of 16 /16

فن معالجة الأخطاء

Embed Size (px)

Text of فن معالجة الأخطاء

 • #thll* % w* **

  * # j W2 * *>, ,** +

  + * **

  @Qk - . -

  . , .a, s 4> NJ A%. .& < >

 • @Q14- ..

  ,,,ee' * > jMi t

  W'

  . x/6 ..

  z--

  * .

  .

  ...e.'% s-# ....,'- p i?......-- $- v ,..'-' # N-.z &* A &

  +

  >* >

  ...

  .

  K) k)z:wz

  J..,Yb --' - . utlr Y . ! l - A h irt

  t?e#I #ur#.!!/i:t!

  : .. 4 + *@ wuvuvwNh k.. s . 4.

  . ! .41 .v.< - . j#rAr$

 • c,r.

  /$ u9z.

  kp rr ba 7% ja J2- 1 1 Ur,J awl.j( ..a k - I z-v .

  .esa gi ae. *. q. ' % e' * *

  # ptb ui, ak.

  sa-izs utxllo tlr b aao ig-ljaou?# -

  -

  fe . * .U' * l apt ). ) - 1 J ; o ,,.4wzs k: ! 4. s a L) -*

  ''- '''' *e '< .M hr h vw

  g j . a k t . *. . zk u- .st

 • Z,xA. k # 2.F 1.o J,# , - ' ' k ,o x.

  , r , t , . y;. .w . . . . .. . ..

  . . .

  #. p .s j x y:$ c( $ o.1 a. cwb-b

  . ozt-zl ub! it--p-ts :)! c .- a

  . .

  * 4--,:.- kv . - % t, J l . za - : N j a - . . - k* ' a cre.

  z- . u,-> -.*W . .

  ..0!aZ $ o-' JIaN.

  t & 3 szs-

  x JA to JaW! uyga

  . j Jz-tst, U kte wz cat: . ...

  .

  '7. ..

  :tJV t.wu Y * rA j zup4Yt 3= $

  p . 'J .

  a '( J ! t..u- k c . ! t.J- j a- l u)- ! * ..,JG * Yeo ** $*P k..* * M e l)p j g sa .* j . uu# o. .) ujj; ' 5 ' =j sy ., N 4 j $ y . 4 Pj g * N u . t zxy .. ej'*

  .z--a r e . ..v o o=. ure ..*- -A . .

  eay- loas k . po.b A-.N G o o , - .- ,.x4.;s .J .e e

  . . . ,. . (s- . )) . J (; uj,,o rj . .$ I ! ;-zglau aa ttlut? py k) i-

  e z . .'** ..

  . , , = ' ..j ..2..7 ' . . . ;$ ' . k j . tg. . usk j J ) u . . a ap ) ) .. u . j ! (0 c..+. (

  ..

  yw. j oj ka o* $

  ' t4. t C x N

 • , .y '' ,#. . .

  . gl.z,. .i ( w uw (.

  ,az, k. .$

  .. tlb - )1..

  'y

  p F p...> - .

  -$- ! . o $ e- ! e $ * * L- .t1 ! a ax I ztJ ! t x 1 . J . . #.c w

  -

  .

  .w - , - N a $ p 4,- ! > o' $ .,k) N o- z ! . k . . .

  .

  ..* . ..) j ug .s

  f' F' .

  .

  - b A:.w/. ,..p. C a t . *. . *- ! $ A k ' o- 1 az N $ AJ 6 wp $ 6 cz..d;s. d,. .h, ... . .. . . . .!. $ :; .. . ,j. j::.E ! -

  .; ! a .J.-. i - ...4 -k-, ..t '. . L'F ! ' : - 1 a o -. . . . . w t-,w v t.-.#W* # QX . ' - * e + *...

  #' . .. .

  #' .. 'J . ..: .

  l .

  y o # e.

  t --- ..

  .n ! $ t . $ a

  o- b )) : o..J'b-a-. ... -

  J,a1 .- ytgl J u J b .X : J b (t . . % .t -..sy 1 ))#' fe p'

  .

  .X --JG (( ! ? * - - $ it .>z-$ )) --JG (( -+ N iawa N k-

  e ! 11

  jk . * Pj p . j g W* j j oo j # Y y; + y (4. j . g. j j o g gpo-v .

  US'J . r- x v a o. .

  t - 4......, a t .. z. a- . ,,.. ; uj u-ts. ..k$'- . t . . ta- t . # . ! $ u.U.i J g jOH .. . .

  3 . . . ur/ p

 • G .e g .tlkx.,k Y f it,ywt t,,* -1,: , ' ' - u:G. u, ; w. (

  . - q.yqj ,.,F- j .,.u-' . '-.'t-.0..- ,,,x' ... xgb J -) 1 L1 .J c - .'>.l

  - - . *P p.

  * . . y 4 p x j w+ . j ot

  . ,..* ,L $ o- t-x

  .

  g k (( * ( or* . -)rA

  .J . . . ( .Vt # . j * ( ( jk j g# * . e. p Ww y ) ) . o v. . ( g .*

  -L ub.y.z.=t - . p .., -W* * * .

  * . +*

  UJ i J (.b - t k. *- - < . . . . - -. - $ - t z t.>.1- $N J o--

  - - J ?p F' p' #' . , . . 7 .

  . $ t . , N AtJ * - ! t. k $ t..l ' :+' k-tpcik'u r-tcl, 'g' Lbe *

  & >- a 1 )) : J G ' - > N . ,..u .w' X . /.z. .,-' L xtt 1 o' - o * -* - '.e = * A xe xe *

  - $ u t - : 1 t kg- U' 1 r * . . .* %a- ' - N 1 #** + u %

  t( o- $ .A- 1 1 4. 1 a - $ .J* #

  l , .',. i' - -'.et 4 : t !. t ' t j kxz- i k' , ,. t $ . x f.u.x- q . - . , $' : k- ' t ,! tk ' )' j o- - . ..t 'i..x,!'- - j!$' + h.*/ .. : J . 4 ' ' ' & 'C'

  ..

  t.t e, s k. t jJj .

  . w >'

  .

  . ,w- -

  . . . . : N ! ; (.b k $ L.t tU.. ! . 2) j .-6 u . i t !

 • *% # 2i xxztpww o'jt,.. .. -

  w. tlx-tu =. k' yj 1. .,

  .

  9r q .L

  . ..x Z.. .'

  . . #' . w#. z -, 0: N I )) . . f( AJ-

  x.s-r..# Sa 2 pa $ y--wkpa t ceo X ta c . - j -. y .#. F. Te *

  ; ..

  z4 )) . . . tt 9.

  k. - - l I u). - $ )) . . (( V. - - N I )) . . ).) ?. - N j ) ). . . >

  e ,. .. . . .

  s j x . jj , j ! .. j -- $ 1 u,7/- t.w ur l u l i- . - - * . . t ( . . . c k - .'uN &.* $ *' j ..

  sJ )) *xtw y..

  )w t .,.a) j a auax .. .

  lj *- j j t . ! j o . +j a. % F'tJ. * j ( ( o).g *%.z' '- + . - *j t - - - $ - ! (i z1 -- .' '

  v. .9 . r2 W 3 iuH-r- **. 3 r -z* 3 -)?' ' .V'

  . .4J tkQ U u) * *. - -C .

  .

  1A-

  J%'u46-

  sf kj . x..y ..: o z.: J j . i ,< t j g-e V t * : ' A j - ) H j . ( - t j i.2' u : .a . . j .# j 3 , k .'.. t .% t j* %< G v * * +.p p. v $: . 1;; ..

  ' ! ./ * 1 .p- 1 a * # a# k . tk..' % $ A,k.- t.w k.l J ! a..x ! 'QX w

  .

  @ . +

  . v o * .

  .i .1 1 w . .

  ,.. ,!.-- c. J 1 .

  $ J e - - G wt-tp : ' l -. b a;a k z . . . a $ J l ..:-.2.

  !

  . ** v Q# .- > v . * '

 • Q < . .. .+ l.l-x; N# $ ii.,p,wl 1.*-4 c'' ?a , ' .

  . r. x .)

  f' . .. * ,

  q * * * . i ! *o' ! J

  .

  ! t.- k x .,u* 9 b t 2: . 1 . . . Z 9 -t* * t '' ' '' , . a u J

  J ! a# ! .7-2 / c.p.- ..1....1% ! o?w ' $ a tJ ulil -k! a : J $ a...# l . . . '.v. -.7Joto iuat* ts- L o o la kLJ# t '' j ' ui X!C*

  .

  -

  C--.M - .

  ( =x .J- b - u.l t:.L.e . .

  4 * - * .* 1.

  J1 e! ..u>. L.1 L-)) ..a 1 , < 1 uzw 1 tzt c : l lu ao mp'n* -p #

  J .- - .. ! t, .,w u. t-J' $ ) -u a . : -a . 2 z L=.' u - - tw o' t u' ..91 t*to ali Jl-uv % ,-'. ...1 XU olja tr t)s '. X*

  . 3 ..) VG - . . . .' a .ty t..t,- a' k-sjaz . .JLV. ! '- -t; Jla--ltza

  u- - $ . k . -.s $ . t . . . a- . p 4 .# j ) : akjs *' ' $ ' J. , '-y J- - o. u& 4 . i . zs- J G $ 2* t U- $-

  .. . .

  J u.t

  - l z t j a - u- *1 A.-,a. u cj; *1 a- a- - t

  ..p $ : . i -a - ! 1 t J - . . i '-a ! ! . . . omo s .y

  - t t s -, .ea1- - k J ! -tX .-6 p- 4.1w, ' - k tx.-,e J o t -. h :h 9 a

  . .

  .

  .

  .-'$ . j #' j j

  .k.)- j f. x . . , ..k-.t.. j- g c-.- -- y

  .

  ) t;! )) .y y z..

  j o ..e o au u; .

 • , . j f..,k. iu # aeasw ta. p r. q y

  .k a; . ' b u- 2 ( ( tm*.- k)- ts- u- 1 p l

  .mt 1 2: y- - - - !3 -,9 . r-..l .. .

  fetS' y- jlat t o 1

  .J' Lyp g I A . , cy Ia/ k o SW . t- k Y' b

  A> w > . .

  cgl.

  )ts. 42 ' 4 t p J! u .tp + ..

  .< w

  *# # G k. * .> vp* .

  + ss utp - ' ' > po.% .' $$: Jl '* Xl jj 6 %P 4. X Y ' *R '*d'' ' '* ** l M , .ew . $ l < . a ..- 1 z x . ,'* * . t 2 z . t zh $9..,:* ! w' M , i e k ; * 't )k

  . 1 ' ''n''vq ' .

  *',,. .l $:

  . - . (j * * . * . . qy * . (x j. us:.,0 a h u... a o

  -

  ,-m X ! u z . o.zn . .tul

  , l ; . - .. - f'j J t.- j t. J . ,es : t; x a; . x .j T a.,- . . -c ... k & J a . .

  zA .

  *

  (T+ j * * + *. - * + *o la o ..G

  .J t.

  ya :.>a v. a ur'. 3 t - ! U .>*** e

  .. . . ..

  ..

  .

  '- .. j a,.e . < t. ja

  . . - L' L AJ w.zw-.- b t k) 1 ' . x

  ao 0. y j w * io + . '.(.y..r joy e= a j , e..'l' $! e'ly ,j j:e $..) ... wu.e.u bp ue-/i k.,s - * tz-z' ' '' 1 >. i-'- ' z. ' ).

  Jw - a ..

  .. . .. . .l, . . * ..e.0.-. yo -.-. ,-e 4. . (s, .! ,tg 1 J 1 3

  .# ..z4 ' . :.-..:,..: ,.a) z. - - ' 't ) w . . c

  u Jp- - N ua t e a' '. - ! 1 ul - N u up ' .J h -a. .

  /' .k A; ! J N $ p ,.J a a .K, X ..a J 1 2) .$ ') : AJ 'c on b L ! : , aa k (( , !

  ..s..a'% u= w-.y -.,' * w' -#' F- v e -., ** '.#' -'#' v..

  . ..

  - -

  4 . ,. .-. 4

  u.l JL t.:wtll (..)1 .wpX1 a.x. /2a .(f

 • Ar m .1,1t.* . fuxrzz u / 2 ..' '

  ,

  1 . . l* 4:/ qk :'

  . ! ' x'7 ' ' .> ; k u' .'> , .r.' 4k ' +z. > - . $ a ..a J t, A'b ,. .-.,::..,u'p.- - .-.0,

  --

  5,1.-

  .

  - b .

  tp & a-

  - Va t . v.

  - . . t b** v N< .y ***

  e

  9. .* j . ** .. j

  : kp ..- L...sn -'.w # je 4 :

  - .

  * j e t. . . - . twt., $ . 0* . ea ** j. q;, t...; j p * L 1 . . cJ o, - p . .** vw *. . .

  -

  ..e' *. 4, .

  F' z .- * #'*

  s 1 k. . j, . *. . **- < 4 *- i z . - . a t , * ) :. J . 'J . *. Q . J* )k zt . - . > .

  ' * l nJh L $ ..t> Jp a. $ * j cp a . J . - o...o 7 1 .4V :) LJ** +tr-.. .' k (.g $ ,e- .3 $ am ' > I a- - n ; > I a

  .

  $ tx , 1 e a..

  fea a.w< - * 1 '

  - A' 6 F ttu $ wt-. $ cu.a k aJ' ! utob c .

  .

  ..J' '

  a u I ' * $ t-li tos'lo y Qu . (j +,t-..,11 .4 ...C..t= - . - ( - - .F

  AJ J t*- . u $ ,..0% 4.-1 y. ' ' * $ t-p a k a=.V- ! sp t....S'- ui S- c'.

  ' . ,,$ ..

  . - f.apb fg. ..lt - w l . u a w L t-. . k

  .?-2 j-z>-. ..

  #e '- r- k. . s .k; N j - k. - . l .; .- k - j - - '$ j j .4. s t

  . t ,...- . ! j.

  - u%o . '* 3 u' X j - =>-t. . ..*

  *

  .

  , few j ! . . l ! 0

  .

  -)4 . -a '.. J % . 5,-c u- L 0- t .m ', X L j..x-

  yx.J 6+ 4. he v W * P *

  .m. ':L j'' ' ,*z j .. 1. ' ) .9 >(. * + :i * %1 - )) - J :'-' .> ',.>.% ''-sz---tu'tl.l.;-h.e - 1 o $ ks..,l $ t - 1 -- =

  .

  * %.... + *e * *.

  .#' . . .. . .. . y ), j a.N

  . i . , o t f . : k - - . ! b . t t I ,-- u .* 1 . -4 * > * v' **

  #+ j L ,. L &1 ''j .$ t * t t*. )) - z''al-z.'e

  .k ' ,.Jw,* l 2 ' ',J% ' 1J...0,' ' ' .' ': ' ' J t; * X l * d* . . ! V J ; ,..J . t. . . . .. u v k .' . . . ' J . . J ( ' ..

  xl . . .. $ t..) . . . . kx. .+ '- #' e *:

 • G . ..p l N. .' 1F ( 2.* i.x.4

  ...A. ' . . . . . . ..' ''*R''

  .. .... .. . .. ... .

  . . . ... (gy '; ' 'ljgf $ '.y;,'h -

  .. ! k #- w j j $ * 4.xto, . w *j . . u. y r . (i:a.;o u . b tw aj- uu O..

  . . c ... . CX . . .. . .. F

  a- - 5 1 o -t,.. -, - tl k - I. ..... w).j . tj

  - '7Q . A

  j (.j . .. a.- tj:y..jy j.

  )...j:k z ts.aj...zw t1.,.p

  z .*' , . -*t .'*; t j: . 3

  .

  - j - x-. . t .j . e . ,j . t (,. j..

 • . . .

  . p I n .. k 4 ,j- . f txx y. .'

  ! r ' y;' , -VC. . .. . ,p . + #, ,*

  u o. o . 1 . . -s : e * v * ' *

  # .JW t :tX- ! ,1 u . 10a kt- w $ a! z c -t. .A!j ots t oym-xt'#. . . 0. . . s

  c.y.. . -

  c . 1 uU: z ,$ - - .W a t sz b .zu= N b a z . . . s .1 .yp ..t:

  fe . .. . ..

  * # .

  o' ! /. o ct-x-;. a ; - - - . A:,* u%.=.w.- 1 3 > t t.: a e - : ! ..p1.- j b , 1 ,h.h ooL, >' t u e t. u - - .e-. >. , 1 o L1LA . - & * - v

  . .. f-

  . .

  u,W iaaA-../ A,- t vr . u$ # .?o ota ' 1 * ! .> .-> 4 o t . .. .N !+ * .w#'

 • .

  J .SLL'-.II zx tl,0 ,>

  , - ..

  (.., j t ,,)

  . % *

  .. + #t . ., l-

  z,x-. asb ! ..9 k Ja $ $ y. g e . yj .. .a- . ltlb .e-!a s-txo k( - ! a.. j.... y k-. .--. N t. .eu.-iJb a.

  -- j J . . .: t:-- j * j 4a * . -- *j a! l . ; : N u * #. -. * -. z- . . k ! jA J - .-e-ea .z,-sa .-z a*

  - % N a.z!' $ t: j j j - j u,j.a ja ..j'j cpy - - - uj*

  -

  (j3*.

  1/X e - - .

  tJ. ! ..,-

  5-.. * !'uf

  $1 p 'e - 't- j . j j ''' t : .. s - ! j : 4- .u .z.4- z- twaz. j -4, ,.. k e, k x- t ju

  ,# . 3 -J%=.. ..3 . . . . :

  ' -- 1 -.0 J

 • '' jy + . . d,...

  . .

  .

  jjj tg)j k -x) . ..... .. .(

  ..-. .

  s. ,

  q j.x .. (.y j j o 6. ,y. xv ,yw. .. ... e. . I >* v.. g J yaj .v W ..)< - - w . ztg ! J

  ..

  ya, 1

  . .. /l t . . . J l 1 '- ta, a t; . - t.

  .,

  ) t -. .t. k 1 !' JJJO

  r . $ o)- t t . . - . tv,tw-w- $ a L- -0 ..,# t; .,0 $ p (X '' 4, p' + .

  N a k - ' X 9 uD. t - b.a +-> 26 cm>v

  t.5$ ot -, . hb