21
* KONFLIKTI * Kolegij: Organizacijsko ponašanje Prezentaciju izradili: * Marina Baričević Mentori: * Marina Brkić * Dajana Crnadak * Prof.dr.sc. Željko Turkalj * Ivan Čolaković * mr.sc. Ivana Fosić * Marina Malovčak

* KONFLIKTI *

  • Upload
    dyami

  • View
    169

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

* KONFLIKTI *. Kolegij: Organizacijsko ponašanje Prezentaciju izradili: * Marina Baričević Mentori: * Marina Brkić * Dajana Crnadak * Prof.dr.sc . Željko Turkalj * Ivan Čolaković * mr.sc . Ivana Fosić * Marina Malovčak. * DEFINICIJA KONFLIKTA *. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

* KONFLIKTI *

Kolegij: Organizacijsko ponašanje

Prezentaciju izradili:

* Marina Baričević Mentori:* Marina Brkić* Dajana Crnadak * Prof.dr.sc. Željko Turkalj* Ivan Čolaković * mr.sc. Ivana Fosić* Marina Malovčak

* DEFINICIJA KONFLIKTA *

„Konflikt je proces koji počinje kada jedna strana percipira da druga strana negativno utječe, ili će negativno utjecati, na nešto što je prvoj strani važno.”

* RAZMIŠLJANJA O KONFLIKTU *

* Tradicionalni pristup - svaki konflikt je štetan i mora se izbjeći

* Međuljudski pristup - konflikt je prirodan i neizbježan ishod u svakoj grupi i ne mora biti zlo, ima potencijal djelovati kao pozitivna sila u određivanju performanse grupe

* Interakcijski pristup - konflikt nije samo pozitivna sila u grupi, nego je i apsolutno nužan da bi grupa učinkovito radila

* VRSTE KONFLIKTA *

* Konflikt oko zadataka - tiče se sadržaja i ciljeva rada => poželjna niska razina

* Konflikt oko odnosa - usmjeren na međuljudske odnose => uvijek disfunkcionalan

* Konflikt oko procesa - odnosi se na način obavljanja posla => poželjna niska razina

* PROCES KONFLIKTA *

* 1. FAZA *- nespojivost -

Uvjeti koji stvaraju mogućnost da dođe do konflikta:

* Komunikacija* Struktura* Osobne varijable

* Uvjeti koji su postojali prije konflikta moraju ući u svijest jedne ili više strana

* Definiraju se pitanja o konfliktu* Određuju razlozi konflikta* Konflikt se percipira i osjeća

* 2. FAZA *- kognicija -

Odluke djelovanja na određeni način

Pet nakana u rješavanju konflikta:* Konkuriranje* Suradnja* Izbjegavanje* Akomodiranje* Kompromis

* 3. FAZA *- nakane -

* 3. FAZA *- nakane -

* Konflikt vidljiv* Obuhvaća izjave, djela i reakcije strana u konfliktu

* Dinamičan proces interakcije

* 4. FAZA *- ponašanje -

* 4. FAZA *- ponašanje -

Kontinuum jačine konflikta

Tehnike rješavanja konflikta:

* Rješavanje problema * Kompromis* Viši ciljevi * Autoritativna zapovijed* Povećanje resursa * Mijenjanje ljudske * Izbjegavanje varijable* Izglađivanje * Mijenjanje

strukturalnih varijabli

* TEHNIKE UPRAVLJANJA KONFLIKTIMA*

Tehnike poticanja konflikta:

* Komunikacija* Dovođenje ljudi izvana* Restrukturiranje organizacije* Određivanje vražjeg odvjetnika

* TEHNIKE UPRAVLJANJA KONFLIKTIMA*

Rezultat konflikta može biti:

* Funkcionalan - konflikt poboljša performansu grupe* Disfunkcionalan - konflikt ometa performansu grupe

* 5. FAZA *- rezultati -

* STVARANJE FUNKCIONALNOG KONFLIKTA *

Konflikt - protuotrov za grupnu zaslijepljenost

Grupe različitih interesa => kvalitetnija rješenja za različite probleme nego homogene grupe

Poželjna je sve veća kulturna raznolikost radne snage => heterogenost može povećati kreativnost, poboljšati kvalitetu odluka i olakšati promjene jer povećava fleksibilnost članova

* VRLO OBZIRNA KRITIKA *

Goran Horvat, moj pomoćnik, po čitav dan sjedi iradi za svojim stolom. Ne čita novine i nikad negubi vrijeme ćaskajući s kolegama. Nikad neodbije pomoći svojim suradnicima. Svaki putzavrši posao na vrijeme. Često odlazi na duževrijeme u stručnu knjižnicu i žrtvuje tako svojepauze za kavu. Ambiciozan je, ali nema ni malooholosti bez obzira na sav svoj uspjeh i sva svojaznanja. Čvrsto vjerujem da je Goran jedan od našihnajboljih zaposlenika. Sigurno nije jedan od onihljudi koje možemo otpustiti.

* VRLO OBZIRNA KRITIKA *

Napomena:

Taj idiot gledao je umonitor dok sam ovopisao. Stoga vas ljubaznomolim da čitate samoneparne redove.

* VRLO OBZIRNA KRITIKA *

Goran Horvat, moj pomoćnik, po čitav dan sjedi iradi za svojim stolom. Ne čita novine i nikad negubi vrijeme ćaskajući s kolegama. Nikad neodbije pomoći svojim suradnicima. Svaki putzavrši posao na vrijeme. Često odlazi na duževrijeme u stručnu knjižnicu i žrtvuje tako svojepauze za kavu. Ambiciozan je, ali nema ni malooholosti bez obzira na sav svoj uspjeh i sva svojaznanja. Čvrsto vjerujem da je Goran jedan od našihnajboljih zaposlenika. Sigurno nije jedan od onihljudi koje možemo otpustiti.

* ZAKLJUČAK*

Opstanak organizacija koje ne potiču i ne podržavaju suprotstavljanje mogao bi biti ugrožen

Poželjno poticati funkcionalne konflikte=> razvoj novih ideja, povećanje kreativnosti ljudi te veća konkurentnost

* LITERATURA *

* Stephen P. Robbins: Bitni elementi organizacijskog ponašanja, Mate, Zagreb, 2002. 

* S. P. Robbins, T. A. Judge: Organizacijsko ponašanje , Mate, Zagreb, 2009.

HVALA NA POZORNOSTI !