of 25 /25

Drustveni konflikti

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Drustveni konflikti. D ruštveni konflikt. Postoje li beskonfliktna društva? Knflikt – interakcija subjekta i objekta, društveni odnos Konflikt je kao začin Konflikt –sukob Unutargrupni i međugrupni konflikt Konflikt grupe sa okruženjem (neslaganja, tenzije, pritisci). - PowerPoint PPT Presentation

Text of Drustveni konflikti

Page 1: Drustveni konflikti
Page 2: Drustveni konflikti

Postoje li beskonfliktna društva?Knflikt – interakcija subjekta i objekta,

društveni odnosKonflikt je kao začinKonflikt –sukobUnutargrupni i međugrupni konfliktKonflikt grupe sa okruženjem

(neslaganja, tenzije, pritisci)

Page 3: Drustveni konflikti

Uslovi u kojima grupa delujeStanje u okruženju (neposrednom i širem)Struktura grupeNivo opšte kulture“....održavanje identiteta i granica društva

i grupa.”(Luis Kozer)Ventil za “otpuštanje” nagomilane grupne,

društvene energije, koja bi ugrozila grupu

Page 4: Drustveni konflikti

Intenzivnije učešće ličnosti u aktivnostima grupe – veća mogućnost za konflikte

Bliskost grupa – intenzivniji konflikt sukob

Fenomen apostazika (apostazija-napuštanje načela, otpadništvo) – prelazak u redove neprijatelja

Fenomen jeretika (jeres /heres/-zastupati druge stavove i načela) – unutrašnji neprijatelj

Page 5: Drustveni konflikti

 Tradicionalni odnosi i sklonosti ka načinu pokretanja i rešavanja pitanja i problema (sklonost ka konfliktu ili tolerantan dijalog)

 Komunikacije unutar grupe i sa okruženjem Stepen informisanosti i protok informacija HHorizontalniorizontalni i vertikalni odnosi u grupi, obaveze

i odgovornosti

Page 6: Drustveni konflikti

Konflikt unutar same ličnosti

Struktura ličnostiKonflikt pojedinca i

grupeKonflikt unutar

grupeKonflikt potreba i

vrednostiKonflikt motiva

Page 7: Drustveni konflikti

Konflikt uloga i položaja

Konflikt interesaKonflikt ciljevaKonflikt vizijaKonflikt prava i

odgovornostiKonflikt očekivanjaKonflikt rukovođenja

Page 8: Drustveni konflikti

Otvorite 90. stranicu udžbenika “Sociologija savremenog društva”

Pročitajte tekst na sredini stranice (1. 2.)O kojoj vrsti konflikta je reč?A na kraju 90. stranice

Page 9: Drustveni konflikti

Locirati mesto konflikta

Razvijati veštine partnerstva

Veštine i tehnike za rešavanje konflikta

Uočiti učesnike u konfliktu

Pratiti tok konflikta i usmeravati ga

Izvući korisne zaključke iz svakog konflikta

Posredovati u konfliktu

Faze posredovanja u konfliktu

Predvideti buduće konflikte

Page 10: Drustveni konflikti

Pokretačka moć potrebaNivo potreba – nivo društvaPotreba kao istorijska kategorijaPotreba proizvodi novu potrebu(Lutka Barbie sa 15.000 kombinacija –

Matelo, vlasnik fabrike želi da sačini bazu podataka kako bi se ostvario lični kontakt sa svim devojčicama koje kupuju Barbie i prateću opremu)

Stvarne i lažne potrebe

Page 11: Drustveni konflikti

Prilagoditi se pojedinačnim potrebama potrošača

Potrošačke nišeProizvodnja jedan na jedan (Levis –

kontaktirajte e-mailom, pošaljite svoje mere i za dve nedelje dobićete svoj par farmerki, model koji želite)

Neki će žrtvovati sve da bi kupili novi tip kola, dasku za surfovanje, što starije vino, otputovali na egzotično mesto

Page 12: Drustveni konflikti

Nezadovoljene potrebeOdlaganje potrebaKompenzacija potrebaRacionalne, neracionalne i iracionalne

potrebePotrebe i motivacija

Page 13: Drustveni konflikti

Interesi kao put realizacije potrebaPotreba – interes – cilj (objekt)Prikriveni i otvoreni interesiHijerarhija interesaOdnos lični - grupni (kolektivni) interes

Page 14: Drustveni konflikti

Moć ujedinjenih interesaTrajnost interesa i grupeInteresi – uzrok sukoba među grupamaOblasti društva i interesne grupeUticaj interesnih grupa na društveni

razvoj

Page 15: Drustveni konflikti

Usmerenost ka nekom cilju Grupe za pritisak i centri moći Lobi (lobby) Prema mišljenju Džona Miršajmera i

Stiva Volta, tri najuticajnija lobija u SAD su:

1. Američka asocijacija penzionera2. Američko izraelski komitet za javne posove3. Nacionalna asocijacija za oružje

Page 16: Drustveni konflikti

Egzistencijalne potrebePotrebe bezbednostiPotrebe identitetaPotreba za dokazivanjem i uspehomDuhovne i kulturne potrebePotrebe za kontrolom i vladanjem

Page 17: Drustveni konflikti

Vrednosti kao regulatori potreba i interesa Vrednosti kao temelj društvaVrednosti i kulturaVrednosti kao istorijska kategorijaKriza vrednosti i društvo

Page 18: Drustveni konflikti

RazumTalenatTemperamentLepotaSnaga

ZnanjeRad IskrenostHumanostOdgovornost

Page 19: Drustveni konflikti

Gradivni elementi društvaŠta utiče na formiranje grupaRazvijeno društvo – više društvenih grupaDrštvena grupa – zajednicaVirtuelne društvene grupe - mreže

Page 20: Drustveni konflikti

Planirani nastanak grupeSpontani nastanak grupeNastanak grupe na osnovu spoljašnjih

delovanja

Page 21: Drustveni konflikti

Zadovoljenje potrebaGrupni ciljeviMoć grupe

Page 22: Drustveni konflikti

Vrsta aktivnostiBrojnost i složenost obavezaOdnos ličnih i grupnih ciljeva- očekivanjaPrednost grupnih ciljeva i zadatakaRezultati grupe

Page 23: Drustveni konflikti

Važnost strukture grupeRaspodela ulogaRaspodela moćiKomunikacija u grupiStatus u grupiRukovođenje u grupi

Page 24: Drustveni konflikti

Vođa Načini rukovođenja – demokratski,

autokratski i leissez faire stil - novija podela –

1. Davanje radnih zadataka2. Ubeđivanje3. Poverenje i saradnja4. Određivanje glavnih pravaca5. Prilagođavanje okolnostima

Page 25: Drustveni konflikti

Grupne normeSaradnja u grupiTakmičenje u grupiKonflikti u grupiDonošenje odluka u grupi