Ngan khoi ngan_chay_brochures page 1
Ngan khoi ngan_chay_brochures page 2
Ngan khoi ngan_chay_brochures page 3
Ngan khoi ngan_chay_brochures page 4

Ngan khoi ngan_chay_brochures

Embed Size (px)

Text of Ngan khoi ngan_chay_brochures

  • --

    Cng ty c phn thng mi xut nhp khu Song vit trong nhng nm qua, lun dn u v lnh vc cng ngh mn cun ngn khi, ngn chy t ng, mang li cho khch hng cc gii php mang tnh cch mng vi gi c hp l khc phc cc vn v kim sot v khi la. Cc h thng mn cun ngn khi, ngn chy t ng ca chng ti, vi ch an ton cao khi s dng trng lc, kt hp vi cng ngh in t hin i, to ra mt trong nhng h thng tin tin mang tnh t ph trn th trng.

  • +84 (0) 8 22474543+84 (0) 4 66869342

    trang 1.pdftrang 2trang 3trang 4