Thái Nguyên có bao nhiêu công ty chè?

  • View
    135

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

S lng cc cng ty ch thi nguyn rt ln m tht kh thng k c ht. V vy, nu bn quan tm n cc cng ty bun bn v sn xut ch c sn thi nguyn th c th tham kho mt s cng ty ch ln c tn tui nh sau.

Transcript

  • 1. 10+1 > 11 Cng tyCh Thi Nguynni ting? !

2. Thi Nguyn c bao nhiu cng ty ch?-www.chebupthainguyen.com S lng cc cng ty ch thi nguyn rt ln mtht kh thng k c ht. V vy, nu bnquan tm n cc cng ty bun bn v sn xutch c sn thi nguyn th c th tham kho mts cng ty ch ln c tn tui nh sau. Cc cng ty ch di y l cc cng ty ch tntui. Kinh doanh v sn xut ch bp thi nguynlu nm v c uy tn. 3. 1. Cng ty ch Tn Cng Hong Bnh- www.chebupthainguyen.com y l mt cng ty ni ting v sn xut vkinh doanh ch Thi Nguyn. Sn phm cacng ty c mt khp mi min t quc. Cngty ch Hong Bnh thnh lp t nm 1994, nm2001 bt u xy dng nh my sn xut, chbin kinh doanh ch tn cng thi nguyn. Sn phm chnh ca cng ty: Ch Tn CngThi Nguyn c sn cao cp, tr gi, trhng hoa nhi, tr ti lc, tr en ti lc, chtho dc. Tt c ch c sn xut trn dychuyn my mc hin i. m bo v sinh anton thc phm. a ch cng ty ch Tn Cng Hong Bnh :3/1 ng Bc Kn Tp.Thi Nguyn 4. 2. Cng ty ch An Lc Sn-www.chebupthainguyen.com y l cng ty kinh doanh a ngnh ngh, tnm 2010 mi bt u kinh doanh ch thinguyn xut khu. Ngoi kinh doanh ch, cngty ny cn kinh doanh v my mc thit b, stthp xy dng, g ni tht. V hon tonkhng thy bng dng nh my ch. Cc loi ch ca cng ty: Tr bp xanh saosut, Tr bp hoa ngh thut (mnh cng khngr l ch g) a ch cng ty ch An Lc Sn: 655 ngCch Mng Thng 8 Tp.Thi Nguyn 5. 3. Cng ty ch Bc Kinh -www.chebupthainguyen.com y l cng ty cung cp cc loi ch xut khu,ch yu l ng gi v gia cng ch. Khngthy nhc n a ch nh my hay vngnguyn liu. Sn phm chnh ca cng ty: Tr xanh cc loi a ch cng ty ch Bc Kinh T 1B Phng Tn Lp Tp.Thi Nguyn 6. 4. Cng ty ch Phng Phng -www.chebupthainguyen.com Sn phm ch lc ca cng ty l ch san tuyt,tr to hnh (tr vng cao) a ch Cng ty ch Phng Phng: Xm AnThi X Ha Thng Huyn ng H Tnh Thi Nguyn 7. 5. Cng ty c phn ch H Thi -www.chebupthainguyen.com Lnh vc sn xut kinh doanh chnh ca cngty: Trng, ch bin, mua bn v nhp khu ccloi tr, khai thc, ch bin, mua bn v xutkhu qungv..v Sn phm ch ni bt ca cng ty: Tr xanhOP, Tr xanh PS, Tr en OP, Tr xanh BT, Trxanh BPS a ch cng ty c phn ch H Thi: X HaThng Huyn i T Tnh Thi Nguyn 8. 6. Cng ty c phn ch Bc Sn -www.chebupthainguyen.com Lnh vc kinh doanh chnh ca cng ty : Snxut kinh doanh cc loi tr, cung ng vt tnng nghip, sn xut cc loi ging ch vcy n qu, kinh doanh vt liu xy dng, hngtiu dng, kinh doanh du lch. Cc sn phm ch ni bt : Tr en xut khu,Tr xanh xut khu v ni tiu, Tr ng ti,ng hp ni tiu a ch cng ty c phn ch Bc Sn: Th trnBc Sn Huyn Ph Yn Tnh Thi Nguyn 9. 7. Cng ty c phn ch Vn Ti -www.chebupthainguyen.com Ngnh ngh kinh doanh chnh ca cng ty :Sn xut, ch bin v tiu th cc sn phmch tn cng thi nguyn, mua bn cc vt tngnh nng nghip; mua bn my mc thit bch bin, bo qun sn phm nng nghip.o to chuyn giao k thut sn xut chsch; vn ti hng ha ng b. Sn phm ch ni bt ca cng ty: Tr xanh,tr xanh ng gi, Tr Long, ch Thi Nguynng ti ht chn khng a ch Cng ty c phn ch Vn Ti: X PhcThun Huyn Ph Yn Tnh Thi Nguyn 10. 8. Cng ty TNHH ch Bnh Yn -www.chebupthainguyen.com Lnh vc sn xut kinh doanh: Ch bin tr Sn phm ni bt: Tr en a ch cng ty TNHH ch Bnh Yn : Thn By X Bnh Yn Huyn nh Ha Tnh ThiNguyn 11. 9. Nh my ch nh Ha -www.chebupthainguyen.com Lnh vc kinh doanh: Sn xut, kinh doanh chbin cc loi tr. i l mua bn xng du, gakh t, kh ha lng, dch v c kh sa cha. Sn phm ch ni bt ca cng ty: Tr xanh,tr en a ch nh my ch nh Ha : X Trung Hi Huyn nh Ha Tnh Thi Nguyn 12. 10. Cng ty c phn ch H Ni -www.chebupthainguyen.com Lnh vc sn xut kinh doanh: Sn xut, kinhdoanh cc loi tr en, tr xanh Sn phm ch lc ca cng ty : Tr en ngbao 13. 10+1 > 11 . Cng ty Ch Bp ThiNguyn -www.chebupthainguyen.com Xut pht im l t gia nh c truyn thngtrng, chm sc v ch bin ch Thi Nguyn csn. Mong mun em hng v ch Thi sn xutth cng chnh gc n cc khch hng gn xa.V vy, gia nh xy dng thng hiu ch bpThi Nguyn t nm 2013 nhm cng c thnghiu bn vng trong lng khch hng. mi khithng thc, khch hng khng bao gi nhmln ch ca gia nh vi ch ca bt c cng tych Thi Nguyn no khc. Lnh vc kinh doanh chnh ca gia nh: Trng vchm sc ch, Sao ch v ln hng ch, Kinhdoanh ch Thi Nguyn trong nc v xut khuch. Sn phm ni bt ca gia nh khc vi cc cngty cn li: sn xut Ch Thi Nguyn theophng php th cng truyn thng mang hngv c bit a ch c s gia nh: Xm ng Lnh X TnCng Thi Nguyn, a ch giao dch : sn 316ng Phan nh Phng Tp. Thi Nguyn 14. Nn mua ch ca cng ty no? -www.chebupthainguyen.com Ngoi cc cng ty ch Thi Nguyn k trn, Thi Nguyn cnv vn cc thng hiu khc na. Mi c s u c b quytring v sn phm ch lc ring. V vy, khng nh chca ai ngon hn l rt kh khn. Nhng bn c th da vomt s tiu ch sau a ra quyt nh. - Mc chuyn mn ha: Ch Bp Thi Nguyn,Cng tych Tn Cng Hong Bnh, Cng Ty Ch H Ni, Cng TyBc Kinh ,Cng Ty Bnh Yn, Cng Ty Phng Phng,Cng Ty Vn Ti - Gn vng nguyn liu : Ch Bp Thi Nguyn (vng chtn cng) ,Cng ty ch Tn Cng Hong Bnh (vng chtn cng), Cng Ty Ch H Ni (vng ch Tri Ci), Cngty Phng Phng (vng ch Tri Ci) - C nh my sn xut trc tip: Ch Bp ThiNguyn,Cng ty ch Tn Cng Hong Bnh, Cng Ty ChH Ni - Quy m nh my: Cng ty ch Tn Cng Hong Bnh,Cng Ty Ch H Ni (ch bp Thi Nguyn gii Gia nh) - Cng ngh ch bin: Ch Bp Thi Nguyn (sn xut thcng 100%), Cng ty ch Tn Cng Hong Bnh (Sn xutquy m cng nghip) - Cht lng ch thnh phm: Ch Bp Thi Nguyn 15. BN CH THI NGUYN NGON CHNH GChttp://www.chebupthainguyen.com/