of 84/84
AM\1013976RO.doc PE523.001v01-00 RO Unită în diversitate RO PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014 Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen 2013/2103(INI) 17.12.2013 AMENDAMENTELE 1 - 188 Proiect de raport Mary Honeyball (PE519.748v01-00) referitor la exploatarea sexuală și la prostituție, precum și la impactul acestora asupra egalității de gen (2013/2103(INI))

carusel.org › blog › wp-content › uploads › 2014 › 02 › Amendamen... AMENDAMENTELE 1 - 188AM\1013976RO.doc PE523.001v01-00 RO Unită în diversitate RO PARLAMENTUL EUROPEAN

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of carusel.org › blog › wp-content › uploads › 2014 › 02 › Amendamen... AMENDAMENTELE 1 -...

 • AM\1013976RO.doc PE523.001v01-00

  RO Unită în diversitate RO

  PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

  Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

  2013/2103(INI)

  17.12.2013

  AMENDAMENTELE 1 - 188

  Proiect de raport Mary Honeyball (PE519.748v01-00)

  referitor la exploatarea sexuală și la prostituție, precum și la impactul acestora asupra egalității de gen (2013/2103(INI))

 • PE523.001v01-00 2/84 AM\1013976RO.doc

  RO

  AM_Com_NonLegReport

 • AM\1013976RO.doc 3/84 PE523.001v01-00

  RO

  Amendamentul 1 Mikael Gustafsson, Inês Cristina Zuber, Anna Hedh Propunere de rezoluție Referirea 3 a (nouă)

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  – având în vedere Convenția ONU din 1989 cu privire la drepturile copilului,

  Or. en

  Amendamentul 2 Siiri Oviir Propunere de rezoluție Referirea 4 a (nouă)

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  – având în vedere Convenția ONU din 1989 cu privire la drepturile copilului,

  Or. et

  Amendamentul 3 Silvia Costa Propunere de rezoluție Referirea 4 a (nouă)

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  – având în vedere Convenția ONU cu privire la drepturile copilului din 20 noiembrie 1989,

  Or. it

 • PE523.001v01-00 4/84 AM\1013976RO.doc

  RO

  Amendamentul 4 Antonyia Parvanova Propunere de rezoluție Referirea 8 a (nouă)

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  – având în vedere Convenția Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de ființe umane,

  Or. en

  Amendamentul 5 Anna Záborská Propunere de rezoluție Referirea 8 a (nouă)

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  – având în vedere propunerea de recomandare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, intitulată „Incriminarea cumpărării de servicii sexuale în vederea combaterii traficului de persoane în scopul exploatării sexuale”, doc. nr. 12920 din 26 aprilie 2012,

  Or. en

  Amendamentul 6 Mikael Gustafsson, Inês Cristina Zuber, Anna Hedh Propunere de rezoluție Referirea 10 a (nouă)

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  – având în vedere Convenția Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de ființe umane,

 • AM\1013976RO.doc 5/84 PE523.001v01-00

  RO

  Or. en

  Amendamentul 7 Mary Honeyball Propunere de rezoluție Referirea 12

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  – având în vedere Decizia-cadru a Consiliului nr. 2002/629/JAI din 19 iulie 2002 privind combaterea traficului de persoane1,

  – având în vedere Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2011 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia, precum și de înlocuire a Deciziei-cadru a Consiliului nr. 2002/629/JAI din 19 iulie 2002,

  __________________ 1 JO C 203, 1.8.2002, p. 1.

  Or. en

  Amendamentul 8 Mary Honeyball Propunere de rezoluție Referirea 12 – nota de subsol 1

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  1. JO C 203, 1.8.2002, p. 1. eliminat

  Or. en

  Amendamentul 9 Antonyia Parvanova Propunere de rezoluție Referirea 13 a (nouă)

 • PE523.001v01-00 6/84 AM\1013976RO.doc

  RO

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  – având în vedere Strategia UE în vederea eradicării traficului de persoane,

  Or. en

  Amendamentul 10 Nicole Kiil-Nielsen Propunere de rezoluție Referirea 13 a (nouă)

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  – având în vedere Strategia UE în vederea eradicării traficului de persoane,

  Or. en

  Amendamentul 11 Angelika Niebler Propunere de rezoluție Referirea 14 a (nouă)

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  – având în vedere Directiva 2011/36/UE din 5 aprilie 2011 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia, precum și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/629/JAI a Consiliului,

  Or. de

  Amendamentul 12 Anna Záborská

 • AM\1013976RO.doc 7/84 PE523.001v01-00

  RO

  Propunere de rezoluție Referirea 15 a (nouă)

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  – având în vedere campania de conștientizare organizată de Lobby-ul european al femeilor și intitulată „Not for sale” (Nu de vânzare);

  Or. en

  Amendamentul 13 Ulrike Lunacek Propunere de rezoluție Referirea 33 a (nouă)

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  – având în vedere Rezoluția sa din 23 octombrie 2013 referitoare la crima organizată, corupție și spălarea de bani: recomandări cu privire la acțiunile și inițiativele care se impun,

  Or. en

  Amendamentul 14 Anna Hedh, Mikael Gustafsson Propunere de rezoluție Referirea 33 a (nouă)

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  – având în vedere Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2011 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia, precum și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/629/JAI a Consiliului,

 • PE523.001v01-00 8/84 AM\1013976RO.doc

  RO

  Or. sv

  Amendamentul 15 Antigoni Papadopoulou Propunere de rezoluție Considerentul A

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  A. întrucât prostituția este un fenomen care comportă o dimensiune de gen, marea majoritate a persoanelor prostituate fiind femei și fete și aproape toți cumpărătorii fiind bărbați, și întrucât este aceasta reprezintă atât o cauză, cât și o consecință a inegalității de gen;

  A. întrucât prostituția este un fenomen care comportă o dimensiune de gen, cu o dimensiune globală, implicând aproximativ 40-42 de milioane de persoane din întreaga lume, marea majoritate a persoanelor prostituate fiind femei și fete și aproape toți cumpărătorii fiind bărbați, și întrucât aceasta reprezintă atât o cauză, cât și o consecință a inegalității de gen;

  Or. en

  Amendamentul 16 Siiri Oviir Propunere de rezoluție Considerentul A

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  A. întrucât prostituția este un fenomen care comportă o dimensiune de gen, marea majoritate a persoanelor prostituate fiind femei și fete și aproape toți cumpărătorii fiind bărbați, și întrucât este aceasta reprezintă atât o cauză, cât și o consecință a inegalității de gen;

  A. întrucât prostituția este un fenomen care comportă o dimensiune de gen, marea majoritate a persoanelor prostituate fiind femei și fete și aproape toți cumpărătorii fiind bărbați, și întrucât este aceasta reprezintă atât o cauză, cât și o consecință a inegalității de gen, pe care o agravează și mai mult;

  Or. et

 • AM\1013976RO.doc 9/84 PE523.001v01-00

  RO

  Amendamentul 17 Antonyia Parvanova Propunere de rezoluție Considerentul A

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  A. întrucât prostituția este un fenomen care comportă o dimensiune de gen, marea majoritate a persoanelor prostituate fiind femei și fete și aproape toți cumpărătorii fiind bărbați, și întrucât este aceasta reprezintă atât o cauză, cât și o consecință a inegalității de gen;

  A. întrucât prostituția este un fenomen care comportă o dimensiune de gen, marea majoritate a persoanelor prostituate fiind femei și fete și aproape toți cumpărătorii fiind bărbați, și întrucât aceasta reprezintă o cauză și o consecință a menținerii inegalității de gen;

  Or. en

  Amendamentul 18 Angelika Niebler Propunere de rezoluție Considerentul A

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  A. întrucât prostituția este un fenomen care comportă o dimensiune de gen, marea majoritate a persoanelor prostituate fiind femei și fete și aproape toți cumpărătorii fiind bărbați, și întrucât este aceasta reprezintă atât o cauză, cât și o consecință a inegalității de gen;

  A. întrucât prostituția și prostituția forțată sunt fenomene care comportă o dimensiune de gen, marea majoritate a persoanelor prostituate fiind femei și fete și aproape toți cumpărătorii fiind bărbați, și întrucât acestea reprezintă atât o cauză, cât și o consecință a inegalității de gen;

  Or. de

  Amendamentul 19 Inês Cristina Zuber, Nicole Kiil-Nielsen Propunere de rezoluție Considerentul Aa (nou)

 • PE523.001v01-00 10/84 AM\1013976RO.doc

  RO

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  Aa. întrucât prostituția este o formă de sclavie incompatibilă cu demnitatea umană și drepturile fundamentale ale omului;

  Or. pt

  Amendamentul 20 Ulrike Lunacek Propunere de rezoluție Considerentul Aa (nou)

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  Aa. întrucât traficul de persoane, mai ales de femei și copii, pentru exploatare sexuală sau de un alt tip, este una din cele mai atroce încălcări ale drepturilor omului și întrucât traficul de ființe umane crește la nivel mondial ca urmare a creșterii în amploare a crimei organizate și a profitabilității acesteia;

  Or. en

  Amendamentul 21 Inês Cristina Zuber

  Propunere de rezoluție Considerentul Ab (nou)

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  Ab. întrucât munca este una dintre principalele surse de autorealizare umană, prin care indivizii își aduc o contribuție la bunăstarea colectivă;

  Or. pt

 • AM\1013976RO.doc 11/84 PE523.001v01-00

  RO

  Amendamentul 22 Siiri Oviir Propunere de rezoluție Considerentul B

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  B. întrucât prostituția este intrinsec legată de inegalitatea de gen din societate și are un impact asupra percepției relațiilor dintre femei și bărbați și sexualității;

  B. întrucât prostituția este intrinsec legată de inegalitatea de gen din societate și are un impact asupra statutului femeilor și bărbaților în societate și asupra percepției relațiilor reciproce dintre aceștia și a sexualității;

  Or. et

  Amendamentul 23 Sophia in 't Veld Propunere de rezoluție Considerentul B

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  B. întrucât prostituția este intrinsec legată de inegalitatea de gen din societate și are un impact asupra percepției relațiilor dintre femei și bărbați și sexualității;

  B. întrucât prostituția forțată este intrinsec legată de inegalitatea de gen din societate și are un impact asupra percepției relațiilor dintre femei și bărbați și sexualității;

  Or. en

  Amendamentul 24 Angelika Niebler Propunere de rezoluție Considerentul B

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  B. întrucât prostituția este intrinsec legată de inegalitatea de gen din societate și are

  B. întrucât prostituția și prostituția forțată sunt intrinsec legate de inegalitatea de gen

 • PE523.001v01-00 12/84 AM\1013976RO.doc

  RO

  un impact asupra percepției relațiilor dintre femei și bărbați și sexualității;

  din societate și au un impact asupra percepției relațiilor dintre femei și bărbați și sexualității;

  Or. de

  Amendamentul 25 Marusya Lyubcheva Propunere de rezoluție Considerentul Ga (nou)

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  Gа. întrucât proxenetismul este strâns legat de criminalitatea organizată;

  Or. bg

  Amendamentul 26 Inês Cristina Zuber

  Propunere de rezoluție Considerentul Ba (nou)

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  Ba. întrucât sănătatea sexuală și reproductivă este promovată prin abordări sănătoase ale sexualității bazate pe respect reciproc;

  Or. pt

  Amendamentul 27 Ulrike Lunacek Propunere de rezoluție Considerentul Ba (nou)

 • AM\1013976RO.doc 13/84 PE523.001v01-00

  RO

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  Ba. întrucât Directiva 2011/36/UE din 5 aprilie 2011 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia instituie dispoziții ferme în ceea ce privește victimele;

  Or. en

  Amendamentul 28 Siiri Oviir Propunere de rezoluție Considerentul Ba (nou)

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  Ba. întrucât orice fel de politică de reglementare a prostituției afectează percepția asupra egalității de gen și transmite un mesaj și norme societății, inclusiv tinerilor acesteia;

  Or. et

  Amendamentul 29 Antonyia Parvanova Propunere de rezoluție Considerentul Ba (nou)

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  Ba. întrucât, potrivit OMS, „sănătatea sexuală necesită o abordare pozitivă și respectuoasă a sexualității și a relațiilor sexuale, precum și posibilitatea de a avea experiențe sexuale agreabile și sigure, fără constrângere, discriminare și violență”;

 • PE523.001v01-00 14/84 AM\1013976RO.doc

  RO

  Or. en

  Amendamentul 30 Mikael Gustafsson, Anna Hedh Propunere de rezoluție Considerentul Ba (nou)

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  Ba. întrucât prostituția funcționează ca o piață în cadrul căreia proxeneții și achizitorii calculează și acționează în scopul de a-și asigura sau spori piețele și maximiza profiturile și întrucât clienții joacă un rol esențial deoarece mențin cererea pe această piață;

  Or. en

  Amendamentul 31 Nicole Kiil-Nielsen Propunere de rezoluție Considerentul Ba (nou)

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  Ba. întrucât fiecare politică în materie de prostituție are un impact asupra realizării egalității de gen și comunică mesaje și norme unei societăți, inclusiv tineretului său;

  Or. en

  Amendamentul 32 Inês Cristina Zuber

  Propunere de rezoluție Considerentul Bb (nou)

 • AM\1013976RO.doc 15/84 PE523.001v01-00

  RO

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  Bb. întrucât prostituția reduce toate actele intime la valoarea lor monetară și diminuează ființa umană la nivelul de marfă sau obiect la dispoziția clientului;

  Or. pt

  Amendamentul 33 Siiri Oviir Propunere de rezoluție Considerentul Bb (nou)

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  Bb. întrucât, conform abordării adoptate de către Organizația Mondială a Sănătății (OMS), promovarea sănătății sexuale necesită o atitudine pozitivă și respectuoasă față de relațiile sexuale, bazată pe posibilitatea de a obține experiențe sexuale agreabile și sigure, fără constrângere, discriminare și violență;

  Or. et

  Amendamentul 34 Mikael Gustafsson, Anna Hedh Propunere de rezoluție Considerentul Bb (nou)

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  Bb. întrucât marea majoritate a persoanelor prostituate provin din grupuri vulnerabile, deseori din situații de precaritate economică și socială gravă, sau sunt persoane care se confruntă cu discriminări multiple, cum ar fi femeile de etnie romă, femeile aparținând

 • PE523.001v01-00 16/84 AM\1013976RO.doc

  RO

  minorităților etnice, migranții fără acte, transsexualii etc.;

  Or. en

  Amendamentul 35 Inês Cristina Zuber, Nicole Kiil-Nielsen Propunere de rezoluție Considerentul Bc (nou)

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  Bc. întrucât criminalitatea organizată, traficul de persoane, crimele extrem de violente și corupția înfloresc în jurul prostituției, iar orice cadru de legalizare aduce beneficii în primul rând proxeneților, care se pot transforma în „oameni de afaceri”;

  Or. pt

  Amendamentul 36 Siiri Oviir Propunere de rezoluție Considerentul Bc (nou)

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  Bc. întrucât prostituția funcționează ca o piață unde interacționează diferite părți și unde un rol-cheie este deținut de către cumpărători, care generează cererea;

  Or. et

  Amendamentul 37 Siiri Oviir

 • AM\1013976RO.doc 17/84 PE523.001v01-00

  RO

  Propunere de rezoluție Considerentul Bd (nou)

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  Bd. întrucât, având în vedere concluziile diferitor studii, este evident că jumătate dintre clienți continuă să cumpere sex în pofida unor indicii clare că persoanele prostituate au o vârstă mai mică de 18 ani;

  Or. et

  Amendamentul 38 Siiri Oviir Propunere de rezoluție Considerentul Be (nou)

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  Be. întrucât majoritatea persoanelor prostituate aparțin grupurilor mai vulnerabile ale populației și, prin urmare, sunt expuse în plus unor discriminări multiple, cum ar fi femeile de etnie romă, femeile aparținând minorităților etnice, imigranții fără forme legale, transsexualii, femeile care trăiesc în sărăcie etc.;

  Or. et

  Amendamentul 39 Sophia in 't Veld Propunere de rezoluție Considerentul C

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  C. întrucât piețele prostituției alimentează traficul cu femei și fete, în special în țările

  C. întrucât piețele prostituției alimentează traficul cu femei și fete;

 • PE523.001v01-00 18/84 AM\1013976RO.doc

  RO

  unde industria sexului a fost legalizată24;

  __________________ 24 În raportul pe 2006 elaborat de Sigma Huda, Raportor Special al ONU pentru traficul de persoane, în special femei și copii, s-a subliniat impactul direct al politicilor privind prostituția asupra amplorii traficului de ființe umane.

  Or. en

  Amendamentul 40 Anna Hedh Propunere de rezoluție Considerentul C

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  C. întrucât piețele prostituției alimentează traficul cu femei și fete, în special în țările unde industria sexului a fost legalizată24;

  C. întrucât piețele prostituției alimentează traficul cu femei și copii, în special în țările unde industria sexului a fost legalizată24;

  __________________ __________________ 24 În raportul pe 2006 elaborat de Sigma Huda, Raportor Special al ONU pentru traficul de persoane, în special femei și copii, s-a subliniat impactul direct al politicilor privind prostituția asupra amplorii traficului de ființe umane.

  24 În raportul pe 2006 elaborat de Sigma Huda, Raportor Special al ONU pentru traficul de persoane, în special femei și copii, s-a subliniat impactul direct al politicilor privind prostituția asupra amplorii traficului de ființe umane.

  Or. sv

  Amendamentul 41 Marusya Lyubcheva Propunere de rezoluție Considerentul C

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  C. întrucât piețele prostituției alimentează traficul cu femei și fete, în special în țările

  C. întrucât piețele prostituției alimentează traficul cu femei și fete și agravează

 • AM\1013976RO.doc 19/84 PE523.001v01-00

  RO

  unde industria sexului a fost legalizată24; violența împotriva acestora, în special în țările unde industria sexului a fost legalizată24;

  __________________ __________________ 24 În raportul pe 2006 elaborat de Sigma Huda, Raportor Special al ONU pentru traficul de persoane, în special femei și copii, s-a subliniat impactul direct al politicilor privind prostituția asupra amplorii traficului de ființe umane.

  24 În raportul pe 2006 elaborat de Sigma Huda, Raportor Special al ONU pentru traficul de persoane, în special femei și copii, s-a subliniat impactul direct al politicilor privind prostituția asupra amplorii traficului de ființe umane.

  Or. bg

  Amendamentul 42 Ulrike Lunacek Propunere de rezoluție Considerentul Ca (nou)

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  Ca. întrucât politicile care urmăresc să ascundă munca sexuală și care exclud lucrătorii sexuali din locurile publice contribuie la stigmatizarea, excluderea socială și vulnerabilitatea respectivilor lucrători;

  Or. en

  Amendamentul 43 Siiri Oviir Propunere de rezoluție Considerentul Ca (nou)

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  Ca. întrucât prostituția și traficul de femei și fete sunt legate între ele, deoarece cererea de femei prostituate, victime sau nu ale traficului, este aceeași; întrucât traficul acționează ca instrument pentru

 • PE523.001v01-00 20/84 AM\1013976RO.doc

  RO

  aprovizionarea piețelor prostituției;

  Or. en

  Amendamentul 44 Siiri Oviir Propunere de rezoluție Considerentul Ca (nou)

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  Ca. întrucât statisticile UE indică faptul că actuala politică de combatere a traficului de persoane nu a fost eficace;

  Or. et

  Amendamentul 45 Antonyia Parvanova Propunere de rezoluție Considerentul Ca (nou)

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  Ca. întrucât prostituția funcționează ca o afacere și creează o piață, cu diferiți actori legați între ei; întrucât cumpărătorii au un rol esențial în menținerea cererii pe această piață;

  Or. en

  Amendamentul 46 Mikael Gustafsson, Inês Cristina Zuber, Anna Hedh Propunere de rezoluție Considerentul Ca (nou)

 • AM\1013976RO.doc 21/84 PE523.001v01-00

  RO

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  Ca. întrucât prostituția și traficul de femei și fete sunt legate între ele, deoarece cererea de femei prostituate, victime sau nu ale traficului, este aceeași; întrucât traficul funcționează ca mijloc de aprovizionare a piețelor prostituției cu femei și fete;

  Or. en

  Amendamentul 47 Minodora Cliveti Propunere de rezoluție Considerentul Ca (nou)

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  Ca. întrucât tot mai mulți tineri, dintre care mulți copii, ceea ce este alarmant, sunt forțați să se prostitueze;

  Or. en

  Amendamentul 48 Nicole Kiil-Nielsen Propunere de rezoluție Considerentul Ca (nou)

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  Ca. întrucât datele UE arată că identificarea și urmărirea în justiție a traficanților constituie o problemă politică actuală și că este necesar să se consolideze anchetele cazurilor de trafic sexual, urmărirea în justiție și condamnarea traficanților de ființe umane;

 • PE523.001v01-00 22/84 AM\1013976RO.doc

  RO

  Or. en

  Amendamentul 49 Mariya Gabriel Propunere de rezoluție Considerentul Ca (nou)

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  Ca. întrucât presiunile sub care se desfășoară actele de prostituție pot fi directe și fizice ori indirecte, de exemplu prin intermediul presiunii asupra familiei în țara de origine, și întrucât astfel de presiuni pot fi psihologice și insidioase;

  Or. fr

  Amendamentul 50 Ulrike Lunacek Propunere de rezoluție Considerentul Cb (nou)

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  Cb. întrucât principala responsabilitate pentru combaterea traficului de ființe umane le revine statelor membre și întrucât, în aprilie 2013, doar șase state membre au notificat transpunerea completă a Directivei UE privind combaterea traficului de ființe umane, al cărei termen de punere în aplicare a expirat la 6 aprilie 2013;

  Or. en

  Amendamentul 51 Marina Yannakoudakis

 • AM\1013976RO.doc 23/84 PE523.001v01-00

  RO

  Propunere de rezoluție Considerentul E

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  E. întrucât există o divergență enormă în modul în care statele membre tratează prostituția, existând două abordări principale: una consideră prostituția ca o încălcare a drepturilor femeii – o formă de sclavie sexuală – care conduce la inegalitate de gen în detrimentul femeilor; cealaltă abordare susține că prostituția ca atare promovează egalitatea de gen prin faptul că promovează dreptul femeilor de a deține controlul asupra a ceea ce vor să facă cu propriul corp;

  E. întrucât există o divergență enormă în modul în care statele membre tratează prostituția, existând două abordări principale: una consideră prostituția ca o încălcare a drepturilor femeii – o formă de sclavie sexuală – care conduce la inegalitate de gen în detrimentul femeilor; cealaltă abordare susține că prostituția ca atare promovează egalitatea de gen prin faptul că promovează dreptul femeilor de a deține controlul asupra a ceea ce vor să facă cu propriul corp; în ambele cazuri, fiecare stat membru are competența de a decide modul de abordare a problemei prostituției;

  Or. en

  Amendamentul 52 Angelika Niebler Propunere de rezoluție Considerentul E

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  E. întrucât există o divergență enormă în modul în care statele membre tratează prostituția, existând două abordări principale: una consideră prostituția ca o încălcare a drepturilor femeii – o formă de sclavie sexuală – care conduce la inegalitate de gen în detrimentul femeilor; cealaltă abordare susține că prostituția ca atare promovează egalitatea de gen prin faptul că promovează dreptul femeilor de a deține controlul asupra a ceea ce vor să facă cu propriul corp;

  E. întrucât, în ceea ce privește prostituția, trebuie să se facă o distincție între două tipuri de prostituție: pe de o parte, prostituția în cazul căreia bărbații și femeile controlează în mod liber ceea ce vor să facă cu trupurile lor și, pe de altă parte, prostituția forțată;

  Or. de

 • PE523.001v01-00 24/84 AM\1013976RO.doc

  RO

  Amendamentul 53 Antonyia Parvanova Propunere de rezoluție Considerentul E

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  E. întrucât există o divergență enormă în modul în care statele membre tratează prostituția, existând două abordări principale: una consideră prostituția ca o încălcare a drepturilor femeii – o formă de sclavie sexuală – care conduce la inegalitate de gen în detrimentul femeilor; cealaltă abordare susține că prostituția ca atare promovează egalitatea de gen prin faptul că promovează dreptul femeilor de a deține controlul asupra a ceea ce vor să facă cu propriul corp;

  E. întrucât există o divergență enormă în modul în care statele membre tratează prostituția, existând două abordări principale: una consideră prostituția ca o încălcare a drepturilor femeii – o formă de sclavie sexuală – care conduce la inegalitate de gen în detrimentul femeilor și la menținerea acesteia; cealaltă abordare susține că prostituția ca atare promovează egalitatea de gen prin faptul că promovează dreptul femeilor de a deține controlul asupra a ceea ce vor să facă cu propriul corp;

  Or. en

  Amendamentul 54 Ulrike Lunacek Propunere de rezoluție Considerentul Ea (nou)

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  Ea. întrucât în Europa au fost adoptate diferite abordări față de industria sexului și lucrătorii sexuali (femei, bărbați și transsexuali), inclusiv lucrătorii sexuali migranți, variind de la acceptarea muncii sexuale ca muncă și de la introducerea unor drepturi de muncă pentru lucrătorii sexuali până la incriminarea unei game largi de practici asociate cu munca sexuală, ducând, uneori, la incriminarea statutului de lucrător sexual, de partener al lucrătorilor sexuali sau de client al

 • AM\1013976RO.doc 25/84 PE523.001v01-00

  RO

  acestora;

  Or. en

  Amendamentul 55 Antonyia Parvanova Propunere de rezoluție Considerentul Ea (nou)

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  Ea. întrucât marea majoritate a persoanelor prostituate sunt recunoscute ca grupuri vulnerabile sau persoane expuse discriminării, cum ar fi femeile de etnie romă, femeile aparținând minorităților etnice, migranții fără acte, femeile expuse sărăciei sau femeile care se confruntă cu sărăcia etc.;

  Or. en

  Amendamentul 56 Minodora Cliveti Propunere de rezoluție Considerentul Ea (nou)

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  Ea. întrucât, deși există o diferență între „prostituția forțată” și „prostituția voluntară”, este evident că prostituția reprezintă o formă de violență împotriva femeilor;

  Or. en

  Amendamentul 57 Nicole Kiil-Nielsen

 • PE523.001v01-00 26/84 AM\1013976RO.doc

  RO

  Propunere de rezoluție Considerentul Ea (nou)

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  Ea. întrucât chestiunea prostituției trebuie să fie abordată cu o viziune pe termen lung și din perspectiva egalității de gen;

  Or. en

  Amendamentul 58 Sophia in 't Veld Propunere de rezoluție Considerentul F

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  F. întrucât proxenetismul a fost legalizat în câteva state membre, inclusiv Germania, Țările de Jos și Grecia, ceea ce echivalează cu autorizarea exploatării sexuale a semenilor; întrucât Țările de Jos se află pe lista Oficiului ONU pentru droguri și crime ca o destinație de predilecție pentru victimele traficului de persoane;

  F. întrucât proxenetismul a fost legalizat în câteva state membre, inclusiv Germania, Țările de Jos și Grecia, ceea ce echivalează cu autorizarea exploatării sexuale a semenilor;

  Or. en

  Amendamentul 59 Angelika Niebler Propunere de rezoluție Considerentul F

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  F. întrucât proxenetismul a fost legalizat în câteva state membre, inclusiv Germania, Țările de Jos și Grecia, ceea ce echivalează cu autorizarea exploatării sexuale a semenilor; întrucât Țările de Jos se află pe lista Oficiului ONU pentru

  F. întrucât proxenetismul a fost legalizat în câteva state membre, ceea ce echivalează cu autorizarea exploatării sexuale a semenilor; întrucât Țările de Jos se află pe lista Oficiului ONU pentru droguri și crime ca o destinație de predilecție pentru

 • AM\1013976RO.doc 27/84 PE523.001v01-00

  RO

  droguri și crime ca o destinație de predilecție pentru victimele traficului de persoane;

  victimele traficului de persoane;

  Or. de

  Amendamentul 60 Nicole Kiil-Nielsen Propunere de rezoluție Considerentul G

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  G. întrucât, în 2007, guvernul german a admis că „nu există date fiabile care să indice că [legea privind legalizarea prostituției] a redus infracționalitatea”, iar o treime dintre procurorii germani au constatat că legalizarea prostituției „a făcut activitatea lor de urmărire penală a traficului de ființe umane și a proxenetismului mai dificilă”,

  G. întrucât numărul persoanelor prostituate din Germania este estimat la 400 000, însă numai 44 dintre acestea sunt înregistrate oficial la agențiile de asistență socială ca urmare a legii din 2002 de legalizare a prostituției și întrucât, în 2007, guvernul german a admis că „nu există date fiabile care să indice că [legea privind legalizarea prostituției] a redus infracționalitatea”, iar o treime dintre procurorii germani au constatat că legalizarea prostituției „a făcut activitatea lor de urmărire penală a traficului de ființe umane și a proxenetismului mai dificilă”,

  Or. en

  Amendamentul 61 Angelika Niebler Propunere de rezoluție Considerentul G

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  G. întrucât, în 2007, guvernul german a admis că „nu există date fiabile care să indice că [legea privind legalizarea prostituției] a redus infracționalitatea”, iar o treime dintre procurorii germani au constatat că legalizarea prostituției „a făcut

  G. întrucât, în 2002, guvernul german a legalizat și dereglementat prostituția și întrucât „nu există date fiabile care să indice că [legea privind legalizarea prostituției] a redus infracționalitatea”, iar o treime dintre procurorii germani au

 • PE523.001v01-00 28/84 AM\1013976RO.doc

  RO

  activitatea lor de urmărire penală a traficului de ființe umane și a proxenetismului mai dificilă”,

  constatat că legalizarea prostituției „a făcut activitatea lor de urmărire penală a traficului de ființe umane și a proxenetismului mai dificilă”,

  Or. de

  Amendamentul 62 Minodora Cliveti Propunere de rezoluție Considerentul Ga (nou)

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  Ga. întrucât tendința la nivel mondial este de a banaliza prostituția, considerând-o o activitate normală, efectuată de „plăcere”, dar și o meserie;

  Or. en

  Amendamentul 63 Marusya Lyubcheva Propunere de rezoluție Considerentul Ga (nou)

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  Gа. întrucât proxenetismul este strâns legat de criminalitatea organizată;

  Or. bg

  Amendamentul 64 Antigoni Papadopoulou Propunere de rezoluție Punctul 1

 • AM\1013976RO.doc 29/84 PE523.001v01-00

  RO

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  1. recunoaște că prostituția și exploatarea sexuală constituie încălcări ale demnității umane sunt, de aceea, contrare principiilor Cartei Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene;

  1. recunoaște că prostituția/munca sexuală și exploatarea sexuală constituie chestiuni extrem de specifice genului și încălcări ale demnității umane, contrare principiilor drepturilor omului, printre care egalitatea de gen, și, de aceea, sunt contrare principiilor Cartei Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene;

  Or. en

  Amendamentul 65 Nicole Kiil-Nielsen Propunere de rezoluție Punctul 1

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  1. recunoaște că prostituția și exploatarea sexuală constituie încălcări ale demnității umane sunt, de aceea, contrare principiilor Cartei Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene;

  1. recunoaște că prostituția și exploatarea sexuală constituie încălcări ale demnității umane și sunt, de aceea, contrare principiilor Cartei Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene, inclusiv obiectivului și principiului egalității de gen;

  Or. en

  Amendamentul 66 Angelika Niebler Propunere de rezoluție Punctul 1

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  1. recunoaște că prostituția și exploatarea sexuală constituie încălcări ale demnității umane sunt, de aceea, contrare principiilor Cartei Drepturilor Fundamentale ale

  1. recunoaște că prostituția forțată și exploatarea sexuală constituie încălcări ale demnității umane și sunt, de aceea, contrare principiilor Cartei Drepturilor

 • PE523.001v01-00 30/84 AM\1013976RO.doc

  RO

  Uniunii Europene; Fundamentale ale Uniunii Europene;

  Or. de

  Amendamentul 67 Sophia in 't Veld Propunere de rezoluție Punctul 1

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  1. recunoaște că prostituția și exploatarea sexuală constituie încălcări ale demnității umane sunt, de aceea, contrare principiilor Cartei Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene;

  1. recunoaște că prostituția forțată și exploatarea sexuală constituie încălcări ale demnității umane și sunt, de aceea, contrare principiilor Cartei Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene;

  Or. en

  Amendamentul 68 Ulrike Lunacek Propunere de rezoluție Punctul 1 a (nou)

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  1a. recomandă dezincriminarea tuturor aspectelor prostituției adulte care rezultă dintr-o decizie personală și, prin urmare, solicită, clauze speciale care să prevină abuzul și stigmatizarea persoanelor care se prostituează;

  Or. en

  Amendamentul 69 Mikael Gustafsson, Anna Hedh Propunere de rezoluție Punctul 1 a (nou)

 • AM\1013976RO.doc 31/84 PE523.001v01-00

  RO

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  1a. subliniază obligativitatea respectării sănătății sexuale și reproductive și a drepturilor tuturor femeilor, inclusiv a dreptului la corpurile și sexualitatea lor, fără constrângeri, discriminare și violență;

  Or. en

  Amendamentul 70 Mojca Kleva Kekuš Propunere de rezoluție Punctul 2

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  2. recunoaște că prostituția la nivel global și în Europa alimentează traficul cu femei și fete vulnerabile, și subliniază faptul că, conform datelor Comisiei Europene, majoritatea (62 %) sunt traficate în scopul exploatării sexuale, iar femeile și fetele reprezintă 80 % din victimele identificate sau presupuse;

  2. recunoaște că prostituția la nivel global și în Europa alimentează traficul cu femei și fete vulnerabile și subliniază faptul că, conform datelor Comisiei Europene, majoritatea (62 %) sunt traficate în scopul exploatării sexuale, iar femeile și fetele reprezintă 80 % din victimele identificate sau presupuse; cu toate acestea, constată că nu există date cu adevărat fiabile privind traficul de pe teritoriul UE datorită naturii sale ilegale și, de multe ori, invizibile;

  Or. en

  Amendamentul 71 Nicole Kiil-Nielsen Propunere de rezoluție Punctul 2

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  2. recunoaște că prostituția la nivel global 2. recunoaște că prostituția la nivel global

 • PE523.001v01-00 32/84 AM\1013976RO.doc

  RO

  și în Europa alimentează traficul cu femei și fete vulnerabile, și subliniază faptul că, conform datelor Comisiei Europene, majoritatea (62 %) sunt traficate în scopul exploatării sexuale, iar femeile și fetele reprezintă 80 % din victimele identificate sau presupuse;

  și în Europa alimentează traficul cu femei și fete vulnerabile și subliniază faptul că, conform datelor Comisiei Europene, majoritatea (62 %) sunt traficate în scopul exploatării sexuale, iar femeile și fetele reprezintă 80 % din victimele identificate sau presupuse, cu o creștere în ultimii ani a ponderii victimelor din țările din afara UE, care provin, în principal, din Nigeria și China;

  Or. en

  Amendamentul 72 Lívia Járóka Propunere de rezoluție Punctul 2

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  2. recunoaște că prostituția la nivel global și în Europa alimentează traficul cu femei și fete vulnerabile, și subliniază faptul că, conform datelor Comisiei Europene, majoritatea (62 %) sunt traficate în scopul exploatării sexuale, iar femeile și fetele reprezintă 80 % din victimele identificate sau presupuse;

  2. subliniază că există mai multe legături între prostituție și trafic, recunoaște că prostituția la nivel global și în Europa alimentează traficul cu femei și fete vulnerabile și subliniază faptul că, conform datelor Comisiei Europene, majoritatea (62 %) sunt traficate în scopul exploatării sexuale, iar femeile și fetele reprezintă 80 % din victimele identificate sau presupuse;

  Or. en

  Amendamentul 73 Antigoni Papadopoulou Propunere de rezoluție Punctul 2

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  2. recunoaște că prostituția la nivel global și în Europa alimentează traficul cu femei

  2. recunoaște că prostituția la nivel global și în Europa alimentează traficul cu femei

 • AM\1013976RO.doc 33/84 PE523.001v01-00

  RO

  și fete vulnerabile, și subliniază faptul că, conform datelor Comisiei Europene, majoritatea (62 %) sunt traficate în scopul exploatării sexuale, iar femeile și fetele reprezintă 80 % din victimele identificate sau presupuse;

  și fete vulnerabile, marea majoritate a acestora având vârsta între 13 și 25 de ani, și subliniază faptul că, conform datelor Comisiei Europene, majoritatea (62 %) sunt traficate în scopul exploatării sexuale, iar femeile și fetele reprezintă 80 % din victimele identificate sau presupuse;

  Or. en

  Amendamentul 74 Mary Honeyball Propunere de rezoluție Punctul 2

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  2. recunoaște că prostituția la nivel global și în Europa alimentează traficul cu femei și fete vulnerabile, și subliniază faptul că, conform datelor Comisiei Europene, majoritatea (62 %) sunt traficate în scopul exploatării sexuale, iar femeile și fetele reprezintă 80 % din victimele identificate sau presupuse;

  2. recunoaște că prostituția la nivel global și în Europa alimentează traficul cu femei și fete vulnerabile și subliniază faptul că, conform datelor Comisiei Europene, majoritatea (62 %) sunt traficate în scopul exploatării sexuale, femeile și fetele reprezentând 96 % din victimele identificate sau presupuse;

  Or. en

  Amendamentul 75 Ulrike Lunacek Propunere de rezoluție Punctul 2 a (nou)

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  2a. subliniază faptul că prostituția copiilor nu poate fi niciodată voluntară deoarece copiii nu au capacitatea de a „consimți” la prostituție; solicită statelor membre ale UE să interzică prostituția copiilor (sub vârsta de 18 ani) și să combată cât de energic posibil și celelalte

 • PE523.001v01-00 34/84 AM\1013976RO.doc

  RO

  forme de prostituție forțată; solicită urgent o abordare de toleranță zero bazată pe prevenire, protecția victimelor și urmărirea în justiție a clienților;

  Or. en

  Amendamentul 76 Antonyia Parvanova Propunere de rezoluție Punctul 2 a (nou)

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  2a. subliniază că, potrivit datelor, majoritatea persoanelor prostituate sunt recunoscute drept persoane vulnerabile în societățile noastre;

  Or. en

  Amendamentul 77 Antigoni Papadopoulou Propunere de rezoluție Punctul 2 a (nou)

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  2a. în plus, recunoaște că aproximativ 70 % din persoanele prostituate din Europa de Vest sunt migranți, potrivit Rețelei europene pentru prevenirea HIV/ITS și promovarea sănătății în rândul lucrătorilor sexuali migranți (TAMPEP);

  Or. en

  Amendamentul 78 Antigoni Papadopoulou

 • AM\1013976RO.doc 35/84 PE523.001v01-00

  RO

  Propunere de rezoluție Punctul 2 b (nou)

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  2b. cu toate acestea, recunoaște că lipsa unor date fiabile, exacte și comparabile între țări întreține opacitatea pieței prostituției și împiedică decizia politică, făcând-o astfel să depindă exclusiv de estimări;

  Or. en

  Amendamentul 79 Sophia in 't Veld Propunere de rezoluție Punctul 3

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  3. subliniază că datele arată că criminalitatea organizată este un actor major acolo unde proxenetismul este legal25;

  eliminat

  __________________ 25 Raportul comun al municipalității Amsterdam și al ministerului olandez al justiției, în care se afirmă că jumătate dintre afacerile de prostituție care necesită autorizare au unul sau mai mulți manageri cu cazier judiciar.

  Or. en

  Amendamentul 80 Sophia in 't Veld Propunere de rezoluție Punctul 3 a (nou)

 • PE523.001v01-00 36/84 AM\1013976RO.doc

  RO

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  3a. subliniază faptul că informațiile utilizate pentru estimarea efectelor politicii în domeniul prostituției asupra dimensiunii globale a traficului de ființe umane se bazează deseori pe seturi de date neverificabile, nefiabile sau inexacte; prin urmare, recunoaște că, pentru a se ajunge la concluzii corecte, este esențial să existe certitudine cu privire la fiabilitatea și validitatea datelor; (1)

  (1) „Duce legalizarea prostituției la intensificarea traficului de ființe umane?”, raportorul național neerlandez pentru traficul de ființe umane și violență sexuală împotriva femeilor, noiembrie 2013.

  Or. en

  Amendamentul 81 Mikael Gustafsson, Anna Hedh Propunere de rezoluție Punctul 3 a (nou)

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  3a. subliniază faptul că prostituția este și o problemă de sănătate, deoarece are efecte negative asupra sănătății persoanelor care o practică, acestea fiind mult mai susceptibile de a suferi traume sexuale, fizice și psihice, fiind expuse și unei rate de mortalitate mai mari decât media populației;

  Or. en

  Amendamentul 82 Minodora Cliveti

 • AM\1013976RO.doc 37/84 PE523.001v01-00

  RO

  Propunere de rezoluție Punctul 4

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  4. subliniază faptul că prostituția și exploatarea în industria sexului poate avea consecințe devastatoare pentru persoanele implicate, pe lângă faptul că reprezintă atât o cauză, cât și o consecință a inegalității de gen, și perpetuează stereotipurile de gen, cum ar fi ideea că corpurile femeilor și fetelor sunt de vânzare pentru a satisface cererea de sex a bărbaților;

  4. subliniază faptul că prostituția și exploatarea în industria sexului poate avea consecințe devastatoare pentru persoana implicată, cum ar fi afecțiuni fizice și psihice, dependență de droguri și pierderea respectului de sine, pe lângă faptul că reprezintă atât o cauză, cât și o consecință a inegalității de gen, și perpetuează stereotipurile de gen, cum ar fi ideea că corpurile femeilor și fetelor sunt de vânzare pentru a satisface cererea de sex a bărbaților;

  Or. en

  Amendamentul 83 Mariya Gabriel Propunere de rezoluție Punctul 4

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  4. subliniază faptul că prostituția și exploatarea în industria sexului poate avea consecințe devastatoare pentru persoanele implicate, pe lângă faptul că reprezintă atât o cauză, cât și o consecință a inegalității de gen, și perpetuează stereotipurile de gen, cum ar fi ideea că corpurile femeilor și fetelor sunt de vânzare pentru a satisface cererea de sex a bărbaților;

  4. subliniază faptul că prostituția și exploatarea în industria sexului pot avea consecințe devastatoare, pe termen lung, pentru persoanele implicate, chiar și după ce au părăsit mediul prostituției, pe lângă faptul că reprezintă atât o cauză, cât și o consecință a inegalității de gen, și perpetuează stereotipurile de gen, cum ar fi ideea că corpurile femeilor și fetelor sunt de vânzare pentru a satisface cererea de sex a bărbaților;

  Or. fr

  Amendamentul 84 Marina Yannakoudakis

 • PE523.001v01-00 38/84 AM\1013976RO.doc

  RO

  Propunere de rezoluție Punctul 4

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  4. subliniază faptul că prostituția și exploatarea în industria sexului poate avea consecințe devastatoare pentru persoanele implicate, pe lângă faptul că reprezintă atât o cauză, cât și o consecință a inegalității de gen, și perpetuează stereotipurile de gen, cum ar fi ideea că corpurile femeilor și fetelor sunt de vânzare pentru a satisface cererea de sex a bărbaților;

  4. subliniază faptul că prostituția și exploatarea în industria sexului poate avea consecințe psihologice și fizice devastatoare pentru persoanele implicate, pe lângă faptul că reprezintă atât o cauză, cât și o consecință a inegalității de gen, și perpetuează stereotipurile de gen, cum ar fi ideea că corpurile femeilor și fetelor sunt de vânzare pentru a satisface cererea de sex a bărbaților;

  Or. en

  Amendamentul 85 Silvia Costa Propunere de rezoluție Punctul 4

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  4. subliniază faptul că prostituția și exploatarea în industria sexului poate avea consecințe devastatoare pentru persoanele implicate, pe lângă faptul că reprezintă atât o cauză, cât și o consecință a inegalității de gen, și perpetuează stereotipurile de gen, cum ar fi ideea că corpurile femeilor și fetelor sunt de vânzare pentru a satisface cererea de sex a bărbaților;

  4. subliniază faptul că prostituția și exploatarea în industria sexului poate avea consecințe devastatoare pentru persoanele implicate, în special pentru copii și adolescenți, pe lângă faptul că reprezintă atât o cauză, cât și o consecință a inegalității de gen, și perpetuează stereotipurile de gen, cum ar fi ideea că corpurile femeilor și fetelor sunt de vânzare pentru a satisface cererea de sex a bărbaților;

  Or. it

  Amendamentul 86 Sophia in 't Veld

 • AM\1013976RO.doc 39/84 PE523.001v01-00

  RO

  Propunere de rezoluție Punctul 4

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  4. subliniază faptul că prostituția și exploatarea în industria sexului poate avea consecințe devastatoare pentru persoanele implicate, pe lângă faptul că reprezintă atât o cauză, cât și o consecință a inegalității de gen, și perpetuează stereotipurile de gen, cum ar fi ideea că corpurile femeilor și fetelor sunt de vânzare pentru a satisface cererea de sex a bărbaților;

  4. subliniază faptul că prostituția forțată și exploatarea în industria sexului poate avea consecințe devastatoare pentru persoanele implicate, pe lângă faptul că reprezintă atât o cauză, cât și o consecință a inegalității de gen, și perpetuează stereotipurile de gen, cum ar fi ideea că corpurile femeilor și fetelor sunt de vânzare pentru a satisface cererea de sex a bărbaților;

  Or. en

  Amendamentul 87 Angelika Niebler Propunere de rezoluție Punctul 4

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  4. subliniază faptul că prostituția și exploatarea în industria sexului poate avea consecințe devastatoare pentru persoanele implicate, pe lângă faptul că reprezintă atât o cauză, cât și o consecință a inegalității de gen, și perpetuează stereotipurile de gen, cum ar fi ideea că corpurile femeilor și fetelor sunt de vânzare pentru a satisface cererea de sex a bărbaților;

  4. subliniază faptul că prostituția, prostituția forțată și exploatarea în industria sexului pot avea consecințe devastatoare pentru persoanele implicate, pe lângă faptul că reprezintă atât o cauză, cât și o consecință a inegalității de gen, și perpetuează stereotipurile de gen, cum ar fi ideea că corpurile femeilor și fetelor sunt de vânzare pentru a satisface cererea de sex a bărbaților;

  Or. de

  Amendamentul 88 Antigoni Papadopoulou Propunere de rezoluție Punctul 4

 • PE523.001v01-00 40/84 AM\1013976RO.doc

  RO

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  4. subliniază faptul că prostituția și exploatarea în industria sexului poate avea consecințe devastatoare pentru persoanele implicate, pe lângă faptul că reprezintă atât o cauză, cât și o consecință a inegalității de gen, și perpetuează stereotipurile de gen, cum ar fi ideea că corpurile femeilor și fetelor sunt de vânzare pentru a satisface cererea de sex a bărbaților;

  4. subliniază faptul că prostituția și exploatarea în industria sexului poate avea consecințe devastatoare pentru persoanele implicate; pe lângă faptul că reprezintă atât o cauză, cât și o consecință a inegalității de gen și că perpetuează stereotipurile de gen și gândirea stereotipică conform căreia femeile vând sex, prevalând ideea că corpurile femeilor și fetelor sunt de vânzare pentru a satisface cererea de sex a bărbaților;

  Or. en

  Amendamentul 89 Lívia Járóka Propunere de rezoluție Punctul 4 a (nou)

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  4a. subliniază faptul că excluziunea socială reprezintă un factor-cheie care contribuie la vulnerabilitatea crescută a femeilor și fetelor dezavantajate în fața traficului de ființe umane;

  Or. en

  Amendamentul 90 Antonyia Parvanova Propunere de rezoluție Punctul 4 a (nou)

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  4a. subliniază faptul că prostituția are un impact asupra violenței împotriva femeilor; în special, datele arată că

 • AM\1013976RO.doc 41/84 PE523.001v01-00

  RO

  bărbații care apelează la sexul plătit sunt mai susceptibili de a comite acte sexuale coercitive1 și alte acte de violență împotriva femeilor și au deseori atitudini misogine;

  __________________

  1 A se vedea Farley, M. și alții, (2008), „Challenging Men's Demand for Prostitution in Scotland” („Contestarea cererii de prostituție din partea bărbaților din Scoția”),Proiectul de sprijin al femeilor (p. 15)

  Or. en

  Amendamentul 91 Siiri Oviir Propunere de rezoluție Punctul 4 a (nou)

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  4a. subliniază faptul că normalizarea prostituției are un impact asupra violenței împotriva femeilor; în special, datele arată că jumătate din persoanele care apelează la prostituate au recunoscut că au avut un comportament sexual agresiv față de un partener care nu practica prostituția;

  Or. en

  Amendamentul 92 Antigoni Papadopoulou Propunere de rezoluție Punctul 4 a (nou)

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  4a. își exprimă îngrijorarea cu privire la

 • PE523.001v01-00 42/84 AM\1013976RO.doc

  RO

  creșterea numărului de tineri care cumpără servicii de prostituție ca o formă de divertisment, prin urmare tratând femeile și fetele ca jucării sexuale, ceea ce conduce deseori la acte de violență împotriva lor;

  Or. en

  Amendamentul 93 Siiri Oviir Propunere de rezoluție Punctul 4 b (nou)

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  4b. subliniază faptul că normalizarea prostituției influențează percepția tinerilor asupra sexualității și asupra relațiilor dintre femei și bărbați; potrivit studiilor, prostituția acționează ca un instrument de control social asupra sexualității tinerilor;

  Or. en

  Amendamentul 94 Antonyia Parvanova Propunere de rezoluție Punctul 5 a (nou)

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  5a. subliniază faptul că prostituția are un impact negativ asupra sănătății persoanelor prostituate, evidențiind faptul că persoana care o practică este mult mai susceptibilă de a suferi traume sexuale, fizice și psihice, fiind expusă și unei rate de mortalitate mai mari decât media populației;

  Or. en

 • AM\1013976RO.doc 43/84 PE523.001v01-00

  RO

  Amendamentul 95 Antonyia Parvanova Propunere de rezoluție Punctul 5 b (nou)

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  5b. subliniază că, potrivit datelor, până la 50 % din cumpărătorii de sex solicită sex neprotejat, ceea ce crește posibilitățile unui impact negativ asupra sănătății persoanelor care practică prostituția, precum și asupra sănătății cumpărătorilor;

  Or. en

  Amendamentul 96 Marina Yannakoudakis Propunere de rezoluție Punctul 6

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  6. subliniază că persoanele prostituate sunt în mod special vulnerabile din punct de vedere social și economic și sunt mai expuse riscului de violență decât persoanele din orice altă activitate;

  6. subliniază că persoanele prostituate sunt în mod special vulnerabile din punct de vedere social și economic și invită statele membre să abordeze problemele sociale stringente care forțează bărbații, femeile și copiii să se prostitueze; dat fiind riscul mai mare de expunere la violență decât persoanele din orice altă activitate, forțele naționale de poliție ar trebui încurajate să se ocupe, printre altele, de ratele scăzute de condamnare pentru violuri împotriva prostituatelor;

  Or. en

 • PE523.001v01-00 44/84 AM\1013976RO.doc

  RO

  Amendamentul 97 Minodora Cliveti Propunere de rezoluție Punctul 6

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  6. subliniază că persoanele prostituate sunt în mod special vulnerabile din punct de vedere social și economic și sunt mai expuse riscului de violență decât persoanele din orice altă activitate;

  6. subliniază că persoanele prostituate sunt în mod special vulnerabile din punct de vedere social și economic, mai expuse riscului de violență decât persoanele din orice altă activitate și, de asemenea, sunt supuse oprobriului public și stigmatizate social, chiar dacă încetează să mai practice prostituția;

  Or. en

  Amendamentul 98 Siiri Oviir Propunere de rezoluție Punctul 6

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  6. subliniază că persoanele prostituate sunt în mod special vulnerabile din punct de vedere social și economic și sunt mai expuse riscului de violență decât persoanele din orice altă activitate;

  6. subliniază că persoanele prostituate sunt vulnerabile din punct de vedere social, economic, fizic, psihologic, emoțional și familial și sunt expuse riscului de violență, care le afectează mai mult decât în orice altă activitate;

  Or. et

  Amendamentul 99 Antigoni Papadopoulou Propunere de rezoluție Punctul 6

 • AM\1013976RO.doc 45/84 PE523.001v01-00

  RO

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  6. subliniază că persoanele prostituate sunt în mod special vulnerabile din punct de vedere social și economic și sunt mai expuse riscului de violență decât persoanele din orice altă activitate;

  6. subliniază că persoanele prostituate sunt în mod special vulnerabile din punct de vedere social și economic, mai expuse riscului de violență și mai predispuse consumului de alcool și droguri decât persoanele din orice altă activitate;

  Or. en

  Amendamentul 100 Mojca Kleva Kekuš Propunere de rezoluție Punctul 6

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  6. subliniază că persoanele prostituate sunt în mod special vulnerabile din punct de vedere social și economic și sunt mai expuse riscului de violență decât persoanele din orice altă activitate;

  6. subliniază că persoanele prostituate sunt în mod special vulnerabile din punct de vedere social și economic și sunt mai expuse riscului de violență fizică și psihologică decât persoanele din orice altă activitate;

  Or. en

  Amendamentul 101 Antonyia Parvanova Propunere de rezoluție Punctul 6

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  6. subliniază că persoanele prostituate sunt în mod special vulnerabile din punct de vedere social și economic și sunt mai expuse riscului de violență decât persoanele din orice altă activitate;

  6. subliniază că persoanele prostituate sunt în mod special vulnerabile din punct de vedere social și economic și sunt mai expuse riscului de violență și vătămare decât persoanele din orice altă activitate;

  Or. en

 • PE523.001v01-00 46/84 AM\1013976RO.doc

  RO

  Amendamentul 102 Joanna Katarzyna Skrzydlewska Propunere de rezoluție Punctul 6 a (nou)

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  6a. recunoaște că prostituatele reprezintă un grup cu risc ridicat de infecții cu HIV și alte boli cu transmitere sexuală și că, din cauza neglijării controalelor medicale, ele sunt o sursă de infectare pentru clienții lor;

  Or. pl

  Amendamentul 103 Silvia Costa Propunere de rezoluție Punctul 6 a (nou)

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  6a. subliniază faptul că prostituția infantilă și exploatarea sexuală a copiilor sunt în creștere și prin intermediul rețelelor sociale, precum și faptul că acestea utilizează forme de înșelăciune și intimidare;

  Or. it

  Amendamentul 104 Marina Yannakoudakis Propunere de rezoluție Punctul 7

 • AM\1013976RO.doc 47/84 PE523.001v01-00

  RO

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  7. constată că 9 prostituate din 10 ar dori să se oprească dar nu se simt capabile să facă acest lucru27;

  7. susține existența unor alternative economice pentru prostituatele care ar dori să se oprească și a unui mediu sigur pentru cele care nu doresc să facă acest lucru;

  __________________ 27 89 % din 785 de persoane prostituate din 9 țări și-au exprimat dorința de a scăpa de prostituție, Farley și alții, 2003.

  Or. en

  Amendamentul 105 Minodora Cliveti Propunere de rezoluție Punctul 7

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  7. constată că 9 prostituate din 10 ar dori să se oprească dar nu se simt capabile să facă acest lucru27;

  7. constată că 9 prostituate din 10 ar dori să se oprească, dar nu se simt capabile să facă acest lucru și, în același timp, sunt provocate să facă față concurenței determinate de recrutarea frecventă a unor prostituate mai tinere, precum și dificultăților în găsirea unui alt loc de muncă după încetarea activității lor;

  __________________ 27 89 % din 785 de persoane prostituate din 9 țări și-au exprimat dorința de a scăpa de prostituție, Farley și alții, 2003.

  Or. en

  Amendamentul 106 Anna Záborská

 • PE523.001v01-00 48/84 AM\1013976RO.doc

  RO

  Propunere de rezoluție Punctul 7

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  7. constată că 9 prostituate din 10 ar dori să se oprească dar nu se simt capabile să facă acest lucru27;

  7. constată că 9 prostituate din 10 ar dori să se oprească dar nu se simt capabile să facă acest lucru27; propune, prin urmare, ca autoritățile competente să pună în aplicare programe pentru ieșirea din mediul prostituției, în strânsă cooperare cu părțile implicate;

  __________________ __________________ 2789 % din 785 de persoane prostituate din 9 țări și-au exprimat dorința de a scăpa de prostituție, Farley și alții, 2003.

  27 89 % din 785 de persoane prostituate din 9 țări și-au exprimat dorința de a scăpa de prostituție, Farley și alții, 2003.

  Or. fr

  Amendamentul 107 Mariya Gabriel Propunere de rezoluție Punctul 7

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  7. constată că 9 prostituate din 10 ar dori să se oprească dar nu se simt capabile să facă acest lucru27;

  7. constată că 9 prostituate din 10 ar dori să se oprească dar nu se simt capabile să facă acest lucru27; în acest sens, consideră că este nevoie de un sprijin adecvat, în special de asistență psihologică și socială, pentru a scăpa de rețelele de exploatare sexuală și de dependența frecvent asociată acesteia;

  __________________ __________________ 27 89 % din 785 de persoane prostituate din 9 țări și-au exprimat dorința de a scăpa de prostituție, Farley și alții, 2003.

  27 89 % din 785 de persoane prostituate din 9 țări și-au exprimat dorința de a scăpa de prostituție, Farley și alții, 2003.

  Or. fr

 • AM\1013976RO.doc 49/84 PE523.001v01-00

  RO

  Amendamentul 108 Antonyia Parvanova Propunere de rezoluție Punctul 7

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  7. constată că 9 prostituate din 10 ar dori să se oprească dar nu se simt capabile să facă acest lucru27;

  7. constată că 9 persoane care se prostituează din 10 ar dori să se oprească, dar nu se simt capabile să facă acest lucru27;

  __________________ __________________ 27 89 % din 785 de persoane prostituate din 9 țări și-au exprimat dorința de a scăpa de prostituție, Farley și alții, 2003.

  27 89 % din 785 de persoane prostituate din 9 țări și-au exprimat dorința de a scăpa de prostituție, Farley și alții, 2003.

  Or. en

  Amendamentul 109 Marina Yannakoudakis Propunere de rezoluție Punctul 7 a (nou)

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  7a. invită statele membre să facă schimb de cele mai bune practici cu privire la modalitățile de reducere a pericolelor asociate prostituției de stradă;

  Or. en

  Amendamentul 110 Minodora Cliveti Propunere de rezoluție Punctul 7 a (nou)

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  7a. atrage atenția asupra faptului că

 • PE523.001v01-00 50/84 AM\1013976RO.doc

  RO

  femeile prostituate au dreptul la maternitate, la creșterea și la îngrijirea copiilor lor;

  Or. en

  Amendamentul 111 Antigoni Papadopoulou Propunere de rezoluție Punctul 7 a (nou)

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  7a. subliniază faptul că criza economică are efecte economice și sociale negative asupra femeilor, ceea ce le determină deseori pe cele mai vulnerabile dintre acestea să intre în prostituție/industria sexului în mod voluntar, pentru a scăpa de sărăcie și de excluziunea socială;

  Or. en

  Amendamentul 112 Anna Záborská Propunere de rezoluție Punctul 8

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  8. recunoaște că prostituția are un impact asupra violenței asupra femeilor în general, studiile referitoare la cumpărătorii de sex arătând că bărbații care apelează la sexul plătit au o imagine degradantă despre femei28;

  8. recunoaște că prostituția are un impact asupra violenței asupra femeilor în general, studiile referitoare la cumpărătorii de sex arătând că bărbații care apelează la sexul plătit au o imagine degradantă despre femei28; prin urmare, sugerează autorităților naționale competente ca interdicția privind cumpărarea de servicii sexuale să fie însoțită de o campanie de sensibilizare în rândul bărbaților;

  __________________ __________________

 • AM\1013976RO.doc 51/84 PE523.001v01-00

  RO

  28 La următoarea adresă pot fi consultate mai multe studii cu privire la cumpărătorii de sex: http://www.womenlobby.org/spip.php?article1948&lang=en.

  28 La următoarea adresă pot fi consultate mai multe studii cu privire la cumpărătorii de sex: http://www.womenlobby.org/spip.php?article1948&lang=en.

  Or. fr

  Amendamentul 113 Marusya Lyubcheva Propunere de rezoluție Punctul 8

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  8. recunoaște că prostituția are un impact asupra violenței asupra femeilor în general, studiile referitoare la cumpărătorii de sex arătând că bărbații care apelează la sexul plătit au o imagine degradantă despre femei28;

  8. recunoaște că prostituția are un impact asupra violenței asupra femeilor în general, studiile referitoare la cumpărătorii de sex arătând că bărbații care apelează la sexul plătit au o imagine și o atitudine degradantă despre și față de femei28;

  __________________ __________________ 28 La următoarea adresă pot fi consultate mai multe studii cu privire la cumpărătorii de sex: http://www.womenlobby.org/spip.php?article1948&lang=en.

  28 La următoarea adresă pot fi consultate mai multe studii cu privire la cumpărătorii de sex: http://www.womenlobby.org/spip.php?article1948&lang=en.

  Or. bg

  Amendamentul 114 Angelika Niebler Propunere de rezoluție Punctul 8

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  8. recunoaște că prostituția are un impact asupra violenței asupra femeilor în general, studiile referitoare la cumpărătorii de sex arătând că bărbații care apelează la sexul

  8. recunoaște că prostituția și prostituția forțată au un impact asupra violenței asupra femeilor în general, studiile referitoare la cumpărătorii de sex arătând

 • PE523.001v01-00 52/84 AM\1013976RO.doc

  RO

  plătit au o imagine degradantă despre femei;28

  că bărbații care apelează la sexul plătit au o imagine degradantă despre femei28;

  __________________ __________________ 28 La următoarea adresă pot fi consultate mai multe studii cu privire la cumpărătorii de sex: http://www.womenlobby.org/spip.php?article1948&lang=en.

  28 La următoarea adresă pot fi consultate mai multe studii cu privire la cumpărătorii de sex: http://www.womenlobby.org/spip.php?article1948&lang=en.

  Or. de

  Amendamentul 115 Inês Cristina Zuber

  Propunere de rezoluție Punctul 8 a (nou)

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  8a. subliniază faptul că criza economică și socială profundă a condus la niveluri dramatice ale șomajului, principalele victime ale acestuia fiind femeile cu nivel scăzut de calificare, dar și, pentru prima dată, femei aflate mai sus pe scara socială, cauzând o destructurare economică a familiilor și forțând femeile să se angajeze în prostituție în principal pentru a-și hrăni familiile;

  Or. pt

  Amendamentul 116 Marina Yannakoudakis Propunere de rezoluție Punctul 9

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  9. subliniază faptul că persoanele prostituate nu ar trebui incriminate, cum este cazul în unele state membre, cum ar

  9. subliniază faptul că incriminarea persoanelor prostituate ar trebui decisă de statele membre, întrucât politica în

 • AM\1013976RO.doc 53/84 PE523.001v01-00

  RO

  fi Marea Britanie, Franța și Republica Irlanda, și invită toate statele membre să abrogarea legislația represivă împotriva persoanelor prostituate;

  materie de drept penal este de competența exclusivă a acestora;

  Or. en

  Amendamentul 117 Angelika Niebler Propunere de rezoluție Punctul 9

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  9. subliniază faptul că persoanele prostituate nu ar trebui incriminate, cum este cazul în unele state membre, cum ar fi Marea Britanie, Franța și Republica Irlanda, și invită toate statele membre să abrogarea legislația represivă împotriva persoanelor prostituate;

  9. subliniază faptul că persoanele prostituate nu ar trebui incriminate, cum este cazul în unele state membre, și invită toate statele membre să abroge legislația represivă împotriva persoanelor prostituate;

  Or. de

  Amendamentul 118 Antonyia Parvanova Propunere de rezoluție Punctul 9

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  9. subliniază faptul că persoanele prostituate nu ar trebui incriminate, cum este cazul în unele state membre, cum ar fi Marea Britanie, Franța și Republica Irlanda, și invită toate statele membre să abrogarea legislația represivă împotriva persoanelor prostituate;

  9. subliniază faptul că persoanele prostituate nu ar trebui incriminate, cum este cazul în unele state membre, cum ar fi Marea Britanie, Franța, Republica Irlanda, Croația, și invită toate statele membre să abroge legislația represivă împotriva persoanelor prostituate;

  Or. en

 • PE523.001v01-00 54/84 AM\1013976RO.doc

  RO

  Amendamentul 119 Ulrike Lunacek Propunere de rezoluție Punctul 9 a (nou)

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  9a. invită statele membre ale UE să manifeste reținere în a atribui un caracter infracțional sau penal acelor persoane care se prostituează și să creeze programe care să le sprijine să își schimbe profesia, dacă doresc;

  Or. en

  Amendamentul 120 Emer Costello Propunere de rezoluție Punctul 9 a (nou)

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  9a. consideră că reducerea cererii ar trebui să facă parte dintr-o strategie integrată de combatere a traficului în statele membre; reducerea cererii poate fi realizată printr-o legislație care transferă povara incriminării mai degrabă celor care cumpără servicii sexuale decât celor care le vând și prin impunerea de amenzi care să facă prostituția mai puțin profitabilă din punct de vedere financiar pentru organizațiile infracționale/crima organizată.

  Or. en

  Amendamentul 121 Sophia in 't Veld

 • AM\1013976RO.doc 55/84 PE523.001v01-00

  RO

  Propunere de rezoluție Punctul 10

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  10. consideră că cel mai eficient mod de combatere a traficului de femei și fete pentru exploatare sexuală și de îmbunătățire a egalității de gen este modelul implementat în Suedia, Finlanda și Norvegia (așa-numitul model nordic), unde cumpărarea de servicii sexuale constituie o infracțiune, și nu serviciile persoanelor prostituate;

  eliminat

  Or. en

  Amendamentul 122 Marina Yannakoudakis Propunere de rezoluție Punctul 10

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  10. consideră că cel mai eficient mod de combatere a traficului de femei și fete pentru exploatare sexuală și de îmbunătățire a egalității de gen este modelul implementat în Suedia, Finlanda și Norvegia (așa-numitul model nordic), unde cumpărarea de servicii sexuale constituie o infracțiune, și nu serviciile persoanelor prostituate;

  10. deși un mod eficient de combatere a traficului de femei și fete pentru exploatare sexuală este modelul implementat în Suedia, Finlanda și Norvegia (așa-numitul model nordic), unde cumpărarea de servicii sexuale constituie o infracțiune, și nu serviciile persoanelor prostituate, acest model are și dezavantaje, printre care creșterea numărului de bordeluri ilegale, creșterea dependenței de proxeneți și intensificarea violenței împotriva persoanelor prostituate și, în egală măsură, a sexului neprotejat;

  Or. en

  Amendamentul 123 Angelika Niebler

 • PE523.001v01-00 56/84 AM\1013976RO.doc

  RO

  Propunere de rezoluție Punctul 10

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  10. consideră că cel mai eficient mod de combatere a traficului de femei și fete pentru exploatare sexuală și de îmbunătățire a egalității de gen este modelul implementat în Suedia, Finlanda și Norvegia (așa-numitul model nordic), unde cumpărarea de servicii sexuale constituie o infracțiune, și nu serviciile persoanelor prostituate;

  10. consideră că cel mai eficient mod de combatere a traficului de femei și fete pentru exploatare sexuală și de îmbunătățire a egalității de gen este creșterea vârstei minime legale pentru practicarea prostituției la 21 de ani;

  Or. de

  Amendamentul 124 Mikael Gustafsson, Anna Hedh Propunere de rezoluție Punctul 10

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  10. consideră că cel mai eficient mod de combatere a traficului de femei și fete pentru exploatare sexuală și de îmbunătățire a egalității de gen este modelul implementat în Suedia, Finlanda și Norvegia (așa-numitul model nordic), unde cumpărarea de servicii sexuale constituie o infracțiune, și nu serviciile persoanelor prostituate;

  10. consideră că cel mai eficient mod de combatere a traficului de femei și fete pentru exploatare sexuală și de îmbunătățire a egalității de gen este modelul implementat în Suedia, Islanda și Norvegia (așa-numitul model nordic) și examinat în prezent în mai multe țări europene, unde cumpărarea de servicii sexuale constituie o infracțiune, și nu serviciile persoanelor prostituate;

  Or. en

  Amendamentul 125 Siiri Oviir Propunere de rezoluție Punctul 10

 • AM\1013976RO.doc 57/84 PE523.001v01-00

  RO

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  10. consideră că cel mai eficient mod de combatere a traficului de femei și fete pentru exploatare sexuală și de îmbunătățire a egalității de gen este modelul implementat în Suedia, Finlanda și Norvegia (așa-numitul model nordic), unde cumpărarea de servicii sexuale constituie o infracțiune, și nu serviciile persoanelor prostituate;

  10. consideră că cel mai eficient mod de combatere a traficului de femei și fete pentru exploatare sexuală și de îmbunătățire a egalității de gen este modelul implementat în Suedia, Islanda și Norvegia (așa-numitul model nordic), unde cumpărarea de servicii sexuale constituie o infracțiune, și nu serviciile persoanelor prostituate;

  (Cumpărarea de servicii sexuale nu este încă ilegală în Finlanda.

  Termenul englezesc „persoane

  prostituate” a fost tradus incorect în limba

  estonă.)

  Or. et

  Amendamentul 126 Mary Honeyball Propunere de rezoluție Punctul 10

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  10. consideră că cel mai eficient mod de combatere a traficului de femei și fete pentru exploatare sexuală și de îmbunătățire a egalității de gen este modelul implementat în Suedia, Finlanda și Norvegia (așa-numitul model nordic), unde cumpărarea de servicii sexuale constituie o infracțiune, și nu serviciile persoanelor prostituate;

  10. consideră că cel mai eficient mod de combatere a traficului de femei și fete pentru exploatare sexuală și de îmbunătățire a egalității de gen este modelul implementat în Suedia și Norvegia (așa-numitul model nordic), unde cumpărarea de servicii sexuale constituie o infracțiune, și nu serviciile persoanelor prostituate;

  Or. en

  Amendamentul 127 Siiri Oviir

 • PE523.001v01-00 58/84 AM\1013976RO.doc

  RO

  Propunere de rezoluție Punctul 10 a (nou)

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  10a. subliniază necesitatea unor măsuri eficiente care să acorde o atenție deosebită înlăturării persoanelor prostituate minore de pe așa-numită piață a prostituției și intrării lor pe această piață, precum și axarea pe combaterea activităților care contravin obiectivelor Convenției ONU cu privire la drepturile copilului și Protocolului opțional aferent;

  Or. et

  Amendamentul 128 Anna Hedh, Mikael Gustafsson Propunere de rezoluție Punctul 10 a (nou)

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  10a. subliniază că prostituția este o chestiune transfrontalieră și că, prin urmare, statele membre ar trebui să își asume responsabilitatea pentru combaterea cumpărării de sex în afara propriului teritoriu prin introducerea unor măsuri similare celor adoptate în Norvegia, unde un cetățean poate fi urmărit penal pentru cumpărarea de sex în străinătate;

  Or. sv

  Amendamentul 129 Angelika Niebler Propunere de rezoluție Punctul 10 a (nou)

 • AM\1013976RO.doc 59/84 PE523.001v01-00

  RO

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  10a. consideră că cumpărarea de servicii sexuale de la persoane prostituate cu vârsta sub 21 de ani și cumpărarea de servicii sexuale de la persoane prostituate cu forța – și nu serviciile oferite de prostituate și de persoane prostituate cu forța – ar trebui să constituie infracțiuni;

  Or. de

  Amendamentul 130 Sophia in 't Veld Propunere de rezoluție Punctul 10 a (nou)

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  10a. subliniază faptul că este nevoie de mai multe analize și dovezi statistice pentru a decide care model este cel mai eficient mod de combatere a traficului de femei și fete în scopul exploatării sexuale.

  Or. en

  Amendamentul 131 Sophia in 't Veld Propunere de rezoluție Punctul 11

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  11. subliniază că datele confirmă efectul disuasiv al modelului nordic asupra traficului în Suedia, unde prostituția și traficul de sex nu au crescut, și că acest model este din ce în ce mai mult susținut de populație, în special de tineri, ceea ce arată că legislația a determinat o

  eliminat

 • PE523.001v01-00 60/84 AM\1013976RO.doc

  RO

  schimbare a atitudinilor;

  Or. en

  Amendamentul 132 Mikael Gustafsson, Anna Hedh Propunere de rezoluție Punctul 11 a (nou)

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  11a. subliniază rezultatele unui raport guvernamental recent elaborat în Finlanda, care îndeamnă la o incriminare totală a cumpărării sexului, întrucât abordarea finlandeză de incriminare a cumpărătorilor și nu a victimelor traficului s-a dovedit a fi ineficientă în lupta împotriva traficului de persoane;

  Or. en

  Amendamentul 133 Emer Costello Propunere de rezoluție Punctul 11 a (nou)

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  11a. consideră că legislația oferă o oportunitate de a clarifica semnificația normelor acceptabile în societate și de a crea o societate atentă la aceste valori;

  Or. en

  Amendamentul 134 Mariya Gabriel

 • AM\1013976RO.doc 61/84 PE523.001v01-00

  RO

  Propunere de rezoluție Punctul 12

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  12. reamintește că strategiile preventive cu specific de gen și măsurile de conștientizare sunt esențiale pentru combaterea exploatării sexuale a femeilor și fetelor;

  12. reamintește că strategiile preventive cu specific de gen și măsurile de conștientizare sunt esențiale pentru combaterea exploatării sexuale a femeilor și fetelor; atrage atenția asupra rolului tot mai mare al internetului și al rețelelor sociale în recrutarea de prostituate noi și tinere prin intermediul rețelelor de trafic de persoane; de asemenea, solicită organizarea de campanii de prevenire pe internet, care să ia în considerare grupurile vulnerabile vizate de aceste rețele de trafic de persoane;

  Or. fr

  Amendamentul 135 Marusya Lyubcheva Propunere de rezoluție Punctul 12

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  12. reamintește că strategiile preventive cu specific de gen și măsurile de conștientizare sunt esențiale pentru combaterea exploatării sexuale a femeilor și fetelor;

  12. subliniază faptul că problemele economice și sărăcia sunt principalele cauze ale prostituției în rândul tinerelor femei și fete și că strategiile preventive cu specific de gen și măsurile de reducere a sărăciei și de intensificare a conștientizării sunt esențiale pentru combaterea exploatării sexuale a femeilor și fetelor;

  Or. bg

  Amendamentul 136 Minodora Cliveti

 • PE523.001v01-00 62/84 AM\1013976RO.doc

  RO

  Propunere de rezoluție Punctul 12

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  12. reamintește că strategiile preventive cu specific de gen și măsurile de conștientizare sunt esențiale pentru combaterea exploatării sexuale a femeilor și fetelor;

  12. reamintește că strategiile preventive cu specific de gen și măsurile de conștientizare sunt esențiale pentru combaterea exploatării sexuale a femeilor și fetelor și recomandă statelor membre ca educația în spiritul egalității să reprezinte un obiectiv fundamental al procesului de educație a tinerilor;

  Or. en

  Amendamentul 137 Siiri Oviir Propunere de rezoluție Punctul 12

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  12. reamintește că strategiile preventive cu specific de gen și măsurile de conștientizare sunt esențiale pentru combaterea exploatării sexuale a femeilor și fetelor;

  12. reamintește că strategiile preventive cu specific de gen și măsurile de conștientizare, orientate către ambele părți, și anume către cumpărătorii și furnizorii de sex, sunt esențiale pentru combaterea exploatării sexuale a femeilor și fetelor;

  Or. et

  Amendamentul 138 Marina Yannakoudakis Propunere de rezoluție Punctul 12

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  12. reamintește că strategiile preventive cu specific de gen și măsurile de

  12. reamintește că strategiile preventive cu specific de gen, schimbul de bune practici

 • AM\1013976RO.doc 63/84 PE523.001v01-00

  RO

  conștientizare sunt esențiale pentru combaterea exploatării sexuale a femeilor și fetelor;

  și măsurile de conștientizare sunt esențiale pentru combaterea exploatării sexuale a femeilor și fetelor;

  Or. en

  Amendamentul 139 Mojca Kleva Kekuš Propunere de rezoluție Punctul 12

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  12. reamintește că strategiile preventive cu specific de gen și măsurile de conștientizare sunt esențiale pentru combaterea exploatării sexuale a femeilor și fetelor;

  12. reamintește că strategiile preventive cu specific de gen și măsurile de conștientizare sunt esențiale pentru combaterea exploatării sexuale a femeilor și fetelor, în special în rândul migranților;

  Or. en

  Amendamentul 140 Joanna Katarzyna Skrzydlewska Propunere de rezoluție Punctul 12 a (nou)

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  12a. atrage atenția asupra fenomenului prostituției minorilor, care nu este identic cu molestarea sexuală și ale cărui rădăcini își au originea în situațiile economice dificile și lipsa îngrijirii părintești;

  Or. pl

  Amendamentul 141 Iratxe García Pérez

 • PE523.001v01-00 64/84 AM\1013976RO.doc

  RO

  Propunere de rezoluție Punctul 12 a (nou)

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  12a. cere statelor membre să interzică anunțurile referitoare la prostituție din presă;

  Or. es

  Amendamentul 142 Marusya Lyubcheva Propunere de rezoluție Punctul 12 a (nou)

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  12a. atrage atenția statelor membre că educația joacă un rol important în prevenirea prostituției și a criminalității organizate asociate cu aceasta și, prin urmare, recomandă organizarea în școli și colegii a unor campanii educaționale speciale, de sensibilizare și prevenire, specifice vârstei;

  Or. bg

  Amendamentul 143 Sophia in 't Veld Propunere de rezoluție Punctul 13

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  13. consideră că tratarea prostituției ca o „muncă sexuală” legală și de-penalizarea industriei sexului în general nu este o soluție pentru asigurarea siguranței femeilor și fetelor vulnerabile, ci are efectul opus, expunându-le pericolului unui nivel mai ridicat de violență în

  eliminat

 • AM\1013976RO.doc 65/84 PE523.001v01-00

  RO

  interior;

  Or. en

  Amendamentul 144 Marina Yannakoudakis Propunere de rezoluție Punctul 13

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  13. consideră că tratarea prostituției ca o „muncă sexuală” legală și de-penalizarea industriei sexului în general nu este o soluție pentru asigurarea siguranței femeilor și fetelor vulnerabile, ci are efectul opus, expunându-le pericolului unui nivel mai ridicat de violență în interior;

  13. consideră că dezincriminarea industriei sexului în general este o decizie care ține de statele membre, întrucât politica în materie de drept penal este de competența exclusivă a acestora;

  Or. en

  Amendamentul 145 Mikael Gustafsson, Inês Cristina Zuber, Anna Hedh Propunere de rezoluție Punctul 13

  Propunerea de rezoluție Amendamentul

  13. consideră că tratarea prostituției ca o „muncă sexuală” legală și de-penalizarea industriei sexului în general nu este o soluție pentru asigurarea siguranței femeilor și fetelor vulnerabile, ci are efectul opus, expunându-le pericolului unui nivel mai ridicat de violență în interior;

  13. consideră că tratarea prostituției ca o „muncă sexuală” legală, dezincriminarea industriei sexului în general și legalizarea proxenetismului nu reprezintă o soluție pentru asigurarea siguranței femeilor și fetelor vulnerabile în fața violenței și exploatării, ci are efectul opus, expunându-le pericolului unui nivel mai ridicat de violență; de asemenea, încurajează o dezvoltare a piețelor prostituției și, astfel, o cre�