شرح مفصل لبرنامج EDMODO

Embed Size (px)

Text of شرح مفصل لبرنامج EDMODO

1

EDOMDO

Edmodo

/

436107132

edmodo " " 2.0 edmodo 20 . : IOS android Edmodo

2008 EDMODO

5.011 ( 2013)

Ed Tech Digest Award 2013

Edmodo 2011 K-12 .

Edmodo

.

.

.

.

edmodo

. . . .

. . . . .

Edmodo facebook

https://www.edmodo.com/home

( )

( )

( ) ( )

Edmodo