0 Pengurusan Tingkah Laku

Embed Size (px)

Text of 0 Pengurusan Tingkah Laku

 • PENGURUSAN TINGKAH LAKUZULKARNAIN UMAR

 • Matlamat 2.1Untuk mengenalpasti masalah tingkah laku murid bermasalah pembelajaran2.2Membuat penaksiran terhadap pengubahsuaian tingkah laku murid bermasalah pembelajaran.

 • 2.3Untuk penyediaan RPI dalam pengubahsuaian tingkah laku murid bermasalah pembelajaran.2.4Untuk menentukan penemptaan yang sesuai bagi murid bermasalah pembelajaran.

 • Objektif

  1.Mengenalpasti masalah tingkah laku murid bermasalah pembelajaran sebelum melaksanakan pengajaran dan pembelajaran.2.Membuat penaksiran untuk mengumpul data dan maklumat berkaitan kekerapan berlakunya tingkah laku serta tempoh masa yang dicatatkan.

 • Masalah Tingkah LakuGuru sering menghadapi masalah tingkah laku muridnya seperti perlakuan agresif, perlakuan pasif, perlakuan negatif sosial dan permasalahan emosi. Tingkah laku sedemikian akan menyukarkan guru untuk mengajar dan menguruskan murid tersebut di dalam bilik darjah dengan baik dan berkesan.

 • Definisi

  "Pengurusan tingkah laku adalah satu kajian tingkah laku yang saintifik yang dibuat secara analisis untuk menghasilkan perubahan tingkah laku sosial bagi seseorang."(Bear, Wolf and Risley 1968)

 • "Berdasarkan kepada peristiwa yang berlaku dipersekitaran kita dan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap tingkah laku kita."(Haji Salim Supardi 1992)"Tingkah laku ialah berbagai ragam dan berbagai laku." (Kamus Dewan 1979)

 • Prinsip-Prinsip Analisis Tingkah Laku segala tindakan secara langsung atau tidak langsung yang dilakukan oleh guru dan ibu bapa untuk meningkatkan atau mengurangkan tingkah laku seseorang secara individu/kumpulan supaya menjadi lebih bermakna, produktif dan dapat diterima oleh masyarakat.

 • Proses pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi aspek akademik dan sosial. Melalui pengukuhan positif atau negatif, tingkah laku yang tidak diingini dapat dikurangkan.

 • Refleksi

  1.Bolehkah tingkah laku pelajar diubah?2.Bolehkah tingkah laku pelajar berubah?Bagaimana ..?

 • Konsep Pengurusan Tingkah Laku perancangan yang rapi.tentukan kumpulan / individu sasaran.teknik intervensi yang berkesan.penilaian secara objektif.

 • Penelitian Murid Khas a.Setiap murid adalah unik. b.Tiada satu cara yang berkesan bagi semua murid.c.Proses intervensi diambil kira (aspek kognitif, afektif dan psikomotor murid saling berkait).

 • Jenis-Jenis Tingkah Laku tidak boleh duduk diam.suka mengganggu murid lain.suka menangis.suka mengusik /memegang apa yang dilihat.suka mengambil barang yang dilihat.suka berkelahi.

 • suka merosakkan harta benda. suka mencederakan diri sendiri. mencederakan orang lain. menjerit tanpa sebab. tiada tumpuan. suka bercakap. mudah terganggu perhatian. bercakap bohong. sensitif. mengambil barang orang tanpa izin.

 • agresifmasalah seksualmemencil diri.selalu mengadu kesakitan.pandai membuat helah.sentiasa memerlukan perhatian.suka menyampuk percakapan orang.suka menggoyangkan anggota badan.fobia .menghisap jari.

 • Strategi / Prosedur Mengubahsuai Tingkah Laku

  Apakah jenis tingkah laku yang dapat dilihat ?Yang mana satu harus diberi keutamaan ?Bila tingkah laku itu berlaku ?Kekerapan tingkah laku itu berlaku ?Apakah sebab tingkah laku itu berlaku ?Bagaimana hendak menguruskannya ?

 • Langkah-Langkah Mengenalpasti Tingkah Laku mengesan tingkah laku.memerhati dan merekod.merancangkan matlamat yang boleh dicapai.kenalpasti jenis pengukuhan.memilih prosedur.implementasi prosedur.menilai hasil.mengukuhkan kemajuan.

 • Pemerhatian Harian Out-come ( Hasil).

  Contoh : Tidak kira apa cara sekalipun asalkan murid itu dapat menghasilkan tugasan yang diminta oleh guru. Murid boleh menghasilkan tulisan dengan cara apa sahaja yang dia mampu.

 • Pemerhatian berterusan atau dalam sesuatu masa yang tertentu. Contoh : Kemahiran Hidup - cara menulis - boleh ambil masa tertentu untuk pemerhatian atau pada bila masa sahaja.

  Time Sampling

 • Interval (Masa Berkala).

  Mengambil masa yang agak lama dalam membuat satu penilaian dengan penilaian atau pengurusan yang lain.

 • Intermittent (Berselang seli).

  Masa senggang yang tidak begitu lama

  Contohnya : seminggu, dua atau tiga hari.

 • Event (Peristiwa semasa)

  Masa tertentu sahaja untuk melihat tingkah laku kanak-kanak.

 • Modifikasi

  Tingkah Laku

 • 1. Pengukuhan (Reinforcement)

  Pendekatan ini sering digunakan untuk mengambil hati murid apabila sesuatu kebaikan dilakukan. Kita sering memuji murid atau memberi ganjaran kepada mereka.

 • 2. Modeling

  Rakan sebaya menjadi contoh kepada murid yang hendak dimodifikasikan tingkah lakunya. Segala ganjaran atau pujian hanya diberikan atau ditujukan kepada murid yang menjadi contoh sahaja.

 • 3. Shaping

  Setiap tingkah laku yang hendak diubahsuai hendaklah diperkecilkan strateginya. Setiap aktiviti disusun seberapa kecil yang boleh mengikut hiraki (mudah ke susah).

 • 4. Chaining

  Setiap aktiviti yang dirancang hendaklah berhubungkait antara satu dengan yang lain.

 • 5. Negatif

  Guru menyuruh murid melakukan sesuatu aktiviti yang disukai oleh murid. Guru tidak memperdulikan tingkah laku negatif yang dilakukan.

 • 6. Time - Out

  Murid dikecualikan dari aktiviti apabila ia melakukan tingkah laku yang negatif.

 • 7. Fading

  Mengurangkan tingkah laku secara perlahan-lahan. Mengurangkan ganjaran secara perlahan-lahan.

 • 8. Response Cost

  Menarik balik ganjaran yang telah diberi.

 • Membentuk ProgramPengurusan Tingkah Laku

 • 1.Menentukan tingkah laku sasaran.2.Membuat pemerhatian dan mencatat tingkah laku tersebut .3.Menetapkan matlamat yang ingin dicapai. 4.Mengenalpasti ganjaran yang bersesuaian untuk diberikan.

 • Memilih prosedur pengajaran / rawatan.Melatih elemen penting.Menjalankan program. Pengawasan program yang dijalankan.Mengekal dan merumus hasil.

 • GANJARAN YANG SESUAI Ganjaran primer - minuman, makanan dll.Ganjaran skunder token, kupon, bintang dll.Ganjaran sosial - senyuman, pujian dan menepuk bahu dll.

 • PRINSIP-PRINSIP PENEGUHAN DALAM MODIFIKASI TINGKAH LAKU

 • Peneguhan bergantung kepada tingkah laku sasaran yang ditunjukkan Tingkah laku sasaran diteguhkan sebaik sahaja ia ditunjukkan Pada peringkat awal proses perubahan tingkah laku, tingkah laku sasaran perlu diteguhkan setiapkali ia ditunjukkan .

 • Apabila tingkah laku sasaran mencapai satu tahap yang memuaskan, ia perlu diteguhkan tanpa berkala (tidak tetap). Peneguhan sosial perlu diberi bersama peneguhan yang tangible (berbentuk material) ini kerana tujuan perubahan tingkah laku adalah kepuasan pencapaian diri murid bukan hanya kepada peneguhan material sahaja.

 • KAEDAH MENINGKATKAN TINGKAH LAKU Peneguhan Positif

  Memberi respons terhadap keperluan semulajadi murid untuk mendapatkan perhatian dan penghargaanMengurangkan kebarangkalian berlakunya tingkah laku yang tidak diingini untuk mendapat perhatian.

 • Langkah-Langkah Mengaplikasi Peneguhan Positif Pilih tingkah laku sasaran.Buat pemerhatian Peneguhan untuk setiap kali tingkah laku yang diingini ditunjukkan.Nyatakan tingkah laku yang diteguhkan.Tunjukkan kesungguhan/ minat pada tingkah laku murid tersebut semasa membuat peneguhan.Guru boleh membantu murid melakukan tingkah laku yang diingini.Beri peneguhan yang pelbagai terutama di peringkat akhir bila tingkah laku sudah mantap.

 • Shaping Galakan diberi setiap kali tingkah laku yang serupa atau hampir sama dengan tingkah laku sasaran ditunjukkan oleh murid.

 • Langkah Untuk Menjalankan Kaedah Shaping Pilih tingkah laku sasaran.Dapatkan data dasar (baseline data).Pilih peneguh yang dirasa akan beri kesan yang mendalamBuat peneguhan terhadap tingkah laku yang agak serupa dengan tingkah laku sasaran.Buat peneguhan setiap kali tingkah laku yang diingini ditunjukkan.Peneguhan yang diberi perlu ikut jadual berkala.

 • Contingency Contracting Merupakan persetujuan antara dua pihak atau lebih secara lisan atau bertulis.

 • Langkah-langkah yang boleh dijalankan kaedah Contingency Contracting :

  a.Pilih tingkah laku sasaran.b.Guru beri contoh dan keterangan.c.Murid boleh pilih peneguh.d.Nilai sistem kontrak dari perspektif murid.

 • Token EconomyDiberi dalam satu jangkamasa tertentu untuk kerja atau usaha yang diterima oleh guru.

 • Langkah Dalam Penggunaan Token Ekonomi Ini:

  Pilih tingkah laku sasaranBeritahu tingkah laku sasaran pada murid.Beritahu peraturan dan sering kaji semula .Pilih token yang sesuai.Pilih peneguhan yang boleh ditukar Tampal reward menu.

 • Gunakan dalam jumlah yang terhad. Buat peneguhan Ubah jadual pemberian token Perlu adakan masa untuk murid tukar token dengan peneguh yang dijanjikan.Reward Menu perlu disemak dan diubah agar murid tidak bosan.

 • ModelingSatu proses pembelajaran melalui proses pemerhatian dan peniruan (imitation). Guru perlu pastikan model yang hendak ditiru betul-betul baik dan boleh diterima oleh murid daripada aspek umur, jantina dan lain-lain aspek. Pastikan juga ganjaran diberi jika murid mengikut cara model tersebut.

 • KAEDAH MENGURANGKAN ATAU MENGHAPUSKAN TINGKAH LAKU

 • Differential Reinforcement

  Satu proses peneguhan tingkah laku sasaran (diingini) dengan satu stimulus dan tidak meneguhkan satu tingkah laku yang lain (yang tidak diingini) dengan adanya satu stimulus yang lain.

 • Pengasingan (extinction)

  Peneguhan yang diberhentikan yang selama ini telah dite