of 19 /19
KONFLIKTI Timski zadatak iz kolegija Organizacijsko ponašanje Studentski tim: Martina Greganić Sanela Mihaljević Katarina Pušeljić Ankica Spajić Mentor: Prof. dr. sc. Željko Turkalj mr. sc. Ivana Fosić Osijek, svibanj 2011.

B7 - Konflikti

Embed Size (px)

DESCRIPTION

B7 - Konflikti

Text of B7 - Konflikti

Page 1: B7 - Konflikti

KONFLIKTI

Timski zadatak iz kolegija Organizacijsko ponašanje

Studentski tim: Martina GreganićSanela MihaljevićKatarina PušeljićAnkica Spajić

Mentor: Prof. dr. sc. Željko Turkalj mr. sc. Ivana Fosić

Osijek, svibanj 2011.

Page 2: B7 - Konflikti

Kad se dva čovjeka na poslu uvijek slažu, jedan od njih je nepotreban” William Wrigley

24.05.2011. KONFLIKTI 2

Page 3: B7 - Konflikti

Konflikt podrazumijeva socijalno stanje u kojem sudjeluju najmanje dvije strane koje imaju sasvim različite polazne točke gledišta, na prvi pogled nepomirljive, i teže različitim ciljevima.

U svakodnevnom životu konflikti se često poistovjećuju sa svađom, sukobom interesa, upotrebom sile.

Page 4: B7 - Konflikti

Konflikt-pozitivne strane : -dovodi na vidjelo probleme koji su do tada bili ignorirani-potiče razmatranje novih ideja-motivira ljude s obje strane nekog problema da bolje shvate onu drugu stranu-pridonose boljoj procjeni nekog problema i boljoj odluci-pojačava lojalnost grupi i motivaciju unutar grupe

No konflikti su u principu negativni,često imaju rušilački karakter,te dovode do :-dezorganizacije-razaranja-raspada kompanije-porasti netrpeljivosti u grupi-potiskivanju dobrih,te buđenju loših strana-psihičkom naprezanju, stresu, depresiji..

Page 5: B7 - Konflikti

24.05.2011. KONFLIKTI 5

Page 6: B7 - Konflikti

Izabiranje strategije: Prevencija - rani dogovori o

sistemima razmjene, zajedničkim vrijednostima, jasnim ulogama

De-eskalacija –smirivanje ljudi, opisivanje problema, pronalaženje zajedničkog temelja

Eskalacija –pregovori, donošenje odluka

Page 7: B7 - Konflikti

● Organizacijski uzroci konflikta

●Međuljudski uzroci organizacijskog konflikta

Page 8: B7 - Konflikti

G L O B A L N I

i

P A R C I J A L N I

24.05.2011. KONFLIKTI 8

Page 9: B7 - Konflikti

POZITIVNI NEGATIVNI

24.05.2011. KONFLIKTI 9

Page 10: B7 - Konflikti

OBLICI RADNIH KONFLIKATA

Štrajk kao oblik radnog konflikta

Lock-out kao oblik radnog konflikta

„Privremenu obustavu rada grupe zaposlenih u cilju izražavanja žalbi ili ostvarenja zahtjeva“

priznato pravo, ali u ovom slučaju poslodavca da pristupi slobodnom izboru sredstava radne borbe radi pritiska na drugu stranu (radničke sindikate) da prihvate njegove zahtjeve.

24.05.2011. KONFLIKTI 10

Page 11: B7 - Konflikti

24.05.2011. KONFLIKTI 11

IZBJEGAVANJE DOMINACIJA

PRILAGOĐAVANJE INTEGRIRANJE

VAŽNOST

VLASTITI INTERESI

POTR

EBE

DR

UG

IH

OD

NO

SI

II.

V.

IV. III.

I.

Page 12: B7 - Konflikti
Page 13: B7 - Konflikti

Konflikti se događaju na dvije razine:1.Razina djelovanja-formulirane teme konflikata, vidljivo ponašanje strana u konfliktu, činjenice2.Psiho-socijalna razina-strahovi, nesigurnost, želje, osjećaji i sl.

24.05.2011. KONFLIKTI 13

Page 14: B7 - Konflikti

NEPOVOLJNE MENADŽMENT STRATEGIJE U ODNOSU NA KONFLIKT

Strategija stalnog ritualnog ponavljanja konflikata Riječ je o dominantnim, destruktivnim,

histeričnim osobama i negativcima

Strategija stalnog izbjegavanja konflikata Ovoj  strategiji  posebno  pribjegavaju

 submisivne osobe koje karakteriziraju nesigurnost, osjećanje osobne bezvrijednosti, bježanje od odgovornosti i težnja za podređivanje drugima

24.05.2011. KONFLIKTI 14

Page 15: B7 - Konflikti

24.05.2011. KONFLIKTI 15

Page 16: B7 - Konflikti

24.05.2011. KONFLIKTI 16

Elementi učinkovitog pregovaranja

Page 17: B7 - Konflikti

● Konflikti nastaju u organizaciji onda kada se ugrožavaju materijalni ili socijalni status grupe

● POSLJEDICA: pad efikasnosti i efektivnosti

● Sprječavanje: razvojem sistema upravljanja i rukovođenja u organizaciji

24.05.2011. KONFLIKTI 17

Page 18: B7 - Konflikti

HVALA!

Page 19: B7 - Konflikti

LITERATURA KNJIGE S. P. Robbins:  Bitni elementi organizacijskog ponašanja,

MATE, Zagreb, 2003. F.Bahtijarević Šiber, P.Sikavica, N.Pološki Vokić: Suvremeni

menadžment, Školska knjiga, Zagreb, 2008. D.C.Pennington: Osnove socijalne psihologije, Naklada Slap,

Jastrebarsko, 2008.

INTERNET http://cmc.foi.hr:8080/komwiki/index.php/Skupna_Kohezija http://selekcija.net/2008/09/analiza-posla/ http://www.fer.hr/_download/repository/ch08_HR.ppt#31 http://www.crnarupa.singidunum.ac.yu/Valjevo/2006-2007/

Predmet%20Mena dzmet%20%20Profesor%20dr%20Ranko%20Loncarevic/11%20%20Upravljanje%20grupama.pdf

19KONFLIKTI24.05.2011.