Hopmans Achmea Highway 2 Health Rotterdam 12sept2011

 • View
  1.805

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Presentatie door Hans Hopmans van Achmea in het kader van de training Zorginnovatie van het project Highway 2 Health. De presentatie is een handleiding om zorginnovaties succesvol in het zorgstelsel te krijgen en geeft een idee hoe een zorgverzekeraar in dit kader redeneert.

Text of Hopmans Achmea Highway 2 Health Rotterdam 12sept2011

 • 1. Samen Innoveren

2. Generieke Waardecreatie Terreinen

 • Verkoop (Produkt MixxPrijsxVolume)
 • Reactievermogen op klantwensen/-klachten
 • Tijdige levering / nakoming afspraken
 • Transport & distributie
 • Kwaliteit van Produkten & Diensten
 • Kosten van Bedrijfsvoering / ondersteunend proces
 • Operationele werkprocessen & procedures
 • Kosten van materialen en produktie
 • Inventaris, voorraad
 • Gebruik/produktiviteit van investeringen
 • Algemene productiviteit
 • Innovatie / Onderzoek & Ontwikkeling
 • Geldstroom / kaspositie / werkkapitaal
 • Risico Management
 • Relaties / Relatiekwaliteit in de waardeketen
 • Veranderkundigheid / Reactie-vermogen

3. Als je kunt kiezen

 • vitamineofaspirine
 • follow the problem-owner

4. Inkoopomzet voor 3,5 miljoen verzekerden bij 30.000 leveranciers en partners 8,7miljardraming zorgkosten 2009 Ziekenhuizen, ZBCs, privklinieken etc. Verpleeg- en Verzorgingshuizen, Thuiszorg Farmacie Gehandicaptenzorg Geestelijke Gezondheidszorg Huisartsen Mondzorg Paramedische zorg Hulpmiddelen Geboortezorg Mobiliteit Buitenland 3249mln. 1692mln. 893mln. 832mln. 568mln. 394mln. 374mln. 266mln. 227mln. 82mln. 74mln. 47mln. 5. Het 80/20 principe in de basisverzekering 6. Is innovatie in de zorg nodig? Het gaat toch goed? De levensverwachting zaltot jaar 2050 met nogeens 6 jaar stijgen Nederlanders leven steedslanger, en brengen dieextra jaren ook in goedegezondheid door. Bron: RIVM / VTV2010 7. Maatschappelijke behoefte aan oplossingen Angststoornissen Artrose Beroerte Borstkanker COPDCoronaire hartziekten DarmkankerDementie15 ziekten in Nederland met de hoogste sterftekans, hoogste aantal verloren levensjaren of hoogste ziektelast (DALYs) Depressie Diabetes mellitusHartfalenLetseldoor priv -ongevallen Longkanker Longontsteking Zelftoegebracht letsel Bron: RIVM, maart 2010 DALYs= disability adjusted life years 8. 9. 10. Bron RIVM 2007: Relatieve toename in de prevalentie van verschillende ziekten over de periode 2005-2025 11. Zorgsector groeit sneller dan BNP. Om in 2030 het aandeel zorgkosten van het bruto nationaal product gelijk te houden is een besparing van 37% nodig

 • Bron: CPB en CBS, Gupta Strategists analyse
 • Extra stijgingen worden onder andere veroorzaakt door volumegroei, zorginnovatie en vergrijzing
 • In deze berekening is het percentage uit 2008 gebruikt

Bezuinigen: een economische noodzaak? 12. 4 Belangrijke vraagstukken 1 2 43 13. Belangrijke vraagstukken StijgendeZorgvraag Vergrijzing leidt tot vraagstijging. Al 4,5 miljoen mensen hebbeneen chronische ziekte. Daarvan hebben 1,3 miljoen mensen meerdere ziekten tegelijkertijd.Groot Gezondheidsverschil Laag opgeleide Nederlanders leven gemiddeld 6 7 jaar korter dan hoog opgeleiden. StijgendeZorgkosten Zonder ingrijpen zullen depremies voor consumenten en werkgevers in het jaar2030 tenminste verdubbeld zijn.Gebrek aan Menskracht Op elke 2 werknemers in de zorg moet er 1 bijkomen. Totaal 425.000 extra zorgverleners nodig komende decennia. 14. kernprobleem StijgendeZorgvraag Vergrijzing leidt tot vraagstijging. Al 4,5 miljoen mensen hebbeneen chronische ziekte. Daarvan hebben 1,3 miljoen mensen meerdere ziekten tegelijkertijd.Groot Gezondheidsverschil Laag opgeleide Nederlanders leven gemiddeld 6 7 jaar korter dan hoog opgeleiden.StijgendeZorgkosten Zonder ingrijpen zullen depremies voor consumenten en werkgevers in het jaar2030 tenminste verdubbeld zijn.Gebrek aan Menskracht Op elke 2 werknemers in de zorg moet er 1 bijkomen. Totaal 425.000 extra zorgverleners nodig komende decennia. Productiviteit van hetZorgsysteem 15. Competitieve context StijgendeZorgvraag Vergrijzing leidt tot vraagstijging. Al 4,5 miljoen mensen hebbeneen chronische ziekte. Daarvan hebben 1,3 miljoen mensen meerdere ziekten tegelijkertijd.Groot Gezondheidsverschil Laag opgeleide Nederlanders leven gemiddeld 6 7 jaar korter dan hoog opgeleiden.StijgendeZorgkosten Zonder ingrijpen zullen depremies voor consumenten en werkgevers in het jaar2030 tenminste verdubbeld zijn.Gebrek aan Menskracht Op elke 2 werknemers in de zorg moet er 1 bijkomen. Totaal 425.000 extra zorgverleners nodig komende decennia. Toenemende concurrentie tussen zorgverzekeraars 16. Perspectieven van gezondheidswinst

 • Gewonnen levensjaren
 • Voorkomen van ziekten
 • Sneller herstel en revalidatie
 • Hogere kwaliteit vanleven, minder levens- en arbeidsbeperkingen ervaren, ondanks een ziekte
 • Minder kosten ofverlies van inkomsten als gevolg van ziekten of beperkingen

consument

 • Sociale participatie
 • Economische participatie
 • Productiviteit
 • Kenniseconomie
 • Vertrouwen in overheid en zorginstituties

samenlevingGezondheidswinst levert het draagvlak voor investeren in duurzaam zorgsysteem. 17. Hogere productiviteit vereist investeren(en innoveren) in 7 aspecten

 • Gewonnen levensjaren
 • Voorkomen van ziekten
 • Sneller herstel en revalidatie
 • Hogere kwaliteit vanleven, minder levens- en arbeidsbeperkingen ervaren, ondanks een ziekte
 • Minder kosten ofverlies van inkomsten als gevolg van ziekten of beperkingen

Gezondheidswinst tegen aanvaardbare kosten

 • Beschikbaarheid en toegang
 • Meer preventie en advies
 • Just-in-time effectieve zorg
 • Minder fouten, hogere kwaliteit
 • Betere (keten)samenwerking
 • Leefstijl & zelfmanagement
 • Opheffen verspilling

18. Innoveren altijd op meerdere themas tegelijkertijd Informatie innovatie Proces innovatie Sociale innovatie Technologische innovatie Voorop lopen intransparantheidvan vraag en aanbod De zorg(infrastructuur) slimmer, efficinter enmensgerichter maken. Met nieuwe technologie ook de patint aanhet stuur zetten. . Integraalgezondheidsbeleid voor kwetsbare doelgroepen

 • Zorgaanbod
 • Ziekenhuiszorg
 • Fysiotherapie
 • Gezondheidscentra
 • Praktijkinfo huisartsen Zorgvraag
 • Maatwerk voorcollectiviteiten
 • Zorgbemiddeling
 • VVER
 • Excellent verwijzen
 • Sterke integrale eerstelijn, preventie en zelfmanagement
 • DiabetesZorg Beter
 • Diagis
 • Diabetesproject 3
 • Over schotten en grenzen heen
 • Dementieketen
 • Zorginstellingen
 • Lean
 • Gebiedsgerichte, integrale aanpak van gezondheidsproblemen
 • Grote Steden Aanpak
 • Zelfmanagement & procesinnovatie
 • Telezorg:Stichting Zorg BinnenBereik
 • eHealthNU.nl

19.

 • Grootste zorgprogramma voor diabetespatinten in Nederland.
 • 1998start Zwolle
 • 2006-2008 uitrol Achmea kernregios
 • 2009 43.000 deelnemende patinten
 • 600 deelnemende huisartsen
 • Gezondheidswinst (regio Zwolle):
  • 40% minder hartfalen
  • 80% minder nierfalen
  • 40% minder CVAs
  • 25% minder complicaties aan de ogen
  • levensverwachting niet rokende diabeticigelijk aan gemiddelde niet diabeet.
  • Businesscase:
    • betere zorg (feitelijk en ervaren)
    • gezondere patinten
    • lagere patintgebonden kosten

Integrale Zorg:DiabetesZorg Beter Zaanstad Rotterdam 20. Waarom is innovatie een weerbarstig proces? Conflicterende Belangen Innovatie gaat vaak gepaardmet verandering vanrollen, macht , belangen en geldstromen.Contraproductieve prikkels Het financieringsysteem benadeelt regelmatig de investerendeinnovator. Rendementlaat soms lang op zich wachten.Volgzameconsument Door gebrek aan kennis,informatie en vraagkrachtte weinig druk vanuit de markt op zorginnovatie. Weinigzelfcorrectie De achterblijvers in innovatie en modernisering worden pas laat of soms helemaal niet gecorrigeerd. 21. CVZ

 • Pakketcriteria
 • Om te beoordelen wat er in het verzekerde pakket thuishoort, hanteert het CVZ vier criteria:
 • 1.Noodzakelijkheid:rechtvaardigt de ziekte of de benodigde zorg -gegeven de maatschappelijke context - een claim op solidariteit?
 • 2. Effectiviteit:doet de zorgvorm wat er in de breedste zin van wordtverwacht?
 • 3.Kosteneffectiviteit:is de verhouding tussen de kosten en de baten in debreedste zin acceptabel?
 • 4.Uitvoerbaarheid:is opname in het pakket nu en later haalbaar enhoudbaar?

22. bekostiging

 • CVZverzekerde zorg BV
 • Verzekeraarverzekerde zorg AV
 • Zorgverleners
  • medische richtlijnen / protocollen