34.23.53.6

  Employed in enterprises41.639.937.235.934.533.932.939.339.336.227.025.525.326.126.122.6

  Entrepreneurs1.01.41.92.23.13.33.43.54.15.34.75.05.55.96.27.1

  Farmers57.358.660.260.760.260.261.053.953.054.665.566.465.963.964.266.6

  povpreje

  Zaposleni pri samostojnih podjetnikih2.6

  Zaposleni v podjetjih32.7

  Samostojni podjetniki4.0

  Kmetje60.8

  100.0

  1995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010

  Plaana delovna sila41.740.037.937.136.736.635.742.642.940.129.828.528.630.229.626.3

  Zaposleni pri samostojnih podjetnikih / Employed by entrepreneurs0.10.10.71.32.22.72.83.33.63.92.83.03.34.23.53.6

  Zaposleni v podjetjih / Employed in enterprise41.639.937.235.934.533.932.939.339.336.227.025.525.326.126.122.6

  Neplaana delovna sila58.360.062.162.963.363.464.357.457.159.970.171.571.469